Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Προβληματισμοί και λεονταρισμοί για την παραλαβή από το Δήμο του 5Χ5 Κυμασίου πού έχει κτιστεί σε ξένη γηΑπό τα πρακτικά της συνεδρίασης του  Δημοτικού Συμβουλίου στις 25-10-16

ΘΕΜΑ : Έγκριση πρακτικών ανάδειξης μελών και συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΑΣΙ »
Ο Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου διάβασε την αρίθμ. πρωτ. ΔΥ/ 3-10-2016 εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
κ. Γερογιάννη Γεωργίου ,που αναφέρει τα εξής:
«Από το Αριθμ. 8788/15-9-2016 Πρακτικό κληρώσεως που διεξήγαγε η Τεχνική Υπηρεσίας και αφορά την κλήρωση ανάδειξης Μηχανικών μελών της επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΑΣΙ » προέκυψαν τα παρακάτω Τακτικά μέλη :
1) Γκαρούτσος Βασίλειος Τ.Ε4 Μηχ/γων Μηχ/κων (Πρόεδρος )
2) Μπενετής Ανδρέας ΠΕ3 Πολ/κος Μηχ/κος
Και Αναπληρωματικά μέλη :
1) Κυριάκου Ελένη ΠΕ3 Πολ/κος Μηχ/κος
2) Κοζιώνας Φίλιππος ΠΕ3 Πολ/κος Μηχ/κος .
Επίσης από το αριθμ 9132/23-09-2016 Πρακτικό κληρώσεως που διεξήγαγε η Δ/νση Διοικητικού και αφορά την κλήρωση Δημ. Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου :
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΑΣΙ» Προέκυψαν τα
παρακάτω μέλη:
Τακτικό μέλος: Αλατζάς Ευάγγελος και αναπληρωματικό μέλος: Μουργιάς Ιωάννης

Η Επιτροπή Συγκροτείται ως εξής :
Τακτικά μέλη :
1) Γκαρούτσος Βασίλειος ΤΕ4 Μηχ/γων Μηχ/κων (Πρόεδρος )
2) Μπενετής Ανδρέας ΠΕ3 Πολ/κος Μηχ/κος
3) Αλατζάς Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος .
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Κυριάκου Ελένη ΠΕ3 Πολ/κος Μηχ/κος
2) Κοζιώνας Φίλλιπος ΠΕ3Πολ/κος Μηχ/κος .
3) Μουργιάς Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις πιο κάτω γνώμες :

Δήμαρχος: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή σύμφωνα με το νόμο δια κληρώσεως και ζητάει η υπηρεσία σας η οποία είναι αυτοτελής υπηρεσία, να αποφασίσει
το Δημοτικό Συμβούλιο για να παραληφθεί αυτό το έργο. Εγώ ως Δήμαρχος αλλά και σαν συμπολίτη σας, οφείλω να καταθέσω τα εξής.

Το 5Χ5 στο Κυμάσι έχει χτιστεί σε χώρο πλέον που δεν ανήκει στον Δήμο, ούτε ανήκε όταν χτίστηκε από το 2009. Εάν αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει την απόλυτη ελευθερία να αποφασίσει ότι θέλει, παραλάβει ένα έργο, αυτομάτως μπαίνει μια διαδικασία περί νομιμότητας, τι
παραλαμβάνει; Σε ποιο χώρο, τι προικίζει, ποιόν πληρώνει. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω, να το εξετάσουμε αυτό το θέμα, δεν σας μιλώ μόνο σαν Δήμαρχος, αλλά και σαν συμπολίτης, να εξεταστεί το θέμα, για την νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι θα παραλάβεις; κάτι που δεν σου ανήκει; Και ξέρετε γιατί; αντιλαμβάνεστε με ποιο τρόπο, καλοπροαίρετα αναφέρομαι. Ήδη αυτή τη στιγμή έχει έρθει έγγραφο στον Δήμο, να υπογράψει ο Δήμαρχος, και δεν το υπογράφω κατόπιν εντολής του Δημοτικού Συμβουλίου, τη διαπιστωτική πράξη παράδοσης του Κυμασίου. Και είμαστε σε κόντρα. Δηλαδή με κυνηγάνε, γιατί δεν υπογράφεις Δήμαρχε; Κι εγώ ισχυρίζομαι, δεν θα μπορώ να κάνω διαφορετικά, γιατί υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την θυμάστε. Πώς λοιπόν τώρα βάζουμε, ενόψει όλου αυτού του προβλήματος, το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει κάτι, σε χώρο που δεν ανήκει. Σας το καταθέτω ως προβληματισμό και σας παρακαλώ πολύ να το σκεφτείτε.

Κατζούρας Ιωάννης : Εμείς θεωρούμε δικό μας το αυτό το χώρο .Θα φάμε ξύλο στο Μαντούδι αν πούμε ότι δεν ψηφίζουμε γιατί είναι ο χώρος ξένος.

Σκουμπρής Νικόλαος: Ναι να παραλάβουμε το έργο σαν να είναι δικός μας ο χώρος και είναι δικός μας.

Αρβανίτης Παναγιώτης : Είναι ολοφάνερο ότι το θέμα αυτό είναι καθαρά πολιτικό, έχω ξαναπεί ότι με πολιτική, με σκέψεις καθαρά πολιτικές, με πολιτικά κριτήρια δόθηκε τότε στον Δήμο, δόθηκε βέβαια με όρους δυσβάστακτους, αλλά γι αυτό και πολλές ευθύνες για την μεταβίβαση που τις
ξέρουμε πολύ καλά, τις έχουμε αναλύσει στο παρελθόν, οφείλονται στην κεντρική πολιτεία. Ας αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της.
Εμείς για λόγους πολιτικούς, όχι μόνο θα το ψηφίσουμε, αλλά θα προτείνουμε και έργα στο τεχνικό πρόγραμμα που έχουμε στη συνέχεια για να πάνε μέσα στον χώρο αυτό. Και ας έρθει η κυβέρνηση να το διαγράψει.

Παζάρας Βασίλειος: Η δική μου η άποψη, το ψηφίζω αυτό, αλλά επειδή ειπώθηκε για την ψήφιση παράδοσης και παραλαβής του Κυμασίου, η δική μου η άποψη είναι ότι είναι πράξη διαδικαστική, και δεν παίζει κανένα ρόλο, κανένα ρόλο, δεν δεσμεύεστε. Και αρκεί μόνο να στείλετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Υπουργείο οικονομικών, που ακόμα Δήμαρχε πιστεύω δεν έχετε στείλει.

Στεργίου Ιωάννης: Έβαλε ο συνάδελφος κ. Παζάρας έναν προβληματισμό  όπως και άλλοι συνάδελφοι. Δεν έχει καμία αξία μια απόφαση να σταλεί, το  θέμα είναι την παλεύουμε αυτήν την απόφαση να την κάνουμε πράξη; Την απόφαση αυτή την πήγα για λογαριασμό όλης της Επιτροπής που συμμετείχαμε τότε, και την κατέθεσα εγώ για λογαριασμό όλων, και στον Υπουργό οικονομικών τον κύριο Αλεξιάδη και στον κύριο Ματσάκο και την έστειλα και στον κύριο Αποστόλου.
Το θέμα δεν είναι να στέλνουμε τις αποφάσεις, το θέμα είναι να τις παρακολουθούμε και να πιέζουμε.

Γεωργάκαινα Ελένη- Παληός Ευστράτιος –Χαλιούλιας Ιωάννης: Ψηφίζουμε με επιφύλαξη για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος.

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Συγκροτεί την επιτροπή παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΜΑΣΙ » ως εξής:
Τακτικά μέλη :
1) Γκαρούτσος Βασίλειος ΤΕ4 Μηχ/γων Μηχ/κων (Πρόεδρος )
2) Μπενετής Ανδρέας ΠΕ3 Πολ/κος Μηχ/κος
3) Αλατζάς Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος .
Αναπληρωματικά μέλη:
1) Κυριάκου Ελένη ΠΕ3 Πολ/κος Μηχ/κος
2) Κοζιώνας Φίλλιπος ΠΕ3Πολ/κος Μηχ/κος .
3) Μουργιάς Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος

3 Σχόλια:

Τί να πεί κανείς!!Η φωνή της λογικής (δήμαρχος)και οι επαναστάτες της δεκάρας.

εχω την πληροφορια οτι σε λιγο διαστημα καποιοι
δημοτικοι συμβουλοι θα διωχτουν απο την θεση τους.
καλο θαταν να φυγουν παραιτουμενοι παρα διωκομενοι.
ετσι ....φιλικα.

ΩΡΑΙΑ ΦΟΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΚΕΣ ΟΕΟ,ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.