Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Σχολικός Τροχονόμος στο Δημοτικό της Αγίας ΆνναςΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ αφού έλαβε υπόψη της ότι
 Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί κάθε έτος τους δικαιούχους Ο.Τ.Α. της χώρας που υλοποιούν το εν λόγω πρόγραμμα για ολόκληρη την περίοδο από 11 Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, υπολογίζοντας για κάθε εθελοντή σχολικό τροχονόμο ποσό 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός των μηνών Σεπτεμβρίου και Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 120,00 και 88,00 ευρώ αντίστοιχα.
Την ανακοίνωση/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διευθυντή του
σχολείου στην οποία αναφέρονται οι ώρες απασχόλησης του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
και το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής, που αποτελείται από το Δ/ντή του
σχολείου, του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και του Προέδρου της α/θμιας
σχολικής επιτροπής, με το οποίο πρότειναν το πρόσωπο που θα αναλάβει την εκτέλεση των
καθηκόντων του εθελοντή σχολικού τροχονόμου για το δημοτικό σχολείο Αγίας Άννας, μαζί
με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

Αποφάσισε ομόφωνα
Α. Την έγκριση του προσώπου που θα αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων του εθελοντή
σχολικού τροχονόμου στο δημοτικό σχολείο Αγίας Άννας, ως εξής:


Σχολεία όπου λειτουργεί ο θεσμός του εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Άννας
Ώρες απασχόλησης καθημερινά (5νθημερο)
 07:50 – 08:20
 12:15 – 12:35
 13:05 – 13:25
 14:50 – 15:10

Η ανωτέρω θα λαμβάνει χρηματική αποζημίωση 176,00 ευρώ μηνιαίως, εκτός του μηνός
Ιουνίου που η κατ’ αναλογία αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 88,00 ευρώ. Η εν λόγω
αποζημίωση μειώνεται αναλογικά όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες
λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση ή την
αποχώρηση των μαθητών.
Οι ημέρες εκπαίδευσης του εθελοντή σχολικού τροχονόμου, θεωρούνται ως ημέρες
παρεχόμενης υπηρεσίας. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση, πλην του
χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) του ΟΓΑ (20%επί του χαρτοσήμου). Παραστατικό καταβολής
της αποζημίωσης είναι το διπλότυπο πληρωμής της σχολικής επιτροπής, το οποίο εκδίδεται
κατόπιν βεβαίωσης του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, για τις ημέρες και
ώρες που ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος παρείχε υπηρεσία.
Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από τη σχολική επιτροπή σε τραπεζικό λογαριασμό του
ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης της τακτικής επιχορήγησης των ΟΤΑ
από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων και Κοινοτήτων.
Οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.


0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.