Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Διπλόπαραχωρήσεις του γυμναστηρίου Μαντουδίου χωρίς κανόνα λειτουργίας και χωρίς υπογραφή σύμβασης χρήσης.

Χωρίς κανονισμό λειτουργίας  που να προβλέπει ποιοι  και πως κάνουν χρήση του χώρου το Δημοτικό Γυμναστήριο  Μαντουδίου , τα γήπεδα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου μας

Ο δήμος μας διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό αθλητικών εγκαταστάσεων. Όπως προέκυψε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν διαθέτει κανονισμό για το γενικό πλαίσιο διαχείρισης  και λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων ( Κλειστού Γυμναστηρίου,  γηπέδων ποδοσφαίρου, υπαίθριων γηπέδων 5χ5, κλπ).  Ο κανονισμός θα βοηθούσε  στην υποστήριξη και προαγωγή του ομαδικού αθλητισμού , την ελεύθερη πρόσβαση σε πολίτες αλλά και προστασία των χώρων από φθορές κλπ.  Η ανάγκη κατάρτισης ενός τέτοιου κανονισμού   επισημάνθηκε σε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο στις 25-10-16.Σύμφωνα με  το άρθρου 185 (παρ.2)  του Ν.3463/2006  με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε  νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.
Συνήθως με τις αιτήσεις τους για δωρεάν χρήση του χώρου οι σύλλογοι διαβιβάζουν στα Δημοτικά Συμβούλια και το καταστατικό τους από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ασκούν αποκλειστικά και μόνο κοινωφελείς δραστηριότητες που προάγουν τα τοπικά συμφέροντα χωρίς να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα,


Με βάση  το παραπάνω άρθρο και χωρίς να εξετάσει καταστατικά το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε στις 25-10-2016  τα παρακάτω:

να παραχωρήσει μετά από αίτηση του κ. Γραμματικού Δημητρίου   την χρήση της αίθουσας του Δημοτικού Γυμναστηρίου Μαντουδίου στους εργαζομένους της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ για αθλητικές δραστηριότητες (καλαθόσφαιρα)  κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από 18:30-20:00 αρκεί να μην συμπίπτουν οι ώρες προπόνησης με τους άλλους συλλόγους και σωματεία που κάνουν χρήση του χώρου

Για τις ίδιες ώρες πήρε απόφαση να  δοθεί η χρήση της αίθουσας του Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Μαντούδι για το χρονικό διάστημα από 1/9/2016 έως 30/6/2017,την Δευτέρα 6:00-8:00,Τετάρτη 6:00-8:00 και Παρασκευή 6:00-8:00 στον Χορευτικό- Πολιτιστικό Σύλλογο Μαντουδίου «Ο ΜΑΚΙΣΤΟΣ» , προκειμένου να υλοποιήσει προγράμματα άθλησης και χορών. 

Να δοθεί η χρήση της αίθουσας του Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Μαντούδι δύο φορές την εβδομάδα Τρίτη από 16:00 -22.00 και Πέμπτη από 20:00 έως 21.00 μ.μ για την διενέργεια προπονήσεων για το χρονικό διάστημα από 1/9/2016 έως 31/7/2017,στον Αθλητικό Σύλλογο Καράτε Κηρέως. 

Να δοθεί η χρήση της αίθουσας του Δημοτικού Γυμναστηρίου στο Μαντούδι δύο φορές την εβδομάδα Δευτέρα και Τετάρτη από 8μ.μ έως 9.30 μ.μ για την διάδοση του αθλήματος Kickbox-Cross fit στον Αθλητικό Γυμναστικό Σύλλογο Λίμνης . Εγκρίνεται η παραχώρηση χρήσης της αίθουσας μέχρις ότου συνταχθεί και ψηφιστεί κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών χώρων

 Οι παραχωρήσεις χρήσης της αίθουσας  εγκρίνονται μέχρις ότου συνταχθεί και ψηφιστεί κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών χώρων.

ώρες
Δευτέρα  18:30-20:00  εργαζόμενοι της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ
 Δευτέρα 6:00-8:00, "Ο ΜΑΚΙΣΤΟΣ"
Δευτέρα  8μ.μ έως 9.30 μ.μ Kickbox-Cross fit 
Τρίτη από 16:00 -22.00  Καράτε Κηρέως. 
Τετάρτη  18:30-20:00 εργαζόμενοι της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΕ
Τετάρτη 6:00-8:00   "Ο ΜΑΚΙΣΤΟΣ"
Τετάρτη από 8μ.μ έως 9.30 μ.μ Kickbox-Cross fit 
 Πέμπτη από 20:00 έως 21.00  Καράτε Κηρέως
Παρασκευή 6:00-8:00  "Ο ΜΑΚΙΣΤΟΣ"


Κατά την συζήτηση εκφράστηκαν οι παρακάτω απόψεις

 Βούλγαρης Αναστάσιος: Δεν εγκρίνω να παραχωρείται ο χώρος σε κάθε ιδιώτη που κρύβεται πίσω από κάθε σύλλογο ή σωματείο. 
 Κουτσουράς Σταύρος: Είναι απαραίτητος ο κανονισμός λειτουργίας που θα προβλέπει ποιοι θα κάνουν χρήση του χώρου. Προτίθεμαι όταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής το ζητήσει να βοηθήσω στην σύνταξη του. 
 Αρβανίτης Παναγιώτης: Να εγκριθεί η χρήση του χώρου μέχρι να συνταχθεί Κανονισμός χρήσης των δημοτικών χώρων

¨
Η λειτουργία των δημοτικών αθλητικών χώρων ρυθμίζεται από:Παράδειγμα κανονισμού λειτουργίας


Κανονισμός Λειτουργίας χώρων αθλητισμού Δήμου Ιλίου

Άρθρο 11ο : Αθλητικές Εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.3463/06, μπορεί να γίνει παραχώρηση της
χρήση των δημοτικών εγκαταστάσεων σε δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
Στα πλαίσια της ανωτέρω διάταξη το δημοτικό Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης Δήμου Ιλίου» με την υπ’ αριθμόν 215/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει παραχωρήσει προς χρήση τις ακόλουθες αθλητικές εγκαταστάσεις:
1. ...........

Στους σκοπούς των αθλητικών δραστηριοτήτων του Δημοτικού Νομικού Προσώπου
περιλαμβάνονται ενδεικτικά:
• Η καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος σε όλους τους Δημότες, και ιδιαίτερα στους
νέους του Δήμου Ιλίου και ο συντονισμός των ενεργειών και εκδηλώσεων, των
φιλάθλων των τοπικών συλλογικών φορέων για την ανάπτυξη και την πρόοδο του
αθλητισμού στο Δήμο Ιλίου.
• Η υλοποίηση υποστηρικτικών και συνοδευτικών ενεργειών για την ανάπτυξη και την προαγωγή
και διάδοση του μαζικού, σωματειακού και σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων,
• Η ανάπτυξη και υποστήριξη της άσκησης και του αθλητισμού των ατόμων με αναπηρίες και
των ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της πόλης,
• Η οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση αθλητικών κέντρων, αθλητικών χώρων, γηπέδων και
πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αναψυχής ή ψυχαγωγίας.
• Η συνεργασία με το αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους τους
αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και μη για την ανάπτυξη του σωματειακού
αθλητισμού.
• Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης-Άσκησης για όλους (Ελεύθερης
και Οργανωμένης) και αγωνιστικού Αθλητισμού για την ικανοποίηση ιδιαιτέρων αναγκών και
ενδιαφερόντων των πολιτών του Δήμου Ιλίου.
• Η απόκτηση εκτάσεων κατάλληλων για άθληση, με σκοπό την δημιουργία αθλητικών
εγκαταστάσεων, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία τους.
• Η ανάπτυξη του αθλητισμού με την αξιοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων των ικανών προς
άθληση ηλικιών και των δύο φύλων, με την δημιουργία ομάδων, κ.λ.π.
• Η υποβοήθηση ανάπτυξης και σχολικού αθλητισμού αλλά και του πρωταθλητισμού σε
συνεργασία με τους φορείς της παιδείας, τους μαθητές και τους γονείς.
• Η συνδυασμένη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων, με την καλλιέργεια και
ανάδειξη των πολιτιστικών αξιών του αθλητισμού, του φιλάθλου αγωνιστικού πνεύματος και
των ιδανικών του αθλητισμού.
• Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και συνεδριακών εκδηλώσεων
διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού επιπέδου καθώς και εκδηλώσεων φορέων
τοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 13ο : Ημέρες και ώρες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες ανάλογα
με την εγκατάσταση, την ανάγκη για χρήση του χώρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται καθώς και τις προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητικών φορέων.
Αναλυτικά, οι ώρες λειτουργίας για κάθε αθλητική εγκατάσταση διαμορφώνονται με απόφαση
του αρμόδιου οργάνου μετά τη συνεκτίμηση όλων των παραγόντων.
Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι
εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εναπομείναντες ώρες μετά και την
κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη χρήση για
τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο
.
Άρθρο 14ο : Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση των
ανωτέρω αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
χρήση αποφασίσει το αρμόδιο όργανο του Ν.Π.Δ.Δ.. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Νομικού
Προσώπου γενικά υλοποιούνται:
• Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.
• Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.
• Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για
όλους.
• Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.
• Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
• Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων
των ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.
• Αγώνες ομάδων ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα
πρωταθλήματα
• Προπονήσεις αγωνιστικών ομάδων ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα.
• Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.
• Καλοκαιρινές δραστηριότητες,
• Ενώ μπορούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να πραγματοποιηθούν πολιτιστικές και
κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες, κ.λπ.

Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. μπορούν να κάνουν:
• Ο Δήμος και λοιπά νομικά του πρόσωπα
• Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ.
• Ν.Π.Ι.Δ.
• Αθλητικοί φορείς ( ομοσπονδίες, σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικές σχολές άθλησης, κ.α.)
• Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία
• Φυσικά Πρόσωπα

14α) Πρόγραμμα Χρήσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων.
Το Νομικό Πρόσωπο πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου με απόφαση του αρμόδιου
οργάνου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών του εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
• Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις
ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.
• Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των
χώρων.
• Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες, για
μεμονωμένα άτομα, καθώς και άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο
Σύλλογο.
• Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης
από τις προπονήσεις των ομάδων.
Το Νομικό Πρόσωπο κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες
ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων.
Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και ύστερα από έγγραφο αίτημα της κάθε
Ομοσπονδίας.
Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να
προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, για άτομα με ειδικές
ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και
δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.
Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του
Νομικού Προσώπου, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού
Προσώπου.
Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα - πρόγραμμα αγώνων
προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους
αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους
έχουν παραχωρηθεί.
Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος
οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώνουν το Νομικό Πρόσωπο τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα, σε
διαφορετική περίπτωση υποχρεούνται να καταβάλουν το νόμιμο αντίτιμο.

14β) Εγγραφή – Κάρτα Μέλους.
Αναγκαία προϋπόθεση για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι η εγγραφή ως
μέλος στα προγράμματα του Νομικού Προσώπου, σε αθλητικό σύλλογο ή σωματείο και η έκδοση
κάρτα μέλους. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή και την έκδοση κάρτας μέλους, είναι:
1. Βεβαίωση ιατρού, καρδιολόγου ή παιδιάτρου, που βεβαιώνει την κατάσταση της
υγείας του και την ικανότητά του να κάνει χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ για τη χρήση
του κολυμβητηρίου απαιτείται δερματολόγος καθώς και γυναικολόγος για τις γυναίκες
άνω των 16 ετών,
2. Φωτοτυπία ταυτότητας,
3. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου,
4. Δύο (2) φωτογραφίες
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου αναλόγως των αναγκών.


Άρθρο 15ο : Διαδικασία Διάθεσης.

15α) Διάθεση σε Αθλητικά Σωματεία.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε
τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες
τους στα Τοπικά- Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να
αιτούνται την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι έδρα τους χώρους άθλησης
του Ν.Π.Δ.Δ., θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου για τη χρήση των χώρων αυτών, κατά το μήνα Ιούνιο πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει αναφέρονται με σαφήνεια:
1) Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
2) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
3) Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.
Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει
γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.
Το αρμόδιο όργανο εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με απόφασή του εντός δέκα (10) ημερών
εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με
αυτήν κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο και
διαβιβάζει την έγγραφη απόφασή του στην Διεύθυνση του Νομικού Προσώπου. Ο υπεύθυνος
υπάλληλος του Νομικού Προσώπου κάθε αθλητικής εγκατάστασης ανακοινώνει με ευθύνη του, το
πρόγραμμα αυτό στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή
των προγραμμάτων.
15β) Διάθεση σε φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. (εκτός αθλητικών σωματείων).
Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ., υποχρεούνται να
υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:
1) Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
2) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
3) Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.
Στην αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων
του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους. Ενώ θα ακολουθείται η ανωτέρω
σχετική διαδικασία με το άρθρο 15α, σχετικά με τη διάθεση σε αθλητικά σωματεία.
20
15γ) Διάθεση σε φυσικά πρόσωπα.
Η διάθεση των αθλητικών χώρων σε φυσικά πρόσωπα αφορά την ελεύθερη πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου ατόμων που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση
επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό όπως αυτές ορίζονται σε απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.
Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει γνώση του
παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές
εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να συμπληρώσουν μια αίτηση -δήλωση με την οποία
βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις που ορίζεται
ακολούθως απαιτείται και ιατρική βεβαίωση. Με την έγκριση της εγγραφή τους, τους δίνεται κάρτα
μέλους με συγκεκριμένο αριθμό μέλους, την επωνυμία του Νομικού Προσώπου, το ονοματεπώνυμο
του αθλητή καθώς και την περίοδο που αφορά, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την
είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα απαιτείται η επικοινωνία με
τη γραμματεία του Νομικού Προσώπου σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου αλλά και τη
δέσμευση αυτού από τον αθλούμενου για συγκεκριμένη ώρα. Για την αποκλειστική χρήση των
γηπέδων βάση της διαθεσιμότητας αυτών γίνεται χρέωση του ατομικού αριθμού της κάρτας μέλους
του αθλούμενου.
Το Ν.Π.Δ.Δ. επιτρέπεται να διαθέτει τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε φυσικά πρόσωπα για
αποκλειστική χρήση. Σε περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν αποκλειστική χρήση κάποιας
από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν την ακριβή
ημέρα και ώρα που επιθυμούν στην γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ., γεγονός που αποδεικνύεται από την
ημερομηνία του πρωτοκόλλου που λαμβάνει κατά την υποβολή της. Η γραμματεία του Ν.Π.Δ.Δ. ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση.
Όταν η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται από φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάρτα
μέλους, με την παρουσία τους στο χώρο δηλώνουν ότι είναι υγιή, έχουν λάβει γνώση του κανονισμού
και ότι εισέρχονται με δική τους ευθύνη.
15δ) Άρνηση διάθεσης.
Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το
Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο δεν γίνονται δεκτά. Επίσης, το Νομικό Πρόσωπο μπορεί να αρνηθεί
αιτιολογημένα τη διάθεση της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθροΆρθρο 16ο : Υπογραφή σύμβασης χρήσης.
Μετά τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. επί του αιτήματος
υπογράφεται μεταξύ του Νομικού Προσώπου και του ενδιαφερόμενου φορέα σύμβαση χρήσης της
αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα :
• Η εγκατάσταση που παραχωρείται.
• Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
• Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.
• Τα κινητά πάγια του Ν.Π.Δ.Δ. που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.
• Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.
• Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και το αποδέχεται στο
σύνολό του.
• Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση
παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.
Η σύμβαση υπογράφεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της
διάθεσης και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος ή της
εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με
υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θα εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. η
αίτηση από φυσικά πρόσωπα για προσωπική - αποκλειστική χρήση θα καταβάλλεται άμεσα το αντίτιμο και θα κόβεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται :
• Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.
• Η εγκατάσταση - ο χώρος που τους παραχωρήθηκε και η δραστηριότητα την οποία θα κάνουν.
• Η ημέρα, ώρα και διάρκεια κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.
• Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.
Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης
ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.
Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με
έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 17ο : Παράδοση και παραλαβή χώρων και εξοπλισμού.
Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Νομικού Προσώπου γίνεται προς
τον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει
πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Ν.Π.Δ.Δ. που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Η παράδοση και παραλαβή από τον
ενδιαφερόμενο γίνεται από τον Ν.Π.Δ.Δ. με την ίδια διαδικασία όπου αναγράφονται τυχόν φθορές,
απώλειες ή καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από τον Ν.Π.Δ.Δ. και
ενημερώνεται εγγράφως ο χρήστης της εγκατάστασης.

Άρθρο 18ο: Διαχείριση συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις-διακίνηση υλικού & εξοπλισμού.
Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και
αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. Υλικοτεχνική υποδομή και υλικά που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο και διατίθενται στον χρήστη καταγράφονται σε ειδικό έντυπο που του χορηγεί ο
αρμόδιος υπάλληλος του χώρου. Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του Νομικού Προσώπου την
ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και στο σταθερό
και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορίζονται
οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης.

Άρθρο 19ο: Αντίτιμο.
Το αντίτιμο θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη
διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται χρήση του χώρου, και θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Δίνεται, επίσης, στην ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου να ορίσει
τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις θα παραχωρούνται χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Άρθρο 20ο: Υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών και συλλόγων
Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει κάθε ομάδα
αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να
συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι
υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία καθηγητή φυσικής αγωγής.
Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο είτε των αθλητών συλλόγων, είτε ατόμων που μετέχουν σε
προγράμματα μαζικής άθλησης, που προπονούνται σε κάθε χώρο άθλησης του Νομικού Προσώπου,
είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Η αθλητική ταυτότητα φέρει τα χαρακτηριστικά:
• Η επωνυμία του νομικού προσώπου ή
• Η επωνυμία του αθλητικού σωματείου
• Το ονοματεπώνυμο του αθλητή
• Το άθλημα
• Η αθλητική περίοδος.
Κάθε περίοδο εκδίδεται νέα αθλητική ταυτότητα με διάρκεια την αθλητική περίοδο, η οποία
μετά την λήξη της αθλητικής περιόδου επιστρέφεται στο Νομικό Πρόσωπο.
Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την
προπόνηση, π.χ. φόρμες, υποδήματα, σκουφάκια, μπάλες, κ.λ.π.. Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα
χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο
σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος του Νομικού
Προσώπου.
Το Νομικό Πρόσωπο και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, κλπ) στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου. Στην
αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού
σωματείου, υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και από ιατρό. Ότι ουδεμία
ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε αθλητικού χώρου του Νομικού Προσώπου για τυχόν συμβάντα
στην προπόνηση των αθλητών.


Άρθρο 21ο: Υποχρεώσεις αθλούμενων (μεμονωμένων ατόμων, αθλητικών συλλόγων με
υπεύθυνο καθηγητή σχολικών ομάδων, προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, λοιπών
φορέων).
Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών
εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων
άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων
περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με
δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του.
Στην περίπτωση χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από
μεμονωμένα άτομα, ο κάθε χρήστης συμμετέχει με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με
ευθύνη του γονέα του και σε κάθε περίπτωση σημαίνει ότι αποδέχεται τα όσα περιλαμβάνονται στον
κανονισμό λειτουργίας.
Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα είναι
υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του Νομικού Προσώπου σχετικά με την
έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ.
Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου
πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της προπόνησης πρέπει
να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο.

Άρθρο 22ο: Προστασία εγκαταστάσεων από φθορές.
Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου καθώς και χρήσης των
οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα
όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Νομικού Προσώπου. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες τιμωρούνται οπωσδήποτε.
Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική
αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Νομικού
Προσώπου. Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου
ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική
περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου.
Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου,
που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του υπεύθυνου λειτουργίας του χώρου. Ο
ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.
Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, ο
προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με
δικές του δαπάνες, εκτός αν η φθορά οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την
κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Νομικού
Προσώπου.

Άρθρο 23ο : Διεξαγωγή προπονήσεων.
Κάθε φορέας που έχει προπόνηση στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση
των αποδυτηρίων.
Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα όπως
μπασκέτες, εστίες, φιλέ, κλπ. τα οποία βρίσκονται μόνιμα στην αίθουσα, (χρήση βασικού σταθερού
εξοπλισμού αθλητικής εγκατάστασης).
Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Ν.Π.Δ.Δ. παραδίδονται προς χρήση στη αποθήκη
από τον υπάλληλο του χώρου του Ν.Π.Δ.Δ. με Βιβλίο Ενυπόγραφο του υπευθύνου του κάθε Συλλόγου
όπου χρεώνει και επιστρέφει κάθε όργανο. Στο τέλος της προπόνησης επιστρέφεται από τον υπεύθυνο
το όργανο πάλι στην αποθήκη και παραλαμβάνεται από τον υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ..
Ο υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει
τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, βατήρες, τέρματα κλπ, εκεί που ο
προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου. Ο προπονητής
του Συλλόγου έχει μόνο την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού
σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης.
Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης
αποδυτήριων μέσα στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ.. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και παραδίδονται στον υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ..
Επιτρέπεται η παραχώρηση έναντι αντιτίμου γραφείων και αποθηκών που βρίσκονται εντός των
εγκαταστάσεων του Νομικού Προσώπου, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων φορέων. Για την
παραχώρηση του χώρου υπογράφεται σχετική σύμβαση.
Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση χώροι του Ν.Π.Δ.Δ. από αθλητικούς
συλλόγους ή άλλους φορείς ως αποδυτήρια, γραφεία – αποθήκες, θα ελευθερωθούν αμέσως μετά την
έγκριση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας, ώστε να τους παραδοθούν ύστερα από αίτησή τους,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέφθηκε παραπάνω.

Άρθρο 24ο : Διεξαγωγή αγώνων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου
προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν παρίσταται
προσωπικό του Νομικού Προσώπου απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων
ομάδων ή ατόμων , και γενικότερα η χρήση των χώρων του Ν.Π.Δ.Δ.
Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.
Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του
ωραρίου. Ενώ σε περίπτωση αναβολής και καθυστέρησης του επόμενου αγώνα, η υπαίτια για την
καθυστέρηση ομάδα είναι υπόχρεη για την κάλυψη των εξόδων των ομάδων που ακολουθούν στο
πρόγραμμα των αγώνων.

24α) Διεξαγωγή αγώνων σε κλειστές εγκαταστάσεις.
Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των
Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. Οι σύλλογοι και τα σωματεία είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τα αστυνομικά όργανα και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορών κ.λ.π.
Μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά,
χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου. Με την έναρξη του αγώνα
εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.
Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον
αγώνα τον αρμόδιο ιατρό-νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Το
Νομικό Πρόσωπο είναι υποχρεωμένο να διαθέτει εξοπλισμένο χώρο ιατρείου.
24β) Διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο.
Επιπλέον, των παραπάνω προϋποθέσεων κατά τη διεξαγωγή αγώνων σε κολυμβητήριο
απαγορεύεται κάθε είσοδος αθλητού στην κύρια πισίνα του κολυμβητηρίου εάν προηγουμένως δεν
έχει εισέλθει στην ειδική λεκάνη απολύμανσης (ντους κ.λ.π.) και δεν φέρει αθλητικό σκούφο και
σαγιονάρες.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο το νερό της πισίνας δεν είναι κατάλληλο για χρήση από άποψη
υγιεινής (π.χ. υπερβολική ποσότητα χλωρίου ή έλλειψη χλωρίου ή μη σωστή απολύμανση) και γενικά
δεν υπάρχουν οι όροι που θέτει η διεύθυνση υγιεινής για χρήση δεξαμενών Κολυμβητηρίου, ο
αρμόδιος υπάλληλος εισηγείται και απαγορεύει τη χρήση της πισίνας. Κάθε δεκαπενθήμερο
επιβάλλεται μικροβιολογικός έλεγχος δείγματος νερού της πισίνας.
Στα κολυμβητήρια, εφόσον χρησιμοποιούνται οι πισίνες από ιδιώτες θα πρέπει να υπάρχει
ναυαγοσώστης.

24γ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου.
Κατά τη διεξαγωγή των αγώνων σε στάδιο ποδοσφαίρου ισχύουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 24α σχετικά με τη διεξαγωγή σε κλειστές εγκαταστάσεις.
Επιπλέον, ισχύει ότι υποχρέωση των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου είναι η χάραξη των
γραμμών του γηπέδου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό.
Η παρουσία υπαλλήλου του Νομικού Προσώπου είναι υποχρεωτική για τη διεξαγωγή του αγώνα,
σε περίπτωση απουσίας του απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.
24δ) Διεξαγωγή αγώνων σε στάδιο.
Για τη διεξαγωγή αγώνα σε στάδιο απαιτείται ειδική άδεια διεξαγωγής αγώνα.
Τα όργανα και υλικά διεξαγωγής του αγώνα παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο από τις
αποθήκες του Νομικού Προσώπου και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των
αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ με την προκήρυξη των αγώνων και επιστρέφονται στην αποθήκη από τον ίδιο υπεύθυνο. Ενώ η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ. εμπόδια,
βατήρες, στρώματα, κλπ. είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Νομικού Προσώπου.
Η χρήση του σκάμματος και η χάραξη των γραμμών σε στίβο κουραστάν είναι ευθύνη των
αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου.
Η αρχική διαμόρφωση και η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου είναι ευθύνη του
προσωπικού του Νομικού Προσώπου, ενώ η χάραξη των γραμμών είναι ευθύνη του Νομικού
Προσώπου και γίνονται παρουσία υπευθύνου του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.
Σε περίπτωση αγώνων ενός Συλλόγους ευθύνη φέρει ο ίδιος Σύλλογος και όχι το Νομικό
Πρόσωπο.

Άρθρο 25ο : Κωλύματα διάθεσης των αθλητικών χώρων προς άλλους.
Όταν το Νομικό Πρόσωπο ή ο Δήμος Ιλίου γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου
προγράμματος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις.
Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα (έλεγχος πρωτοκόλλου
και αλληλογραφίας).
Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό
ή με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής
στη χρήση, το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των
χώρων.
Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 26ο : Περιορισμοί χρήσης – απαγορεύσεις.
Απαγορεύεται:
1. Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
2. Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση.
3. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
4. Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την
έγκριση του νομικού προσώπου.
5. Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.

Άρθρο 27ο : Προσωπικό – Αρμοδιότητες προσωπικού.
Η πλήρωση των θέσεων του Ν.Π.Δ.Δ., για τα άτομα που απασχολούνται στα πλαίσια των
αθλητικών δραστηριοτήτων του, γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον διορισμό και την
πρόσληψη προσωπικού στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού.
Τα ειδικότερα τυπικά προσόντα διορισμού του προσωπικού του Νομικού Προσώπου είναι τα
προβλεπόμενα από τα υπ’ αριθ. 37α/1987 (Φ.Ε.Κ. 11/1987, τ.Α’), 22/1990 (Φ.Ε.Κ. 7/1990, τ.Α’)
Προεδρικά Διατάγματα και το Προεδρικό Διάταγμα 50/2001 (Φ.Ε.Κ. 39/2001, τ.Α’), όπως έχει
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 347/2003, του άρθρου 1 του
Προεδρικού Διατάγματος 44/2005, του άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 116/2006 και του
άρθρου 1 του Προεδρικού Διατάγματος 146/2007.
Απαγορεύεται υπάλληλος του Νομικού Προσώπου για τα κατά ειδικότητα και θέση εργασίας
καθήκοντά του που υποχρεούται να προσφέρει στο ωράριο εργασίας του να λαμβάνει αμοιβή από
Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες.
Καθήκον των υπαλλήλων, που έχουν οριστεί να βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι η
άψογη συμπεριφορά προς κάθε άτομο, ακόμη και επισκέπτη των χώρων άθλησης, καθώς και η
εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση, σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων.
Επίσης, μεριμνούν, φροντίζουν και επιβλέπουν ώστε να μην προκαλούνται καταστροφές και φθορές
από χρήση πέραν του επιτρεπόμενου από το πρόγραμμα.

38 Σχόλια:

ΠΡΟΣ ΕΒ
ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ
Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΜΕ
ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ

σε αυτή τη περιπτωση υπεύθυνο είναι το γραφείο δημάρχου - Δήμαρχος ωσ προϊστάμενος . Τι κάθετε και δε φτιάχνει κανονισμό

ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Η ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΛΠ ΑΘΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΟΣ ΕΒ

ΣΎΓΚΡΙΝΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΔΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Την δωρεάν παραχώρηση χρήσης του γραφείου Δημοτικού Σχολείου
για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του συλλόγου.
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%99%CE%92%CE%97%CE%A9%CE%9B5-%CE%926%CE%93?inline=true


ΣΥΓΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(και με τη ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κόρφου κ. Γκούμα Γεωργίου)

Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κόρφου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κόρφου με διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» με σκοπό την στέγαση γραφείου και την άσκηση των καταστατικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικές δραστηριότητες, γενικές συνελεύσεις, εκδηλώσεις που θα διοργανώνει) και με τους παρακάτω όρους:

1) Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου από τον πολιτιστικό σύλλογο σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
2) Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως στέγη του πολιτιστικού συλλόγου και χώρο άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων
ανταγωνιστικών με αυτές που ασκούνται ήδη στο τοπικό διαμέρισμα από ιδιώτες – κατοίκους της περιοχής. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της μορφής χρήσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δήμου Κορινθίων.
3) Ο πολιτιστικός σύλλογος δικαιούται να διαμορφώσει και να διακοσμήσει το παραχωρούμενο ακίνητο, σύμφωνα με τις ανάγκες και την επιθυμία του, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα προβεί σε ουσιώδεις μεταβολές της μορφής του ακινήτου, από τις οποίες μπορεί να θιγεί η στατικότητα και η αντοχή του κτιρίου.
4) Οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκληθεί από τις τροποποιήσεις αυτές, βαρύνει τον πολιτιστικό σύλλογο.
5) Μετά την λήξη της παραχώρησης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει αυτή, ο πολιτιστικός σύλλογος υποχρεούται να αποχωρήσει από το ακίνητο και να το παραδώσει στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτήν που το παρέλαβε.
6) Απαγορεύεται να αφαιρέσει αντικείμενα που εμπίπτουν στην έννοια των συστατικών των αρ. 953 και επ. του Α.Κ.
7) Ο πολιτιστικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να κάνει καλή χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου, να μην προξενεί ζημίες σ’ αυτό και να επισκευάζει όσες προξενούνται από ενέργεια των μελών του.
8) Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης.
9) Ο Σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο, δέκα μέρες πριν από τις εκλογές για την διεξαγωγή αυτών, κατάλληλα διαμορφωμένο.
10) Ο Σύλλογος υποχρεούται να παραδίδει στον Δήμο το Δημοτικό Σχολείο και το αύλειο χώρο, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου ή για την εκμίσθωση με δημοπρασία του χώρου για τα τοπικά πανηγύρια, για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκεί η παραχώρηση.
11)Η χρήση των διδακτηρίων και η εκμετάλλευση της περιουσίας της σχολικής μονάδας κατά τον πιο πάνω τρόπο, δεν αποκλείει την τυχόν επαναλειτουργία τους.
12 Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δικαιούται να έχει πρόσβαση στο κτίριο, να ελέγχει την ορθή τήρηση των όρων παραχώρησης και να προβαίνει σε μερική χρήση των χώρων του σχολείου για τις ανάγκες της Κοινότητας, χωρίς να εμποδίζεται η χρήση του από τον εν΄ λόγω Σύλλογο.
13) Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσης παραχώρησης μπορεί να γίνει μόνο με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα ανωτέρω και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση αυτή.ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΕΤΡΟΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ. ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ


ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

από που και έως πού ο πρώτος από τους αιτούντες είναι νομικό πρόσωπο, που ασκεί αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποίο είναι κοινωφελές ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα που επιβάλει ο νόμος για τις δωρεάν παραχωρήσεις δημοτικών ακινήτων;

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΡΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΛΑΣΟΥΝ ΧΑΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΝ ΨΗΦΟΥΣ
ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΟΙ


Σε εμας τι ισυει για το παρακάτω και τα έξοδα συντήρησης

"Οι δαπάνες ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και οι υπέρ τρίτων συνεισπρατόμενες με τα παραπάνω τιμολόγια εισφορές, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον χρήστη σύλλογο. Η μη έγκαιρη πληρωμή τους συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης."

Ποιους κοινωφελές σκόπευε ποια καταστατικά έλεγξαν πότε; Μοιράζουν δημοτική περιουσία στους κολλητούς τους. Από πότε ο κυνηγετικός συλλογος έχει κοινοφελή σκοπό και του έδωσε ο παλιός αντιδήμαρχος το Δημοτικό. Μήπως θα πρέπει να αρχίσουμε τις καταγγελίες

Τα γήπεδα δεν ανήκουν στις ομάδες και οι ομάδες δεν έχουν αποκλειστική χρήση των γηπέδων. Κανόνες. Βάλτε ώρες πού είναι ανοικτά στους δημότες που θέλουν να αθληθούν. Δεν είναι δυνατό να παρακαλάμε τον κάθε προεδρίσκο για να γυμναστούμε

αυτα ειναι δουλειες χρονων του κ καντζουρα δυστυχωσ και αυτον χειροκροτητε λουστητε τον λοιπον και μη μιλατε.ολο δουλειεσ του ποδαριου για ψηφουσ τετιουσ θελετε καμαρωστε τουσ μαζι με τουσ ανταρτεσ που ψηφιζουν οτι θελουν

Πάνω απ όλα ο Σύλλογος Καράτε Κηρέως και ο Αθλητικός Γυμναστικό Σύλλογο Λίμνης είναι ιδιωτικά σωματεία με αρκετά ακριβές συνδρομές. Ο Δήμος τι θα κερδίσει, δεν πρέπει να πάρει ενοίκιο απ την παραχώρηση;

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΣΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΣΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΕΙ

Λέει στους όρους για τις παραχωρήσεις πού διάβασα στο σχόλιο του 11:30 π.μ και έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνεται και στο δήμο μας ότι "Tο παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρο άσκησης των καταστατικών δραστηριοτήτων του. Δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων "

Πριν λίγες μέρες σύλλογος του Μαντουδίου στο οποίον έχουν παραχωρηθεί δωρεάν 2 αίθουσες του δήμου έδωσε για χρήση αυτό το χώρο σε κερδοσκοπική σχολή πολεμικών τεχνών της Χαλκίδας για να ξεκινήσει παράρτημα στο Μαντούδι. ¨εχουν γεμίσει το διαδίκτυο διαφημίσεις

Το ίδιο γίνεται και με άλλη αίθουσα που τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν αλλά χρησιμοποιείται για εμπορική εκμετάλλευση περα από την άσκηση των καταστατικών δραστηριοτήτων τους. έχει διαβάσει κανένας το καταστατικό τους;
Τους ελέγχει κανείς; Πότε θα γίνει επαναξιολόγηση της παραχωρήσεις
τηρούνται οι όροι; Ποιος πληρώνει του λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό κλπ.;

"Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης του παραχωρούμενου ακινήτου από τον πολιτιστικό σύλλογο σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Παρόμοια ενέργεια συνιστά λόγο ανάκλησης της παρούσης απόφασης"

Κοιτάξτε τι γίνεται στο Μικρο Γυμναστήριο Μαντουδίου και το Δημοτικό Σχολείο. έλεγχος

ΟΛΛΑ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΧΙ ΠΑΡΩΠΙΔΕΣ ....ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ...ΟΧΙ

ΠΡΟΣ

3 Νοεμβρίου 2016 - 3:06 μ.μ.

ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΧΡΕΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΟΥΛΕΙΑ
ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΑ
ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑΝΕ ΤΟ ΤΟΠΟ
<< ΔΩΣΤΟΥΣ ΜΑΤΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΟΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΝ
ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΟΥΣ >>

Να τεθούν όροι χρήσης των γηπέδων του δήμου και στις ποδοσφαιρικές ομάδες και ωράριο για το πότε είναι ελεύθερη η πρόσβαση στους δημότες. Τα γήπεδα ανήκουν στους δημότες, όχι στα σωματεία και τους συλλόγους μόνο

Επαναξιολόγηση όλων των ρουσφετολογικών παραχωρήσεων δωρεάν χρήσης δημοτικών χώρων ακόμη και στα ποδοσφαιρικά σωματεία τώρα. Πολλοί δεν πληρούν τους όρους που βάζει ο νόμο για κοινωφελή σκοπό. άλλοι είναι ανύπαρκτοι δεν έχουν νομική οντότητα έχουν να κάνουν εκλογές χρόνια . Όσοι δεν πληρούν τους όρους και δεν είναι εν λειτουργία συλλογοι ή σωματεία έξω. Βάλτε όρους στην χρήση και ελέγχους σε τακτά διαστήματα.

Τέλος το αλισβερίσι και το πελατειακό σύστημα σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων του δήμου

καντε αυτο να προπονουντε οι 80 αχρονοι.που εχουν ...χρημα

Πάνε μέσα όλοι όσοι ψήφισαν για απιστία περί την υπηρεσία, δεν μπορούν να μοιράζουν έτσι δικαιωματα χρήσης δημοτικής περιουσίας

Όλοι οι σύλλογοι και αθλητικά σωματεία που τους έχει δοθεί δωρεάν χρήση δημοτικών χώρων να καταθέσουν το δήμο τα χαρτιά τους ότι είναι καταστατικά εντάξει και το καταστατικό του να αποδεικνύει ότι ο σκοπός τους είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ κοινωφελής και προάγει τα τοπικά συμφέροντα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με του καταληψίες. Θυμάστε την υπόθεση στα Καλύβια που δικάστηκε ο Ενωτιάδης θα έχουμε τα ίδια, οι περισσότεροι σύλλογοι είναι άνενεργοι ή μαϊμού

Κύριε Καλυβιώτη μπορείτε να μας ανακοινώσετε ποιες ώρες είναι ανοιχτά τα γήπεδα, τα 5Χ5 και το κλειστο γυμναστήριο για την άθληση των δημοτών.


Κάποιοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες θεωρούν ότι τα γήπεδα είναι ιδιοκτησία τους και ότι χρειαζόμαστε την άδεια τους να μπούμε μέσα. Μπορείτε να μας διευκρινήσετε αν οι ομάδες έχουν 24/7 χρήση των γηπέδων και ποιες είναι οι ώρες χρήσης για τους δημότες και τα παιδιά τους

Η χρήση του μικρού γυμναστηρίου έχει δοθεί σε σύλλογο, Δεν πληρώνουν τίποτα εμείς οι δημότες πρεπει να πληρώσουμε να χρησιμοποιήσουμς το γυμναστήριο. Γιατί;

Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Έχω ένα σύλλογο ξένων γλωσσών (φροντιστήριο) αιτούμαι δωρεάν χρήσης μια αίθουσας στο Δημοτικό σχολεία να κάνω μαθήματα στα παιδιά. Γιατί να πληρώνω ρεύμα και ενοίκιο, σύλλογος είμαι και εγώ. Θα κρατάω την αίθουσα πιο καθαρή από τους άλλους συλλόγους και θα μάθω τα παιδιά κάτι πιο χρήσιμο από το να χορεύουν στα πανηγύρια και τα σκυλάδικα. Κάτι που θα τους δώσει δουλειά. Παρακαλώ να δεχτείτε την αίτηση μου

Ξέχασα θέλω την αίθουσα 3 φορές την εβδομάδα 6-9

ΕΓΩ ΑΙΤΟΥΜΑΙ ΜΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΣΟΥΒΛΑΝΤΖΙΔΙΚΟ .ΘΑ ΠΟΥΛΑΩ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΩ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΕΓΑΣΗ.

Είδα στο facebook στη σελίδα του χορευτικού συλλόγου τη διαφήμιση του ιδιώτη δάσκαλου του κουμ φού (κάτι τέτοιο νομίζω)και τις ευχαριστίες του προς τον Σύλλογο για την παραχώρηση λέει της αίθουσας όπου γίνεται το μάθημα..Τί το περάσατε εδώ;Πόσο πληρώνει ο Δήμος για ρεύμα και νερό;Μπάτε σκύλοι αλέστε και τα αλεστικά στους δημότες; Διαπράττετε Αδίκημα και εσείς και τα αφεντικά σας..Κάτι βρωμάει...


Η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για χρήση του Γυμναστηρίου δόθηκε στο Μάκιστο την Τριτη 25/10/2016 κγι μετά τις 18:00.

Αυτοί λες και του ανήκει ο χώρος έδωσαν το Γυμναστήριο σχολή της Χαλκίδας την Δευτέρα 17-10-2016 στις 15:30 .
Το μεγάλο Γυμναστήριο γιατί τους έχουν δώσει και το μικρό και το Δημοτικό Σχολείο Ως λαγοί του Καντζούρα πού είναι έχουν τέτοια προνόμοια


Σε ποιον ανήκουν οι αίθουσες και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος με αυτό το σκάνδαλο


Γυμναστήριο και Δημοτικό τα έδιναν κερδοσκοπική επιχείρηση για να ανοίξει παράρτημα η σχολή του στο Μαντούδι. Έτσι γράφει το ευχαρηστήριο

[img]https://3.bp.blogspot.com/-tQ6CCXH1bLQ/WB0dUiZLWkI/AAAAAAAANKI/ZUBUnYmRyJMQESWpgJhLuJ8bpel9lFBNACLcB/s640/makisskungfu2.png[/img]

[img]https://2.bp.blogspot.com/-X42z7eRjT0A/WB0dUhS43uI/AAAAAAAANKE/sZCbMP8MopEy-MMMl37Fal-13D9SSCdLACLcB/s1600/makisskungfu.png[/img]


Η ταμπέλα το λέει ξεκάθαρα ότι το μικρο Δημοτικό Γυμναστήριο έχει αλλάξει ιδιοκτήτη. Λειτουργεί σαν καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση σε βάρος του Δήμου

[img]https://2.bp.blogspot.com/-AtnoG41LcAw/WB0dUkMMG3I/AAAAAAAANKA/nuAMXZ7x-6M6sTnG0qBpF327kXncZbt7gCLcB/s1600/14690879_1301307986566546_2974687226155537031_n%2B%25281%2529.jpg[/img]

ΑΦΤΟΙ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΙΘΙΚΑΝ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΙΤΑΝ ΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΡ...Α .ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΩ- ΚΑΤΩ (ΚΟΨΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΣ ΜΑΣΕΣ. ΥΔΡΑΥ -ΉΛΕΚΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ......)αντε κρο π...λα . ΤΑΡ......ΟΙ ΚΑΙ ΤΣΙ....ΔΕΣ

Το Καράτε Κηρέως δεν έχει αντιπρόεδρο τη Γεωργάκαινα; Ελενίτσα κάνουμε το Γερμανό;

Στη Λίμνη ο χορευτικός χρησιμοποιεί δωρεάν εδώ και χρόνια το πνευματικό κέντρο του Δήμου, και το έχουν κάνει αχούρι. Χώρια που κάποτε η Φλώκαινα το είχε εκλογικό κέντρο. Δώστε τους και στο Μαντούδι μιά αίθουσα...

Αυτοί δεν καταλαβαίνουν από τέτοια. Ψήφους μαζεύουν.
Αν θέλετε να μπει τάξη και να σταματήσει η κακή διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας και το μοίρασμα της σε ημέτερους αντιγράψτε και στείλτε την παρακάτω καταγγελία. Προσθέστε ότι άλλα στοιχεία θέλετε και στείλτε την


____________________________

Αναφορά – Καταγγελία για αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών

ΠΡΟΣ:

1. Γενικό Γραμματέα και εκτελούντα χρέη ελεγκτού νομιμότητάς Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Σωκράτους 111, 41336, ΛΑΡΙΣΑ

2. Εισαγγελία πρωτοδικών Χαλκίδας. Βενιζέλου 5. Χαλκίδα. τκ: 34100. Εύβοια

3. Ελεγκτικό Συνέδριο, Τσόχα & Βουρνάζου 4 Τ.Κ.: 115 21 ΑθήναΤου:


Αξιότιμοι κύριοι

Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 238του Ν3852/2010 περί ελέγχου νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ και Αστικής και Πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών
2) Την υπ’αριθ 11/2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα Εποπτεία των πράξεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ
3) Την υπ’αριθ 60/2010 του Υπέργειου Εσωτερικών με θέμα ¨έλεγχος της νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ

Επειδή σύμφωνα µε το άρθρο 185 Κ∆Κ «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε ΝΠ∆∆, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Ομοίως µε απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα».
- Επειδή η δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης των δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων ρυθμίζεται ειδικά και εξαντλητικά στην ανωτέρω διάταξη, είτε πρόκειται για παραχώρηση καταρχήν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ (παρ. 1) είτε σε άλλα νομικά πρόσωπα (παρ. 2). Άλλωστε και σε σχετική απόφαση του ΝΣΚ (472/2008) σχετικά µε τη δυνατότητα παραχώρησης χρήσης ακινήτου κατά την παρ. 2 του α. 185 ΚΔΚ, δεν προκύπτει αμφιβολία για το πεδίο εφαρμογής της διάταξης σε ακίνητα ανήκοντα σε δήμους και ότι δεν είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων των Ο.Τ.Α. σε φορείς ή συλλόγους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 185 του ισχύοντος Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον δεν μπορεί να θεωρηθεί η δραστηριότητά τους αποκλειστικά κοινωφελής ή κατευθυνόμενη στην προαγωγή των τοπικών συμφερόντων

Επειδή με τις αποφάσεις του
1. 189 /2016 (25-10-2016 ΑΔΑ: 712ΛΩΛ5-1ΒΟ) (φυσικό πρόσωπο)
2. Νο 186 /2016 (25-10-2016 ΑΔΑ 6ΦΟΕΩΛ5-ΛΕΔ, μη αποκλειστικά κοινωφελής δράση από το φορέα
3. Νο 185 /2016 (25-10-2016 ΑΔΑ 6Σ6ΣΩΛ5-Ω3Μ, μη αποκλειστικά κοινωφελής δράση από τον φορέα) / 4-5-1976
4. Απόφασης Νο 163 /2013 27-62013 ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛ5-79Π, μη αποκλειστικά κοινωφελής δράση από τον φορέα σύμφωνα με το καταστατικό τους ΦΕΚ 640 Β )
το Δημοτικό Συμβούλιο κατά παράβαση του επικαλούμενου αρθ. 185 (παρ.2) του Κ∆Κ (Ν.3463/2006 ) παραχωρεί δωρεάν την χρήση Δημοτικών χώρων σε μην νομικά πρόσωπα (περ. 1) ή σε νομικά πρόσωπα των οποίων ο σκοπός λειτουργίας τους δεν είναι αποκλειστικά κοινωφελής ή δεν προάγει τοπικά συμφέροντα (περ. 2, 3, και 4).


το Δημοτικό Συμβούλιο παραβαίνει τα καθήκοντα του και περιπίπτει στο αδίκημα της απιστίας

Η παραχώρηση κατά την παράγραφο 2 του αρθ. 185 Κ∆Κ δωρεάν χρήση Δημοτικών ακινήτων είναι μόνο για Νομικά Πρόσωπά των οποίων o σκοπός λειτουργίας τους είναι αποκλειστικά και μόνο κοινωφελής είτε για την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός

ΑΙΤΟΥΜΑΙ:

α) την ακύρωση των αποφάσεων παραχώρησης δωρεάν χρήσης

β) την αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών κατά των υπαίτιων δημοτικών Συμβούλων κατά το άρθρο 232 του ν. 3852/2010

Μαντούδι 5/11/2016

Μετά τιμής ο αναφέρων-καταγγέλλων

ΞΕΧΑΣΕΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΟΥ 5/11/2016 - 8:39 μ.μ.

δήμος μας τείνει να μετατραπεί σε ένα κλώνο της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής

Μια από τα ίδια και στο Μαντούδι
27 Δεκεμβρίου 2010
καταγγελία για το «άβατον» του Δημοτικού Γυμναστηρίου Ιστιαίας.

Τι άραγε να αναζητούσε το Σ.Δ.Ο.Ε. την Τετάρτη 22 τρέχοντος στο κατ΄
ευφημισμόν <> γυμναστήριο της πόλης μας;
Ποιός επιτρέπει σε ιδιώτες γυμναστές να εκμεταλλεύονται (ή λυμαίνονται
αν προτιμάτε) αυτόν τον χώρο προσποριζόμενοι <> οφέλη από όλους
εμάς που θέλουμε να αθλούνται τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι;
Δεν γράφω αυτό το κείμενο για να καταγγείλω απλώς τα κακώς κείμενα,
αλλά διότι θεωρώ πως η δωρεάν άθληση είναι δικαιωματική σε ένα
Δημοτικό Γυμναστήριο και έγκειται στην προσπάθεια όλων μας να την
αποκτήσουμε.
Δυστυχώς, στον τόπο μας το θράσος και η αυθαιρεσία περισσεύουν.

Και όλοι σιωπούν.
Δίχως καμία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δίχως κανένα όφελος για
τον Δήμο, δίχως καμία επίβλεψη από τον Δήμο, το Δημοτικό μας
Γυμναστήριο έχει παραχωρηθεί προσωπικώς και ...προφορικώς, απλώς, από
τον απερχόμενο δήμαρχο κ. Ι. Καπόλο σε ιδιώτες γυμναστές και
γυμνάστριες, για να κάνουν τα παιδιά μας ποδόσφαιρο, έναντι του ποσού
των 35 EURO μηνιαίως,
για αεροβική γυμναστική ενηλίκων, έναντι του ποσού των 40 EURO μηνιαίως,
για μπάσκετ παίδων έναντι του ποσού των 35 EURO μηνιαίως και
για προγράμματα χορού παίδων και ενηλίκων έναντι του ποσού των 20 EURO μηνιαίως.
Όσοι συμμετέχετε, εσείς ή τα παιδιά σας, σε κάποιο από αυτά τα
προγράμματα, γνωρίζετε, οι υπόλοιποι μην αναρωτιέστε, ούτε ευρώ από τα
χρήματα που καταβάλλονται δεν αποτελεί έσοδο για τον Δήμο.
Εάν θέλουμε να γυμναστούμε χωρίς αντίτιμο, απλώς δεν μπορούμε.
Το γυμναστήριο είναι κλειδωμένο, δεν έχει κανονισμό λειτουργίας, ούτε
ώρες λειτουργίας, το γυμναστήριο λειτουργεί μόνον όταν κάποιος από
τους παραπάνω κατέχοντες τα κλειδιά αυτού (με ποιό δικαίωμα;) το
ανοίξει σύμφωνα με το πρόγραμμά του.
Βεβαίως, οφείλω να πώ πως το Σ.Δ.Ο.Ε ενήργησε όπως έπρεπε, από τύχη
κάποιοι δεν πιάστηκαν επ' αυτοφώρω, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας
Διοίκησης θα πράξει επίσης τα δέοντα, όμως το ζητούμενο δεν είναι η
διαπόμπευση των παρανομούντων ιδιωτών, είναι άλλωστε θέμα προσωπικής
ηθικής το να εκτίθεσαι κατ' αυτόν τον τρόπο.
Οι ιδιώτες κάνουν <> τους.
Άνευ λειτουργικών εξόδων.
Άνευ ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε ως οφείλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Άνευ φόβου.
Πλήρεις έπαρσης και αλαζονείας.
Πλήρης έπαρσης και αλαζονείας και ο <> της πόλης, ο κ. Δήμαρχος
που παραχωρεί τόσο <>, ανερυθρίαστα, ως να επρόκειτο για
προσωπική του περιουσία το γυμναστήριο του Δήμου για να ...αθλούνται
τα παιδιά μας.
Ευχαριστίας οφείλομεν από μέσης καρδίας κύριε Δήμαρχε, αλλά κάτι σας διαφεύγει.
Ποιά παιδιά μπορούν να αθληθούν στο γυμναστήριο της πόλης; Εκείνα των
οποίων οι γονείς μπορούν να ανταπεξέλθουν στο έξοδο που επιβάλλουν οι
<>- εκλεκτοί σας.
Για τα υπόλοιπα και είναι πολλά, το γνωρίζετε, το γυμναστήριο είναι <>.
Γυμναστήριο - <> και για όσους ενήλικες επιθυμούν να γυμναστούν
εάν δεν καταθέσουν τον οβολόν τους.
Όλοι όμως οι δημότες - δημότες και όχι υπήκοοι όπως μας θέλουν
κάποιοι, συνεισφέρουμε μέσω των Δημοτικών τελών που καταβάλουμε στην
συντήρηση και λειτουργία του γυμναστηρίου. Πληρώνουμε όλοι για τα
έξοδα συντήρησης και καθαρισμού του, πληρώνουμε όλοι για τους
λογαριασμούς νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά είναι ελάχιστοι
εκείνοι στους οποίους επιτρέπεται, υπό τους γνωστούς όρους, η είσοδος.
Είναι νόμιμο αυτό κύριε Δήμαρχε; Είναι ηθικό; Δίκαιο είναι;
Να γνωρίζετε πως κατά τον Αριστοτέλη <>.
Να γνωρίζετε πως δεν μπορείτε να μας υποχρεώσετε εσείς ούτε άλλος
κανείς να αναγάγουμε το αυτονόητο (η δωρεάν άθληση σε δημοτικό χώρο εν
προκειμένω) σε ιδανικό.

Η παραχώρηση δωρεάν χρήσης του μικρού Γυμναστηρίου Μαντουδίου το 2011 στους λαγούς του Καντζούρα ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ και ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ είναι παράνομη . Δεν υπάρχει σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτημένη στο διαδίκτυο.
Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλιου «δεν εκτελούνται, εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο ∆ιαδίκτυο άρθρο 4 παράγραφος 2 Νόµος 3861(ΦΕΚ112/Α’/13-7-2010)


Τι θα κάνετε κ. Καλυβιώτη;

ΠΡΟΣ 9 Νοεμβρίου 2016 - 11:00 μ

Σωστός. Στείλε το ΣΔΟΕ στα γυμναστήρια να δεις που θα κρυφτού όλοι "σύλλογοι"

Τι τα περιμένουμε όλα απο έναν;;;
Που να ξέρει ο δήμαρχος την απόφαση του 2011;;;
Ας κάνουμε καμιά κατοσταριά πολίτες απο μία
καταγγελία να δείτε που θα πάνε οι αποστάτες
και τα άλλα λαμόγια.

Γιατί ο δήμος μας δεν μπαινει στο πρόγραμμα "Αθληση για όλους" όπως οι άλλη δήμοι και μοιράζει τα γυμναστηρια του σε τυχαρπαστους και λαγους πολιντικαντιδων. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού χρηματοδοτει 100% της συνολικής δαπάνης.

Διαβάστε τον παρακάτω οδηγό

http://www.athlisigiaolous.gr/uploads/Odigos%20diaxeirisis%20PAGO.pdf

Δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο ποιοι δήμοι έχουν μπει στο πρόγραμμα φέτος και προσφέρουν δωρεάν αθλητισμό στους δημότες τους

http://gga.gov.gr/images/athlitismos/athlisi%20gia%20olous/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3_%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D_%202016-17.pdf

ΈΙΧΑΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΡ....ΟΥΣ ΤΩΡΑ ΜΑΣ -ΉΛΘΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΣΙΚ. ..ΔΕΣ - ΕΔΕΣΕ Ή ΣΟΥΠΑ.....ΤΑ ΑΠΟΤΙΧΗΜΕΝΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΏΝ ΜΑΖΕΦΤΙΚΑΝ ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.