Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Δεν αναπροσαρμόζονται τα δημοτικά τέλη για το 2017

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών για το έτος  2017 και τη διατήρηση αυτών στο ύψος που ήταν το έτος 2016.

Η σχετική εισήγηση.
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 25/1975, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1080/80, τα Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού που επιβάλλονται για λογαριασμό των Δήμων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή όχι χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βρίσκονται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών
μέτρων της επιφάνειας του χώρου αυτού με τον συντελεστή που ορίζεται σε ακέραιες μονάδες
λεπτών με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η είσπραξη των εν λόγω τελών πραγματοποιείται από την Δ. Ε.Η. μαζί με τους λογαριασμούς
πληρωμής τοι) αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. Επειδή η τοπική μας κοινωνία έχει πολλά οικονομικά προβλήματα και παρά το γεγονός ότι τα ανταποδοτικά Τέλη δεν επαρκούν για τις ανάγκες του Δήμου , δεδομένης της οικονομικής κρίσης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, προτείνω κατ' ανάγκη να παραμείνουν τα ίδια Δημοτικά Τέλη για το έτος 2017.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.