Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ακύρωση της απόφασης για την ΒΙΠΕ ζητά για άλλη μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο και αναζήτηση ευθυνών στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για το ΓΠΣ Κηρέως


Χώρος ΕΠΠΑ ή ΒΙΠΕ υψηλής όχλησης

Με αφορμή τις νέες εξελίξεις στο  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κηρέως (δες σχετικό άρθρο εδώ) πού προσπαθεί απελπισμένα παρά τις έντονες  αντιρρήσεις του δήμου  μας να συμπεριλάβει   και το  επιχειρηματικό πάρκο τύπου Α ( υψηλή όχληση γνωστό και ως ΒΙΠΕ)  το Δημοτικό Συμβούλιο  αποφάσισε στις 25/10//16 να ζητήσει τα παρακάτω:

1. Tην ακύρωση της Κ Υ Α Φ/Α 5.33/15088/945/21.12.2012. περί έγκρισης του επιχειρηματικού πάρκου τύπου Α¨ στην περιοχή φούρνοι Μαντουδίου από την αρμόδια Διεύθυνση περιβαλλοντικής
αδειοδότησης.

2. Δεύτερον την επαναφορά της πρότασης των μελετητών για δημιουργία - χωροθέτηση επιχειρηματικού πάρκου τύπου Β¨.

3. Και να διευρυνθούν από τους αρμόδιους υπουργούς οι όποιες ευθύνες των εμπλεκομένων υπηρεσιών, γιατί από τις πράξεις τους εξυπηρετούνται επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα
ζημιώνεται η αναπτυξιακή προοπτική του δήμου μας.

Η απόφαση  αυτή θα σταλεί στο Yπουργείο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής (Μεσογείων 119 Αθήνα) (Υπόψη κ. Σκουρλέτη και κου Τσιρώνη (ΥΠΕΚΑ)  και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση .


Τα πρακτικά της αρίθμ. 23 / 25-10-2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 202 /2016ΘΕΜΑ : << Επικαιροποίηση αποφάσεων Δ.Σ του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης-Αγ. Άννας περί χωροθέτησης της βιομηχανικής περιοχής Μαντουδίου ως ΕΠ.ΠΑ τύπου Β΄ και όχι τύπου ΕΠ.ΠΑ Α΄ και παράλληλα αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών με ενδεχόμενο δόλο, όσων αντιστρατεύονται τα καλώς νοούμενε συμφέροντα του συνόλου της περιοχής μας>> .

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αλεξίου Δημήτριος εισηγούμενος το θέμα είπε:
Κύριε Δήμαρχε κ. Πρόεδρε και κ. σύμβουλοι .
Είναι γνωστό ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο δημοτικής ενότητας
Μαντουδίου βρίσκεται στην τελική του ευθεία και είναι ένα βήμα πριν την
έγκριση από τη Γεν.Γραμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Είναι επίσης σε όλους
γνωστό , πως στο σύνολο της η κοινωνία της περιοχής τοποθετήθηκε μέσα
από την διαδικασία διαβούλευσης των δυο σταδίων.
Σας θέτω υπ΄ όψιν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου χωρίς να μπω
στις λεπτομέρειες των επιχειρημάτων που μας απασχόλησαν στο παρελθόν :

Η με Νο 206 /16-10-14 από πρακτικό 15/16-10-2014 με θέμα :
« Ακύρωση της Κ.Υ.Α Φ/α 5.33/15088/945/21.12.2012. Έγκριση ανάπτυξης
Επιχειρηματικού πάρκου τύπου Α΄ Μαντουδίου ……..κ. λ .π. και στήριξη
ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄ μεσαίας όχλησης .»
Κατά πλειοψηφία αποφασίσθηκε με 18 ψήφους υπέρ τύπου Β΄ μεσαίας
όχλησης έναντι 9 κατά .

Την 208 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της /16-10-14 με
θέμα :
« Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της καταχρηστικής παρέμβασης της
Διευθ/σας Υπηρεσίας της μελέτης ( Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δ .Ε
Κηρέως) επί του περιεχομένου του Β1 σταδίου της μελέτης. Στην
απόφαση μας αυτή καταδικάσαμε την παράνομη και αντισυνταγματική
συμπεριφορά και ζητούσαμε να αποδοθούν ευθύνες όπου υπάρχουν.
Ισχυρή ήταν η πλειοψηφία με 20 υπέρ και 7 κατά.!

Απόφαση Νο 238 / 2014 από πρακτικό 18/ 3-12-014.
Θέμα : « Διατύπωση απόψεων επί του Β1 Σταδίου της μελέτης Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο Δ.Ε Κηρέως .» Από αυτήν προκύπτει ότι:

Α. Κατά πλειοψηφία ( 18 υπέρ με 6 κατά ) αποφασίσαμε αποδοχή
των προτάσεων τοπικών συμβουλίων, φορέων και κινημάτων και
πολιτών πολιτών .
Β. Επίσης κατά πλειοψηφία αποφασίσαμε ( 16 υπέρ – 8 κατά ) την
πρόταση της Ε. Π. Ζωής για την αποδοχή των προτάσεων επί του Γ. Π. Σ
ΚΗΡΕΩΣ με την επισήμανση ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η πρόταση για το ΕΠ. ΠΑ
Μαντουδίου τύπο Α΄ η οποία έγινε εκ μέρους της αναδόχου σύμπραξης υπό
καθεστώς εξαναγκασμού εκ μέρους της Διευθ/σας Υπηρεσίας .(απ πρ.
2872/18-8-14 )
Eπίσης την απόφαση ανάκλησης της υπ. Άρ. Δ5/ ΗΛ/Γ/ Φ28/ 201Π/ 813/
9193/ 069-06-2010 ….άδειας παραγωγής ηλ/κης ενέργειας της ΗΡΩΝ V
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α. Ε
4η. Την με αρ. απόφαση Νο 87 /2015 από πρακτικό 8/19-5-2015
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου .
Α. Απόφαση υιοθέτησης απόψεων του Δημάρχου ,όσον αφορά τις
αναλήθειες και σκόπιμες ανακρίβειες που δημιουργούν πλασματικό
χωροταξικό προηγούμενο και λεπτομέρειες του σκεπτικού. Με ( 15 -7) .
Β. Την ενσωμάτωση και υιοθέτηση απόψεων του Δ. Σ με την ξεκάθαρη
άρνηση για χωροθέτηση ΕΠ. ΠΑ τύπου Α΄ στην περιοχή Μαντουδίου,
όπως έχουν διατυπωθεί μπροηγούμενες αποφάσεις Δ.Σ. ( 15 -7 ).
Κ. Δήμαρχε - Κοι Σύμβουλοι.
Παρά τις ισχυρές αυτές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
μας , το σύνολο των των κινημάτων και φορέων του . Παρά το γεγονός
πως εκκρεμεί δικαστική απόφαση από 3/6/204, μετά από προσφυγή
πολιτών και Δ. Συμβούλων του Δήμου μας μας στο Στ Ε, για την ακύρωση
της διαβόητης Κ Υ Α, φαίνεται πως ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα
επεξεργάζονται σχέδια διαφορετικά από τη εκφρασμένη δική μας μας θέση
για την ανάπτυξη της περιοχής μας.
Βλέπουμε λοιπόν ότι με το έγγραφό 16816/31-3-2015 η ΔΙ.ΠΑ του
ΥΠΕΚΑ ζητούσε γνωμοδότηση επί της στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε
ΚΗΡΕΩΣ.
Η Γ. Γ. Β απαντά με το υπ απ Φ Α.4/9/41149/438 έγγραφό της που
καταθέτω στα πρακτικά και με αναληθείς και σκόπιμους διαστρεβλωμένους
ισχυρισμούς γνωμοδοτεί ως εξής …«Απο τα παραπάνω προκύπτει ότι η
ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου είναι συμβατή με τις
κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως :
α) ότι αποτελεί περιοχή υφιστάμενων εγκαταστάσεων ,που απαιτούν
εξυγίανση .
( Βλέπετε εσείς να υφίστανται τέτοιες εγκαταστάσεις στη περιοχή μας ; )
β) ότι τα προβλήματα από τη φθίνουσα βιομηχανική δραστηριότητα στην
περιοχή έχουν γίνει αντικείμενο ευρύτατων και μακροχρόνιων συζητήσεων για
λήψη μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας. ( Τότε πως δικαιολογούνται τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας σε όλη τη χώρα ; )
γ) ότι προβλέπεται η συμπαραγωγή ενέργειας για τις μεγάλες μονάδες
( Για ποιες μονάδες γίνεται λόγος ; Υπάρχουν τέτοιες στη περιοχή μας ;)
δ) ότι δεν προβλέπετε η ανάπτυξη μη συμβατών δραστηριοτήτων στην
περιοχή από τα εγκεκριμένα χωροταξικά πλαίσια !!!! » .
( Μα αυτά είναι αποτέλεσμα εκβιασμών και άνωθεν υποδείξεων ,έχουν
καταγγελθεί εξάλλου !).
Εμείς οι πέντε σύμβουλοι που εισάγουμε το θέμα αυτό με δεδομένο, πως
τίποτα δεν άλλαξε ώστε να αλλάξει απόφαση και το Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου, επαναφέρουμε το θέμα για μιαν ακόμη ισχυρή απάντηση προς
μανδαρίνους και συμφέροντα που αψηφούν τη γνώμη μας .

Επίσης ζητάμε την αναζήτηση ευθυνών πειθαρχικών προς κάθε
κατεύθυνση και δηλώνουμε πως θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους,
έως ότου αποδεχτούν τις απόψεις μας περί ίδρυσης ΕΠ. ΠΑ τύπο Β΄
( μεσαίας όχλησης ) και όχι τύπου Α΄ ( υψηλής όχλησης)

Παζάρας Βασίλειος: Κύριε Πρόεδρε έχω στα χέρια μου το έγγραφο –
γνωμοδότησης της Δ/νης Βιομηχανικής χωροθεσίας και περιβάλλοντος, που
στέλνει στην αρμόδια Δ/νση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Υπουργείου
Ενέργειας.
Στο έγγραφο γνωμοδότηση η ανωτέρω Δ/νση συνηγορεί υπέρ της
πρόβλεψης επιχειρηματικού πάρκου τύπου Α, στο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο
της Δ.Ε Κηρέα, επικαλούμενοι τέσσερεις λόγους, οι οποίοι τη δικαιολογούν.
Ο πρώτος λόγος αναφέρεται στο ότι οι Φούρνοι Μαντουδίου αποτελούν
περιοχή υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που απαιτούν εξυγίανση.
Καταρχάς ο σχετικός Νόμος προβλέπει επιχειρηματικά πάρκα για εξυγίανση
περιοχών στις οποίες υφίσταται άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση.
Άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση δεν υπάρχει πουθενά στη Βόρεια Εύβοια.
Στους Φούρνους Μαντουδίου υπάρχει εγκατάσταση επεξεργασίας
λευκόλιθου, η οποία εφόσον ενταθεί σε επιχειρηματικό πάρκο, αυτό
υποχρεώνεται να είναι τύπου Β. Γενικά η επεξεργασία όλων των μη
μεταλλικών ορυκτών προϊόντων είναι μέσης όχλησης, εκτός της παραγωγής
τσιμέντου, η οποία υπερβαίνει μια συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγής ανά
ημέρα.
Ο δεύτερος λόγος που διατυπώνει αναφέρεται στο ότι τα προβλήματα από
τη φθίνουσα βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή, έχουν γίνει
αντικείμενο ευρύτατων και μακροχρόνιων συζητήσεων, για λήψη μέτρων
αντιμετώπισης της ανεργίας. Εδώ δεν αναφέρονται ότι αποφάσεις μας, οι
οποίες εκφράζουν την τοπική κοινωνία, και που με απόλυτη σαφήνεια έχουμε
διατυπώσει την πλήρη αντίθεσή μας, στην επιλογή χωροθέτησης
επιχειρηματικού πάρκου τύπου Α. Ο τρίτος λόγος που διατυπώνει αναφέρεται
στο ότι προβλέπεται η συμπαραγωγή ενέργειας για τις μεγάλες μονάδες.
Εδώ αποκρύπτει την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, με την
οποία έγινε ανάκληση της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
μάλιστα ύστερα από αίτημα του ιδίου που ζήτησε την αδειοδότηση.
Ο τέταρτος λόγος που διατυπώνει αναφέρεται στο ότι δεν προβλέπεται η
ανάπτυξη μη συμβατών δραστηριοτήτων στην περιοχή και εδώ πάλι
αποκρύπτει το σχετικό νόμο, ο οποίος ορίζει ότι τα επιχειρηματικά πάρκα
τύπου Α είναι χώροι υποδοχής δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης.
Τελειώνοντας κύριε πρόεδρε πρέπει να ζητήσουμε πρώτον την ακύρωση
χωροθέτησης του επιχειρηματικού πάρκου τύπου Α στην περιοχή φούρνοι
Μαντουδίου από την αρμόδια Διεύθυνση περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Δεύτερον την επαναφορά της πρότασης των μελετητών για χωροθέτηση
επιχειρηματικού πάρκου τύπου Β και τρίτον να διευρυνθούν από τους
αρμόδιους υπουργούς οι όποιες ευθύνες των εμπλεκομένων υπηρεσιών, γιατί
από τις πράξεις τους εξυπηρετούνται επιχειρηματικά συμφέροντα ενώ
παράλληλα ζημιώνεται η αναπτυξιακή προοπτική του δήμου μας.

Γιάννης Στεργίου: Σήμερα παρουσιάστηκαν κάποια έγγραφα στα οποία
βασίζεται και η συζήτηση του εν λόγω θέματος, αν και ήμαστε βέβαιοι ότι σε
μία από τις συζητήσεις για το Γ.Π.Σ. Κηρέως υπήρξε απόφαση ομόφωνη για
αλλαγή τύπου του Επιχειρηματικού Πάρκου Μαντουδίου, η οποία λείπει από
τον σημερινό φάκελο του θέματος. Ως δημοτική παράταξη δεν γνωρίζουμε το
περιεχόμενο των εγγράφων όχι από δική μας αμέλεια αλλά γιατί δεν μας
δόθηκαν όπως σε άλλες παρατάξεις και μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Η
μη ενημέρωσή μας η οποία πιστεύουμε ότι δεν έγινε από δόλο δεν μας
επιτρέπει να διατυπώσουμε και να καταθέσουμε άποψη στο υπό συζήτηση
θέμα και γι’ αυτό είμαστε αναγκασμένοι να δηλώσουμε παρών.

Λιαγκάκης Ευστάθιος :Αγαπητοί συνάδελφοι έχουμε συζητήσει πολλές
φορές αυτό το θέμα εδώ μέσα και είχα πει σε παλιότερα Δημοτικά Συμβούλια
ότι με την ΤΕΡΝΑ εδώ πέρα δεν έχουμε τελειώσει και τους σχεδιασμούς της.
Είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, εγώ δεν
ασχολούμαι, αλλά έχουμε μια τέτοια πληροφόρηση, ότι σε περιόδους κρίσης,
οι όποιοι σχεδιασμοί μεγάλων εταιρειών, πάνε πίσω.
Το ότι η ΤΕΡΝΑ απέσυρε την πρόταση που είχε για παραγωγή ενέργειας
εδώ πέρα και αυτά, θεωρώ ότι ήταν και παραπέτασμα καπνού για τους
σχεδιασμούς της ΤΕΡΝΑ στην περιοχή μας.
Επίσης παραπέτασμα καπνού είναι και η προσπάθεια, μάλλον όχι
προσπάθεια, η φαινομενική λειτουργία των μεταλλείων του λευκολίθου που
γίνεται στην περιοχή, γιατί δεν δικαιολογείται μια τέτοια εταιρεία σαν την
ΤΕΡΝΑ να έχει αυτήν τη λειτουργία που έχει εδώ και τρία τέσσερα πέντε
χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή να γυροφέρνει τα βουνά και τα λαγκάδια και να
μην παράγει τίποτα. Αυτό κάνει αυτά τα τέσσερα πέντε χρόνια, αυτό κάνει
εδώ στην περιοχή.
Λοιπόν, δεν ξέρω ποιοι είναι οι σχεδιασμοί της, οι σχεδιασμοί αυτοί θα
φανούν και θα φανούνε στο μέλλον, στα πόσα χρόνια, θα δείξει.
Τώρα από κει και πέρα,είναι καθαρό ότι υπάρχουν τεράστια συμφέροντα
πίσω από αυτήν την κατάσταση.Και δεν είναι τυχαίο ότι και με την
προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και με την τωρινή κυβέρνηση, η κατεύθυνση
είναι η ίδια, να χαρακτηριστεί το Κυμάσι περιοχή βιομηχανική περιοχή
τύπου Α.
Είχα πει και τότε όταν συζητάγαμε για τα πολεοδομικά σχέδια, ότι ο τρόπος
που γίνονται, δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού, αλλά εξυπηρετούν τις
ανάγκες των ιδιωτών. Για αυτό γίνονται αυτά τα πολεοδομικά σχέδια, δεν
παίρνουν καθόλου υπόψη τις ανάγκες του λαού.
Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ πέρα με άλλη κυβέρνηση, και φτάνουμε στο
παρά πέντε, στο να χαρακτηριστεί η περιοχή εδώ κάτω βιομηχανική περιοχή
τύπου Α, γιατί; τι θα εξυπηρετήσει; το κάνουνε για πλάκα; αποκλείεται
αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται για πλάκα,
υπάρχει σχεδιασμός. Το τι θα φτιάξει η ΤΕΡΝΑ εδώ πέρα κανένας δεν ξέρει
μέχρι αυτήν την στιγμή.
Αλλά για να επιμένουν όλοι αυτοί, ότι πρέπει εδώ πέρα να γίνει βιομηχανικό
πάρκο τύπου Α, θα υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποιος λόγος, είναι
ξεκάθαρο αυτό.
Και θέλω να πω ότι είναι πολιτικό το ζήτημα πλέον, γιατί δεν μπορεί τόσες
αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων να τις γράφουν στα παλιά τους τα
παπούτσια, δεν μπορεί προτάσεις φορέων εδώ πέρα να τις γράφουν στα
παλιά τους τα παπούτσια, με τέτοιες ψευδεπίγραφες δικαιολογίες, ότι εδώ
πέρα το κάνουμε επειδή υπάρχει αύξηση της ανεργίας στην περιοχή! Ναι,
γιατί στην υπόλοιπη Ελλάδα έπεσε η ανεργία και πάνε να φτιάξουν εδώ πέρα
το ισοζύγιο της ανεργίας στο Δήμο εδώ πέρα τώρα!
Είναι καθαρά πολιτικό το ζήτημα, πρέπει να χτυπήσουμε πολιτικά το ζήτημα
αυτό, και οι προηγούμενοι, το λέω, και οι τωρινοί εξυπηρετούν μεγάλα
συμφέροντα, αυτή είναι η κατεύθυνσή τους. Και τώρα τα άλλα, το να ψάξουνε
οι Υπουργοί να βρούμε πως και τι, και ποιος σας είπε εσάς ότι αυτά, για την
κυβέρνηση λέω, ποιος σας είπε εσάς ότι αυτά δεν γίνονται με κατευθύνσεις
των Υπουργών; ποιος το είπε αυτό το πράγμα δηλαδή.
Ο προηγούμενος Υφυπουργός ο Σκορδάς διευθύνων σύμβουλος της
ΤΕΡΝΑ ήτανε και τον είχαν κάνει Υφυπουργό, γιατί; Τυχαίο; δεν νομίζω.
Συμφωνώ με το κείμενο αυτό, θα διαφωνήσουμε και πάλι σαν παράταξη στην
κατεύθυνση που δίνουμε για βιομηχανικό πάρκο τύπου Β.
Τα μεταλλεία, αν έχουν όρεξη να δουλέψουν τα μεταλλεία αυτοί εδώ πέρα
δεν χρειάζονται κανένα βιομηχανικό πάρκο να δουλέψουν. Και έχει
ξεκαθαριστεί αυτό το ζήτημα. Το τι άλλο θέλουν να κάνουν αυτοί εδώ πέρα
είναι άγνωστο. Εμείς όμως δεν πρέπει να συνηγορήσουμε σε κανένα είδος
βιομηχανικό πάρκο στην περιοχή εδώ, δεν πρόκειται να δώσει τίποτα.
Γιατί όταν συνηγορούμε σε κάτι ανοίγουμε την πόρτα για παραπάνω
πράγματα. Και θα ήθελα Δημήτρη τον φάκελο αυτό, αύριο με κάποιο τρόπο
να τον έχω στα χέρια μου, όλη αυτή την αλληλογραφία.
Διαφωνώ με τον ορισμό πάρκου τύπου Β. Κατά τη γνώμη μας δεν χρειάζεται
να δώσουμε ορισμό για βιομηχανικό πάρκο στην περιοχή, γιατί η λειτουργία
των μεταλλείων δεν χρειάζεται κανένα είδος ορισμό πάρκου για να
λειτουργήσει

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση των πέντε συμβούλων που εισήγαγαν το θέμα δια
μέσου του κ. Αλεξίου Δημητρίου


ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ :
1. Tην ακύρωση της Κ Υ Α Φ/Α 5.33/15088/945/21.12.2012. περί
έγκρισης του επιχειρηματικού πάρκου τύπου Α¨ στην περιοχή φούρνοι
Μαντουδίου από την αρμόδια Διεύθυνση περιβαλλοντικής
αδειοδότησης.
2. Δεύτερον την επαναφορά της πρότασης των μελετητών για δημιουργία
- χωροθέτηση επιχειρηματικού πάρκου τύπου Β¨.
3. Και να διευρυνθούν από τους αρμόδιους υπουργούς οι όποιες ευθύνες
των εμπλεκομένων υπηρεσιών, γιατί από τις πράξεις τους
εξυπηρετούνται επιχειρηματικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα
ζημιώνεται η αναπτυξιακή προοπτική του δήμου μας.
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αλεξίου Δημήτριος-
Χατζής Ανδρέας-Γεωργάκαινα Ελένη-Γιαννιός Κων/νος-Παληός Ευστράτιος-
Αρβανίτης Παναγιώτης-Χαλιούλιας Ιωάννης-Σκομπρής Νικόλάος-Τάρλας
Κυριάκος-Δανέλης Ιωάννης-Βούλγαρης Αναστάσιος –Κουτσουράς Σταύρος-
Παζάρας Βασίλειος Ψήφοι δέκα τρεις -13-
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Λιαγκάκη Ευσταθίου και
Γεωργατζή Ευαγγέλου. Ψήφοι δύο-2-
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Στεργίου Ιωάννης-Στέφου Κυριακή-Καντζούρας
Ιωάννης-Μουργιάς Ιωάννης ψήφισαν παρόντες
Η Παρούσα απόφαση να σταλεί :
α) Στο Yπουργείο ενέργειας και κλιματικής αλλαγής (Μεσογείων 119 Αθήνα)
(Υπόψη κ. Σκουρλέτη και κου Τσιρώνη (ΥΠΕΚΑ)
β) Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση .Διαβάστε επίσης


Δεν έχουν τελειωμό οι μεθοδεύσεις για την ΒΙΠΕ. Νέα σιγονταρίσματα από παλιούς γνώριμους
0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.