Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Αν είστε εργολάβος του δήμου δηλώστε όσες ώρες εργασίας θέλετε, θα σας τις εγκρίνει αβλεπτί το Δημοτικό ΣυμβούλιοΟ  κ. **************, εργολάβος, ζήτησε από το  Δημοτικό Συμβούλιο την αναγνώριση και πληρωμή για   400 ώρες εργασία που κατά δήλωση του  φέρεται ότι έκανε . Ο κ. δήμαρχος
απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο ανέφερε "... δεν μπορείτε εσείς να τις διαβεβαιώσετε, και στο εσείς δεν  αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπό σας, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που μπορείτε
να κάνετε είναι να αποδεχθείτε τα όσα οι αρμόδιοι στο Δήμο, Αντιδήμαρχοι και τοπικοί εκπρόσωποι τα έχουν βεβαιώσει. Θέλω όμως να σας βεβαιώσω ότι τα βεβαιωθέντα από τους Προέδρους δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτούμενα. Για αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, άλλα τα αιτούμενα στην αίτηση οι 400 ώρες, άλλα τα βεβαιωθέντα από τους Προέδρους. Κι αυτά θα συσχετιστούν και με το αίτημα και με τις πραγματικές ώρες και θα αποφανθούν αρμοδίως και να έχετε και πλήρη γνώση. Αυτό αποτελεί παράκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου."

Το Δημοτικό Συμβούλιο αγνόησε  την διαδικασία πιστοποίησης ωρών εργασίας και ενέκρινε αβλεπτί την πληρωμή όσων δήλωσε ο εν λόγω εργολάβος.Από το πρακτικό της αρίθμ. 23 / 25-10-2016 συνεδρίασης του ΔημοτικούΣυμβουλίουΑριθμός Απόφασης Νο 192 /2016

ΘΕΜΑ : Αίτηση κ. ************
Ο Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου κ. Αλεξίου Δημήτριος διάβασε την αίτηση
του κ. ************* ,που αναφέρει τα εξής:
"Το έτος 2015 με προφορική εντολή του κ. Δημάρχου και με την υπόσχεση ότι θα
συναφθούν και οι νόμιμες συμβάσεις εκτέλεσης εργασίες συντήρησης αγροτικών και
δασικών δρόμων του Δήμου. Ειδικότερα στην περιοχή της Αγίας Άννας εργάστηκα με
τα μηχανήματά μου 100 ώρες, στην περιοχή Μουρτιά 11 ώρες, στην περιοχή
Κεχριών 40 ώρες, στην περιοχή Δάφνης 15 ώρες, Κουρκουλών 30 ώρες, Δρυμώνα
58 ώρες, Κερασιάς 53 ώρες.
Επίσης το έτος 2014 με τον ίδιο τρόπο εργασίας εργάστηκα με τα μηχανήματά μου,
μηχάνημα ΜΕ56151 Ι.Χ. για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Αγίας
Άννας, Κερασιάς και Δρυμώνα 102 ώρες. Σας δηλώνω ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο θα
προσκομίσω και τα αντίστοιχα παραστατικά.
Παρακαλώ να φέρετε το θέμα μου άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για την
αναγνώριση εργασίας μου και την αντίστοιχη αμοιβή μου.

Παζάρας Βασίλειος: Αναφερόμαστε για τις εργασίες συντήρησης που έγιναν το 2015
πέρσι που δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που φτάσαμε να έρχεται η απόφαση από
την Αποκεντρωμένη 24 Σεπτεμβρίου αν θυμάμαι καλά περίπου κι από κει και πέρα
μέχρι να γίνουν όλες οι διαδικασίες δεν υπήρχε έρεισμα για να γίνουν συντηρήσεις,
γιατί φεύγαμε από την αντιπυρική περίοδο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα για το 2015 και με βάση αυτή την πραγματικότητα οι
υπηρεσίες του Δήμου δεν μπορούν να πληρώσουν. Αυτό αν βρεθεί κάποιος από δω
και να πει ότι με δικαιολογητικά μπορούν να πληρωθούν αυτές οι δαπάνες. Το ποιος
φταίει, γιατί δεν πληρώθηκαν όλοι τα ξέρουμε.
Η μόνη λύση κατ’ εμέ είναι η λύση να προσφύγουν στα δικαστήρια για να πάρουν
αυτά που δικαιούνται, αυτά που δούλεψαν. Αλλά η λύση αυτή θα πάρει χρόνο, θα
πληρώσουν, θα ξοδευτούν και οι άνθρωποι και η μόνιμη απογοήτευση θα είναι
απέναντι στις δημοτικές αρχές.
Ποιες δημοτικές αρχές; Τις σημερινές αλλά και τις αρχές του 2014. Εγώ προσωπικά
ξέρω για το 2015. Ο κ. Στεργίου που ήταν το 2014 να μας πει γιατί δεν πληρώθηκε.

Δήμαρχος: Όσα είπε ο κ. Παζάρας είναι πραγματικότητα. Θέλω να διευκρινίσω προς
όλους μια και καλή, ποτέ δεν πρόκειται να δώσω ή δεν έδωσα εντολή για εκτέλεση
εργασιών αν δεν υπήρχε η νόμιμη διαδικασία. Ο κ. *******δούλεψε, το πόσο
δούλεψε αρμόδιοι είναι από τον Δήμο συγκεκριμένοι άνθρωποι που τους επιτηρούσαν
και ανά Δημοτική Ενότητα, όχι εγώ όμως.
Εγώ θα δεχθώ για την ποσότητα, για τις ώρες που δούλεψαν αυτά που οι υπεύθυνοι
κατά περιοχή και αρμοδιότητα θα μου δηλώσουν όπως το κάνω πάντα και υπάρχει μια
τέτοια διαδικασία που κατά πρωτοφανή τρόπο και μοναδικό στον Δήμο μας
υπογραφούν και με την έγκριση και των Τοπικών Συμβούλων οι Αντιδήμαρχοι, ο
αρμόδιος κατά περίπτωση για τον Δήμο μπορεί να είναι της πολιτικής προστασίας ή
άλλος και έρχονται στον Δήμαρχο με συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη πιστοποίηση
ωρών.
Έχω δε θεσπίσει μετά από γεγονότα τρελά που συνέβησαν και την εξής επιπρόσθετη
διαδικασία. Επειδή υπήρχε επικάλυψη εργολάβων ο ένας εκτελούσε μια εργασία,
ερχόταν ο άλλος και εκτελούσε στον ίδιο δρόμο την ίδια εργασία για να πληρωθεί δύο
φορές. Ζήτησα και ισχύει υπεύθυνη δήλωση του κάθε εργαζόμενου για το τμήμα
εκτέλεσης έργου που έκανε, ώστε να έχω και τη σύμφωνη γνώμη του, την υπεύθυνη
δήλωση που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ούτε απαιτείται από το νόμο. Το έκανα για τη
διασφάλιση της ακεραιότητας της δουλειάς και την αξιοπιστία της δουλειάς.
Επίσης επειδή υπήρχε παλιά συνήθεια στον Δήμο να έρχονται μερικοί προμηθευτές,
κατασκευαστές, εργολάβοι και να λένε μου χρωστάει ο Δήμος. Έχω βγάλει ανακοίνωση
στο Διαύγεια και γράφω ότι αρμόδιοι για την ανάθεση εργασιών και τη δέσμευση του
Δήμου για πληρωμές είναι οι Αντιδήμαρχοι που έχουν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες.
Γιατί έρχεται κάποιος για παράδειγμα και μου λέει Δήμαρχε έκανα δέκα φορτηγά. Του
λέω, δεν ξέρω τίποτα, ποιος είναι αρμόδιος Αντιδήμαρχος; Δεν ξέρω λέει, μου το είπε ο
Πρόεδρος του χωριού. Και ο Πρόεδρος του χωριού δεν είχε ιδέα.
Συμβαίνουν αυτά και αναγκαστικά λοιπόν να κάνω υπηρεσιακό σημείωμα και
αναγγελία σε όλους αυτούς, ώστε να γνωρίζουν μόνο με τις νόμιμες διαδικασίες
υπογραφής συμβάσεων και οτιδήποτε άλλο θα γίνεται η ανάθεση έργου. Αυτό ισχύει
και θα ισχύει. Δεν πρόκειται να δεχθώ από κανέναν και για κανέναν λόγο ιδιαίτερα ότι
είναι άνθρωποι επαγγελματίες για πολλά χρόνια ότι μου είπε προφορικά ο Α, ο Β, ο Γ,
ποτέ. Το προφορικό συνοδεύεται πάντα από το γραπτό. Δεν έχει καμία αξία το
προφορικό και δεν το δέχομαι από τον οποιονδήποτε, από τον οποιονδήποτε. Δεν έχω
άλλη επιλογή λόγω των καταστάσεων αυτών.
Το ίδιο λοιπόν συνέβη και με τον κ. *******, δούλεψε, πρέπει να πληρωθεί, για
τους λόγους αδυναμίας που είπαμε έτσι που ήρθε πολύ καθυστερημένη η απόφαση
από την Αποκεντρωμένη. Τρεις μήνες καθυστέρησε, ενώ παλιά καθυστερούσε 20
μέρες, 10, ένα μήνα το πολύ. Και για τους πυροφύλακες είναι η ίδια περίπτωση και για
αυτούς τους ανθρώπους.

Εκείνο όμως που διαφωνώ ριζικά με τα αναγραφόμενα του κ. ******** είναι που
γράφει ότι ο Δήμαρχος του ανέθεσε προφορικά. Δεν του ανέθεσα προφορικά ποτέ,
ξέρει ποιος του ανέθεσε, ήξερε τι θα γινότανε και όλοι το ξέραμε, προχωρήστε παιδιά κι
έρχεται η σύμβαση, όπως γινότανε πάντα, από κακιά συνήθεια. Αυτά τώρα πια είναι
κομμένα. Το μόνο που με έχει ενοχλήσει σε αυτή την αίτηση του κυρίου είναι ότι
αναφέρει πως εγώ του έδωσα εντολή προφορική, ούτε τον είδα, ούτε του έδωσα. Και
ξέρει ποιός του έδωσε την εντολή και ξέρω ότι έχει δουλέψει και επιβεβαιώνουν και οι
Τοπικοί Σύμβουλοι τι ακριβώς έχει δουλέψει, όχι αυτά, μπορεί να είναι περισσότερα ή
λιγότερα, και θα τα πιστοποιήσουν οι αρμόδιοι άνθρωποι του Δήμου για να πληρωθεί.
Η λύση όμως αυτή τη στιγμή όπως είναι να έρθουμε στο πρακτικό μέρος, και το ξέρει
ο κ. ******** γιατί το έχω πει, δεν είναι μέσα από διαδικασίες αποφάσεων
Δημοτικού Συμβουλίου, διότι ότι και να αποφασίσετε παιδιά δεν πρόκειται να
υλοποιηθεί. Όχι γιατί δεν το θέλει ο Δήμαρχος, γιατί το θέλω να υλοποιηθεί και μακάρι
να γινόταν, αλλά δεν μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός των Δήμων να δεχτεί τέτοια
πράγματα. Είναι μια τεράστια διαδικασία και η μοναδική λύση είναι αυτή που είπε ο κ.
Παζάρας και την ξέρουν όλοι, δια των δικαστηρίων παρακάμπτουν τις διαδικασίες όλες
του νόμου και υλοποιείται η απόφαση αυτή, η οποία είναι και χρονοβόρος, είναι και
επιζήμια για τους ανθρώπους αλλά αυτό είναι το λιγότερο.
Αυτή είναι η μοναδική λύση, αυτό είχα πει και στον κ. ******* και με έχει πικράνει
το γεγονός της αναλήθειας που ανέφερε, τίποτα άλλο, αυτά είχα να σας πω.

Στεργίου Ιωάννης: Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου που προσπαθεί ο Δήμαρχος να μας πείσει ότι δεν έχει καμία
ευθύνη, όλα έγιναν ερήμην του, ότι δεν έδωσε καμία εντολή. Υπηρετούμε το θεσμό της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πολλά χρόνια και είχαμε θέσεις επιτελικές κατά καιρούς στο
Δήμο. Ό,τι γινόταν γινόταν πάντα με συνεργασία και κατ’ εντολή του Δημάρχου, δεν
πήγαινα εγώ να δώσω εντολή στον Χ ή Ψ εργολάβο πήγαινε κάνε αυτό αν πρωτίστως
δεν υπήρχε συνεννόηση. Ο κ. Δήμαρχος και σε αυτό το θέμα όπως και σε πολλά άλλα,
δεν γνωρίζει, δεν έδωσε καμία εντολή ανάθεσης εργασιών και μάλιστα έβαλε και τάξη,
ζητάει και υπεύθυνες δηλώσεις.
Ξέρετε σε πόσους χρωστάτε κ. Δήμαρχε;
Εμείς, το κορυφαίο θεσμικό όργανο του Δήμου, ζητάμε στοιχεία για τα μηχανήματα τα
οποία δούλεψαν στη φωτιά πόσους μήνες; Στον τρίτο μήνα είμαστε και δεν μας τα
παρέχει, δε μας τα παρέχει
Η διαφάνεια κ. Δήμαρχε δεν είναι πανάκεια, δεν είναι να την πετάμε, και ούτε κορώνα
και να την λέμε και να την τηρούμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αντιμετωπίσαμε την άλλη
φορά το θέμα των πυροφυλάκων.
Πρώτον οι επιχορηγήσεις έρχονται τον Μάιο και είχατε όλο εκείνο το χρονικό
περιθώριο να φέρετε και αποδοχές να κάνετε και κατανομές να κάνετε και όποιες
αποφάσεις θέλατε να πάρετε μέσα από τα θεσμικά όργανα και να είσαστε έτοιμοι. Δεν
το κάνατε.
Αναθέσατε στους ανθρώπους κατ’ εντολήν χωρίς να υπάρχει σύμβαση. Αυτή τη
στιγμή είναι γεγονός ότι αυτοί εργάστηκαν, πήγανε να εξυπηρετήσουν τον Δήμο και
τους δημότες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει διαφορετικός
τρόπος να πληρωθούνε, αλλά θα περίμενα όχι να αμφισβητείτε, διότι υπάρχουν
βεβαιώσεις των Προέδρων και οι Αντιδήμαρχοι παρακαλώ να πάρετε το λόγο σε κάθε
Δημοτική Ενότητα και να υποστηρίξετε αν όντως αυτοί οι άνθρωποι δούλεψαν ή δεν
δούλεψαν.
Για να πάρουν τα χρήματά τους θα πάνε μέσω της δικαστικής οδού και δεν υπάρχει
άλλος τρόπος.
Άρα η απόφασή μας είναι ότι βεβαίως και αποδεχόμαστε και δεν έχουμε κανένα λόγο
ότι αυτές τις ώρες τις πραγματοποίησαν με τα μηχανήματα. Και για να σας διορθώσω
κ. Δήμαρχε, αυτό που είπατε περί υπευθύνων δηλώσεων το τι μέτρα και πόσα κάνανε
και πόσες ώρες, αυτό το ξέρατε εκ των προτέρων, διότι υπάρχει συγκεκριμένος
πίνακας που λέει ότι ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος πόσο πληρώνεται και η
ώρα, τα ξέρετε και τα ποσά.
Από τη στιγμή που υπάρχουν οι βεβαιώσεις των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων
και βέβαια και η κ. Αντιδήμαρχος του Νηλέα μιας και αναφέρθηκες στο Νηλέα δεν έχει
αντίρρηση ότι έχουν εκτελεστεί αυτές οι εργασίες, θα πρέπει λοιπόν κι εμείς σαν
Δημοτικό Συμβούλιο να τις αποδεχτούμε ότι πράγματι γίνανε, να το χρησιμοποιήσει ο
άνθρωπος και να πάει να πάρει τα χρήματά του. Αφού δεν υπάρχει άλλος τρόπος
τώρα, δικαστικά θα πάει, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα πάρει.
Από τη στιγμή που δεν υπήρχε σύμβαση του έργου, δεν υπάρχουν και αντίστοιχα
παραστατικά, δεν μπορεί να τα πάρει και διαφορετικά. Αλλά να υπάρχει ας πούμε μία
απόφαση ότι όντως αυτές οι εργασίες εκτελέστηκαν και οφείλονται ας πούμε τα
δεδουλευμένα στους ανθρώπους.

Δήμαρχος: Επαναλαμβάνω, δεν μπορείτε εσείς να τις διαβεβαιώσετε, και στο εσείς δεν
αναφέρομαι μόνο στο πρόσωπό σας, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που μπορείτε
να κάνετε είναι να αποδεχθείτε τα όσα οι αρμόδιοι στο Δήμο, Αντιδήμαρχοι και τοπικοί
εκπρόσωποι τα έχουν βεβαιώσει. Θέλω όμως να σας βεβαιώσω ότι τα βεβαιωθέντα
από τους Προέδρους δεν έχουν καμία σχέση με τα αιτούμενα. Για αυτό παρακαλώ
πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, άλλα τα αιτούμενα στην αίτηση οι 400 ώρες, άλλα τα
βεβαιωθέντα από τους Προέδρους. Κι αυτά θα συσχετιστούν και με το αίτημα και με τις
πραγματικές ώρες και θα αποφανθούν αρμοδίως και να έχετε και πλήρη γνώση. Αυτό
αποτελεί παράκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Ένας άνθρωπος ήρθε εδώ και μας λέει ότι δούλεψε. Να πήγε
από μόνος του να δουλέψει παλαβός θα είναι. Για παλαβό δεν τον κόβω όπως τον
είδα, μια χαρά άνθρωπος φαίνεται.
Λοιπόν πήγε και δούλεψε. Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ότι για να πάρει τα λεφτά του
αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει στο δικαστήριο. Τι κάνουμε δηλαδή; Μια τρύπα στο
νερό. Και από την προηγούμενη δημοτική αρχή και από την τωρινή δημοτική αρχή. Τι
να τα κάνω εγώ Δήμαρχε τώρα όλα αυτά που είπες, που μπορεί να είναι σε σωστή
κατεύθυνση. Ο άνθρωπος μπορεί να πάει να πάρει τα λεφτά του; Μπορεί να έρθει
αύριο στο Δήμο να κόψει τιμολόγιο να πάρει τα λεφτά του; Δεν μπορεί. Θα τον
στείλουμε στο δικαστήριο, θα τον στείλουμε να ξοδέψει για κάτι που δούλεψε!
Δεν είναι παράλογο αυτό να το συζητάμε τόση ώρα εδώ μέσα και να τσακωνόμαστε
τώρα αν δούλεψε τόσες ώρες ή αν δούλεψε λιγότερες ώρες ή πόσες είναι οι ώρες που
δούλεψε, όχι είναι τόσες, όχι είναι λιγότερες;
Εγώ σου λέω ότι τον έστειλα εγώ να δουλέψει μιας και δε μας λέτε ποιος τον έστειλε
να δουλέψει. Προφανώς δεν τον έχετε στείλει εσείς για να είστε τόσο κατηγορηματικός.
Κάποιος τον έστειλε όμως, κάποιος από το σινάφι σας.
Αν ήμουνα εγώ Δήμαρχος, θα ήξερα ότι τον έστειλε ο Βαγγέλης, ότι τον έστειλε ο
Τάσος, ο Γιάννης. Το ξέρω ποιος τον έστειλε. Γιατί τότε λοιπόν δεν του κόψατε το
τιμολόγιο του ανθρώπου να πληρωθεί;


Καντζούρας Ιωάννης: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να πάρει μια απόφαση το Δημοτικό
Συμβούλιο ότι αποδέχεται τις ώρες και ότι πρέπει να πληρωθεί.
Αυτή η απόφαση θα βοηθήσει για να πληρωθεί, αλλιώς δεν πληρώνεται. Γιατί ο Δήμος
δεν μπορεί να πάει στα δικαστήρια και να πει ναι, συμφωνώ τα δούλεψε. Όταν όμως
υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναγκαστικά ο δικηγόρος θα πάρει την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να πάρει τα
λεφτά του.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι
αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται
στο αρχείο του Δήμου
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (19/3) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Αποδέχεται τις ώρες που έχει δουλέψει ο κ. *********** με τα
μηχανήματα του στο Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας :
α)Το έτος 2015 στην περιοχή της Αγίας Άννας 100 ώρες, στην περιοχή Μουρτιά 11
ώρες, στην περιοχή Κεχριών 40 ώρες, στην περιοχή Δάφνης 15 ώρες, στην περιοχή
Κουρκουλών 30 ώρες, στην περιοχή Δρυμώνα 58 ώρες, στην περιοχή Κερασιάς 53
ώρες
β) Το έτος 2014 για τη συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Αγίας Άννας,
Κερασιάς και Δρυμώνα 102 ώρες
και κρίνει ότι πρέπει να πληρωθεί.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Γεωργάκαινας Ελένης –Παληού
Ευστρατίου-Χαλιούλια Ιωάννη : Ψηφίζω ναι στις πιστοποιημένες ώρες των Προέδρων
και κατ’ εξακολούθηση των Αντιδημάρχων της κάθε δημοτικής αρχής.

13 Σχόλια:

Αλλο και τούτο ! ! !
χωρίς διαγωνισμό ή έστω ανάθεση, χωρίς υπογραμμένη σύμβαση εγκρίνονται εργασίες - δαπάνες ! ! !
πόση νομιμότητα ! ! !
Χωρίς κανέναν έλεγχο, χωρίς καμία πιστοποίηση ! ! !
Μήπως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να πάει στη δικαιοσύνη να αποφανθεί για τυχόν ευθύνες;

Αφοπλιστικός αλλά ανεύθυνος ο Δήμαρχος.
Λέει για φαινόμενα επικάλυψης, παρουσιάζονταν δυο εργολάβοι και ζητούσαν να πληρωθούν για το ίδιο έργο, λες και το εκτέλεσαν και οι δύο ! ! !
Αυτό και αν είναι καταγγελία, αλλά σε ώττα μη ακουόντων.
Κύριε Δήμαρχε, σας ξέφυγε και το ξεφουρνίσατε χωρίς να το έχετε στείλει στη δικαιοσύνη;
Μην καταγγέλλετε αόριστα πράγματα, συγκεκριμένα και με στοιχεία, διαφορετικά είστε συκοφάντης.

Σίγουρα δεν καταλάβατε αυτό που τιτλοφορητε αλλά αυτό θέλετε να περάσετε στον κόσμο για να καλύψετε τις ανομίες του Καλυβιώτη.

Οι ώρες έχουν βεβαιωθεί από τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων που ήταν παρόντες στις συντηρήσεις των αγροτικών δρόμων. Για τους ανύπαρκτους αντιδημάρχους δεν θα κάνω κανένα σχόλιο αυτό το αφήνω σε εσάς.

αφου τα βεβαιωνει ο Σ...... ολα ειναι καλα.
ολοι οι αλλοι ειναι λαμογια εκτος απο αυτον
σε αυτον ποιος δινει βεβαιωση?

Πάρτε το είδηση ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ, ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
Τώρα υπάρχει πλήρης έλεγχος στα οικονομικά του δήμου, γι' αυτό
ο δήμος θα ξεχρεωθεί σύντομα.
Πληρώνονται μόνο όσοι δουλεύουν και προμηθεύουν πραγματικά.
Ρωτήστε αυτούς που συνεργάζονται με το δήμο.

Για ψάξε λίγο 5/11/2016 - 11:11 μ.μ. και θα δεις τι πλήρης έλεγχος υπάρχει και αν αυτοί που πληρώνονται δουλεύουν πραγματικά. Και μετά το ψάξιμο κάνε ένα σχόλιο αν έχεις τα κότσια.

Κάποιοι υπαλληλισκοι φοβιτσιαριδες δούλοι βεβαιώνουν ότι τους δίνουν για να περνάνε καλά.

ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΟΙ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ Ο ΛΑΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ .....

ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΑΤΑΙ ΝΑ ΤΙΣ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ.

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. ΕΤΣΙ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ.

ΔΕΝ ΤΙΣ ΦΕΡΝΕΙ ΑΠΟ ΕΓΩΙΣΜΟ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΖΗΤΑΝΕ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙς ΠΑΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙς ΥΠΗΡΕΣΙΕς
ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΙΥ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.