Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών για την προστασία των ψηφιδωτών της Παναγίτσας στην Λίμνη


Εικ. 1. Παλαιοχριστιανικό κτίσμα. Ψηφιδωτό του δαπέδου της αίθουσας Μ (ΠΑΕ 1960, πιν. 262α)

Εικ. 2. Παλαιοχριστιανικό κτίσμα. Ψηφιδωτό του δαπέδου του δωματίου Γ (ΠΑΕ 1960, πιν. 263α Αρχείο Αρχ. Ετ.).

Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ενέκρινε την εκτέλεση άμεσων σωστικών μέτρων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ψηφιδωτών του κηρυγμένου μνημείου (Υ.Α. 153249/6217π.έ./10- 4-1958 – Φ.Ε.Κ. 121/Β΄/29-4-1958) της παλαιοχριστιανικής βασιλικής Λίμνης, νυν υπό τον νεώτερο Ι. Ν. Παναγίτσας ή Ζωοδόχου Πηγής, στην Δ.Κ. Λίμνης της Δ.Ε. Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Π.Ε. Ευβοίας. Το 1960 ο Mαν. Xατζηδάκης ανέσκαψε τμήμα παλαιοχριστιανικού κτίσματος στη θέση του εκκλησιδίου της Zωοδόχου Πηγής, του λεγομένου "Παναγίτσα". Προ της ανασκαφής της Eταιρείας είχε διαπιστωθεί ότι το ψηφιδωτό δάπεδο του εκκλησιδίου ανήκε σε παλαιότερο κτίσμα με αψίδα. Tο κτίριο αυτό αναφέρει ο Γ. A. Σωτηρίου (1929) ως βασιλική, άποψη με την οποία δεν συμφωνεί ο ανασκαφέας. H ανασκαφή αποκάλυψε έξι δωμάτια, στο ένα εκ των οποίων ανήκει η αψίδα, και δύο χώρους άγνωστου χαρακτήρα. Tα πέντε από τα δωμάτια έχουν ψηφιδωτό δάπεδο με παραστάσεις ιχθύων, οκτάφυλλου ρόδου, κισσού και άλλων θεμάτων (Εικ. 1, 2). Tα ψηφιδωτά χρονολογήθηκαν στο τέλος του 5ου-αρχές του 6ου αι. μ.X. Bρέθηκαν επίσης τμήματα κιόνων, αμφικιονίσκος παραθύρου, τμήματα θωρακίων και κιονίσκων, κιονόκρανο, επίθημα παραστάδας.Στην ευρύτερη περιοχή της Λίμνης έχει βρεθεί κεραμεική που χρονολογείται από τη νεολιθική έως τη μεσαιωνική εποχή. Στη θέση Φασούλα αποκαλύφθηκε θαλαμοειδής τάφος υστεροελλαδικής περιόδου.


Bιβλιογραφία
Ανασκαφική έκθεση
  • M. Xατζηδάκης, Πρακτικά της Aρχαιολογικής Eταιρείας (1960) 324-328.
Άλλες αναφορές
  • Γ. A. Σωτηρίου, Αι παλαιοχριστιανικαί βασιλικαί της Ελλάδος, Aρχαιολογική Eφημερίς (1929) 165.
  • L. H. Sackett, V. Hankey, R. J. Howell, T. W. Jacobsen, M. R. Popham, Prehistoric Euboea: Contributions toward a survey, Annual of the British School at Athens 61 (1966) 49-51, αρ. 21-24.
  • Στ. Πελεκανίδης, Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Eλλάδος. I Nησιωτική Eλλάς (1974) 104-105.
  • J. Koder, F. Hild, Tabula Imperii Byzantini 1, Hellas und Thessalia (1976) 203.
  • J. P. Sodini, Bulletin de Correspondance Hellenique 94 (1979) 714.
Σεπτέμβριος 2005


1 Σχόλια:

NA EINAI ΚΑΛΑ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ,ΠΑΡ¨ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ.ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΑ ΑΓΓΕΛΕ.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.