Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Πισωγύρισμα της οικονομικής επιτροπής

Με την απόφαση Α163-2017 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά ακυρώθηκε  απόφαση του  δημάρχου κ. Ψαρρου  να τοποθέτησει το 2014  την κ.********  σαν Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Η απόφαση ανάκλησης της προϊσταμενης επικυρώθηκε με  απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου ΟΤΑ Α΄ Βαθµού Νοµού Εύβοιας. Με βάση τα παραπάνω  στις  19.7.2017 ο τωρινός δήμαρχος κ. Καλυβιώτης  τοποθέτησε   α ν α δ ρ ο µ ι κ ά από 16 Απριλίου 2014  την κα**************,   ως Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και να της καταβληθεί αναδροµικά από την 16η Απριλίου 2014 το µηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης.


Στις 03 Ιουλίου 2017 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε με τρείς (3) ψήφους υπέρ, (Χ.Καλυβιώτης, Πρόεδρος, Ι.Καντζούρας Αντιπρόεδρος, Κ.Τάρλας, μέλος ), μία (1) ψήφο κατά ( Η. Κουκουρίκος ) και μία (1) ψήφο λευκή (Ι. Μουργιάς, μέλος) να  ασκήσει έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Εφετείου Πειραιώς για αλλαγή προϊσταμένης και ο δικηγόρος θα οριστεί σε νέα τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
23 ημέρες μετά στις 26 Ιουλίου 2017 με απόφαση που δημοσιεύτηκε με καθυστέρηση δυο μηνών σήμερα στο Διαύγεια η Οικονομική Επιτροπή αναίρεσε την προηγούμενη της απόφαση και αποφάσισε τον μη ορισμό δικηγόρου για την άσκηση  έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) στην απόφαση Α163/2017 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
Με ς τρείς (3) ψήφου κατά του ορισμού Δικηγόρου, (Σ. Κουτσουράς, Η. Κουκουρίκος , Κ.Τάρλας) δύο υπέρ (Χ.Καλυβιώτης,Πρόεδρος, Ι.Καντζούρας Αντιπρόεδρος, μέλος ) και μία (1) ψήφο λευκή (Ι. Μουργιάς, μέλος).Από το Πρακτικό12/26-07-2017της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Κύριοι Σύμβουλοι,

Σας υπενθυμίζω ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση μας με την αριθμ. 95/2017 απόφαση μας είχαμε
αποφασίσει κατά πλειοψηφία τον ορισμό δικηγόρου για να ασκήσει έφεση ενώπιον του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) βάσει του άρθρου 58 του π.δ. 18/89 εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση
της απόφασης και ο δικηγόρος θα οριστεί σε νέα τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Τώρα έχουμε την προσφορά του δικηγόρου κ. Μιχάλη Καραγιάννη η οποία έχει ως κατωτέρω:
------------------------------------------------------------
«με την παρούσα σας υποβάλω προσφορά, για την δαπάνη της κατάθεσης για την αμοιβή σύνταξης
της αίτησης ενώπιον του ΣτΕ, κατά της υπ αριθμόν Α163/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιώς. Παρακαλώ για την διαβίβαση στα μέλη της οικονομικής επιτροπής της προσφοράς μου που
ανέρχεται για έξοδα και αμοιβή στο ποσό των 800,00 ευρώ».
----------------------------------------------------------
Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνα με ότι προβλέπεται στον πίνακα αμοιβών της ΚΥΑ.
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε :
Μια ερώτηση, αυτή η γνωμοδότηση που έχουμε κύριε Δήμαρχε είναι γνωμοδότηση που μας έδωσε δικηγόρος για την διαδικασία;
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε :
Ο δικηγόρος που είχε οριστεί από το Δήμο ως εκπρόσωπος για την υπόθεση, ήταν στις υποχρεώσεις του, και μας έδωσε αυτή την γνωμοδότηση.
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε :
Πρώτον, θέλω να καταθέσω το εξής. Ο κύριος Καραγιάννης που έκανε αυτήν την προσφορά, ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 4412/2016; δηλαδή ειδοποιήθηκαν οι δικηγόροι όπως έχουμε πει της ευρύτητας της περιοχής μας, με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για να κάνουν προσφορές; ποιος τον ειδοποίησε, και πως ειδοποιήθηκε, πρώτο ερώτημα που έχω, και στην συνέχεια να τοποθετηθώ.
Εγώ έχω την άποψη, ότι ο Δήμος μας στην συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει κανένα έννομο
συμφέρον, γιατί στην προηγούμενη οικονομική Επιτροπή που συνεδριάσατε για την λήψη της
απόφασης, ήμουνα απών. Και παρόν αν ήμουν, δεν θα ψήφιζα, εγώ δεν ψηφίζω στο να ορίσουμε
δικηγόρο για να ασκήσουμε έφεση στο ΣτΕ για την Α163/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου
Πειραιά, διότι θεωρώ ότι ο Δήμος δεν έχει έννομο συμφέρον.
Είναι ένα θέμα που αγγίζει δύο υπαλλήλους του Δήμου μας, έκανε προσφυγή ο ένας υπάλληλος κατά
μιας απόφασης του προηγούμενου δημάρχου, την απόφαση αυτή την κέρδισε στο Εφετείο, και η
απόφαση αυτή έχει να κάνει με θέματα που διαλαμβάνονται για εξέλιξη υπαλλήλων.
Ο Δήμος μας δεν έχει έννομο συμφέρον, κανένα απολύτως για να ασκήσει έφεση κατά αυτής της
απόφασης, παρόλο που θα προξενηθεί δαπάνη, η οποία αφορά τις αποδοχές, τις αμοιβές της
συγκεκριμένης υπαλλήλου που κέρδισε την απόφαση, και θα πρέπει να πάρει αμοιβές από το 2014
για το επίδομα θέσης που δεν έπαιρνε, και προφανώς και για την μισθολογική της εξέλιξη.
Παρόλα αυτά θεωρώ, ότι δεοντολογικά, σε τέτοιες διαφορές υπαλλήλων, δεν πρέπει να
εμπλεκόμαστε πρώτον. Και δεύτερον, σε λίγο χρονικό διάστημα, θα γίνουν και οι κρίσεις.
Εγώ λοιπόν δεν ψηφίζω τον ορισμό δικηγόρου.
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε :
Εγώ ομολογώ ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση, όταν κληθήκαμε να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να αποφασίσουμε για ορισμό δικηγόρου, αιφνιδιάστηκα. Και αιφνιδιάστηκα από την πρόταση του δημάρχου, να ορίσουμε δικηγόρο, κατά μιας δικαστικής απόφασης. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, για τον οποίο εμείς, σαν μέλη της οικονομικής επιτροπής, θα πρέπει να εμπλακούμε σε αυτήν την ιστορία, έτσι; Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε κι ο Σταύρος ο Κουτσουράς.
Το λόγο έλαβε ο κ. Καντζούρας Ιωάννης, Αντιπρόεδρος και είπε :
Εγώ είχα τοποθετηθεί, να μην ξαναλέω πάλι τα ίδια, ισχύουν τα όσα είχα πει τότε σε προηγούμενη Επιτροπή, και δεν αλλάζω θέση σε αυτά που είχα πει. Είχα πει ότι είναι λίγος ο χρόνος μέχρι τον Νοέμβριο, μην φέρουμε αναστάτωση και τα λοιπά.

Το λόγο έλαβε ο κ. Τάρλας Κυριάκος, μέλος και είπε :
Εγώ, μετά από μια ενημέρωση που είχα από κάποιους υπαλλήλους, είναι και οι δύο αξιόπιστα άτομα μέσα στην Δήμο. Αλλά, συμφωνώ και με αυτά που είπε ο Σταύρος, ότι δεν έχει έννομο συμφέρον ο Δήμος και δεν πρέπει να μπει δικηγόρος.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε :
Ο Δήμος έχει συνέχεια και υποχρεούμεθα από το νόμο να εξαντλήσουμε όλα τα ένδικα μέσα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Με την διαδικασία αυτή θα έχουμε αμετάκλητη απόφαση την οποία ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει
και να μας κατηγορήσει για μεροληψία υπέρ ή κατά των υπαλλήλων. Η εξάντληση της νομιμότητας
επιβεβαιώνει την πρόθεση μας να μην υπάρξει κανένα παράπονο από οποιαδήποτε πλευρά γιατί
διαφορετικά μεροληπτούμε.
Όπως γνωρίζετε ο Δήμος σε εκτέλεση της απόφασης αυτής υποχρεούται να καταβάλλει από το 2014
πρόσθετο επίδομα θέσης και μισθολογικής εξέλιξης, δηλαδή, καλείται ο Δήμος να πληρώσει διπλή
δαπάνη. Στο σημείο αυτό έχουμε υποχρέωση να προστατέψουμε το οικονομικό συμφέρον του Δήμου
εξαντλώντας τη νόμιμη διαδικασία μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης, γιατί τώρα
μεροληπτούμε σε βάρος του Δήμου.
Όσον αφορά την επιστροφή του επιδόματος θέσεως που έχει ήδη καταβληθεί νόμιμα δεν υπάρχει
γνωστή διαδικασία για την επιστροφή του ποσού. Γιαυτό πρέπει να εξαντλήσουμε όλη τη νόμιμη
διαδικασία και στο σημείο αυτό έχει έννομο συμφέρον ο Δήμος για τον ορισμό δικηγόρου.
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε :
Σεβαστή η άποψή σας, και η τοποθέτηση σας, την άκουσα με μεγάλη προσοχή αναφερθήκατε σε τέσσερις λόγους. Έχω να πω πάνω στην τοποθέτηση σας αυτή, ότι δεν τίθεται ως προς τον πρώτο λόγο συνέχισης της Δημοτικής αρχής, δεν τίθεται τέτοιο θέμα εδώ, ασφαλώς και ο Δήμος πρέπει να έχει συνέχεια όποιος κι αν είναι δήμαρχος, όποιος συνδυασμός κι αν είναι στην συμπολίτευση, σε αυτό συμφωνούμε απόλυτα. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει την απόφαση που θα πάρουμε.
Δεύτερο, το ηθικό σκέλος είναι, ότι εμείς δεν θα πρέπει να μπούμε σε διενέξεις, κα πιθανές στοχεύσεις που μπορεί να έχουν οι υπάλληλοι, κι αυτό είναι ηθικότερο από το να επιλέξουμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία αυτή.
Τρίτο, όσον αφορά για την δαπάνη, η δαπάνη και εγώ μόνος μου το είπα, παρόλο που υπάρχει μια
δαπάνη, η οποία θα είναι εις βάρος του Δήμου θα μετακυληθεί και θα πληρώσει ο Δήμος αυτά τα
επιδόματα θέσης από το 2014 και εντεύθεν στην κυρία ****** δεν νομίζω ότι παρόλα αυτά
υπάρχει έννομο συμφέρον, παρόλο που θα τα πληρώσει.
Είναι κάτι το οποίο διεκδίκησε ένας υπάλληλος και το κέρδισε.
Τέταρτο, για την επιστροφή, η επιστροφή θεωρώ από τον προηγούμενο υπάλληλο, ο οποίος είχε
αυτή τη θέση, δεν νομίζω ότι θα ζητηθεί από καμία υπηρεσία να επιστρέψει χρήματα, από κανένα
δικαστήριο ο υπάλληλος αυτός, διότι εργάστηκε αυτά τα χρόνια στη θέση ευθύνης αυτής που είχε,
κατά συνέπεια δεν οφείλει να τα αποδώσει πίσω ,καθότι παρείχε τις υπηρεσίες του στη θέση αυτή.
Και επίσης, πέμπτο, έναν άλλο λόγο που θέλω να πω, είναι ότι ο δικηγόρος τον οποίο είχε ορίσει ο
Δήμος την προηγούμενη φορά για να βγει αυτή η απόφαση η Α163/2017, στο δικαστήριο είπε
παρόν, όταν εκλήθει να τοποθετηθεί για την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου δεν είπε
τίποτα απολύτως, ως δικηγόρος του Δήμου στην εκδίκαση της υπόθεσης του Εφετείου Πειραιά, είπε
παρόν.
Άρα, δεν βλέπω λόγο να ορίσουμε δικηγόρο.
Από τα πρακτικά πληροφορήθηκα ότι ο δικηγόρος δεν είπε τίποτα στο δικαστήριο κατά την
εκδίκαση της προσφυγής αυτής, που έκανε η μία υπάλληλος κατά της απόφασης του δημάρχου του προηγούμενου του κυρίου Ψαρού. Είπε παρόν. 

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε :
Τι σημαίνει αυτό; Από πού προκύπτει, διαβάσατε τα πρακτικά;
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουτσουράς Σταύρος, μέλος και είπε :
Ναι τα διάβασα. Αυτό σημαίνει ότι δεν διεκδίκησε κάτι, τίποτα. Τότε γιατί να τον βάλουμε, έχουμε έννομο συμφέρον; Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτησή μου, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, εγώ ψηφίζω να μην οριστεί δικηγόρος.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε :
Τι να διεκδικήσει ο δικηγόρος;
Υπέρ ή κατά και για ποιόν από τους εμπλεκόμενους.
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε :
Εγώ θέλω να πω, ότι άκουσα τον δήμαρχο, άκουσα τους 4 λόγους που επικαλέστηκες προκειμένου να μας πείσεις ή εν πάση περιπτώσει να ψηφίσουμε, έτσι;
Έγινε αυτή η αναφορά λοιπόν, την σέβομαι, είναι δική σας άποψη αυτή, εγώ δεν πείθομαι όμως, ότι
θα πρέπει να ορίσουμε δικηγόρο.
Μιλάμε για νομιμότητα συνεχώς, επικαλούμαστε συνεχώς τη νομιμότητα, τελικά, δεν είναι νόμιμη
μία απόφαση η οποία είναι δικαστική απόφαση; αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
Θα πάμε εμείς κόντρα σε μία απόφαση δικαστηρίου; Όσοι λόγοι και αν υπάρχουν από αυτούς που
επικαλεσθήκατε κύριε δήμαρχε, δεν νομίζω ότι δικαιολογούμαστε να ορίσουμε δικηγόρο για την
προκειμένη περίπτωση. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, και εμμένω τελικά στην απόφαση
μου.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε :
Για να μην αφήνουμε πράγματα να αιωρούνται. Κανένας από μας δεν μπορεί να αποφανθεί και να πει, ότι δεν είναι νόμιμη η απόφαση του Εφετείου, είπε κανείς ότι δεν είναι νόμιμη;
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε :
Ε, όταν πάμε να προσβάλουμε την απόφαση του δικαστηρίου;
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε :
Αυτό ακριβώς, σε αυτό το σημείο, να πω, όπως ξέρετε ότι, υπάρχουν τρεις βαθμίδες δικαστηρίων. Το πρωτοβάθμιο που βγάζει οριστικές αποφάσεις, το δευτεροβάθμιο που βγάζει τελεσίδικες αποφάσεις που εκτελούνται και υπάρχει και το αναιρετικό δικαστήριο που γίνονται οι αναιρέσεις στον Άρειο Πάγο ή το ΣτΕ.
Επομένως Ηλία, η άποψη ότι δεν είναι νόμιμη αυτή η απόφαση, σαν ερώτημα, είναι σαν να
καταργούμε τις επόμενες δύο βαθμίδες των δικαστηρίων.
Δεν μπορούμε να λέμε ότι απορρίπτω την απόφαση αυτή, την πρωτοβάθμια και δεν πάω στην
επόμενη ή καταργώ τα δικαστήρια. Είναι νόμιμο δικαίωμα να εξαντλούνται όλα τα περιθώρια της
Δικαιοσύνης.
Δεν αμφισβητώ την απόφαση, εξάλλου την εκτέλεσα με άμεσες αποφάσεις. Αλλά, είναι άλλο να
εκτελείται η απόφαση και άλλο να εξαντλείς τα νόμιμα δικαιώματά σου και στις τρεις βαθμίδες των
δικαστηρίων.
Το λόγο έλαβε ο κ. Κουκουρίκος Ηλίας, μέλος και είπε :
Σέβομαι απόλυτα την άποψη σας, όμως έχω μια διαφορετική άποψη.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και είπε :
Κι εγώ σέβομαι απολύτως την
όποια απόφαση πάρει ο καθένας, αφού ακούσω όλα όσα ειπωθούν.
Παρακαλώ να πάμε σε ψηφοφορία για να ορίσουμε ή όχι δικηγόρο .Η Οικονομική Επιτροπή μετά την διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
1.
Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2.
Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.
3.
Την απόφαση Α163-2017 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
4.
Την αριθμ. 95/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
Και σύμφωνα με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης, που τηρούνται στο
αρχείο της Οικονομικής Επιτροπής.
Μ
ε ψήφους τρείς (3) κατά, (Σ. Κουτσουράς, Η. Κουκουρίκος , Κ.Τάρλας) δύο υπέρ (Χ.Καλυβιώτης,
Πρόεδρος, Ι.Καντζούρας Αντιπρόεδρος, μέλος ) και μία (1) ψήφο λευκή (Ι. Μουργιάς, μέλος)
4
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τον μη ορισμό δικηγόρου για την άσκηση έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)που
αφορά την απόφαση Α163/2017 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά

9 Σχόλια:

Αντι να βάλετε τιτλο δημαρχος και κατζουρας μαζι για το συμφερον του δημου το πνιξατε .Ντροπη σας ,ποιος θα πληρώσει τα καθυστερουμενα απο το 2014 ,οι μ@λάκες οι δημότες

Η οικονομική επιτροπή άλλα αποφάσισε την μία και άλλα την άλλη . Την πρώτη φορά ορθά αποφασίσανε , την δεύτερη κάτι μεσολάβησε κάνανε κάτι που δεν έπρεπε. Θα καταλάβουνε το λάθος τους σύντομα . Αν Δεν το έχουν καταλάβει πίσω έχει η αχλάδα την ουρά .

ΕΓΕΙΝΕ ΑΛΧΙΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ Η ΡΙΤΑ

ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟΥΣ ΒΟΛΕΥΕ Η ΡΙΤΑ ΓΙΑΥΤΟ ΚΟΨΑΝΕ ΜΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ

Απο την ημερα που ανελαβες Κε καλυβιώτη ήξερες για τον παράνομο ορισμό της Κας ΚΑΨΑΛΑ.Παρόλα αυτά δεν έκανες τίποτα.΄Ηξερες ότι η αδικημένη υπάλληλος είχε προσφύγει στο εφετείο και αντί να υποστηρίξεις διά μεσω του δικηγόρου του δήμου το συμφέρον του Δήμου όπως λες, συμμαχισες με τον δικηγόρο της Κας Καψάλα.΄Αραγε γιατί;και εκτός αυτού υπάρχειο νομολογία από τον άρειο πάγο και το νομικό συμβούλιο του κράτους που καθιστά υποχρεωτικώς εκτελεστή την οποιαδήποτε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου.Και εάν δεν το γνωρίζεις να ρωτήσεις την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΟΑΡΕΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ

Θα αξιολογηθεί καταλλήλως η καινούργια και θα πάει στην θέση της μέχρι τον Απρίλιο του 2018 πίσω έχει η αχλάδα την ουρά.

οσα δεν φτανει η αλεπου τα κανει κρεμασταρια

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.