Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017

8 προσλήψεις διμηνιτών στην ΔΕΥΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ αποφάσισε την πρόσληψη µε δίµηνες συµβάσεις, 2 τεχνίτες υδραυλικοί, 2 οδηγών και 4 εργάτες γενικών καθηκόντων, µε τη µορφή του κατεπείγοντος, ώστε να επωµιστούν το έργο της αντικατάστασης των υδροµέτρων, καθώς επίσης και στα πλαίσια της διασφάλισης της ∆ηµόσιας υγείας, να προβούµε στους καθαρισµούς των φρεατίων και των δεξαµενών.

Για τους συγκεκριµένους εργαζόµενους υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του
2017 και είναι
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 40.000,00 €
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.000,00 €
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.034,02€
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.253,00€

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.