Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Εγκρίθηκαν 11 νέες μόνιμες θέσεις στη συλλογή σκουπιδιών του δήμου μας με ετήσιο κόστος 188 χιλιάδες Ευρώ


Η Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 19 « Οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου» του Μέρους 4 « Θέσεις Προσωπικού», του Ο.Ε.Υ (ΦΕΚ 2092/Β/21-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1853/Β29.07.2013 & ΦΕΚ 1392/Β/07.07.2015) του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης-Αγίας ΄Αννας και προστίθενται οι εξής θέσεις στους παρακάτω κλάδους ως κατωτέρω:
Α. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον κλάδο ΔΕ Οδηγών, πέντε (05) θέσεις.

Β. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, έξι (06) θέσεις.


Με τηην 102/2017 απόφαση η  Οικονομική Επιτροπή (πρακτικό 11/11.07.2017)  βεβαίωσε ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού μισθολογικού κλιμακίου των προτεινόμενων προς πρόσληψη θέσεων καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στο προϋπολογισμός πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας ως εξής:Στον δήμο  μας  υπηρετούν  συνολικά 102 υπάλληλοι:  

66 μόνιμοι  Υπάλληλοι (προβλέπεται απο τον ΟΕΥ να αυξηθούν σε 127),   
19 Υπάλληλοι ΙΔΑΧ σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , 
17   Υπάλληλοι ΙΔΟΧ 8μηνής διάρκειας  στην καθαριοτητα (προβλέπεται απο τον ΟΕΥ να αυξηθουν σε 40) .  
Ο Οργανισμός Εσωτερικής  Λειτουργίας  του δήμου έχει κοστολογήσει το πρόβλεπομενο κόστος των αναγκων του μόνο σε προσωπικό (χωρις να συμπεριλαμβάνονται οι αντιμισθίες των αιρετών και τα άλλα λειτουργικά έξοδα)  στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Πρόβλεψη για 127 μόνιμους  υπαλλήλους

Στον Οργανισμό Εσωτερικής  Λειτουργίας (ΟΕΥ) του δήμου  πρόβλεπονται συνολικά 127 θέσεις (κενές 61 λειτουργικες θέσεις)  μόνιμου προσωπικού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) , Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).
Π.Ε.: 27
Τ.Ε.: 17
Δ.Ε.: 51
Υ.Ε.: 32

 

1 Σχόλια:

66 μόνιμοι Υπάλληλοι ΚΑΙ προβλέπεται απο τον ΟΕΥ να αυξηθούν σε 127, ενταξει να τους καλοδεχτούμε βρε ουστ ρεταλι

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.