Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Βγαίνουν σε δημοπρασία κατασχεθέντα καυσόξυλα στις 31 Γενάρη


Σύμφωνα με απόφαση του Δασάρχη Ιστιαίας εκτίθενται σε πλειοδοτική δημοπρασία για εκποίηση τα από τη Δασική Υπηρεσία προερχόμενα από παράνομη υλοτομία αγνώστου κατασχεθέντα και παραδοθέντα για φύλαξη στον Δαυΐδ Κούβαρη του Δημητρίου κάτοικο τοπικής Κοινότητας Ροβιών του Δήμου Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Αννας, ανερχόμενα σε πέντε (5) χ.κ.μ. καυσόξυλα αείφυλλων πλατύφυλλων , με τους εξής όρους και υποχρεώσεις:
1. Η δημοπρασία θα γίνει στο σύνολο των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων και έτσι λογίζονται και οι προσφορές των πλειοδοτών
2. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 150,00 € των κατασχεθέντων στο σύνολό τους.
3. Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη δημοπρασία εάν δεν καταβάλει στους υπαλλήλους που διενεργούν τη δημοπρασία ως εγγύηση το τρίτον της αξίας του συνόλου των εκποιούμενων δασικών προϊόντων με βάση την ισχύουσα διατίμηση , ανερχόμενο στο ποσό των 50,00 €.
4. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά το τέλος της δημοπρασίας σε όλους εκτός του πλειοδότη, η οποία επιστρέφεται σ’ αυτόν με απόδειξη μετά την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και αμέσως μετά την κατάθεση στον ενεργούντα τη δημοπρασία υπάλληλο ή στο Δασαρχείο του οικείου γραμματίου ή διπλότυπου είσπραξης για το σύνολο του εκπλειστηριάσματος και μετά την καταβολή στο δικαιούχο των κατωτέρω οριζομένων τυχόν δαπανών μεταφοράς και φύλαξης.
5. Με βάση αυτό το γραμμάτιο ή διπλότυπο είσπραξης το Δασαρχείο εκδίδει από διπλότυπο βιβλίο πιστοποιητικό βεβαίωσης της έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας στο όνομα του τελευταίου πλειοδότη, το οποίο πιστοποιητικό επέχει θέση αδείας υλοτομίας και με αυτό ο τελευταίος πλειοδότης παραλαμβάνει στην κατοχή και κυριότητά του τα κατασχεθέντα, με δικές του δαπάνες και με ευθύνη του, υποχρεούμενος να συμμορφωθεί στις οριζόμενες σε αυτόν διατάξεις και προθεσμίες παραλαβής και μεταφοράς μέχρι τον τόπο της συγκέντρωσης των εκποιημένων δασικών προϊόντων για εξέλεγξη και σφράγιση (όταν απαιτείται) κατά τα κανονισμένα.
6. Αυτός που παίρνει μέρος στη δημοπρασία υποτίθεται ότι έλαβε γνώση της ποιότητας, της κατάστασης και του ποσού των εκποιούμενων δασικών προϊόντων, καθόσον το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ελλιπή αριθμό και ποσό ή κακή ποιότητα αυτών, εκποιούμενων όπως είναι και ευρίσκονται.
7. Τα γενόμενα έξοδα μεταφοράς και φύλαξης των εκποιούμενων δασικών προϊόντων ανερχόμενα σε
€ 75,00 καθώς και τα κηρύκεια δικαιώματα επιβαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
8. Η έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας θα γίνει από τον Δασάρχη Ιστιαίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69.
9. Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 31-01-2017, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Δασαρχείου Ιστιαίας και από ώρας 08:00 έως 10:00 π.μ. ακριβώς.-

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.