Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών ου Δήμου μας


Συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών για όλες τις παιδικές χαρές του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας:
1. Δημήτρη Ζουπανιώτη, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με αναπληρωτή του τον Δημήτρη Αγγελόπουλο.
2. Νικόλαο Ζέρβα, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Μπίρη, κλάδου ΤΕ Δομικών Έργων, υπάλληλοι του Δήμου
Ιστιαίας - Αιδηψού.
3. Δημήτριο Σπανό, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Τσαπέτη, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων, υπάλληλοι του Δήμου
Ιστιαίας Αιδηψού.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Πέτρος Παρασκευάκος, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Καλυβιάρη, υπάλληλοι του Δήμου Ιστιαίας -
Αιδηψού.


Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτεί σε κάθε νομό τριμελή επιτροπή, που έχει διετή θητεία, με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η οποία αποτελείται από:
i) έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας ΠΕΔ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, και
ii) δύο μηχανικούς, υπαλλήλους του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας, με τους αναπληρωτές τους.

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να συγκροτεί περισσότερες από μια επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς. Η καταλληλότητα της παιδικής χαράς βεβαιώνεται με απόφασή της στην οποία ορίζεται και η διάρκεια της ισχύος της. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από το ειδικό σήμα. Το ειδικό σήμα διατίθεται στις ανωτέρω Επιτροπές από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45), όπως κάθε φορά ισχύει.


Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου ΟΤΑ, ο οποίος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της
Απαιτήσεις ασφάλειας - Πρότυπα

1. Στην παιδική χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα:
α. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.
β. Τα όργανα, οι κατασκευές και τα υλικά τους πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176).
γ. Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71-3.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.