Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

23 οι θέσεις κοινωφελούς εργασίας (8-μήνα) για το δήμο μας. Ειδικότητες, προσόντα και αιτήσεις

Θέσεις εργασίας

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στους Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) οι οποίοι ορίζονται στο Κεφάλαιο 4 (Παράρτημα I) της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 24/01/2017 και ώρα 10η πρωϊνή έως και 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Δειτε εδω τις ειδικότητες και την κατανομή των θέσεων για τις 24.251 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας

Τα νέα προγράμματα είναι 8μηνης διάρκειας και απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Η Δράση έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κατάρτιση).

Πέρα δε από την αντιμετώπιση της ανεργίας και την επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας, στοχεύουν και στην προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, μέσω της σύζευξης των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Η κοινωφελής εργασία που θα παρέχεται μέσα από τα προγράμματα θα ενέχει το στοιχείο της παραγωγικότητας, θα προσθέτει οικονομική αξία ή θα προσδίδει σαφές κοινωνικό όφελος.

Οι άνεργοι που θα συμμετάσχουν σε αυτά θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων που θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα όσον αφορά τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Τα έργα αυτά επιλέγονται από τους ίδιους τους Δήμους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανάλογα με τις ανάγκες τους, και στοχεύουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν καθημερινή και άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση πολιτών, τη συντήρηση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών, την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη της τοπικής αγοράς.

Η δράση αυτή αποσκοπεί:
στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης
στην βελτίωση των υποδομών των Δήμων
στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων
στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, και ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι άνεργοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την κατάρτιση του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό), την ειδική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και να επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Υποβολή αίτησης με τρόπο διαφορετικό από αυτόν, που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από τη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και, κατά συνέπεια, από τη διαδικασία τοποθετήσεων, που υλοποιείται βάσει αυτού.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων δεν υποβάλλονται μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του Οργανισμού.

Στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ2) προσέρχονται, μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (03/02/2017) προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο α) όσοι δυνητικά ωφελούμενοι αναφέρονται στην παράγραφο 8.2.1, οι οποίοι είναι οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) όσοι άνεργοι ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού, και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς εξαρτωμένων τέκνων ΑμεΑ.

Τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/15.07.2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/15.07.2010) σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται, ότι το Άτομο με Αναπηρία είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται ρητά στην παρούσα πρόσκληση, και συγκεκριμένα από 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή έως και 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της ηλεκτρονικής αποστολής της στον Ο.Α.Ε.Δ. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία, που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων, που δηλώνονται από τον άνεργο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλούμενων μηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουμένων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

Κατεβάστε όλη την προκήρυξη εδω

Δείτε εδω τα προσόντα για όλες τις ειδικότητες και εδω

15 Σχόλια:

ΜΠΟΡΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΗ?
ΠΗΓΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΙΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΔΕΝ ΜΕ ΔΙΟΛΟΣΤΗΛΑΝ.ΝΑ ΠΑΣ ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗ.
ΜΑΣ ΡΩΤΑΤΕ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ?
ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ ΤΑ ΚΑΠΗ ΓΙΑΤΙ ΤΑΧΟΥΜΕ ?ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΞΥΝΟΥΝ?
ΔΗΜΑΡΧΕ ΚΑΝΕ ΚΑΤΙ.ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΧΑΙΔΕΥΕΙΣ!!!!!!!!!

εγω προτεινω να βγαλει ανακοινωση στη σελιδα του Δημου
που λεει ξεκαθαρα οτι αιτησεις παραλαμβανουν τα καπη
ειδαλως κλειστε τα ...

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΑ ΚΕΠ ΕΝΝΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ. ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ.

Αυτοί που συχνάζουν στα ΚΑΠΗ άραγε έχουν γνώσεις Η/Υ, έχουν στα ΚΑΠΗ ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λογικά WI FI θα έχουν αφού το έργο είχε γίνει πληρωθεί και παραληφθεί επί Δημάρχου Ενωτιάδη.
Και αν έχουν τα παραπάνω, οι θαμώνες των ΚΑΠΗ επιτρέπεται να εργάζονται, έστω και εθελοντικά για τον Δήμο?


Μη και σας είπαν για τα ΚΕΠ και εσείς πήγατε στα ΚΑΠΗ?


ΠΡΟΣ

26 Ιανουαρίου 2017 - 10:58 μ.μ

ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΑΙ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΣΥ Ο ΑΛΑΝΘΑΣΤΟΣ
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΛΑΘΗ
ΤΑ ΚΕΠ ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΑΠΗ
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ

ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ . ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο 7.20 μμ στου ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΣΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ Η ΣΤΗΣ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑΣ ΤΟ ΚΑΠΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΆΒΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΑΠΗ ΤΑ ΞΥΝΟΥΝ. Η ΕΝΟΕΙ ΟΛΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑ ΚΑΠΗ ΟΤΙ ΞΥΝΟΝΤΑΙ

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΛΑΤΕ. ΤΑ ΚΕΠ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΤΑ. ΤΑ ΚΕΠ ΟΧΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΑ.

ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΟ ΚΕΠ ΡΕ ΤΣΙΦΤΑΝΕΣ ΑΪΝΤΕ ΟΛΑ ΙΣΩΜΑ ΚΟΥΦΑΛΕΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 26 Ιανουαρίου 2017 - 7:20 μ.μ.
ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΩ
ΠΡΩΤΟΝ ΚΕΠ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΜΙΛΩ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑΤΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΗΚΑ ΟΤΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΚΕΠ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΛΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠ ΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ

ΘΛΙΒΕΡΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ.

η ποιότητα των σχολιαστών σε μάρανε εσένα
και όχι η ποιότητα εργασιας των υπαλληλων

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ.ΚΑΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ

ΑΦΟΥ ΡΕ ΤΣΙΦΤΑΝΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΗΚΕΣ ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΩΘΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΚΕΠ?ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΠΩΣ ΣΤΟ FACEBOOK ΜΠΑΙΝΕΙΣ!!!

Έχω προσωπικά εξυπηρετηθεί, ακόμα και τηλεφωνικά, από 2 ΚΕΠ του Δήμου, χωρίς ούτε να γνωρίζω κανέναν υπάλληλο.
Νομίζω πως η καταγγελία γίνεται με κάποια σκοπιμότητα και από εμπάθεια.
Αγαπητέ μου δεν μπορεί να μην έμαθες πως η αιτήσεις θα ανοίξουν την 1 Φεβρουαρίου αλλά κάνεις καταγγελία 5 μέρες νωρίτερα!!! αν όχι τι στο καλό κάνεις στον υπολογιστή σου, αν όχι να ψάχνεις λύσεις για προβλήματα;
Τηλεόραση δεν βλέπεις; και εκεί το λέγανε πολλές φορές.
και αφού ξέρεις να μπαίνεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή να διαβάζεις και να καταγγέλλεις, δεν μπορεί να μην ξέρεις την διαφορά μεταξύ ΚΕΠ και ΚΑΠΗ.
Και κάτι ακόμα, αφού ξέρεις να γράφεις αόριστες καταγγελίες και να απαντάς σε αναρτήσεις άλλων το παίζεις και αγράμματος, πως και δεν ξέρεις να ανοίξεις τη σελίδα του ΟΑΕΔ να υποβάλεις μόνος σου την αίτηση;
Κάποιοι ψηφοφόροι σαν εσένα εκλέγουν εκείνους που υπογράφουν με δακτυλικό αποτύπωμα και μετά περιμένουν τη θεσούλα που τους τάξανε.
Δεν φτάνει αγαπητέ να ξέρεις αριθμητική με τα δάχτυλα, αλλά να ξέρεις να ψάχνεις λύσεις στα προβλήματα.

ΑΝΩΝΥΜΗ 31 Ιανουαρίου 2017 - 7:19 μ.μ.
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΣΥ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ
ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΟΥΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΟ ΣΚΑΛΙΖΕΤΕ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΛΥΤΑ
ΑΠΛΑ ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑΝ
ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΕΧΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ
ΤΕΛΟΣ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.