Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Ζητείται καθαρίστρια για το Λύκειο Λίμνης


Η Σχολική επιτροπή αποφάσισε να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) εργολάβου καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου στη Σχολική Μονάδα ΓΕΛ
Λίμνης.
Η πρόσληψη θα γίνει με εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια και θα
γίνει τοιχοκόλληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα
προαναφερόμενα σχολεία, στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγίας Άννας καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις εξής
προϋποθέσεις:
Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.
Να μην έχουν σύμβαση με άλλη σχολική μονάδα ή Ν.Π.Δ.Δ.
Να είναι δημότες & μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας
Άννας.
Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για
κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Να είναι άνεργοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος 2016 και αν δεν υπάρχει του
2015.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
6. Κάρτα ή βεβαίωση Ανεργίας.
7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται α)Η φυσική καταλληλότητα
για την άσκηση των καθηκόντων β) Ότι δεν έχουν σύμβαση με άλλη ΢χολική
Μονάδα, και γ)Ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόπονοι ή
φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Τπαλληλικού
Κώδικα.
8. Πιστοποιητικό Τγειονομικής Επιτροπής για αναπηρία τέκνων ή συζύγου άνω
του 67%.
9. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει στην πρόσληψη.
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την
ανάρτηση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Β/θμιας
΢χολικής Επιτροπής, στο Μαντούδι, στο Δημοτικό Κατάστημα Κηρέως.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί από επόμενη συνεδρίαση της ΢χολικής
Επιτροπής και θα επικυρωθεί με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα
υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας από την υπογραφή της έως
30/06/2017.
Β. Η αμοιβή των καθαριστριών και η ασφαλιστική τους κάλυψη καθορίζεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και προσδιορίζεται από τον αριθμό των
αιθουσών του Σχολείου που χρήζουν καθαριότητας.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.