Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ξανα-απορρίφθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα του ΣΑΤΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο  στις 21/9/15  απέρριψε για δεύτερη φορά σε 10 ημέρες το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2016.  Ο κ. Δήμαρχος επεσήμανε ότι "Αν σε περίπτωση δεν ψηφιστεί και σ΄αυτή την περίπτωση,τότε προβλέπονται από τον νόμο άλλες διαδικασίες ,εκτός δημοτικού συμβουλίου τις οποίες και θα ακολουθήσω. Είναι αδιανόητο ένα δημοτικό συμβούλιο να μην μπορεί να συνεννοηθεί και να καταλήξει σ΄ ένα τεχνικό πρόγραμμα"


Αρνητικοί ως προς την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 και συγκεκριμένα :

 1. Γιαννιός Κων/νος,
 2. Δανέλης Ιωάννης,
 3. Αρβανίτης Παναγιώτης,
 4. Χατζής Ανδρέας,
 5. Σκομπρής Νικόλαος,
 6. Τάρλας Κυριάκος ,
 7. Βούλγαρης Αναστάσιος,
 8. Στεργίου Ιωάννης ,
 9. Στέφου Κυριακή ,
 10. Καντζούρας Ιωάννης,
 11. Μουργιάς Ιωάννης ,
 12. Ψαρρού Ελπίδα,
 13. Φλώκου- Κωνσταντάκη Σοφία,
 14. Παζάρας Βασίλειος,
 15. Λιαγκάκης Ευστάθιος,
 16. Γεωργατζής Ευάγγελος.


Θετικοί ως προς την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος και συγκεκριμένα:
 1. Κατσούρας Δημήτριος ,
 2. Παληός Ευστράτιος ,
 3. Γεωργάκαινα Ελένη,
 4. Κουτσουράς Σταύρος,
 5. Αλεξίου Δημήτριος ,
 6. Σεσόντη Μαρία,
 7. Κουκουρίκος Ηλίας


Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που παραβρέθηκαν στην συζήτηση του θέματος, όπως πιο πάνω καταγράφονται, εξέφρασαν την άποψη τους στα πλαίσια της εντοπισμένης αρμοδιότητας τους, ως εξής:
 1. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φαράκλας ψήφισε Εγκρίνω
 2. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου « Εγκρίνω
 3. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου « Εγκρίνω
 4. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αμελάντων « Εγκρίνω
 5. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κοτσικιάς « Εγκρίνω
 6. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αχλαδίου « Εγκρίνω
 7. Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Παπάδων « Εγκρίνω
 8. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης « Εγκρίνω
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 1. Χαλιούλιας Ιωάννης « «
 2. Αλατζάς Ευάγγελος « «
 3. Παναγιώτου Κων/νος « «
 4. Κανελλόπουλος Ιωάννης « «

Από τα πρακτικά
Θ Ε Μ Α : Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2016 O πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο ήρθε για ψήφιση το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2016.
Για την σύνταξη του είχαμε ζητήσει τις απόψεις όλων των τοπικών προέδρων, μας τις υπέβαλαν ,τις λάβαμε υπόψη ,συζητήθηκαν και στην Επιτροπή Διαβούλευσης ,πάρθηκε απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή και υποβλήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.
Επαναφέρω ότι ακριβώς είχα αναφέρει την προηγούμενη φορά και θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ακριβώς τα ίδια :
«Το τεχνικό πρόγραμμα συντάσσεται σε συνεργασία με τους τοπικούς προέδρους που έχουn υποβάλλει τα αιτήματα τους και με βάση τα έσοδα που έχει ο Δήμος για το σκοπό αυτό.
Τα έσοδα που έχουμε από τους αυτοτελείς πόρους είναι 119.000 ευρώ, είναι προβλεπόμενα έσοδα του 2016 ,και κατανέμεται α)σύμφωνα με το 20% για διαδημοτικά έργα ,δηλαδή έργα που αφορούν όλες τις δημοτικές ενότητες
β) το υπόλοιπο 80% κατανέμεται αναλογικά σύμφωνα με τον πληθυσμό της κάθε δημοτικής ενότητας, όπως προβλέπεται από το νόμο και αναφέρεται αναλυτικά στην κατάσταση που υπάρχει για κάθε δημοτική ενότητα.
Τα χρήματα είναι πολύ λίγα αν σκεφτείτε ότι έχουμε είκοσι τρεις τοπικές κοινότητες, αναλογούν περίπου 8.000-9.000 ευρώ σε κάθε μία. Δεν μπορεί το Υπουργείο να δώσει περισσότερα, ούτε υπάρχουν άλλοι πόροι από το Δήμο, ώστε να μπορούν να κατανεμηθούν ποσά για την συντήρηση των δρόμων και κυρίως την ανάπτυξη έργων.
Στο ίδιο τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και τα έργα που είναι σε συνέχεια των προηγουμένων τα οποία φαίνονται σε κάθε παράγραφο ,που αφορά κάθε δημοτική ενότητα. Είναι έργα που θα πρέπει να συνεχίζονται, αλλά στην περίπτωση μας κάποια δεν υπάρχει λόγος να αναγράφονται θα πρέπει γίνει εκκαθάριση με την τεχνική υπηρεσία και τις υπηρεσίες της ΤΥΔΚ, γιατί τυπικά αναφέρονται αλλά ουσιαστικά δεν υφίστανται .όπως π.χ ο ΒΙΟΚΑ Λίμνης, η Μονάδα υποδοχής επεξεργασίας βοθρολυμάτων κλπ».
Μετά από την συζήτηση που έγινε δεν υποβλήθηκε κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Αποτέλεσμα ήταν να καταψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα.
Ζητήσαμε ξανά από τους τοπικούς συμβούλους αν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς δεν υπήρξε κάποια βελτίωση ,ούτε μπορεί να υπάρξει ουσιαστική. Κάποια πρόταση μπορεί να υπάρξει αλλά στο σύνολο της θα αφαιρέσει χρήματα από κάποια άλλη ενότητα και θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα.

Υποβάλλουμε για δεύτερη φορά το ίδιο πρόγραμμα προς ψήφιση με την παράκληση να σκεφτούμε όλοι σε τι βοηθάει το να μην ψηφιστεί. Δεν νομίζω να προσφέρει τίποτε προς τους πολίτες και τον Δήμο η αρνητική ψήφος. Μπορεί να υπάρχουν αντιρρήσεις ή αντιδράσεις για οτιδήποτε άλλο, καλλίτερο πρόγραμμα δεν υπήρξε, πρόταση δεν υπήρξε. Επομένως επαναφέρουε το ίδιο τεχνικό πρόγραμμα για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.

Αν σε περίπτωση δεν ψηφιστεί και σ΄αυτή την περίπτωση,τότε προβλέπονται από τον νόμο άλλες διαδικασίες ,εκτός δημοτικού συμβουλίου τις οποίες και θα ακολουθήσω. Είναι αδιανόητο ένα δημοτικό συμβούλιο να μην μπορεί να συνεννοηθεί και να καταλήξει σ΄ ένα τεχνικό πρόγραμμα.
Αν υπήρχε καλλίτερη πρόταση να συμπεριληφθεί ,τότε θα έπρεπε να κινηθούν διαδικασίες σύμφωνα με τον νόμο από την αρχή ,δηλαδή
διαβούλευση ,Εκτελεστική Επιτροπή κλπ. Σας καλώ να αποφανθείτε θετικά γιατί είναι προς το συμφέρον του Δήμου και σε τίποτε δεν βοηθάει μια αρνητική ψήφος.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη του :
- Την εισήγηση του Δημάρχου,
- Την παρ.1 του άρθρου 266, τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 και την περίπτ.γ’ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
-Τις αποφάσεις των συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για τα έργα που θέλουν να εκτελεστούν στην περιοχή
-Την αρίθμ. 5/2015 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου
-Την αρίθμ. 1/2015 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου και
-Την 139/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου
-Τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:

Κατσούρας Δημήτριος : Ερχόμαστε να ψηφίσουμε για δεύτερη φορά το τεχνικό πρόγραμμα. Δεν αισθάνομαι καλά να δίνουμε εντολή στους
Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων να κάνουν προτάσεις για έργα στο τόπο τους και να μην αποφασίζουμε γι΄αυτά που οι ίδιοι πρότειναν. Είμαστε απαράδεκτοι.Τι αναπτυξιακό μπορεί να γίνει με το ποσό των 200.000€ για πληθυσμό 15.000 ατόμων.
Ψηφίζω το τεχνικό πρόγραμμα και θα ήθελα να σεβαστούμε τους Προέδρους και να το ψηφίσετε κι εσείς.

Παζάρας Βασίλειος: ‘Ηρθε το τεχνικό πρόγραμμα στο δημοτικό συμβούλιο και είχα πει από την αρχή ότι η δημοτική αρχή βάζει την πινελιά της. Δεν είναι άμοιρη ευθυνών .Δεν το συντάσσει το τεχνικό πρόγραμμα η τεχνική υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των τοπικών κοινοτήτων μόνο, αλλά η δημοτική αρχή βάζει το στίγμα της για να δείξει προς τα πού ρίχνει το βάρος της και είχα αναφέρει πολλά παραδείγματα για να εξηγήσω τις ακριβώς εννοώ.
Η συμπολίτευση έκανε ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις για έργα. Έπρεπε να είχαν ενταχθεί. Εμμένω στις απόψεις που διατύπωσα την προηγούμενη φορά.

Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος απαντώντας στον κ. Παζάρα είπε: «Κι εμείς θα θέλαμε κ.Παζάρα να βάλουμε πολλά έργα. Το εμείς δεν αναφέρομαι προσωπικά, όλοι μας εννοώ. Για να βάλουμε έργα απαιτεί να βγάλουμε άλλα. Είναι απλό,τα χρήματα είναι δεδομένα. Για να βγάλεις κάποια έργα, πρέπει να αφαιρέσεις κάποια άλλα . Δεν μας είπατε ποια θα αφαιρέσουμε για να βάλουμε κάποια άλλα. Σας ζητώ να αναθεωρήσετε αυτό που είπατε πριν ότι δεν το ψηφίζετε. Κι αν επιμένετε, αναλαμβάνετε τις ευθύνες σας ,κατά πόσο υπηρετείται ο πολίτης και ο Δήμος με τις θέσεις σας.

Στεργίου Ιωάννης: Ήδη έχουμε τοποθετηθεί στην προηγούμενη συνεδρίαση που συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και οριοθετήσουμε κάποια πράγματα. Ο νομοθέτης προβλέπει την συμπολίτευση ,την αντιπολίτευση και οι ρόλοι είναι
καθορισμένοι ,που ανήκει ο καθένας στο δημοτικό συμβούλιο και στην λήψη αποφάσεων. Συνεπώς οι παρατηρήσεις του Δημάρχου είναι άσκοπες. Αναφέρομαι στον κ. Αντιδήμαρχο και θέλω να επισημάνω ότι τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων δεν τους θυμόμαστε μόνο μια φορά το χρόνο. Συνεργαστήκατε με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων; Ακούσατε την τοπική κοινωνία;
Με βάση την προηγούμενη τοποθέτηση και όσα είπε με τον θεσμικό ρόλο που έχουμε δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Θα παρακαλούσα τον κ. Δήμαρχο τι εννοεί όταν λέει ότι αν δεν ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα θα ακολουθήσει άλλη διαδικασία. Ο κάθε δημοτικός σύμβουλος είναι ελεύθερος να ψηφίζει όπως αυτό εκλαμβάνει ότι είναι σωστό για το συμφέρον του Δήμου.

Λιαγκάκης Ευστάθιος: Το τεχνικό πρόγραμμα δεν είναι μια απλή διαδικασία του δημοτικού συμβουλίου. Είναι ο μπούσουλας που θα πορευθεί η δημοτική αρχή τον επόμενο χρόνο. Όλοι μας έχουμε ευθύνη για το σημείο που έχει φτάσει ο Δήμος σήμερα.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης φτιάχτηκε για να κάνει συνένοχο τον κόσμο σ΄όλη αυτή την κατάσταση.
Ερχόμαστε να ψηφίσουμε ή να καταψηφίσουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν θα έχει καμία εφαρμογή το επόμενο διάστημα, εφ΄όσον δεν
υπάρχουν χρήματα. Τι κάνουμε για να έρθουν χρήματα στο Δήμο .Απολύτως τίποτε. Δεχόμαστε μοιρολατρικά αυτό που μας δίνεται από πάνω, δικαιολογούμαστε ότι είναι περίοδος κρίσης. Αυτά μας δώσανε με αυτά θα πορευθούμε.
Προβλέπεται στο Μετόχι κατασκευή πεζοδρομίων και δεν κοιτάμε ότι δίπλα υπάρχει κανάλι επικίνδυνο για την υγεία του κόσμου. Όσο για την κοινότητα Σπαθαρίου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος δεν ξέρει τις ελλείψεις ώστε να εντάξει ένα-δύο έργα στο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν ψηφίσουμε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα.

Καντζούρας Ιωάννης :
Συζητάμε το θέμα του τεχνικού προγράμματος που πριν από δέκα μέρες το είχαμε ξανασυζητήσει. Είχα θέσει ένα θέμα, γιατί δεν είχε συμπεριληφθεί το Σπαθάρι, ούτε σήμερα βλέπω να έχει μπει κάποιο έργο, λες και η τοπική κοινότητα Σπαθαρίου μαζί με τα Καλύβια δεν ανήκει στο Δήμο. Κανείς δεν το είχε προσέξει από την Διαβούλευση ή της Εκτελεστική Επιτροπή;
Πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε αν βλέπουμε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης να γίνεται με 4 ή 5 άτομα από τα 40 μέλη της ή την παρουσία των 4 ή 5 προέδρων τοπικών συμβουλίων που παρίστανται σήμερα. Τόσοι σύμβουλοι αποφάνθηκαν για τον τόπο τους καμία άποψη δεν λήφθηκε υπόψη.
Ούτε ένα ευρώ δεν έπεσε στην ενότητα Κηρέως και όσο αφορά το γήπεδο Ροβιών ,να φτάνουμε εν έτη 2015 να μετατραπεί το γήπεδο σε ξηρό ,50 ή 60 χρόνια πίσω. Τα Χριστούγεννα ο Δήμαρχος είχε δεσμευθεί ότι θα το συνεχίσει το έργο. Αν έτσι αντιμετωπίζεται ο Αθλητισμός στον τόπο μας, τότε δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο.

Χατζής Ανδρέας: Στην ενότητα μας διαπιστώνω ότι ξανά δεν άλλαξε τίποτε στο δεκαήμερο που πέρασε. Στα συνεχιζόμενα βλέπω έργα που έχουν γίνει πριν 3 ή 5 χρόνια .Αυτά δεν έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται γιατί έχουν γίνει.
Στην Αγία Άννα και στο Αχλάδι αντί για επέκταση φωτισμού κόβονται τα φώτα. Ο φωτισμός που έχει γίνει στην είσοδο του χωριού ,σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Αγ. Άννας, είναι κλειστά μέχρι σήμερα.
Τα βάζουμε παράνομα ,απαγορεύεται γιατί είναι παράνομα. Κάνουμε την απαιτούμενη αίτηση, καθυστερεί από τον Δήμο. Διαπιστώνω μια εμπάθεια. Είκοσι φώτα ήταν στο Αχλάδι ,τα καταστρέψανε και τώρα βλέπω επέκταση δημοτικού φωτισμού στο Αχλάδι. Είναι ψέμα όποιος θέλει να πάει να το διαπιστώσει μόνος του. Θεωρώ το τεχνικό πρόγραμμα απαράδεκτο.

Γεωργάκαινα Ελένη: Θα ήθελα οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων να απαντήσουν στον κ. Στεργίου για το βαθμό συνεργασίας μας ή αν τους έχω καλέσει μόνο για το τεχνικό πρόγραμμα.
Πολλά από τα έργα έχουν προχωρήσει, θα αντικατασταθούν με κάποια άλλα. Δεν θεωρώ ότι είναι λόγος να μην ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Ζητώ να εγκριθεί για να μην καθυστερήσουν έστω αυτά τα λίγα που προσπαθούμε να κάνουμε.

Σκομπρής Νικόλαος: Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είχα εκφραστεί πεντακάθαρα και είχα χαρακτηρίσει,από τα τρία έργα που αναφέρονται, τα δύο ως παντελώς άχρηστα και βλέπω να υποβάλλονται ακριβώς τα ίδια και μάλιστα πρότεινα την αντικατάσταση των δύο προκειμένου να γίνει έργο με το ίδιο στις παιδικές χαρές.
Εφ΄όσον δεν άλλαξε κάτι για το Μαντούδι δε αλλάζει και η άποψη μου για το τεχνικό πρόγραμμα.

Ψαρρού Ελπίδα: Εμμένω στην προηγούμενη άποψη μου. Είχα ξεκαθαρίσει τον λόγο.
Θέλω να αναφέρω ότι το πρόβλημα δεν είναι τα 119.000€ που υπάρχουν για το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί και ο σύμβουλος της πλειοψηφίας έκανε ένα ερώτημα την προηγούμενη εβδομάδα, πόσα έργα πέρσι υλοποιήθηκαν από το συγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα.
Δεν χωριζόμαστε σε ομάδες, δεν είμαστε οι κακοί που δεν ψηφίζουν και οι καλοί που ψηφίζουν .Είναι προσβλητικό. Η άποψη μου παραμένει η ίδια.

Αλεξίου Δημήτριος: Είναι δεύτερη φορά που έρχεται το ίδιο τεχνικό πρόγραμμα μέσα σε ένα δεκαήμερο, με τις παρατηρήσεις που δεν
ενσωματώθηκαν. Την προηγούμενη φορά έδωσα θετική ψήφο .Ψήφισα χάριν της παρουσίας των συμπολιτών μας από τις τοπικές κοινότητες και αυτό θα κάνω και σήμερα. Καταθέτω τον συλλογισμό μου. Με ποσό που είναι 119.000€ και του χρόνου θα γίνει 80.000,τον παραπάνω χρόνο 50.000€ και ύστερα 30.000€ ερχόμαστε να ιεραρχήσουμε αναπτυξιακά έργα .Να προγραμματίσουμε μακροπρόθεμα.
Προσπαθώ να δω αν έχουμε το δικαίωμα να στερήσουμε από τον πρόεδρο τοπικής κοινότητα και αυτό το ελάχιστο, υστέρα από το ιδιόμορφο capital control που έχει επιβληθεί και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Την επόμενη φορά που θα φέρει το θέμα ο Δήμαρχος θα είναι περισσότερο από 119.000 €; Γιατί να μην στραφεί αλλού η προσοχή μας. Πώς αυτό θα μεγαλώσει. Σ΄αυτή την κατεύθυνση πρέπει να στραφούμε. Ας αναλογισθεί ο κ. Δήμαρχος γιατί αυτή η πολυμορφία από την συμπολίτευση. Διαπιστώνω ότι δεν προχωράει τίποτε.
Για τελευταία φορά ψηφίζω ναι.

Κουτσουράς Σταύρος
: Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο τοποθετήθηκα για το θέμα αυτό και είπα το μη «χείρον βέλτιστον».Είπα ότι είναι πρόγραμμα ανάγκης και αιτιολόγησα τους λόγους. Άκουσα εδώ να μηδενίζονται όλα ή να διατυπώνονται εκθέσεις ιδεών.
Αν έχουμε σχέση με την καθημερινότητα οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων ας το ομολογήσουν. Τα προηγούμενα χρόνια τα τεχνικά προγράμματα που ψηφιζόταν από το δημοτικό συμβούλιο, τα εκτελούσε η δημοτική αρχή;
Στη λογική ότι ο Δήμος πρέπει να λειτουργήσει, στη λογική ότι είμαστε σε οικτρή οικονομική κατάσταση, θεωρώ ότι το τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να ψηφιστεί.

Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο στη συνέχεια και είπε:
« Συνοψίζοντας το τεχνικό πρόγραμμα συντάχθηκε με αίτημα από τις υπηρεσίες του Δήμου, ως όφειλαν από τον μήνα Ιούλιο προκειμένου να εκφράσουν τις προτάσεις τους οι τοπικοί εκπρόσωποι κι αυτό κάναμε.
Επεξεργάστηκε τα θέματα η τεχνική υπηρεσία, χωρίς καμία παρέμβαση από τον Δήμαρχο ή άλλους παράγοντες, με βάση το νόμο,20% για τα τοπικά και 80% με αναλογική κατανομή στους κατοίκους κάθε δημοτικής ενότητας.
Παρευρίσκεται και ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας για να σας διαβεβαιώσει ,αν παρενέβει κάποιος στο έργο του και το έργο του ήταν να αποδοθούν με δίκαιο τρόπο αυτά τα λίγα χρήματα που διατίθενται σε όλες τις τοπικές κοινότητες, σύμφωνα με την επιθυμία του προέδρου τους.
Επισημαίνω ότι από τον Μάιο και μετά δεν έχουμε πάρει την λεγόμενη ΣΑΤΑ. Όπως ξέρετε το κράτος πήρε από τους Δήμους όσα αποθεματικά είχαν. Εμάς βέβαια δεν μας πήραν γιατί μόνο χρέη έχουμε, αλλά δεν μας απέδωσαν το ανάλογο μερίδιο του 2015 από τον Μάιο και μετά. Πρόθεση από κανέναν σας – πιστεύω- δεν υπάρχει να στραφεί ενάντια στο Δήμο. Άλλα μικροπράγματα μπορεί να υπάρχουν που να μην επιτρέπουν να δούμε καθαρά κάποια πράγματα.
Θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα. Αν δεν το ψηφίσετε υπάρχουν νόμιμες διαδικασίες, υπάρχει το ενδεχόμενο επίσης ,το οποίο σας θέτω υπόψη, να μην μας χορηγηθεί καθόλου η ΣΑΤΑ.
 Μην μείνετε στρεβλά σε αντιπολιτευτικές απόψεις. Η εποχή έχει αλλάξει σε όλα τα επίπεδα και σε εθνικό και σε τοπικό. Ας αξιοποιήσουμε ότι έχουμε τα υπόλοιπα δεν ωφελούν τον τόπο.

Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που παραβρέθηκαν στην συζήτηση του θέματος, όπως πιο πάνω καταγράφονται, εξέφρασαν την άποψη τους στα πλαίσια της εντοπισμένης αρμοδιότητας τους, ως εξής:
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φαράκλας ψήφισε Εγκρίνω
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου « Εγκρίνω
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου « Εγκρίνω
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αμελάντων « Εγκρίνω
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κοτσικιάς « Εγκρίνω
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αχλαδίου « Εγκρίνω
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Παπάδων « Εγκρίνω
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης « Εγκρίνω

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Δεκαπέντε ψήφοι -15- ,αρνητικοί ως προς την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2016 και συγκεκριμένα : Γιαννιός Κων/νος,
Παναγιώτου Κων/νος, Δανέλη Ιωάννης, Αρβανίτης Παναγιώτης, Χατζής Ανδρέας, Σκομπρής Νικόλαος ,Τάρλας Κυριάκος ,Αλατζάς Ευάγγελος,
Βούλγαρης Αναστάσιος, Στεργίου Ιωάννης ,Στέφου Κυριακή ,Καντζούρας Ιωάννης, Μουργιάς Ιωάννης , Ψαρρού Ελπίδα ,Παζάρας Βασίλειος


Επτά -7-ψήφοι, θετικοί ως προς την ψήφιση του τεχνικού προγράμματοςκαι συγκεκριμένα: Κατσούρας Δημήτριος ,Παληός Ευστράτιος ,Γεωργάκαινα Ελένη, Κουτσουράς Σταύρος, Αλεξίου Δημήτριος ,Σεσοντή Μαρία, Κουκουρίκος Ηλίας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Δεν εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- Αγ. Άννας, οικονομικού έτους 2016.
Τεχνικά Προγράμματα του δήμου από το 2012-2016Τεχνικό Πρόγραμμα  2016 που απορίφθηκε

Mars creative construct image from Blogs Just In

Τεχνικό Πρόγραμμα  2015

Mars creative construct image from Blogs Just In

Τεχνικό Πρόγραμμα  2014

Mars creative construct image from Blogs Just In

Τεχνικό Πρόγραμμα  2013

Mars creative construct image from Blogs Just In

Τεχνικό Πρόγραμμα  2012

Mars creative construct image from Blogs Just In


Διαβάστε επίσης


Το Δημοτικό Συμβούλιο απορρίπτει το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου για το 2016

34 Σχόλια:

Με αφορμή τη δεύτερη απόρριψη του τεχνικού προγράμματος 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο, αισθάνομαι την υποχρέωση να γνωρίσω στους συμπολίτες μου τα παρακάτω.
Παρακολουθώ τα γεγονότα και τις εξελίξεις στο δήμο μας πριν απο πολλά χρόνια, με σεμνό και αθόρυβο τρόπο, σεβόμενος ολες τις Δημοτικές Αρχές. Την παρουσα περίοδο ο δήμος έχει δείξει ενα νεο πρόσωπο, νέο ήθος, αρχές και κανόνες, που έλλειπαν τα προηγούμενα χρόνια απο τον τόπο μας, γι΄ αυτό και οδηγηθήκαμε ως δήμος και ως κοινωνία στη σημερινή άσχημη κατάσταση, με οικονομικά προβλήματα, χρέη, χωρίς την απαιτούμενη κοινωνική συνοχή, με ανεργία, οι νέοι μας να ξενιτεύονται, χωρίς όραμα και ελπίδα για το μέλλον.
Γιά όλα αυτά ευθυνόμαστε εμεις οι απλοί πολίτες με τις επιλογές μας, αλλά κυρίως ευθύνονται αυτοί που ανέλαβαν να υπερασπιστουν το δημόσιο και κοινωνικό συμφέρον του τοπου μας και τους οποίους εμείς επιλέξαμε με την ψήφο μας και γι΄ αυτό φέρουμε μεγάλη ευθύνη. Επίσης εμείς οι απλοί πολίτες ευθυνόμαστε και γιά ένα ακόμη λόγο. Γιατί δεν συμμετέχουμε στα κοινά του τόπου μας και αφήνουμε χώρο στους ντενεκέδες να μας διοικούν. Μένουμε απέξω, επικαλούμενοι δικαιολογίες που μας βολεύουν. Γινόμαστε κριτές των πάντων, με ανεύθυνες κρίσεις και επικρίσεις γιά τους άλλους, αποφεύγοντας να κάνουμε την αυτοκριτική μας
Την κρίσιμη αυτή περίοδο, οι εκλεγμένοι στο Δήμο μας έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη για την πορεία και το μέλλον του τόπου μας. Στη μικρή μας τοπική κοινωνία όλοι γνωριζόμαστε και ο κάθε αιρετός έχει τη δική του ιστορία και και είναι γνωστό το παρελθόν του. Δυστυχώς παρατηρώ την περίοδο αυτή οτι στο Δήμο μας γίνεται κάτι που είναι πρωτόγνωρο στα Ελληνικά χρονικά. Εμφανίστηκε και μάλιστα εγγράφως να συναθροίζονται οι πρώην θήτες του τόπου μας με στόχο να επιβάλλουν στη νεα Δημοτική Αρχή, την παλιά και καταδικασμένη τακτική τους ή διαφορετικά με <> να καταλύσουν την δημοκρατία στο Δήμο.
Αναφέρομαι στους 11, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αφελή θύματα εκβιασμού.
Οι κύριοι αυτοι, έχουν μείνει πίσω πολλά χρόνια και νομίζουν ακόμη και τώρα οτι μπορουν να μοιράσουν τα καφενεία και οτι προέχει το προσωπικό τους συμφέρον, το αρρωστημένο τους ΕΓΩ, η δημόσια προβολή τους και άλλες αδυναμίες τους. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΦΙΛΕ 6.36 μ.μ.
ΤΟ ΦΑΙΔΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΩ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΣ. ΘΕΛΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

Ο ΦΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 9:06 ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ . Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟΥΣ 11 ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ . ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΞΑΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΤΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΡΑΤΑΝΕ ΟΜΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟ . Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ , ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ .

Δε μπορώ να καταλάβω κι ανησυχώ. Δηλαδή είμαστε όμηροι όλοι οι δημότες σ'ένα τσούρμο τυρρανίσκων; Δεν υπάρχει καμμια διαδικασία, που να προβλέπει τέτοιες ρατσιστικές-εξουσιαστικές-καταχρηστικές -ακαταλόγιστες συμπεριφορές; Καλούμαστε όλοι σε εγρήγορση, να προστατεύσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Δε μας φτάνουν τα τόσα προβλήματα, που έχουμε; Ο κόσμος καίγεται κι η γριά ξεροχτενίζεται! Εδώ όλοι γνωριζόμαστε από γενιά και φύτρα! Τέτοια κοινωνική αναίδεια και αποθράσυνση δεν παρατηρείται πουθενά. Ευθυνόμαστε ως πολίτες, που επιτρέπουμε τόση ΑΝΑΙΔΕΙΑ

παντοσ καλυτεροσ απο τον καλυβιωτη θα ειναι

Αντί να ψηφίσετε όλο το τεχνικό πρόγραμμα γιατί δεν ψηφίζετε τα έργα ανά τοπική κοινότητα να μετρήσει και η γνώμη των προέδρων. Αν δεν τους αρέσει κάτι μπορούν να προτίνουν την αντικατάσταση του με κάποιο άλλο με το ίδιο κόστος

ΒΑΛΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ----------- Ο ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ 3 ΤΟ ,, 3 ΤΟ ,, 3 ΤΟ,, ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΩΝ

Προς τον 9.06 φιλο του καλυβιωτη. η μαυρη εργασια στο δημο,και οι εδω και μηνεσ απληρωτοι εργαζομενοι εντασονται στο νεο ηθος διοικησης καλυβιωτη ΄?

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ 23/9/2015-9.06 μ.μ.
Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα απο τους 11 είναι ο κ. Κ........ς, ο οποίος θέλησε να πραγματοποιήσει το παλιό του όνειρο, να γίνει Δήμαρχος. Κύριε πρόεδρε, με την παρούσα Δημοτική Αρχή είχατε μιά πολύ καλή ευκαιρία να κάνετε ένα αξιοπρεπή επίλογο στην μακρόχρονη καριέρα σας στο Δήμο μας και συγχρόνως να σκεπαστούν όλα τα πολύ άσχημα που κάνατε στο παρελθόν και που ειναι γνωστά στην τοπική μας κοινωνία.
Οργανώσατε δόλια τους 11 και αποδείξατε με την υπογραφή σας ποιός πραγματικά είστε και τίποτα πλέον δεν μπορείτε να διορθώσετε. Χάθηκε εντελώς η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία σας. Γνωρίζετε πολύ καλά οτι η τοπική κοινωνία σας έχει απομονώσει και αισθάνονται μεγάλη απογοήτευση και θλίψη οι πρώην φίλοι σας και ο στενός σας κύκλος.Τον Δήμαρχο που θέλατε να καθαιρέσετε με "πραξικόπημα", εσεις οι 11, ο καθένας σας γιά τους δικούς του πρωσωπικούς λόγους και συμφέρον, τον τίμησαν οι συμπολίτες μας και τον επέλεξαν με ποσοστό 57% και μετά το "προξικόπημά" σας τον στηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, σε ποσοστό μεγαλύτερο τού 85%.(βλέπε δημοσκόπιση: Ε.Β - Τρίτη, Ιουνίου 09, 2015 - "Πως κρίνετε την κίνηση των 11" και Ε.Β.- Τεταρτη, Ιουνίου 10, 2015 - "Για το καλό του δήμου τι πρέπει να κάνουν οι 11"
Κύριε Κ.........ο, τρέξτε να προλάβετε να περισώσετε οτι σας απομένει.
Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.
Το "πραξικόπημα" απέτυχε.

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΤΗΤΩΝ. ΟΛΟΙ ΕΝΕΚΡΙΝΑΝ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΕΚΛΕΧΤΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ????

το οτι προταθηκε για ψηφηση τεχνικο προγαμμα απο την Δημοτικη Αρχη τις προτασεις των Προεδρων ηταν Δημοκρατικοτατο και εδειξε σεβασμο στις επιθυμιες τους .ειναι εκπροσωποι των τοπικων κοινοτητων και επρεπε να το σεβαστουν ολοι οι συμβουλοι .απεναντιας το καταψηφησαν αγνοωντας τους και προσβαλοντας τους με τον χειροτερο τροπο .αλωστε ολα τα προηγουμενα χρονια αυτο εκαναν .επειδη εχουν το μαχαιρι (την ψηφο τους ) μοιραζαν και την πιτα (χρηματα) οπου ηθελαν για να παρουν ψηφους .ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ..!!!!!!

ΜΑΝΤΟΥΔΙ,,,, ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Κύριε Κ........ο για θύμισέ μας τι έχεις προσφέρει τόσα χρόνια σ αυτό τον τόπο? την ταφόπλακα που έβαλες στην ήδη καταχρεωμένη ΔΕΠΑΛ παίρνοντας δάνειο για να πληρώσες το δάνειο? Το τίποτα και η ανικανότητα συνδυασμένα με την αμορφωσιά και το κόμπλεξ. Ακόμη και οι φίλοι και συγγενείς που σε στήριζαν μέχρι τώρα σου γύρισαν την πλάτη και σου ζήτησαν σε κατ ιδίαν συνάντηση να παραιτηθείς. Κάτι που (σου το θυμίζω γιατί έχεις κοντή μνήμη) το υποσχέθηκες στην πρώτη συνάντηση του συνδιασμού, όταν διατυπώθηκαν ενστάσεις για τη συμμετοχή σου. Κάτι ήξεραν. ΚΑΝΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΦΥΓΕ.

προς τους δυο τελευταιους καλυβιωτικους υποκριτες .που νομιζετε οτι απευθυνεστε¨?απο τους 22 προεδρους οι παροντες και ψηφισαντες ηταν μονο 6 και λεει ο μεγαλος λαικηστης οτι εχει τις καλυτερες σχεσεις που ειχε ποτε δημαρχος με προεδρους .....ελεος και η υποκρισια και ο λαικισμος εχουν τα ορια τους

Ο κ. Καλυβιώτης πρέπει να καταλάβει ότι ο Δήμος δεν είναι Α.Ε., να έχει απέναντί του αυτούς που έχουν την ανάγκη του και να τους συμπεριφέρεται απαξιωτικά και ταπεινωτικά και να σκύβουν ακόμα ποιο χαμηλά το κεφάλι. Πρέπει λοιπόν κάποιος να του το πει γιατί αυτός δεν το γνωρίζει πως έχει να κάνει με έναν υπερήφανο λαό που στέκεται με το κεφάλι ψηλά.

Τι μιζέρια είναι τούτη βρε συμπατριώτες! Εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν! Ξεφύγαμε τελείως! Άντε να σοβαρευτούμε και να δουλέψουμε για μας, για τον Τόπο μας βρε γαμώτο!!! Χάσαμε την ουσία παντελώς! Είναι τελείως τρελλόοοοοοο...

Απο ψαρεμα κ οικονομικα τι κατεχουν οι αιρετοι μας ?
Ειναι σιγουρο οτι γνωριζουν οτι για να πιασεις το μεγαλο ψαρι , παιρνεις ενα μικρο το οποιο κοβεις σε κομματακια κ δολωνεις το αγκιστρι.
Θα γνωριζουν επισης οτι για να βγαλει κανεις κερδος χρειαζεται να επενδυσει ενα κεφαλαιο.
Τωρα ας εφαρμοσουμε τις παραπανω γνωσεις στο τεχνικο προγραμμα το οποιο εχει πολυ λιγα διαθεσιμα χρηματα .
Ο δημος εχει ενα κεφαλαιο για το οποιο δεν χρεωνεται κανενα τοκο (κ η αξια του ανεβαινει με την παροδο του χρονου) αλλα δεν τα εσοδα απο αυτο ειναι λιγα .
Αυτο το κεφαλαιο απαρτιζεται απο τα βουνα , το δασος , τα ποταμια κ τα υπογεια νερα, τη θαλασσα κ τον ζεστο ηλιο.
Επισης απο τα δημοφιλη μοναστηρια μας , τους δασικους δρομους ,τους οικισμους μας με τα καλα μαγαζια , κ τελος απο τον φιλοξενο κοσμο.
Το τεχνικο προγραμμα του δημου πρεπει να δει τι λειπει απο το παραπανω κεφαλαιο ωστε αυτο να αποδωσει τα μεγιστα στις επιχειρησεις κ τα νοικοκυρια κ απο κει θα παρει κ ο δημος.
Πρεπει να γινει μια λιστα απο τα απαραιτητα εργα κ δρασεις κ να μπουν στην κορυφη αυτα πουχουν αμεση προτεραιοτητα κ αυτα με το μικροτερο κοστος.
Επανειλημμενα παραπονουνται οι επισκεπτες μας για ελλειψη πληροφορησης, ειτε απο ελλειψη πινακιδων στο δρομο η απο το απαρχαιωμενο ιστοτοπο (site) του δημου.
E λοιπον εκει δεν χρειαζονται παρα λιγα χρηματα τα οποια μπορουν καλλιστα να αφαιρεθουν απο τα μπετα εδω κ εκει.(τα μπετα εξαλλου ειναι γνωστο τοις πασι οτι προκαλουν σοβαρες αιμοραγιες! )
Η σημανση που χρειαζεται για να βρουν οι επισκεπτες μας αυτα τα ωραια που ηδη εχουν αναδειχθει οπως τα μοναστηρια μας , οι καταρρακτες της Δρυμωνας,το φαραγγι του Νηλεα κ.α πρεπει να ξεκινα απο μακρυα ωστε οχι μονο να οδηγει αλλα κ να ελκυει κοσμο που αλλιως δεν θα ερχοταν .
Για παραδειγμα ,στην εθνικη οδο (Ε.Ο) στην διασταυρωση για Βολο στις Μικροθηβες, εχει μεγαλη πινακιδα καφε χρωματος κ στις δυο πλευρες του δρομου , με την οποια παροτρυνεται ο διερχομενος κοσμος να επισκευθει τον νομο Μαγνησιας αναφερομενοι στους κενταυρους κ το χιονοδρομικο του Πηλιου , στην φωκια κ στο θαλασσιο παρκο της Αλωνησσου, στην Αργω ,το αντιγραφο του καραβιου της αργοναυτικης εκστρατειας κ.α
Ετσι λοιπον ειναι απαραιτητο κ εμεις να φροντισουμε να διαφημησουμε τα καλα του τοπου μας κ να οδηγησουμε κοσμο εδω στην , αγνωστη για τους ξενους , Β Ευβοια ξεκινωντας απο τον ιστοτοπο , τις διασταυρωσεις στην Ε.Ο Σχηματαριου , Αρκιτσας, κ Γλυφας, κ μετα μεσα στη κεντρικη Ευβοια κ τελος στον δημο μας.
Οι πινακιδες στην Ε.Ο θα πληρωθουν απο την περιφερεια μιας κ θα αφορουν ολο τον νομο μας. Αλλα αυτες στην Γλυφα κ Αρκιτσα ας ζητησουν τα 2 δημοτικα συμβουλια (της βορ Ευβοιας) να διαφημιζουν τα spa της Αιδηψου , τα σημαντικοτερα μοναστηρια (πιθανως κ μονο του Αγιαννη Ρωσσου) κ οπωσδηποτε την ναυμαχια του Αρτεμησιου (Η οποια ειναι παγκοσμιως διασημη απο την μαχη των Θερμοπυλων)
Επισης με λιγα λεφτα μπορει να σηματοδοτηθει μια νεα διαδρομη απο δασικους δρομους ξεκινωντας απο Νεροτριβια κ καταληγοντας στον Αγιωργη Ηλιων , αφου περασει απο τον Αγιαννη Ρωσσο, Μονη Γαλατακη , κ Οσιο Δαυιδ .
Στην β Ευρωπη ειναι πολυ δημοφιλεις οι διαδρομες προσκυνητων απο Γερμανια εως την νοτια Ισπανια η την Ρωμη. Εχουν εκδοσει κ ειδικα διαβατηρια τα οποια τα σφραγιζουν στο δημαρχειο της πολης που διερχονται περπατωντας.
Αρα ειτε με την μεθοδο του ψαρα , που δολωνει το λιγο που εχει για να πιασει το μεγαλο η με το σκεπτικο οτι συμπληρωνοντας το διαθεσιμο κεφαλαιο που εχουμε με ενα απειροελαχιστο ποσοστο , θα πετυχουμε το ιδιο αποτελεσμα.
Αλλα ολα αυτα που λεμε βασιζονται στην καλη θεληση των αιρετων (που ειμαι βεβαιος οτι υπαρχει) αλλα κ στην συνειδητοποιηση οτι οι καιροι αλλαξαν αρδην κ ετσι πρεπει να κανουν κ οι ιδιοι .
Πολυ φοβαμαι ομως οτι οι κακες συνηθειες δυσκολα κοβονται γιαυτο θελει κ πιεση απο τους ψηφοφορους , (κ αν ειναι με μορφη σχολιου , οχι ανωνυμα , γιατι ειτε το εκλαμβανουν ως ενδειξη αδυναμιας η υποψιαζονται οτι τα σχολια ειναι στημενα απο επαγγελματιες τους ειδους κ ετσι δεν δινουν καμμια σημασια)

αυτος που ειναι αυτρχικος,αλαζονας,εγωιστης,ευθυνοφοβος,πολυπροσωπος ,δικομανης,ανικανος, πως τον λενε : ΑΠΛΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

Ακυρη η μονομαχια !
Ο σχολιαστης 24 Σεπ 7.48 βρηκε λυση

Προς κ.κ. Barrett 26 Σεπτ.2015-3.03 μ.μ. και φίλε 24 Σεπτ. 2015 - 7.48 μ.μ.
Δεν προβλέπεται απο το νόμο δικαίωμα του Δημάρχου να κάνει πρόωρες δημοτικές, εκλογές, όπως ειναι γιά την περίπτωσή μας με τους 11. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπονται πρόωρες εκλογές σε δήμο. Ο νομοθέτης σοφά δεν έχει δόσει τέτοιο δικαίωμα στο Δήμαρχο, γιατί θα μπορούσε ο δήμαρχος να κανει κατάχρηση εξουσίας και να απομακρύνει τους εσωτερικούς του αντιπάλους ΜΗ συμπεριλαμβάνοντας στο ψηφοδέλτιο του συνδιασμού του τους "αντάρτες". Ο νομοθέτης επίσης σοφά ορίζει, οτι οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι εκλέγονται για πέντε (5) χρόνια με την απόλυτη πλειοψηφία των πολιτών (άνω του 50%) και ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την δημοκρατική αυτή διαδικασία, Συνταγματικά κατοχυρωμένη ως Αρχή της πλειοψηφίας. Αλλοίμονο εάν ο νομοθέτης έδινε το δικαίωμα σε μιά μικρή ομάδα 5, 10, 100 ατόμων να έχουν ομήρους και να εκβιάζουν σε παραίτηση τους επικεφαλής των Περιφερειών και των Δήμων, γιά τα δικά τους προσωπικά συμφέροντα, αγνοώντας τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των πολιτών, καταλύοντας έτσι καθε έννοια δημοκτατίας.Θα πρέπει να καταλάβουν οι 11, οτι οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι δεν καθαιρούνται από ομαδοποιημένα προσωπικά συμφέροντα.Και οι 11 ειναι πολύ μακρυά από κάθε έννοια δημοκρατίας. Είναι τυφλωμένοι από τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους και είναι εγκλοβισμένοι στα λάθη τους. Δεν άφησαν περιθόρια στον εαυτό τους γιά μιά αξιοπρεπή επιστροφή. Η αλαζονεία τους δεν τους άφησε περιθόρια γιά μιά αξιοπρεπή διέξοδο από το πρόβλημα που δημιούργησαν. Τους μένει μόνο να φύγουν το συντομότερο, γιατί ο κόσμος τους βαρέθηκε, τούς συχάθηκε, ιδιαίτερα με την καταψήφιση του τεχνικού προγράμματος, τους έχει ήδη απομονώσει και θα τους πάρει με τις πέτρες.
ΟΤΙ ΚΑΝΑΝΕ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΕΣ ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ???

κ. Barret στις Ροβιές έχετε ένα "μεγάλο ψάρι", το Μεσαιωνικό Πύργο. Αλλά ενώ υπάρχουν οι πινακίδες για να οδηγηθούν εκεί οι τουρίστες, μόλις φτάσουν εκεί αντικρίζουν ένα μαντρωμένο παρατημένο κτίριο.

Παλι τα ιδια αρχισαμε , οπως περσι που εκλεινα τις παραλιες ?
Εχω χορτασει καλα λογια απο σας .
Ποτε , εδω κ χρονια , δεν σας εχω δει στις θερινες εκδηλωσεις που κανουμε στον Πυργο .
Μακαρι κ οι αλλοι συνιδιοκτητες να βοηθουσαν οικονομικα στις προσπαθειες μου
Γνωριζετε απο πρωτο χερι, οτι ο συλλογος ξενοδοχων ποτε δεν ηρθε να με βρει να βελτιωσουμε κατι (η εστω να κανουμε μια εκδηλωση) εκει αλλα ουτε κ στο αρχαιο ελαιοδενδρο (την Νυφη) .
Κ στα δυο παραπανω μερη πατε τους πελατες σας για ξεναγηση (κ καλα κανετε)
Αυτα που καθομαι κ γραφω (με τις ωρες) για το τεχνικο προγραμμα , σκοπο δεν εχουν να βοηθησουν οικονομικα καταρχην τους επαγγελματιες που ασχολουνται με τον τουρισμο ?
Μηπως αυτο το χτυπημα κατω απο την μεση γινεται γιατι παρομοιες προτασεις θαπρεπε να κανει αλλος κ οχι εγω που δεν εχω τουριστικα καταλυματα ακομη κ φυσικα ουτε καποια θεση στο δ.σ του συλλογου ?
Αχ μανναμ

Ο μεσαιωνικος Πυργος στις Ροβιες αν ειχε τα προβληματα που ισχυριζεται ο 6.33 μμ , τοτε γιατι τοσα χρονια δεν εχει βγει καπου δημοσια ο συλλογος Ξενοδοχων η αυτος των επαγγελματιων να διαμαρτυρηθει η κ να προτεινει κατι για να βελτιωθει η κατασταση ?

Ευχαριστω τον 4.13 μμ για τα χρησιμα σχολια του
Ας γραψω κ κατι πιο σοβαρο για την πρωτοφανη κοντρα που μας προεκυψε στον φτωχο κ ταλαιπωρο δημο μας.
Οταν κανεις ζητα την ψηφο για τις τοπικες εκλογες αναλαμβανει μια ευθυνη απεναντι στον ψηφοφορο οσο αφορα τον δημαρχο κ συνδυασμο που υποστηριζει.
Αν , αφου εκλεχθουν , προκυψουν προβληματα τοτε πρεπει ο δημ συμβουλος να παρει γενναιες αποφασεις κ οχι ο δημαρχος.
Κ αυτο γιατι ωφειλε ο υποψηφιος συμβουλος να μαθει απο που κρατα η σκουφια του αρχηγου του κ να προστατευσει τον ψηφοφορο ο οποιος αυτον γνωριζει κ ψηφιζει.
Αλλα παλι ανθρωποι ειμαστε κ ενιοτε πεφτουμε εξω .
Γιαυτο ειτε συμβιβαζομαστε η παραιτουμαστε .
Δεν ειναι ντροπη η οποια επιλογη , αρκει να γινει συντομα.
Καθε μερα που περνα ειναι εις βαρος του δημου αλλα κ των ιδιων των δημ συμβουλων που δεν αποφασιζουν ποιον απο τους 2 δρομους θα παρουν
Αιντε λοιπον παλικαρια μ

Προς barrett,το αν ειναι ενας η δεκα η δεκαπεντε οι διαφωνουντες παληκαρι μ δεν σε νοιαζει; ΟΥΤΕ οι πραγματικες αιτιες κοντρας; ΑΛΛΑ ολο θεωρεια ειασαι και συ σαν τον καλυβιωτη σε ξερουμε απο το προηγουμενο ΔΣ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 11 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ.
ΡΩΤΗΣΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ.

Συνεχίζουν να βυσσοδομούν.Εντολοδόχοι των γνωστών κέντρων και παράκεντρων που ο κόσμος της περιοχής έβαλε οριστικά στο περιθώριο.

υπάρχει άλλο ιστορικό μνημείο ιδιόκτητο ανά την Ελλάδα εκτός του Πύργου Ροβιων ? ας με διαφωτίσει κάποιος.

ΠΡΟΣ 11.30 ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΡΑ ΣΕ ΚΑΝΑΝΕ ΔΗΜΑΡΧΟ

ΠΡΟΣ 28-9-7.51 τι καλα που θα ηταν αν νοιαζοσουν και τι κανει οδημαρχος ενα χρονο τωρα

Εχεις παει καμμια βολτα στην Μανη η στην Μονεβασια 5.58 ?
Δεκαδες η κ εκατονταδες ιδιοκτητοι πυργοι
(Αν θεωρεις ιστορικα μνημεια τους πολεμικους πυργους )
Πριν πας εκει ριξε μια ματια στα δικα μας δημοσια ερειπια πρωην φραγκικα πυργοκαστελα
Στη Τσουκα (διπλα στη εκκλησια )
Στην Φαρακλα (στο νεκροταφειο)
Πανω απο το Τραζι (Πυργος του Μπεζα) το καλυτερα διατηρημενο . Απο κει περναγε ο πλακοστρωμενος δρομος Χαλκιδας - Ιστιαιας.
Δυσκολα να συνερθει κανενα απαυτα
Δες κ τις 6 πλακες μπετου πουριξε ο παππους μου Αντωνης Παπαδοπουλος το 30 κ βγαλε συμπερασμα μονος σου γιατι υπαρχει τετοια διαφορα μεταξυ των παραπανω κτισματων.
Τοτε με το μεγαλο σεισμο το καλοκαιρι του 31 ο Ροβιατικος πυργος δεν επαθε τιποτα ενω πεσανε εκατονταδες σπιτια στον δημο μας
Αυτα τα κτιρια-οχηρα τα χτιζανε χωρις πελεκημενες πετρες αρα κ πλεγμενες (οπως χτιζουν τα τουβλα) γιατι βιαζοντουσαν κ για οικονομια.
Για αντισεισμικη προστασια εβαζαν ξυλινα σεναζ , τα οποια μετα απο χρονια σαπιζαν κ το κτιριο κατερρεε σε σεισμο.
Ελα οποτε θες στον Πυργο Ροβιων να δεις αν ειναι αληθεια τα οσα λεει ο 6.33 .
Ελα κ νυχτα να τον δεις φωτισμενο
Εχει στην περιοχη μας αρχαια ελληνικα μνημεια εξεχουσας ομορφιας κ πολιτιστικης σημασιας ικανα να εκτιναξουν την οικονομια μας αλλα δυστυχως απο την μια δεν νιωθουμε την αξια αυτων που εχουμε κ απο την αλλη εχουμε μαθει να περιμενουμε να μας το δωσουν ετοιμο στο στομα (κ μασημενο).
Αρχαια Κηρινθος , μαντειο Απολλωνα , στεφανι στα Μαδανικα , κ αλλα στην τοποθεσια Ελληνας , Αγιοβασιλη κ.α
Αλλα εδω δεν καταλαβαινουμε να βαλουμε στο τεχνικο προγραμμα μια πινακιδα για την αξιολογοτατη μονη Γαλατακη η για το φαραγγι του Νηλεα , υπαρχει περιπτωση να αναδειξουμε κατι απο την αρχη ?
Μαυρη απελπισια οπου καιαν κοιταξεις

Προς την Λερναια Υδρα των ανωνυμων σχολιων (4.18 μμ)
Εσυ ολα τα γνωριζεις απο πρωτο χερι.
Ασε τι λες

Στη Μονη Γαλατακη εχει ενα φραγγικο πυργο σε εξαιρετικη κατασταση .
Ποσοι τον εχουν επισκευθει?
Ιδιωτικος κ αυτος (σχολιαστη 5.58 πμ)

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.