Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2015

Σε διαβούλευση το οριστικό (Β2) Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Νηλέως με ΠΠΑΙΠ και ΕΠΕΒΟ

Ο Δήμος ανάρτησε για ενημέρωση τα παρακάτω αρχεία και χάρτες το Β2 στάδιο της μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ ΝΗΛΕΩΣ για διαβούλευση. Η μελέτη μετά την γνωμοδότηση της από το Δημοτικό Συμβούλιο  πρέπει να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη ΔιοίκησηΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Mars creative construct image from Blogs Just In
Add captionΗ μελέτη ΣΧΟΟΑΠ

Οικονομική Βιωσιμότητα
Στην συγκεκριμένη θεώρηση οι επιλογές για τον προσδιορισμό του χωρικού προτύπου, προσανατολίζονται στην αναζήτηση κατ’ αρχήν της οικονομικής βιωσιμότητας, ζήτημα αλληλένδετο με τους διαθέσιμους πόρους της περιοχής αλλά και με τις στρατηγικές κατευθύνσεις του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας.

Το πρότυπο θα πρέπει να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις ως προς την οικονομική βιωσιμότητα, με μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για μια σταθερή και ομαλή πληθυσμιακή δυναμική. Την ανάπτυξη αυτή δεν μπορούν να εγγυηθούν επενδύσεις που υπόσχονται ταχύτατες εξελίξεις, και που συχνά αφορούν δραστηριότητες που γρήγορα παύουν να έχουν μόνιμες επιρροές στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αποτελέσματα της αξιοποίησης της ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα σε κλίμα διαρκώς αυξανόμενων τιμών που έχει παρατηρηθεί κυρίως στις παραλιακές περιοχές.
Προϋπόθεση οικονομικής βιωσιμότητας για τις περιοχές όπου μετασχηματίζεται το παραδοσιακό αγροτικό πρότυπο - είναι η υιοθέτηση ενός προτύπου στο οποίο δεν θα επικρατεί σε συντριπτικό βαθμό ο τριτογενής τομέας με αιχμή τον τουρισμό, αλλά θα εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη ανάπτυξη των τριών τομέων της οικονομίας και απασχόλησης. Στην περίπτωση της περιοχής μελέτης η σταθερή συμπληρωματική απασχόληση του πληθυσμού με τον πρωτογενή τομέα (ελαιοκομία - ρητινοκαλλιέργεια– κτηνοτροφία) , αποτελεί θετικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί με προστασία των πόρων. Η δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα είναι απολύτως απαραίτητη τόσο για την βιωσιμότητα με όρους ισορροπίας και ασφάλειας απέναντι στους μελλοντικούς κινδύνους, όσο και για την αντιμετώπιση της εποχικότητας που ενέχει η απασχόληση με τουριστικές δραστηριότητες.

Το πρότυπο της πολυαπασχόλησης βασισμένο σε νέες μορφές σύγχρονης οικονομίας και επιχειρηματικότητας, στα πρότυπα των οικογενειακών επιχειρήσεων και την πρωτοβάθμια οργάνωσή τους για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη για την περιοχή ένταξη στην παραγωγική διαδικασία.

Αειφόρος Ανάπτυξη
Η αειφορική διαχείριση του χώρου συνδέεται και με το εύρος και τον τρόπο διαχείρισης των πόρων. Όσον αφορά στις παράκτιες περιοχές, το κύριο πρόβλημα ανάλωσης πόρων σχετίζεται με την άναρχη αστικοποίηση του εξωαστικού χώρου. Οι πόροι που αφορούν τη γενική αυτή δραστηριότητα, αφορούν στην γεωργική γη, στα υπόγεια ύδατα – υδάτινο δυναμικό, στην ποιότητα παράκτιου οικοσυστήματος, στο τοπίο και τους χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Η αξιολόγηση των πόρων καθορίζει και την φέρουσα ικανότητα της περιοχής.

Τουριστική Ανάπτυξη
Ως προς τις προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης η περιοχή οργανώνεται σε τρεις ενότητες: Περιοχές των ανατολικών ακτών με ήπιο ανάγλυφο (ευρύτερη περιοχή Αγκάλης). Στην περιοχή αυτή λόγω της καταλληλότητας του ανάγλυφου και της εκτεταμένης παραλίας που ήδη καταγράφεται τουριστική δραστηριότητα στο πρότυπο «Ήλιος – = Άμμος - Θάλασσα» κρίνεται κατάλληλη η χωροθέτηση ζώνης Τουρισμού Αναψυχής με έλεγχο των χρήσεων και θέσπιση περιορισμών στην δόμηση, ώστε να μην απαξιώνεται το φυσικό περιβάλλον. Παραλιακές περιοχές του βόρειου τμήματος της Δ.Ενότητας με έντονο ανάγλυφο όπου καταγράφεται παραθεριστική κατοικία, ή ξενώνες μικρής κλίμακας με την μορφή διάσπαρτης δόμησης, ενταγμένης στο ευρύτερο δασικό τοπίο. Η αντοχή της περιοχής σε οικιστική ανάπτυξη είναι περιορισμένη και η τουριστική δραστηριότητα θα πρέπει να προσανατολισθεί σε καταλύματα υψηλών προδιαγραφών και μικρής κλίμακας που δεν θα διαταράσσουν το φυσικό περιβάλλον. Η αγροτική ενδοχώρα και ειδικότερα οι περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος (Δάσος Παπάδων, Απολιθωμένο Δάσος Κερασιάς, Φαράγγι Νηλέα).
Στις περιοχές αυτές ενισχύεται η αναδυόμενη τάση ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων με την δημιουργία δικτύων ήπιων διαδρομών και πόλων εξυπηρέτησης των επισκεπτών
και παράλληλα επιδιώκεται η σύνδεση ήπιων μορφών τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής (αγροτουρισμός).

Είναι προφανές ότι οι διαφορετικές μορφές τουρισμού στην περιοχή μπορούν – και οφείλουν να λειτουργήσουν συνδυαστικά, γεγονός που θα συντελέσει στην διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας για την περιοχή.

Οι Ρόλοι των οικισμών
Το οικιστικό δίκτυο διαμορφώνεται με κεντρικό πόλο τον οικισμό της Αγίας Άννας, ο οποίος ενισχύεται με περιοχή αστικών εξυπηρετήσεων και δευτερεύοντες πόλους τος οικισμούς Παπάδων και Κερασιάς, κόμβους σύνδεσης της περιοχής της Δ.Ε. με τις όμορες ενότητες Ελυμνίων και Ιστιαίας - Αιδηψού. Δημιουργούνται νέες οικιστικές περιοχές Β΄κατοικίας στην παραλιακή ζώνη με σκοπό την απορρόφηση της ζήτησης και την άμβλυνση της διάχυσης της δόμησης στον υπό μερική προστασία εξωαστικό χώρο. Οι περιοχές αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά, ως δίπολα, με τους αντίστοιχους πλησιέστερους οικισμούς της ενδοχώρας: Αγίας Άννα – Αγκάλη, Αχλάδι – Φραγκάκη και Κοτσικά – Παραλία Κοτσικιάς, Αχαλαδοπόταμος. Οι λοιποί οικισμοί της ενδοχώρας με φθίνουσες τάσεις, οργανώνονται με αναβάθμιση των οδικών συνδέσεων ώστε να λειτουργήσουν ως πόλοι ενός ενιαίου αγροτοτουριστικού δίκτυου.

Προστατευτέα αντικείμενα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος
Η περιοχή μελέτης δεν περιλαμβάνει εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών, παρόλα αυτά το υψηλής αξίας φυσικό περιβάλλον θέτει ζητήματα προληπτικών μέτρων προστασίας.
Τα προστατευτέα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής περιλαμβάνουν δασικές εκτάσεις, παραρεμάτια οικοσυστήματα και αξιόλογες ακτές.
Ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται οι εξής περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος: Νησίδα Αγίου Βασιλείου (κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος) Βραχονησίδες Λευκονησίων και Πρασού Βυζαντινά μη κηρυγμένα μνημεία Φαράγγι Νηλέα Τα απότομα δασωμένα πρανή της βορειοανατολικής ακτής. Περιοχή παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος Κερασιάς Δάσος Δρυός Παπάδων

Μεταφορική υποδομή – οδικό δίκτυο και λιμενικές υποδομές
Προτείνεται η οργάνωση ενός ιεραρχημένου δικτύου, διαβαθμισμένου με βάση τόσο τις λειτουργικές ανάγκες των προβλεπόμενων συνδέσεων, όσο και μέριμνα για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του ευαίσθητου περιβάλλοντος με δυσανάλογα τεχνικά έργα. Το δίκτυο οργανώνεται ως εξής:
Το πρωτεύον οδικό δίκτυο (Ε.Ο. 77) με βάση την βελτίωση της χάραξης με παράκαμψη των οικισμών Αγίας Άννας και Παπάδων, όπως προβλέπεται με τις εκπονηθείσες μελέτες (Οριστικές ή μελέτες εφαρμογής), συνεχίζει να αποτελεί τον κορμό του δίκτυου μεταφορών που συνδέει τόσο τους οικισμούς εντός της Δ.Ε. όσο και την Δ.Ε. με την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

Το δευτερεύον οδικό δίκτυο περιλαμβάνει το σύνολο των συνδέσεων των οικισμών με το πρωτεύον δίκτυο καθώς και τρεις χαράξεις που αφορούν κυρίως την αναβάθμιση των συνδέσεων της Δ.Ε. με τις όμορες περιοχές: την δημοτική οδό προς Κερασιά - όριο Δήμου, που αποτελεί οδό σύνδεσης τόσο με την Ιστιαία μέσω Κοκκινομηλιάς όσο και με την δυτική ακτή μέσω περιοχών οικοτουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της όμορης Δ.Ε. Ελυμνίων. την οδό σύνδεσης της Αγία Άννας με την Ε.Ο. μέσω Κεράμειας που μειώνει την χρονοαπόσταση σύνδεσης με την έδρα του Δήμου την Λίμνη. την δρομολογημένη οδό Παπάδων – Αγδινών της όμορης προς βορά Δ.Ε. Αρτεμισίου του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Την σύνδεση του οικισμού Αγκάλης με την Κήρυνθο.
Το τριτεύον οδικό δίκτυο αφορά συνδέσεις με μικρό λειτουργικό φόρτο και προτείνεται να διαμορφωθεί ως δίκτυο ήπιων οδικών διαδρομών οικοτουριστικού χαρακτήρα (πράσινες διαδρομές) περιλαμβάνει : τις συνδέσεις των απομονωμένων οικισμών Αμελάντων και Στράφων, με το ευρύτερο οδικό δίκτυο την σύνδεση Αμελάντων - Αγίας Άννας την σύνδεση Παπάδων - Κερασιάς μέσω της παλιάς χάραξης. την σύνδεση της παραλίας Κοτσικιάς με το Εθνικό δίκτυο μέσω παραλιακής χάραξης
Το δίκτυο οικοτουριστικών διαδρομών περιλαμβάνει το σύνολο των υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων διαδρομών ποικίλης βατότητας (μονοπάτια, ποδηλατόδρομους, κλπ) και διατρέχει το σύνολο της Δ.Ε. δημιουργώντας μικρότερα ή μεγαλύτερα κυκλώματα οικοτουρισιτκών διαδρομών συνδέοντας τόπους φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος με τους οικισμούς.

Λμενικές υποδομές.
Προβλέπεται η χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία της Αγκάλης, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Εύβοιας. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα εντός αυτής περιορισμένου αριθμού σκαφών αναψυχής ώστε να ενταχθεί η τουριστική περιοχή της Αγκάλης στο δίκτυο θαλάσσιου τουρισμού των νήσων Σποράδων.
Κρίνεται σκόπιμη της δημιουργία προβλήτα πρόσδεσης μικρών σκαφών, (χερσαίου η πλωτού), ώστε να αποφεύγεται ο «αρόδο» ελλιμενισμός μικρών σκαφών στην θαλάσσια περιοχή κολύμβησης της παραλίας Κοτσικιάς.


ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Οι οικιστικές περιοχές αφορούν:
  • Οριοθετημένους οικισμούς 
  • Επέκταση Β’ κατοικίας στο οικισμό Αγία Άννα 
  • Περιοχές Β΄κατοικίας σε οριοθετημένους παραλιακούς οικισμούς οι οποίοι παρουσιάζουν έντονες τάσεις οικιστικής ανάπτυξης και ενδείξεις κορεσμού (παραλία Αγίας Άννας - Αγκάλη και Παραλία Αχλαδίου - Φραγκάκη) 
  • Μη οριοθετημένους οικισμούς οι οποίοι προτείνονται ως οικιστικοί υποδοχείς Β΄κατοικίας (Παραλία Κοτσικιάς και Αχλαδοπόταμος.)
Επειδή τμήματα των οικιστικών περιοχών εμπίπτουν εντός ευρύτερων περιοχών που έχουν κηρυχθεί ως «αναδασωτέες με εξαιρέσεις», τα όρια των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης θα οριστικοποιηθούν μετά την γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου

Π.2.4.2 ΠΕΠΔ 2 - Περιοχή Κατάλληλη για την εφαρμογή του μηχανισμού των ΠΠΑΙΠ (Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης)
Με την υπ’αριθμ 26643/4170 /2001 (ΦΕΚ 1026/Δ/01) ΥΑ ΠΕΧΩΔΕ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 49310( ΦΕΚ 1370/Δ/2003) Υπουργική Απόφαση θεσμοθετήθηκαν «Γενικές κατευθύνσεις ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδομικής δραστηριότητας (ΠΕΡΠΟ) ιδιοκτητών γης στην εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχή Ν.Εύβοιας». Στα πλαίσια αυτών των αποφάσεων καθορίστηκαν τρεις περιοχές ΠΕΡΠΟ για τον πρώην ΟΤΑ Νηλέως. Αυτές αποτελούν υποπεριοχές του κωδικού Π4, συνολικής έκτασης περίπου 7.355 στρ., αφορούν σε χρήση Β’ κατοικίας, και εξειδικεύονται ως εξής:
  • Π4-1 : ΠΕΡΠΟ περιοχής Αχλαδίου έκτασης 2.651 στρ.
  • Π4-2: ΠΕΡΠΟ περιοχής Κερασιάς έκτασης 1.730 στρ.
  • Π4-3: ΠΕΡΠΟ περιοχής Αγίας Άννας, έκτασης 2.972 στρ.
Όλες οι παραπάνω ζώνες αποτυπώνονται στους χάρτες του Α΄σταδίου της Μελέτης.
Για τον κωδικό Π4 ο οποίος περιλαμβάνει περιοχές εκτός από τη Δ.Ε. Νηλέως και στις Δ.Ε. Κηρέως και Ελιμνύων συνολικής έκτασης 27.350 στρ. έχει τεθεί ως προγραμματικό μέγεθος (δηλ. επιτρεπόμενη μέγιστη πολεοδόμηση 5ετίας) αυτό των 1000 στρ. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ότι, οι γενικές κατευθύνσεις ΠΕΡΠΟ Νομού, δύνανται να τροποποιούνται ανά ΟΤΑ με την έγκριση αντίστοιχου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

Με τα δεδομένα του έγγραφου με αρ. πρωτ.25834/19-4-2013 της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, εντός των ορίων του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης – Αγίας Άννας έχουν υποβληθεί έξι αιτήσεις για ιδιωτική πολεοδόμηση που αφορούν συνολική επιφάνεια 4.153,8 στρ.(107,8 + 274,0 + 102,0 + 227 + 3.306 + 137 = 4.153,80 στρ.) και καμία από αυτές δεν αφορά έκταση εντός των ορών της Δ.Ε. Νηλέως. Εκ των ως άνω αιτήσεων σε ώριμο στάδιο έγκρισης ή εγκεκριμένες είναι 4 αιτήσεις που αφορούν σε συνολική έκταση 710,8 στρ.

Με βάση το χωρικό πρότυπο που επιλέχθηκε για την περιοχή μελέτης, προκρίνονται ως εκτάσεις «Κατάλληλες για την εφαρμογή του μηχανισμού των ΠΠΑΙΠ», η περιοχή ανατολικά της Αγίας Άννας (ΠΕΠΔ 2.1) και μικρή έκταση στην περιοχή Πρασίδι (ΠΕΠΔ 2.2.). Αποτελούν περιοχές κυρίως ελαιοκαλλιεργειών με διάσπαρτες δασικές νησίδες, συνολικής έκτασης 854,80 στρ. (796,5 + 58,30), ήτοι εντός των ανώτατων ορίων που έχουν εγκριθεί για τις Περιοχές Π.4.1, Π.4.2 και Π.4.3 (7.355,0 στρ.), που εμπίπτουν εντός των ορίων της Δ.Ε. Νηλέως.

Η ΠΕΠΔ 2.1 χωροθετείται μεταξύ του οικισμού της Αγίας Άννας και της παραλίας Αγκάλη, και η ΠΕΠΔ 2.2. επί της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Αγκάλη και Φραγκάκη των δύο κυριότερων οικιστικών και τουριστικών πόλων της περιοχής. Τα χαρακτηριστικά των περιοχών που καθόρισαν την επιλογή τους είναι:
1. Καταλληλότητα και συμβατότητα ως προς τις παραγωγικές χρήσεις γης που έχουν προτεραιότητα στο “Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας ”
2. Φυσική καταλληλότητα. Η μορφολογία του εδάφους παρουσιάζει ήπιες κλίσεις (μικρότερες του 20%) με ανατολικό προσανατολισμό προς το Αιγαίο Πέλαγος.
3. Επάρκεια υποδομών πρόσβασης από το πρωτεύον δημοτικό δίκτυο.
4. Δυνατότητα πρόσβασης με πεζοπορία σε υπάρχοντες οικισμούς Α’ και Β’ κατοικίας (απόσταση μικρότερη των 3 χλμ. από το κέντρο των οικισμών της Αγίας Άννας, Αγκάλης και Φραγκάκη)
5. Δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα υποδομής 6. Εκτός κρίσιμης παράκτιας ζώνης (απόσταση από την ακτογραμμή άνω των 150 μ.) 7. Ανώτατο όριο περιοχών προς πολεοδόμηση Β΄κατοικίας, 200 στρ., ήτοι εντός των ανώτερων ορίων (των 1.000 στρ.) που έχουν θεσμοθετηθεί με την έγκριση της Μελέτης ΠΕΡΠΟ (ΦΕΚ 1026/Δ/2001 και 1370/Δ/2003) 8. Μικρή δυναμικότητα ώστε να μην έρχεται σε αντίθεση με τα μεγέθη των οικισμών της ευρύτερης περιοχής.
Για τις περιοχές πολεοδόμησης ΠΠΑΙΠ προβλέπεται Μέσος Συντελεστής Δόμησης 0,2.


Π.2.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Αφορά εκτός σχεδίου περιοχή η οποία προορίζεται να παραλάβει τις παραγωγικές και λοιπές επαγγελματικές χρήσεις που δεν είναι συμβατές με το χαρακτήρα των προστατευόμενων περιοχών του εξωαστικού χώρου.

Π.2.5.1. ΠΠΔ 1 Περιοχή Παραγωγικών και συναφών Εγκαταστάσεων
Πρόκειται για περιοχή εγκατάστασης βιομηχανίας-βιοτεχνίας και συναφών εγκαταστάσεων του άρθρο 25 του Νόμου 4269/2014, για εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης όπως αυτές αντιστοιχίζονται σύμφωνα με την Απόφαση 3137/191/Φ15/12 (ΦΕΚ-1048/Β/4-4-12).

Χωροθετείται σε κεντροβαρική θέση της Δ.Ενότητας, σε άμεση σχέση με το πρωτεύον οδικό δίκτυο και όπου ήδη εμφανίζονται ανάλογες χρήσεις. Στην ίδια περιοχή μπορούν να εγκαθίστανται δραστηριότητες που εξυπηρετούν το Δήμο και αποκλείονται από ορισμένες περιοχές, του άρθρου 24 του Ν.4269/2014 «Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας» εξαιρουμένων των χρήσεων των παραγράφων 4, 5 και 8.
Η περιοχή μπορεί να οργανωθεί ως ΕΠΕΒΟ: Επιχειρηματικό Πάρκο Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης. Μακροπρόθεσμα, τμήμα της περιοχής μπορεί να διατεθεί για τη δημιουργία υποδοχέα τύπου Β υποδοχής εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης του Ν. 3982/11.

Π.2.6 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΧ)
Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων οι οποίες χωροθετούνται στις υφιστάμενες θέσεις ή σε νέες με βάση εγκεκριμένες μελέτες:
Αλιευτικό καταφύγιο Αγίας Άννας.
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
Νεκροταφεία οικισμών υπάρχοντα
Πηγές – Γεωτρήσεις
Δασικό Χωριό
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία εγκρίνονται.Ολόκληρη η μελέτη
Κείμενα


ΚΕΙΜΕΝΟ Β2 τελικο
Π1_ΔΟΜΙΚΟ_ΣΧΕΔΙΟ
Π2_ΧΡΗΣΕΙΣ_ΓΗΣ_ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π3111_ΑΓΙΑ_ΑΝΝΑ
Π31122_ΑΓΚΑΛΗ
Π3121_ΚΕΡΑΜΕΙΑ
Π3131_ΑΧΛΑΔΙ
Π3132_ΦΡΑΓΚΑΚΗ
Π314_ΚΟΤΣΙΚΙΑ
Π3151_ΠΑΠΠΑΔΕΣ
Π3161_ΚΕΡΑΣΙΑ
Π3171_ΑΜΕΛΑΝΤΕΣ
Π3172_ΣΤΡΑΦΟΙΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Mars creative construct image from Blogs Just In

1 Σχόλια:

Όπως και στην Λίμνη οχέδιο πληρους οικοπεδοποίησης.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.