Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Η γαγγραινώδης σύμπραξη καταδικάζει την προσφυγή για την εξασφάλιση της έγκαιρης έγκρισης του προϋπολογισμού

Πέρυσι το Πάσχα  τα απορριμματοφόρα του δήμου δεν μπορούσαν να βγουν έξω να μαζέψουν τα σκουπίδια γιατί δεν ήταν δυνατόν να αγοράσουν πετρέλαιο κίνησης λόγω της εσκεμμένης καθυστέρησης στην ψήφιση του προϋπολογισμού του 2017 από την γαγγραινώδη σύμπραξη αποστατών παράταξης Στεργίου.  Στην επιθυμία τους να διώξουν το Καλυβιώτη για να αναλάβουν  αυτοί την εξουσία δεν δίστασαν να θέσουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και την υγεία των δημοτών τις εορτάσιμες ημέρες του Πάσχα  από τα αδιάθετα μολυσματικά οικιακά απορρίμματα.  Η ίδια σύμπραξη που δεν έχει κανε΄να πρόβλημα να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των κατοίκων προκειμένου να πετύχει τους ιδιοτελείς στόχους, καταδίκασε  την προνοητική ενεργεία του δημάρχου να αποφευχθούν παρόμοια φαινόμενα φέτος προσφεύγοντας στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας ζητώντας
ασφαλιστικά μέτρα να μπεί ο προϋπολογισμός του 2018 έγκαιρα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κ. Χατζή.
Ο κ. Χατζής δίνοντας μια γεύση ότι θα ακολουθηθεί η ίδια στρατηγική καθυστέρησης στην ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2018 στην εισήγηση του  ανέφερε "οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε εκβιάζονται ούτε φοβούνται!"  Ο. κ. Στεργίου που δεν έχει ψηφίσει κανένα από τους Προϋπολογισμους  τψν 3 τελευταίων ετών χωρίς συναίσθηση των ευθυνών του προς τους δημότες δήλωσε ότι ότι ο δήμαρχος "με αυτές τις πρακτικές έχει οδηγήσει τον Δήμο σε αδιέξοδα".

Από το πρακτικό της αρίθμ. 18 / 28-11-2017 συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης Νο 141 /2017

O Πρόεδρος πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης ζήτησε να συζητηθεί ως κατεπείγον το θέμα της αίτησης
ασφαλιστικών μέτρων με χορήγηση Προσωρινής Διαταγής που υπέβαλε ο κ.
Δήμαρχος την 27/11/2017 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδος,
προκειμένου να ψηφιστεί και εγκριθεί ο προϋπολογισμός έτους 2018 σε
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε
υπόψη :

1. Την πρόταση του κ. Προέδρου για την συζήτηση του θέματος
2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του ν. 3852/2010
Αποφαίνεται Κατά Πλειοψηφία
Χαρακτηρίζει το θέμα «Ενέργειες Δημάρχου Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας κατά του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου» ως κατεπείγον και
συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίαση του.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παληού Ευστρατίου-
Κατσούρα Δημητρίου-Γεωργάκαινα Ελένης –Περήφανου Νίκης
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα είπε:
«Κύριοι σύμβουλοι, σήμερα, ημέρα Τρίτη στις 12 το µεσηµέρι ο κ.
Δήμαρχος µε οδήγησε στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας µε αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων εναντίον µου, ως πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ζητώντας από το Δικαστήριο, µε προσωρινή διαταγή να µε
υποχρεώσει (το δικαστήριο) µε απόφαση, να συγκαλέσω Δημοτικό
Συμβούλιο για την ψήφιση του προϋπολογισμού του έτους 2018.
Μια ενέργεια απαράδεκτη, όμως ο κ. Δήμαρχος το έχει σύστημα αφού
όλους σχεδόν µας έχει μηνύσει και αναφέρει κατά καιρόν , µια ενέργεια
που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η
πρόθεση του ήταν να µε εκβιάσει και να φοβίσει, όμως πρέπει να ξέρει
ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε εκβιάζονται ούτε φοβούνται!
Και αυτό το έκανε ενώ γνωρίζει ότι εάν δεν ψηφιστεί πρώτα το
τεχνικό πρόγραμμα δεν συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την
ψήφιση του προϋπολογισμού. Και ενώ γνώριζε ότι την ίδια µέρα, Τρίτη
απόγευμα, 28-11-2017, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίαζε µε πρώτο
θέμα την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018, και παρά
ταύτα, κατέθεσε τη Δευτέρα 27-11-2017 την αίτηση Ασφαλιστικών
μέτρων εναντίον µου.
Είναι µια ενέργεια απαράδεκτη και εκδικητική στο πρόσωπό µου.
Παρακαλώ να πάρετε όλοι σας θέση και να Καταγγείλετε την
απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά του.
Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων κι αφού έλαβε υπόψη τις γνώμες των πιο κάτω δημοτικών
συμβούλων ,που είναι:
Καντζούρας Ιωάννης: Καταδικάζουμε τη συμπεριφορά του Δημάρχου, να
οδηγήσει τον εκλεγμένο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στο δικαστήριο
με ασφαλιστικά μέτρα σήμερα στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας.
Είναι πρωτοφανές, δεν έχει συμβεί, και ούτε πρόκειται να συμβεί. Είναι
απαράδεκτη η συμπεριφορά αυτή και την καταδικάζουμε με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο.

Στεργίου Ιωάννης: Εγώ ξαναλέω λοιπόν ότι είναι λυπηρό το ότι φτάνει ένας
Δήμαρχος να καταγγέλλει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και το
Προεδρείο, και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Το έχουμε
βιώσει αλλεπάλληλες φορές. Δεν ξέρω τι προσπαθεί δηλαδή να κάνει και τι
προσπαθεί να κερδίσει, αλλά η ουσία είναι μία, ότι με αυτές τις πρακτικές έχει
οδηγήσει τον Δήμο σε αδιέξοδα.
Σαφώς λοιπόν και καταδικάζουμε τέτοιες ενέργειες. Όλα αυτά συζητιούνται
εδώ, μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στα δικαστήρια είναι για
άλλες υποθέσεις και η Δικαιοσύνη, όχι γι αυτά.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Καταδικάζει την ενέργεια του κ. Δημάρχου να οδηγήσει τον εκλεγμένο
Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας με
ασφαλιστικά μέτρα.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Παληού Ευστρατίου-
Κατσούρα Δημητρίου-Γεωργάκαινα Ελένης –Περήφανου Νίκης που ψήφισαν
λευκό (Ψήφοι τέσσερες -4-).
Παζάρας Βασίλειος δήλωσε παρών.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος H Αντιπρόεδρος
Χατζής Ανδρέας Στέφου Κυριακή
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκαινα Ελένη
Γιαννιός Κων/νος
Κατσούρας Δημήτριος
Παληός Ευστράτιος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Περήφανου Νίκη
Τάρλας Κυριάκος
Βούλγαρης Αναστάσιος
Αλατζάς Ευάγγελος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Ψαρρού Ελπίδα
Κανελλόπουλος Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-
Κωνσταντάκη Σοφία
Παζάρας Βασίλειος
Λιαγκάκης Ευστάθιος


Ακριβές απόσπασμα
εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

26 Σχόλια:

Λιαγκάκη Στάθη ταυτίστηκες με την πολιτική αλητεία και δεν θέλεις να ψηφιστεί έγκαιρα ο προϋπολογισμός του δήμου προς όφελος του δήμου και των ΠΟΛΙΤΩΝ. Εμείς οι σύντροφοι στο ΚΚΕ σε έχουμε διαγράψει απο καιρό και τώρα δικαιωνόμαστε γιά άλλη μιά φορά.
ΞΕΦΤΙΛΑ ξεπέρασες και τη Χρυσή Αυγή.

ΡΕ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ ,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ,ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΡΕΜΑΛΙΑ ΣΑΝ ΕΣΑΣ??ΝΟΥΜΕΡΑ,,Ε,,ΝΟΥΜΕΡΑ?ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ,ΕΣΤΑΞΕ Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΓΑΙΔΑΡΟΥ,ΣΑΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑ ..........?ΚΑΙ ΑΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ,,,ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΓΙΑ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΣ?Η ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ?ΚΟΠΡΙΤΕΣ,Ε ΚΟΠΡΙΤΕΣ.Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΘΕΤΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ,ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΧΑΜΠΑΡΙ.ΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ,ΒΟΛΕΨΑΚΗΔΕΣ,ΚΟΜΠΛΕΞΙΚΟΥΣ,ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ,..ΑΝΕΣΤΗ ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ ΣΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ.ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ.ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ,ΘΑ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ

Milame gia megala remalia agramatoi. Alla distixws ta remalia vasileuoun giati to epipedo tou kosmou einai xirotero kai apo provato. Idika tou madoudiou gia tsipouraaaaa. Mono kai as min exoun na fane ta paidia tous o madoudianos ta vgei na to piei..kai sto dhmo oloi pisw apo ta grafeia oloi tou ghmnasiou...kanena paidaki me morfosh are kapadokh kai krouna me tis apeuteias anateseis katastrepsate ena dhmo lamogia..

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ, ΑΛΗΤΕΣ, ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΕΧΕΤΕ ΧΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟ, ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΕΣΤΕ, ΕΧΕΤΕ ΤΡΕΛΑΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΣΤΕ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΠΕΙΤΕ ΕΝΑ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΜΕ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

Ο δήμαρχος κάνει τα πάντα για ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και να δουλέψει ο δήμος και αυτά τα κοπρόσκυλα παρανομούν και δεν έχουν τσίπα πάνω τους.
Δεν σέβονται τίποτα αδιαφορούν και μας ταλαιπωρούν.
Θέλουν ένα γερό ξύλο και κάτι παραπάνω.....

Το λυπηρό κ.Στεργίου είναι ότι φαύλα,πονηρά,ραδιούργα έχουν αναρριχηθεί στην εξουσία αποθαρρύνοντας υγιή στοιχεία να αναμειχθούν στα κοινά.
Αναφέρομαι σε εσάς συγκεκριμένα γιατί τυχαίνει να είστε και εκπαιδευτικός και
θα περίμενε κανείς μια πιο υπεύθυνη και αξιοπρεπή στάση και όχι να είστε έρμαιο στις υποδείξεις θρασύτατων πολιτικάντηδων.
Σίγουρα η στάση των αποστατών σας έχει ενθαρρύνει αλλά την ανοχή των πολιτων μην την θεωρείτε ΟΛΟΙ ΣΑΣ αναξάντλητη.
Για να πολεμήσετε το εμπόδιο στην αρρωστημένη σας ανάγκη για βόλεμα και εξουσία δεν διστάζετε έναν ολόκληρο δήμο να κρατάτε όμηρο.
Τρέμετε το διαφορετικό και καλύτερο.
Αντί να το πολεμάτε :ΜΙΜΗΘΕΙΤΕ ΤΟ.
Οι παλιές τακτικές που ξέρετε πολύ καλά μας έχουν οδηγήσει στα σημερινά αδιέξοδα.

Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΦΙΛΑΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΕΒΕΙΣ, ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΦΥΓΕ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ
ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ;;;;
ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΛΛΟ.???

ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΤΖΟΥΡΙΔΩΝ.
ΤΙ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΙΩΝΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

Ο ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΦΗΣΕ ΑΞΙΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΤΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΤΟ ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΗ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.....

Ο κ.Χατζής,ο αγαθός πανούργος πολιτικάντης, σίγουρα δεν εκβιάζεται απλώς άγεται απο "φίλους".

Ο ΝΟΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ
ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ

ΚΡΑΤΑ ΚΑΛΑ ΔΗΜΑΡΧΕ
ΣΕ ΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΟΥ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ
Ο ΤΟΠΟΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΕΠΙ ΨΑΡΟΥ ΑΝΟΙΞΕ Η ΤΕΡΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΕ Η ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ ΑΛΙΟΣ Ο ΚΟΥΚΟΣ ΘΑΤΑΝ ΤΩΡΑ ΕΔΩ

Όλοι δουλεύουν για την ηρωική επαναφορά του Ενωτιαδη. Αυτός έφερε τον νυν Δήμαρχο ώστε να επιστρέψει ως Σωτήρας του τόπου! Η ιστορία επαναλαμβάνεται έτσι έκανε και όταν έχασε από τον Τριάντη τότε έβαλε όλους τους φορείς εναντίον τού Τριάντη π.χ. Δεσπότη κ.λ.! Το παλιό ΠΑΣΟΚ παραμονεύει καί επανέρχεται σαν Κίνημα Αλλαγής! Αχ ρε Έλληνα από την κοντή μνήμη πού έχεις ,την πληρώνεις πολύ ακριβά.

Το ότι η ΤΕΡΝΑ έτυχε να λειτουργήσει επι Ψαρρού δεν σημαίνει ότι ο Ψαρρός την έφερε.
Μην μας τρελένετε.

Αντρικάνα απο πότε η Δικαιοσύνη εκβιάζει?
Κουράστηκες πολύ για να έρθεις σ´αυτό το εκπληκτικό μεγαλοφυές συμπέρασμα.
Θυμάσαι πως απέκλεισες συνυποψηφίους σου, ποιος σε βοήθησε?

Είσαι απερίγραπτα ηλίθιος 9.03 μ.μ. με αυτά που γράφεις
Ρώτα την ΤΕΡΝΑ, την ΛΑΜΔΑ και την εταιρεία που έχει το ΚΑΡΑΒΙ και θα σου πουν ότι είναι άγνωστος ο Ψαρρός.
Αυτά τα παπατζίδικα του Καντζούρα γιά θέσεις εργασίας, λαϊκισμό και δημαγωγία δεν ξαναπαίζουν. ΣΑΣ ΜΑΘΑΜΕ ΚΑΛΑ.

ΑΜΟΡΑΛΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ.
ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ.
Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΠΕΜΨΕΙ ΑΜΕΣΑ.

Να μιλατε,και να γραφετε καθαρα,,όχι ουρες,και κουλτουρες.Δημαρχος χωρις κοτσια,να τους ξεβρακωσει,αν εκαναν πλιατσικο στον ΔΗΜΟ,δεν υπαρχει,,και δεν τολμάει.Αντιπολιτευση της πλακας,γεματη αγραμματα κωθονια,,Ενας Λιαγκακης μονιμος συμβουλος χασοεκλογικο απολίθωμα,,13 ανταρτες της πλακας,που είναι τοσο βλακες ,που πιστευουν ότι ο Στεργιου θα τους ανταμηψει,αν σαμποταρουν μεσω του Δημαρχου,τους δημότες..ΤΙ ΜΕΝΕΙ??ένα χαος,που θα πληρωθεί από μας,.και δυστυχως,,λυση δεν υπαρχει....

Εσύ φίλε 9.14 μ.μ., που λες ότι δεν υπάρχει λύσει και τα κατακρίνεις όλα,
τι σκέφτεσαι να κάνεις γιά τον ευτό σου, για τα παιδιά σου και την οικογένειά σου (εάν έχεις), γιά τον τόπο και την πατρίδα, που ζεις;
Το να τα μηδενίζεις όλα, αφήνει περιθώρια γιά σκέψεις υπαρξιακού προβλήματος. Δες τι γίνεται στο δήμο,τι αγώνα κάνουν ο δήμαρχος με τους συνεργάτες του για να περνάς εσύ καλά, με αξιοπρέπεια και σεβασμό στους φόρους που πληρώνεις.
Το ερώτημα που τίθεται είναι: ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΣΥ, ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ.
Φίλε επίτρεψέ μου να σου πω ότι Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ.
Συζήτα με ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά και είναι βέβαιον ότι θα δεις
ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ.
Ένας άγνωστος φίλος. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ - ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.

Κοίταξε 9.14 μ.μ. να ενημερωθείς υπεύθυνα και μετά ξαναγράφεις.

Ακουσα πως το Δημαρχείο της Αγιάννας κόστισε 350 εκατομμύρια, σε δραχμές βέβαια και για όσους δεν θυμούνται την ισοτιμία, 1 εκατομμύριο ευρώ και κάτι παραπάνω.
Ποιος Δημότης θα πλήρωνε τόσα χρήματα για ένα κτίριο των ιδίων προδιαγραφών?
Μιλήστε όσοι ξέρετε και είστε αρκετοί, όπως και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ξέρει και αυτός, και οι υποψήφιοι για Δήμαρχοι που δεν εκλεχτήκανε, ξέρουν.
Ποιος το πληρώνει, το έχετε καταλάβει.
Αφήστε τους να τα κουκουλώσουν όλα και δεν τρέχει τίποτε.
Εσάς τους ίδιους, οι ίδιοι υποψήφιοι θα σας χτυπάνε την πλάτη με συμπάθεια για να σας υποκλέψουν την ψήφο σας, και την επομένη των εκλογών θα σας λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα για την θέρμανση των σχολείων, ούτε για να επισκευαστούν οι κατεστραμμένοι δρόμοι.
Και πάντα θα φταίνε οι άλλοι.
Όσο σκύβετε το κεφάλι και δεν μιλάτε, τόσο κάποιοι άλλοι "ψηλώνουν".
Δεν είναι κάποιοι ψηλοί, εσείς τους κυττάτε γονατιστοί.
Και όποιος θέλει διάλογο, πολιτισμένο, να τον κάνουμε.
Δεν είμαι κάτοικος της περιοχής, όμως περνάω και χαίρομαι την ομορφιά της περιοχής.
Νοιαστητε για τον τόπο σας.
Ν’ αγαπάς την ευθύνη
να λες εγώ, εγώ μονάχος μου
θα σώσω τον κόσμο.
Αν χαθεί, εγώ θα φταίω.
Έγραψε ο Καζαντζάκης.
Η ευθύνη είναι σε όλους, σε άλλους για τις πράξεις τους και σε άλλους για τις παραλείψεις τους, η ζημιά στον τόπο επίσης σε όλους.

Προς 12.15.σιγουρα δεν είσαι κάτοικος του περιοχής με αλεξίπτωτο προσγειωθηκες

προς τον 6.15-6.23-6.25-6.32-6.42-6.48-6.54-6.59 .....δεν ντρεπαισε;ΕΙΣΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΙΚΟΜΑΝΗΣ ,ΠΑΡΕ ΑΝΑΣΑ ΠΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΑΚΙ ..ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΑΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ,ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ...(ΑΝ ΤΟΛΑΜΑΤΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΤΕ ΤΟ)

9:22
Σε έχει χτυπήσει στον εγκέφαλο.......
Πρόσεχε!

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.