Κυριακή, 2 Ιουλίου 2017

Αυτόκλητος δικηγόρος εμφανίστηκε να γνωμοδοτήσει ανευ αμοιβής για την ποινική δίωξη Μάρκου και Ψαρρού. Υπόθεση ασθενοφόρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/08-06-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

ΘΕΜΑ : Ορισµός δικηγόρου προκειμένου να γνωµοδοτήσει για την άσκηση ή µη ενδίκων μέσων,
σχετικά με τους ειδικούς λογαριασµούς ταµιευτηρίου για την αγορά ασθενοφόρου στις τράπεζες ΕΤΕ και ΑΤΕ στο όνομα του πρώην Δήµου Λίμνης - Ελυμνίων.

Σή µερα την 8 Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου ΜΕΛΑ στην Δη µοτική Κοινότητα Λίµνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του Δή µου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από τηναριθµ. πρωτ. 4866/01-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα µε τα άρθρα 72,74 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ηµερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΜΕΛΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΜΕΛΟΣ Κανείς
5. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
6. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ - ΜΕΛΟΣ
7. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΕΛΟΣ
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δή µου Ματσούκα Βασιλική χωρίς
δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ηµερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής

Κύριοι Σύµβουλοι,
Για το θέμα αυτό, έχει προσφερθεί ο ικηγόρος κ. Γ********** κ΄ Συνεργάτες, από την
Ιστιαία, ο οποίος δεν προσκλήθηκε από την υπηρεσία µας, αλλά προσεφέρθη, χωρίς να ξέρω γιατί
και πως, να γνωµοδοτήσει, και μάλιστα χωρίς αµοιβή.

Επειδή είναι και η µοναδική προσφορά και χωρίς χρή µατα, προτείνω την αποδοχή της.


Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παρ. ιε του Ν. 3852/2010.
2. Την εισήγηση του κ. Προέδρου.
3. Το σχετικό φάκελο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήµου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας τον κ. Γ********** δικηγόρο Ιστιαίας με ΑΜ ******* όπως γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή µη
ενδίκων μέσων, σχετικά με τους ειδικούς λογαριασμούς ταµιευτηρίου για την αγορά ασθενοφόρου
στις τράπεζες ΕΤΕ και ΑΤΕ στο όνομα του πρώην Δή µου Λίµνης - Ελυµνίων.


Συ µφωνα µε τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:
1. ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
6. ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10 Σχόλια:

κολλητός ή εχθρός του κ. Μάρκου. αν κρίνω από την χλιαρή αντίδραση των φίλων και θαυμαστών του κ. Μάρκου στην οικονομική επιτροπή....

Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο το έχετε πάρει χαμπάρι ΜΑΚΑΚΕΣ ναι ή ου ?

Πόσο αυτόκλητος είναι;Μήπως ,λέω μήπως παίζεται κανένα παιχνίδι;Ίδωμεν....

Αναρωτιέμαι πόσο ηθικό είναι για κάποιον πού είναι ύποπτος για κατάχρηση χρημάτων του δήμου και πιθανόν να διωχθεί ποινικά να αναλαμβάνει να εκπροσωπεί τον δήμο αυτό στα δικαστήρια. Ο δικηγόρος θα έπρεπε να απέχει μέχρι να καθαρίσει το όνομα του και ο δήμος δεν θα έπρεπε να του αποστέλλει προσκλήσεις να κάνει προσφορές.

Στο προηγούμενο άρθρο διάβασα πως ο αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής (παράταξή Στεργίου) έπλεξε το εγκώμιο του δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει δικαστικά το δήμο σε δυο οικονομικές υποθέσεις με πιθανή ζημιά για το δήμο πάνω από 1,5 εκατομμύρια. Φαντάζομαι ότι ο αντιπρόεδρος δεν θα έχει ακούσει για την υπόθεση του Ασθενοφόρου και δεν τον απασχολεί το ενδεχόμενο ο εκπρόσωπος του δήμου να είναι καταχραστής δημοσίου χρήματος. Είναι γνωστό για τον αντιπρόεδρο ότι όπου πληγή κι αυτός μύγα!

Όπως έλεγε και ένα αρχαίος σοφός "Η αργία συντηρεί την ανηθικότητα"

ΒΡΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΜΟΝΟ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΑΙ ΤΙΜΙΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΔΕΝΗΖΕΤΑΙ ΟΛΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ ΣΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΘΑ ΦΑΤΕ ΦΟΛΕΣ ΑΙΝΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΙΣ ΜΑΛΑΚΙΕ ΣΑΣ ΚΟΝΤΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΟΣΤΗΣΕΤΕ

1:56
Ηθικοί αυτουργοί της ιεροσυλίας οι κκ της Οικονομικής Επιτροπής με την καθοδήγηση του αφεντικού τους κ.Καντζούρα.
Οι αποστάτες όχι μόνο δεν τους απασχολούν τα του δήμου αλλά κάνουν ότι μπορούν να μην γίνει έργο μπας και φανεί άξιος ο δήμαρχος.
Δεν διστάζουν ακόμη και άτομα που κατέκριναν δριμύτατα τώρα να γλύφουν!!

ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ ΤΟΥ

Προς 2.52 μ.μ.
Εάν ξέραμε ποιός είσαι θα σου λέγαμε ποσά έφαγες και σου λείπουν.
Σου έκοψε τη μάσα ο καλυβιώτης και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να φύγει
γιά να ξαναφάς. Σου έχει γίνει εφιάλτης γιατί δεν μπορείς να κλέψεις όπως παλιά. Μακάρι όλα τα λαμόγια να κάνετε ένα συνδιασμό, να σας καταποντίσουμε όλους μαζί, να καθαρίσει ο τόπος μιά και καλή.

60 ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΦΙΛΕ ΜΟΥ 2:52 ΕΤΣΙ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΑΥΤΗ ΟΥΤΕ Η "ΚΑΣΤΕΛΑ "ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΝΤΡΟΠΗ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΥΤΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΑ ΑΚΟΥΕΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ..ΛΑΚΑΕΙ

Άλλος για το Παρίσι του Καντζούρα, Κουτσουρά, Ηλία,Αρβανίτη............................
και της πνευματικής ελίτ των χαρομαφάϊδων.
Ανυπομονώ να δω ποιος θάναι ο εκλεκτός τους ηγέτης.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.