Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Η παράταξη Στεργίου καταγγέλλει τον Καλυβιώτη για την μη πραγματοποίηση του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε γιαί δεν υπήρχε πρακτικογράφος. Είναι η δεύτερη συνεχόμενη φορά πού ακυρώνεται η συνεδρίαση. Την προηγούμενη εβδομάδα η συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου ακυρώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και καμία παράταξη δεν εξέδωσε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου για τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου» που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό.
Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο εκτελών χρέη «πρακτοκογράφου» δημοτικός υπάλληλος τηρεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά, με ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται, άμεσα, σε φύλλα χαρτιού, αφού πρώτα έχουν αριθμηθεί και μονογραφηθεί από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο τέλος του χρόνου βιβλιοδετούνται με ευθύνη του Προέδρου και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο», τα πρόχειρα πρακτικά που τηρούνται, αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, μονογράφονται από τον Πρόεδρο και αριθμούνται, με τρόπο ώστε η αρίθμησή τους να αποτελεί συνέχεια της αρίθμησης των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με αυτά.

Άρθρο 16 Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Το Δημοτικό Συμβούλιο υποστηρίζεται διοικητικά από την προβλεπόμενη από τον ΟΕΥ, «Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου», με αρμοδιότητες διεκπεραίωσης όλων των θεμάτων που αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Προεδρείο του. Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνονται η σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοσίευση των αποφάσεων που λαμβάνονται, η τήρηση του αρχείου των αποφάσεων και των λοιπών σχετικών εγγράφων, η διεξαγωγή της αλληλογραφίας και γενικά κάθε σχετική με τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΚ και του παρόντα κανονισμού.
Η υπηρεσία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι αρμόδια για την έγκαιρη προώθηση στο Δημοτικό Συμβούλιο των αναφορών και ερωτήσεων των πολιτών ώστε οι απαντήσεις να δίνονται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων επί των αποφάσεων που λαμβάνονται επί αυτών.

____________

Με αφορμή την σημερινή αναβολή η παράταξη  Στεργίου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση.


Ως δημοτική παράταξη βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στην δυσάρεστη θέση να καταγγείλομε τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις της δημοτικής αρχής του κ. Καλυβιώτη, που στόχο έχουν την απαξίωση και τον ευτελισμό των θεσμικών οργάνων του Δήμου, πρακτικές που έχουν οδηγήσει το Δήμο σε πλήρη διάλυση.

Για άλλη μια φορά η διοίκηση του Δήμου αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων αφού δεν στάθηκε ικανή να δώσει λύση σε υπηρεσιακά θέματα με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 6075/28-06-2017 πρόσκληση.

Ο ανεύθυνος και επιπόλαιος χειρισμός των δημοτικών πραγμάτων - υποθέσεων από τον κ. Καλυβιώτη έχει βάλει το Δήμο σε περιπέτειες τις οποίες ο τόπος και οι δημότες θα πληρώσουν με βαρύ τίμημα στο άμεσο μέλλον.

Θέματα πολιτών, επαγγελματιών, προσωπικού, προγραμματισμού, πολιτισμού - αθλητισμού, δημοτικών υποθέσεων, πολιτικής προστασίας, καθαριότητας, φωτισμού κ.α. παραπέμπονται στις καλένδες ή μετατίθενται σε αόριστο χρόνο με καταστροφικές συνέπειες για τον τόπο και τους πολίτες.

Ως παράταξη έχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις και αναφορές τόσο για την λειτουργία του θεσμικού οργάνου όσο και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν το Δήμο μας. Η στάση ευθύνης της παράταξης μας απαξιώνεται από την δημοτική αρχή του κ. Καλυβιώτη που το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η καρέκλα του δημαρχιακού θώκου και η εξυπηρέτηση των ελαχίστων «δικών» του.

Επειδή το αυτόδιοικητικό μας ήθος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αναφορές και καταγγελίες σε ανώτερες αρχές όπως συνηθίζει ο κ. Καλυβιώτης, βγαίνουμε μπροστά σε όλους εσάς τους πολίτες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και καταγγέλλουμε πολιτικά την απαξίωση τόσο του δημοτικού συμβουλίου όσο και των θεσμικών διαδικασιών του.

Δηλώνουμε με τον ποιο κατηγορηματικό τρόπο πως θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε το κύρος του κορυφαίου οργάνου διοίκησης του Δήμου, αλλά και να βάλουμε φρένο στην κατηφορική πορεία της οπισθοδρόμησης που οδηγείται ο Δήμος.

04 / 07 / 2017

Για τη Δημοτική Παράταξη «ΝΕΑ ΠΝΟΗ»»

Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Γιάννης Στεργίου

Γιάννης Καντζούρας
Σοφία Φλώκου - Κωνσταντάκη
Ελπίδα Ψαρρού
Γιάννης Κανελλόπουλος
Κική Στέφου
Γιάννης Μουργίας

41 Σχόλια:

Μετά από τόση αντιδραση και κωλυσιεργία όλο το χρόνο μαζί με τους αποστάτες Στεργίου τώρα θυμήθηκες τους δημότες και τα προβλήματα τους.
Όσο για την απαξίωση του δημοτικού συμβουλίου σε παραπέμπω στα περιφημα βίντεο με τις υψηλού επιπέδου παρεμβασεις μετά χειρονομιών και κοσμητικών των 2 δελφίνων σου

ΤΑ ΔΙΕΛΥΣΕΣ ΟΛΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΣΥΚΩ ΚΑΙ ΦΥΓΕ

H Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένας υπάλλληλος και ολλοκληρος δήμος εξαρτάται από αυτόν. Από ότι διάβασα στην σελίδα του δήμου είναι η μοναδική αρμοδιοτήτα του εν λόγω υπαλλήλου

Αν είναι έτσι ο υπάλληλος έχει περιπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα της άρνησης ή παρέλκυσης εκτέλεσης υπηρεσίας και θα πρέπει να περάσει από πειθαρχικό όπως προβλέπεται.. Μόνο για επιδόματα θα τους έχουμε.
Διαβαστε
https://goo.gl/o9qq7q


Δεν νομίζω ότι η απουσία του πρακτικόγράφου είναι"λόγος ανωτέρα βίας" για να αναβληθεί το Δημοτικό Συμβουλίου. Κακώς αναβλήθηκε από τον κ. Χατζή. Ο κανονισμός λέιε ότι η τήρηση πρακτικων είανι από κοινού ευθύνη του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημοτικού υπαλλήλου «πρακτικογράφου» που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό. Ο ΑΛεξίου πού είναι γραμματέας του Δημ. Συμβουλίου ήταν παρόν; Δεν μπορούσε να εκτελέσει τα καθήκοντα του χωρίς τον υπάλληλο;

Το άρθρο για την «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρει «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο/η Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους
εγγράφως ή με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο/η Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την
γνωστοποίησή της».

ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΑΤΕ ΣΤΕΡΓΙΟΥ;

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΚΑΙ ΕΣΥ Η ΑΝΗΜΕΡΩΤΟΣ ΞΕΡΟΛΑΣ?
ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΣΗ?
ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙ ΑΥΤΟ?

κυριε στεργιου
πεσ μασ μια προταση που κανατε ωσ αντιπολτευση για το καλο του δημου
συγνωμη
ξεχασα
εχετε κανει μια
να φυγει ο καλυβιωτησ
σαν τα παιδακια

ΗΛΙΑ ΩΡΑΙΟ ΦΡΟΥΤΟ ΕΙΣΑΙ ΚΡΕΜΑΛΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΟ ΓΟΒΙΟ ΘΕΣ

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΗΘΙΚΟ . Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΧΕΙ ΝΑ ΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ .

Το γιατί ο γραμματέας απέχει από τις συνεδριάσεις το ψάξατε; Ποιές είναι οι σχέσεις του Χατζή με τον εν λόγω υπάλληλο και στενό συνεργατη του;
Ξεφτήλα του προέδρου του δ.σ που δεν μπορεί να κάνει μια συνεδρίαση...

ολο το καιρο συμπραξατε με τους αποστατεσ για να μην δουλευει ο δημοσ και τωρα σασ πηρε ο πονος για την λειτουτργεια του δημου σαν δενντρεπεστε υποκριτεσ και φαρισαιοι .ντροπη σασ ντροπη σας αυτο μονο εχω να σασ πω

Ο Δήμαρχος δεν έχει δικαίωμα ψήφου στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι όμως υποχρεωμένος να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει με ευθύνη του Προέδρου του.
Ο Γραμματέας του Δ.Σ. έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Τόσο απλά είναι τα πράγματα, πως μερικοί προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες όχι σε εκείνους που τους ανήκουν;

Ακόμα να βγει ο Αρβανίτης σε κάνα ραδιόφωνο να καταγγείλει;
Τι τρέχει;
γιατί μας αφήνει σε αγωνία;
Δεν λέει άποψη για το θέμα;

Ο πρόεδρος του ΔΣ εάν είχε λίγο μυαλό και ελάχιστη γνώση έπρεπε να ορίσει τον γραμματέα του ΔΣ ή τον εαυτό του πρακτικογράφο και όχι να αναβάλει τη συνεδρίαση ΠΑΡΑΝΟΜΑ.
ΕΧΕΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ.

Κ.Στεργίου τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση μαθητεύσατε σε έγκριτους πολιτικούς και παραμένετε ανεπίδεκτος μαθήσεως.
Αγνοείτε τα πλέον βασικά για την λειτουργία ενός δήμου,ούτε τον ρόλο του ΔΣ και τις υποχρεώσεις του ΔΣ δεν έχετε καταλάβει.
Αν νομίζετε ότι ασκείτε αντιπολίτευση με ανούσια λογίδια και συνοδοιπόρους Καντζούρες,μελιστάλαχτες κυρίες και αισχρούς αποστάτες ,ΑΠΑΤΑΣΤΕ.

Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙ.
ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΤΩΡΑ ΜΕ ΛΑΣΠΗ, ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΦΟΡΗΣΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΑΥΤΟ
ΕΙΣΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ, ΚΑΚΟΣ, ΑΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΣΑ......

Τι είναι το δημόσιο για να σποφασίζουν οι υπάλληλοι αν θα εκτελέσουν ή όχι τα καθήκοντα τους. Αυτή η συμπεριφορά είναι πρόκληση για όλους εμάς τους πτυχιούχους ανέργους πού δεν είχαμε ή δεν θελήσαμαι να χρησιμοποιήσουμαι πολιτικό μέσο να διοριστούμε. Στο πειθαρχικό

Ρε Στεργίου με αυτές τις παπαριές που κάνεις γίνεσε περισσότερος γελοίος.
Ποιός θα πιστέψει ότι για τις μαλ..ες πού γίνονται στο δημοτικό συμβούλιο ευθύνεται κάποιος άλλος εκτός απο τον πρόεδρο το ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ, που εσείς και οι αποστάτες βγάλατε.
Έχετε κάνει τόσα αίσχη και παρανομίες που δεν σας σώζει τίποτα.
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ.

Στεργίου τελείωσες, δεν μας εκπροσωπείς.
Ελπίδα μας η ΕΛΠΙΔΑ ....κατάλαβες Στεργίου;
Μη μας εκθέτεις άλλο??

ΦΥΓΕ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΛΟΙ ΘΑ ΣΕ ΦΤΥΝΟΥΝ

ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΛΕΒΕΝΤΟΜΑΛΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ.
ΜΑΖΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΙΑΣΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΣΤΙΓΩΝΕΣΤΕ.
ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ. ΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΙ ΘΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.......

Γιατί ρε παιδιά τόσο πάθος??
Μήπως σας έκοψε τη μάσα ο καλυβιωτης??

ΕΙΣΑΙ ΑΕΤΟΣ ΠΑΝΕΞΥΠΝΟΣ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΙΜΙΟΣ ΣΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΧΑΡΟ ΚΟΣΜΟ ..ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΜΕ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΙΜΙΟΙ

Αετέ 10:37
Για να είναι κάποιος τίμιος,με τι πρέπει να ασχολείστε,είναι θέμα δουλειάς ή ποιότητας -χαρακτήρα ενός ατόμου?
Εάν νομίζεις ένας εργολάβος είναι ανέντιμος ποιοι νομίζεις έχουν δημιουργήσει το διεφθαρμένο υπόβαθρο για συναλλαγή?
Οι εντιμότατοι βολεμένοι κηφήνες που ατιμάζοντες την θέση που βρίσκονται πάσχουν απο ακόρεστη πανφαγία προστατευόμενοι από θεσμοθετημένη ατιμωρησία.
Οποίος έχει βρεθεί σ´αυτο το περιβάλλον ξέρει τι θα πει μάχη για επιβίωση χωρίς να ατιμάσεις τις αρχές σου.
Εξυπνάδες πολιτικαντήκες καφενείου και εκλεπτυσμένη κριτική πολυθρόνας είναι για αφελείς.

απαντώ στον ανώνυμο 11:02 5 ιουλίου 2017 που μας λέγει θα μπορούσε να ορίσει ο πρόεδρος του ΔΣ έστω τον εαυτόν του πρακτικοκοκράφο. Καλά, θα μπορούσε να γράψει έστω μια λέξη ένας άνθρωπος σαν τον πρόεδρο του ΔΣ όταν οι βασικές σπουδές του είναι σε επίπεδο δημοτικού σχολείου, και για να τον αναβαθμίσουμε έστω τρίτης γυμνασίου. Δυστυχώς τέτοιους εκλέγουμε.

Το επίπεδο του προέδρου του ΔΣ εκφράζει το επίπεδο των δημοτικών συμβούλων που τον επέλεξαν.
Χαμηλότατο επίπεδο γνώσεων, μόρφωσης, παιδείας, καλλιέργειας και αρχών.
Υψηλότατο επίπεδο θράσους, αλαζονείας, δημαγωγείας και λαϊκισμού.
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ.
ΕΧΟΥΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ.

Ρε πτυχιούχε 12:12 άμα ονειρεύεσε και εσει να γίνεις ενας κοπρίτης δημόσιος υπάλληλος να χέσω μέσα στο ΠΤΥΧΙΟ ΣΟΥ .

6:13 λάθος ο Στεργίου έκανε και άλλη μια να βάλει σημαντική για τα οικονομικά δεδομένα της περιοχής, να μπουν προβολείς στο 5×5 Κυμασίου και ένα θεατράκι από μπετόν. Φυσικά καταψήφισε την ίδια του την πρόταση όταν μπήκε στο τεχνικό πρόγραμμα γιατί όπως μας εξήγησε επιτακτικάο θεσμικός του ρόλος είναι να καταψηφίζει.

Η παράταξή της μηχανοραφίας, σκευωρίας και των άνομων συμμαχιών. Εξουσιολάγνοι και λαϊκιστές

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΛΕΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΑ. Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΟΥ@@ΝΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΑ ΒΑΖΕΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΟΣ. ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ. ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ, Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΣΕΙΣ ΟΧΙ;

Προς τον 10:37
Ούτε αιρετός μπορεί να κλέψει χωρίς τις πλάτες (ή ανοχή) κρατικών υπαλλήλων.
Κράτα με,λοιπόν, να σε κρατώ ν´ανεβούμε στο βουνό.
Ελλάδα "χτυπάς Ολυμπιάδα "κάθε μέρα και τρως τις σάρκες σου.

Οι απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί όπως λαμόγια, κλέφτες, απατεώνες κλπ πρέπει να σταματήσουν. Όποιος έχει στοιχεία να τα δώσει στη δημοσιότητα και να τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές διαφορετικά είναι προβοκάτσιες και εξυπηρετούν συγκεκριμένες σκοπιμότητες.

ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑΡΗ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
kai apo pisv oi apotates kai kantzoyrosterghdes
as piasoyn ton xoro toy zalogoy mpas kai svuoyme oi ypoloipoi

Κουφαλίτσες χάσατε τη μάσα και έχετε λυσάξει.
Περιμένατε ο δήμαρχος να είναι σαν και σας αλλά σας βγήκε τόσο καθαρός
και δυνατός που δεν το περιμένατε.
Δεν υπάρχει τίποτα για να πείτε σε βάρος του και γράφετε ψευτιές, λάσπες και διάφορες μαλ...ες που γυρίζουν όλα σε βάρος σας.
ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ
ΦΥΓΕΤΕ ΝΑ ΗΣΥΧΑΣΕΙ Ο ΤΟΠΟΣ

ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑΝΝΑΚΟ,ΜΕ ΤΙΣ ΣΟΦΕΣ ΣΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ,ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ,ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΟΥ,ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΚΥΡ"ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ ΤΡΑ,ΛΑ,ΛΑ,,ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΕΜΕΙ.ΕΙΣΑΙ Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ.Ο ΠΑΖΑΡΑΣ ΠΑΛΙ,,ΠΑΙΡΝΕΙ ΗΡΕΜΗΣΤΙΚΑ,,ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ.Ο ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΑ ΣΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΜΑ ΑΚΟΥΕΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑ,ΚΑΙ ΣΤΑΖΕΙ ΜΕΛΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΖΟΥΡΑ.ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ο ΚΑΛΚΟΥΝΗΣ,ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΑΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.

ΠΩΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟΣ. ΤΟΝ ΗΞΕΡΕΣ ΚΙ ΑΠΟ ΧΘΕΣ;ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΤΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.

Στεργιου,κοψε τις μαλακιες,σε παρακολουθαμε και βλεπουμε την υπευθυνοτητα σου.ολα τα σαμποταρεις,και δεν σε νοιαζει τιποτα αλλο περα απο την παρτη σου.ειναι κοπανος ο δημαρχος που δεν σε ξεβρακωνει,και δεν σε ξεσκεπαζει.ολοι σε ξερουμε ποσο σοβαρος εισαι και αξιοπρεπης.ασε τις ανακοινωσεις,εισαι συνυπευθυνος γιαυτη την καταντια.

Καποιος μιλαει για εργολαβο
για να εισαι εργολαβος θελει κοτσια ειδαλως πας και πιανεις μια καρεκλα στο δημοσιο για να ψευτοδουλευεις χωρις ευθυνες .Ετσι εκανες κυριε Στεργιου ,νομιζω εεεεε!!!και θες να πιστεψω εγω και ολος ο κοσμος οτι θα πας το δημο μπροστα οπως τον πηγες τοσα χρονια σαν αντιδημαρχος με αναξια αντιπολιτευση ,μαλλον κολητη οπως αποδειχτηκε σημερα.
μπορεις σε αυτη τη σελιδα να διαψεψεις αυτα αναρτωντας μια δικη σου καθαρα προταση για το καλο του τοπου και τωρα και παλια με τον ψαρρο.εισαι ανικανος και κακος για τη θεση αυτη που λιγορευεσαι

κ.Στεργίου ο δημος δεν είναι σκυλάδικο,με τσιφτετέλια,θεατρινισμούς,ψεύτο πολιτισμικά και προεκλογικό γλείψιμο γνωστών αδίστακτων καραγκιόζηδων
ΔΕΝ ΠΑΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ο τόπος.
Στρώστε κ--- στη δουλειά αντί να παίρνετε μόνο παχυλούς μισθούς και να προκαλείτε με την ασυδοσία σας.

ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ Ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΟΤΙ ΨΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΤΣΙΜΠΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΛΙΚΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ.
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΤΟΥΝ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΤΙΚΑ...

Προς 2.38 μ.μ. που μάλλον είναι ο ίδιος ο Στεργίου.
Πράγματι τέλος στα ψέματα, ο Στεργίου έδειξε τι ακριβώς είναι και το κατάλαβε
όλος ο κόσμος. Είναι ο πλέον ακατάλληλος γιά δήμαρχος και τον ενδιαφέρει μόνο η εξουσία γιά προσωπικό του συμφέρον και μόνο.
Τι προσέφερε όλο αυτό το διάστημα σε μας τους πολίτες και το δήμο;;;
Απολύτως τίποτα, αλλά αντιθέτως εμπόδισε το δήμο να πληρώσει εμάς τους επαγγελματίες να πληρωθούμε αυτά που επι θητείας του μας χρωστάει ο δήμος,
εμπόδισε να ψηφιστεί το τεχνικό πρόγραμμα, ο προϋπολογισμός και συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα και να μην γίνονται οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Επειδή ο κόσμος δεν τσιμπάει ούτε ακόμη και εμείς, που σε ψηφίσαμε Στεργίου, σήκω και φύγε από τώρα γιατί δεν έχουμε καμία ελπίδα με σένα, ...... αλλά μπορούμε να ελπίζουμε μόνο με την ΕΛΠΙΔΑ ΨΑΡΡΟΥ.

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.