Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Με 10 ημέρες καθυστέρηση η 2η επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Παρασκευή πρωϊ στις 14 Ιουλίου

Με δυο νέα θέματα («Τροποποίηση ΟΕΥ»  και  την διατύπωση προϋποθέσεων απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις, θέματα 10 και 11) και την παραληψη ενος (Αντικατάσταση της Ληξιάρχου της Δ.Ε Κηρέως) θα γίνει η  2η επαναληπτική για δεύτερη φορά συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλιου  την Παρασκευή 14 Ιουλίου.  Η παρουσα συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβούλιο ακυρώθηκε στις 27 Ιουνίου λόγω ομαδικού κωλύματος  και στις 4 Ιουλίου λόγω απουσίας του πρακτικογράφου.
Το Συμβούλιο θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, δεδομένου του αριθμού θεμάτων πού έχουν συσωρευθεί. Σύμωνα με το κανονισμό " Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας, που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που είχε ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο, που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της".


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην δημοτική κοινότητα Λίμνης, την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 ,ώρα 11 π.μ , ύστερα από το αρίθμ. πρωτ. 6441/7-7-2017 αίτημα κ. Δημάρχου για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

2.Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

3.Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών Ελυμνίων για παραχώρηση χώρου για στέγαση των γραφείων του
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος ,Αντιδήμαρχος)

4.Αίτηση Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Δήμων Βόρειας Εύβοιας
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

5.Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

6.Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού καταβολής ισόποσων δόσεων.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

7.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (20/6/2017) με θέμα «Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

8.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/7-11-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

9.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (ΔΥ/20-10-2016) με θέμα «Διαγραφή οφειλών»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

10.Έγκριση εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση ΟΕΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3485/2007 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ.Δήμαρχος)

11.Διατύπωση προϋποθέσεων απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθ.24 του ν. 4479/2017 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος)

12.Εισήγηση Τμήματος Εσόδων-Περιουσίας και Ταμείου (8-5-2017) με θέμα «Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων»
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου)

13.Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ» σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 2741/1999
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Στεργίου Ιωάννης)

14.Αίτηση Ένωσης Συνταξιούχων Μαντουδίου και Περιχώρων με θέμα «Παράταση σύμβαση μίσθωσης για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ Μαντουδίου»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χαλιούλιας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

15.Αίτημα παραχώρησης αίθουσας στο δημοτικό κατάστημα τοπικής κοινότητας Πηλίου για μαθήματα ζωγραφικής.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Πρόεδρος Δ.Σ)

16.Μετατροπή ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ μερικής απασχόλησης
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)

17.Η αρίθμ. 11/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λίμνης με θέμα «Διαμαρτυρία κατοίκων οικισμού Μουρτιάς για την παραχώρηση του γηπέδου στη θέση «ΣΤΑΥΡΟΣ» στον Συνεταιρισμό Κουρκουλών για την τοποθέτηση της ξυλείας τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

18.Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Κατανομή ΣΑΤΑ για την εκτέλεση έργων»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Γερογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

19.Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου με θέμα «Ορισμός επιτροπής διενέργειας κληρώσεων του άρθρου 118,παρ.5 του Ν.4412/2016» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γερογιάννης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

20.Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού στα πλαίσια αποδοχής δωρεάς της εταιρείας ALSYKABEE,
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

21.Έγγραφο Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών περί έγκρισης πρωτοκόλλων παραλαβής
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Πρόεδρος Δ.Σ

22.Η αρίθμ. 57/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Εισηγητική Έκθεση Α΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» (Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

23.Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση τοπικού συμβουλίου Παπάδων με θέμα: «Λειτουργία δημοτικού σχολείου Παπάδων ως τακτικό»
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

24.Αιτήσεις διαγραφής νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Μαντουδίου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

25.Αντικατάσταση τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ λόγω παραιτήσεως του (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :Παληός Εστράτιος)

26.Χαρακτηρισμός Κ.Α προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως δεκτικού έκδοσης εντάλματος προπληρωμής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

27.Παραχώρηση κοινοχρήστου –δημοτικού χώρου στον κ. Παπανικολάου Νικόλαο του Σταμάτη στην Δημοτική Κοινότητα Λίμνης. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Πρόεδρος Δ.Σ)

28.Η αρίθμ. 18/2017 απόφαση ΔΕΥΑΜΛΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της αρίθμ. 2/2017 απόφασης ΟΕΥ ως προς το άρθρο 9 και προσθήκη ακροτελεύτιου άρθρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παληός Ευστράτιος)

29.Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2017» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κατσούρας Δημήτριος, Αντιδήμαρχος)Ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Χατζής ΑνδρέαςΣύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ "ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την ημερήσια διάταξη με τα θέματα που θα συζητηθούν, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος".
Από την λίστα που δόθηκε στην δημοσιότητα πολλά από τα θέματα πού πρότεινε ο δήμαρχος πριν ένα μήνα ( 22 Μαΐου 2017) παραμένουν εκτός ημερησίας διαταξης

Το σχετικό αίτημα του Δημάρχου προς το Πρόεδρο Δημοτικού ΣυμβουλίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Λίμνη, 22 Μαΐου 2017
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ Αρ.πρωτ.: 4204
ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας
Τ.Κ. : 340 05 - ΛΙΜΝΗ
Πληροφορίες : Δήμαρχος
Τηλ. : 22270 31603
FAX : 22270 31012
email :athmatha@yahoo.gr

ΠΡΟΣ: κ. Ανδρέα Χατζή,
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: «Αίτημα για σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου και προτεινόμενα θέματα
ημερήσιας διάταξης»

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλώ, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του ν.3852/2010 και ιδιαιτέρως
τις παρ. 2, 6 & 7, όπως συγκαλέσετε Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα
συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στη Δημοτική Κοινότητα Λίμνης, το
συντομότερο δυνατόν, εντός του μηνός Μαΐου 2017 και συμπεριλάβετε στην
ημερήσια διάταξη από τα κάτωθι εκκρεμούντα θέματα, τα πλέον κρίσιμα –
επείγοντα θέματα για τη λειτουργία του Δήμου, που είναι σωρευμένα, καθώς
επίσης και οποιαδήποτε άλλα θέματα έχετε υπόψη σας.

ΚΡΙΣΙΜΑ – ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ (1-30):


Τα θέματα με κίτρινο επιλέχθηκαν να μπουν προς συζήτηση, με πράσινο συζητήθηκαν στο Δ.Σ. στις 30.5.17)


Θέμα 1: Έγκριση απόφασης ΕΠΟΙ.ΖΩ. με θέμα «Εισήγηση για τον
καθορισμό θέσεως δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και
παραλίας έτους 2017». (ΘΕΜΑ 7 στο ΔΣ)

Θέμα 2: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας
κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού στη Δημοτική
Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με την με αριθμ. 123/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΛΘΦΩΛ5-Β).

Θέμα 3: Προγραμματισμός προσλήψεως έκτακτου προσωπικού για το
έτος 2017. (ΘΕΜΑ 8 στο ΔΣ))

Θέμα 4: Η αρίθμ 2/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας». (ΘΕΜΑ 9 στο ΔΣ))

Θέμα 5: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας υποδοχής βοθρολυμμάτων
στους ΒΙΟΚΑ του Δήμου.» (ΘΕΜΑ 10 στο ΔΣ))

Θέμα 6: Υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Στερεάς Ελλάδα» με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ». (ΘΕΜΑ 11 στο ΔΣ))

Θέμα 7: Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής
διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και συνεργασία με την Εταιρεία
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε» (ΘΕΜΑ 12 στο ΔΣ))

Θέμα 8: Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου σε
εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4264/2014. (ΘΕΜΑ 13 στο ΔΣ))

Θέμα 9: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για την συγκρότηση των πρωτοβάθμιων
συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων ΠΕ
Ευβοίας. (ΘΕΜΑ 14 στο ΔΣ))

Θέμα 10: Έγγραφο Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού με το οποίο
ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των τριμελών
επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών» (ΘΕΜΑ 15 στο ΔΣ))

Θέμα 11: Η αρίθμ. 6/2017 απόφαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης «Απολογισμού οικονομικού έτους 2016» (ΘΕΜΑ 16 στο ΔΣ))

Θέμα 12: Η αρίθμ. 9/2017 απόφαση Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
περί έγκρισης απολογισμού οικονομικής διαχείρισης έτους
2016» (ΘΕΜΑ 17 στο ΔΣ))

Θέμα 13: Η αρίθμ. 36/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
“Αποδοχής δωρεάς εταιρείας ALSYK ABEE “ (ΘΕΜΑ 18)

Θέμα 14: Έγγραφο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας για
«Ορισμό εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση
μητρώου που θα συγκροτούν τις επιτροπές διαγωνισμού των
έργων» (ΘΕΜΑ 19)

Θέμα 15: Η αρίθμ. 85/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2015».

Θέμα 16: Η αρίθμ. 28/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί
«Σύνταξης κι έγκρισης οικονομικών καταστάσεων καθώς και
έκθεση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-
Αγ. Άννας έτους 2014»
Η αρίθμ. 66/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί:
«Έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2014».

Θέμα 17: Η αρίθμ. 1/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας με θέμα «Ετήσια Έκθεση
Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016»(ΘΕΜΑ 20 στο ΔΣ))

Θέμα 18: Η αρίθμ. 29/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
«Εισηγητική Έκθεση Δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού έτους 2016». (ΘΕΜΑ 21 στο ΔΣ))

Θέμα 19: Αιτήσεις διαγραφών κι εγγραφής νηπίων στον παιδικό σταθμό
Μαντουδίου. (ΘΕΜΑ 22 στο ΔΣ))

Θέμα 20: Καταλογισμός καταβληθέντων ποσών προνομιακών επιδομάτων. (ΘΕΜΑ 23 στο ΔΣ))

Θέμα 21: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών στο έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ,
ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ) -
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ (ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
& ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ 9ης ΜΑΙΟΥ) – ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ (ΟΔΟΣ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟΥ)» (ΘΕΜΑ 24 στο ΔΣ))

Θέμα 22: Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία
γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ της ΔΕ Ελυμνίων. (ΘΕΜΑ 25 στο ΔΣ))

Θέμα 23: Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2017) για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών Σχολείων. (ΘΕΜΑ 26 στο ΔΣ))

Θέμα 24: Αποδοχή δακοκτονίας 2017. (ΘΕΜΑ 6 ω)

Θέμα 25: Αίτηση κ. Χατζή Αθανασίου του Νικολάου για παραχώρηση
προσωρινής χρήσης γηπέδου στη θέση Σταυρός (ΘΕΜΑ 2 στο ΔΣ))

Θέμα 26: Επικαιροποίηση αναπλήρωσης τακτικού μέλους του Δήμου στο
Δ.Σ του Περ.ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας (ΘΕΜΑ 27 στο ΔΣ) )

Θέμα 27: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στη Νομική Βάση
Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ (ΘΕΜΑ 28 στο ΔΣ))

Θέμα 28: Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ
(Τράπεζα Ηλεκτρονικών Πληροφοριών). (ΘΕΜΑ 29 στο ΔΣ))

Θέμα 29: Επικαιροποίηση της με αριθμ.85/2015 (ΑΔΑ:ΩΔΣ8ΩΛ5-ΜΕΣ)
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια
εμποροπανήγυρης στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου.

Θέμα 30: Διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της θρησκευτικής εορτής
Οσίου Ιωάννου Ρώσσου στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου στις
25, 26 & 27 Μαΐου.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ (31-109:

Θέμα 31: Αίτηση κ. Σταύρου Κρινά, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 32: Αίτηση κ. Γεωργίου Μακρή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 33: Αίτηση κας Μαρίας Κυρίτση, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 34: Αίτηση κ. Ιωάννη Κριτσιλή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 35: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 36: Αίτηση κας Μαρδής Χατζηκωνσταντίνου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 37: Αίτηση κ. Αλέκου Κορέλη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 38: Αίτηση κας Βασιλικής Κάτσικα, για διαγραφή οφειλή
Θέμα 39: Αίτηση κ. Αθανάσιου Τσαπουρνιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 40: Αίτηση κ. Κωνσταντίνου Τσιμπιδάκη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 41: Αίτηση κ. Αθανάσιου Σταματόγιαννη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 42: Αίτηση κ. Δημητρίου Ευγενικού, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 43: Αίτηση κας Ελένης Χρυσάνθη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 44: Αίτηση κ. Παντελή Μαργαρίτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 45: Αίτηση κας Αικατερίνης Προκοπίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 46: Αίτηση κας Άννας Βάρσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 47: Αίτηση κας Αγάθης Μποσινάκου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 48: Αίτηση κας Ευαγγελίας Ρούσσου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 49: Αίτηση κας Αικατερίνης Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 50: Αίτηση κ. Γεώργιου Μπλουκίδη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 51: Αίτηση κ. Νικολάου Τσιλάβη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 52: Αίτηση κ. Ευάγγελου Σταματίου, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 53: Αίτηση κ. Αθανασίου Δραζιώτη, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 54: Αίτηση κ. Θεοφάνη Πανταζή, για διαγραφή οφειλής
Θέμα 55: Αίτηση κ. Παπαγελή Νικολάου του Αγγελή για διαγραφή οφειλής
Θέμα 56: Αίτηση κας Φλώρας Αποστολοπούλου, για διαγραφή
προσαυξήσεων οφειλής
Θέμα 57: Αίτηση κας Αγλαΐας Φορτοτήρα, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 58: Αίτηση κ. Δαυίδ Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 59: Αίτηση κ. Γεωργίου Ευάγγελου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 60: Αίτηση κ. Πανταζή Γεωργίου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 61: Αίτηση κ. Ψαρρού Καλλιόπης ,για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 62: Αίτηση κ.κ Αλεξίου –Καρατζούδη για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 63: Αίτηση κας Ρούσσου Ελένης για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 64: Αίτηση κας Καλαβρή Αικατερίνης για διαγραφή οφειλής .
Θέμα 65: Αίτηση κ. Παπαστάθη Κων/νου για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 66: Αίτηση της εταιρείας Αγκάλη Α.Ε., για απαλλαγή δημοτικών
τελών.
Θέμα 67: Αίτηση κας Μαρίας Ανδρέου, για διαγραφή οφειλής.
Θέμα 68: Εισήγηση Τμήματος Εσόδων –Περιουσίας και Ταμείου για
διαγραφή οφειλών κ.κ. Γροντή Αυγερινού του Δημητρίου, Γεραλή
Δημητριου του Κων/νου, Γάμπα Αθανασίας του Νικολάου ,Χατζή
Ηλία του Ανδρέα ,Δημητρίου Στάμου Ελένης του Αποστόλου,
Παναγιώτου Βασιλικής , Στάμου Κω/νας του Νικολάου
Θέμα 69: Στέγαση Δασονομείου.
Θέμα 70: Παραχώρηση αίθουσας στο Δημοτικό Κατάστημα Πηλίου για
διεξαγωγή μαθημάτων ζωγραφικής
Θέμα 71: Αίτηση Κυνηγετικού Συλλόγου Λίμνης για παραχώρηση χώρου
για στέγαση γραφείου (ΘΕΜΑ 1)
Θέμα 72: Αίτηση κ. Γεωργίας Ριτσώνη περί ανεξέλεγκτου
πολλαπλασιασμού αδέσποτων ζώων
Θέμα 73: Αίτηση – αναφορά κατοίκων οικισμού Παλιόβρυσης με θέμα
«Αναφορά προβλημάτων και αίτημα για επίλυση τους».
Θέμα 74: Αίτηση κ. Τάρλα Κυριάκου.
Θέμα 75: Αίτηση Τμήματος Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής
για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου.
Θέμα 76: Η αρίθμ. 3/2016 απόφαση τοπικού συμβουλίου Κεχριών περί
απομάκρυνσης από το μνημείο Ηρώων των μαρμάρινων
βαθμίδων λόγω επικινδυνότητας.
Θέμα 77: Η αρίθμ. 2/1016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Σχετικά με ερειπωμένη οικία στον οικισμό Ζωοδόχου
Πηγής».
Θέμα 78: Πρόγραμμα Υλοποίησης «Συλλογής, μεταφοράς και
ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού και Λαμπτήρων».
Θέμα 79: Έγγραφο ΚΕΔΕ περί ψηφίσματος της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης.
Θέμα 80: Παραχώρηση κοινοχρήστου δημοτικού χώρου στον κ. Ματσούκα
Ιωάννη του Δημητρίου, στην τοπική κοινότητα Προκοπίου. (ΘΕΜΑ 5)
Θέμα 81: Αίτηση κ. Μπαμπανιώτη Κωνσταντίνου και Χανδρινού
Αικατερίνης περί απαλλαγής προσαυξήσεων και καθορισμού
καταβολής ισόποσων δόσεων.
Θέμα 82: Αίτηση παραίτησης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΜΛΑΑ
και αντικατάσταση της.
Θέμα 83: Αίτηση χορευτικού Ομίλου «ΤΟ ΛΥΜΝΙ» που ζητάει
επιχορήγηση.
Θέμα 84: Αίτηση Χορευτικού Συλλόγου «ΝΗΛΕΥΣ» για χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης.
Θέμα 85: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου με θέμα «Εκκρεμότητες
μηχανημάτων σε οχήματα του Δήμου»
Θέμα 86: Αίτηση κ. Παζάρα Βασιλείου για παροχή πληροφοριών.
Θέμα 87: Αίτηση κ.κ. Κατζούρα Ι –Μουργιά Ι –Αρβανίτη Ι και Κουτσουρά
Στ. με θέμα ενημέρωση για την αγωγή 21/2016 από τον
Δήμαρχο και ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου (πρακτικό
16/14-6-2016 συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής)
Θέμα 88: Ανάθεση σε δικηγόρο κι έρευνα για τη λύση της υπεκμίσθωσης
του Δασικού Χωριού μεταξύ του πρώην Δήμου Νηλέως και ήδη
Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας και της εταιρείας
Παπούλη & Σια ΟΕ
Θέμα 89: Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Ροβιών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 90: Αίτηση Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Δρυμώνα
«Προφήτης Ηλίας» για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 91: Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού για παραχώρηση
χώρου για στέγαση του.
Θέμα 92: Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Λίμνης για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 93: Αίτηση Εταιρείας Ευβοικών Σπουδών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 94: Αίτηση Σωματείου Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Διασωστών
Ελυμνίων για παραχώρηση χώρου για στέγαση του γραφείου
τους.
Θέμα 95: Αίτηση κ. Πουλόπουλου Δημητρίου περί κατάπτωσης εγγυητικής
του επιστολής.
Θέμα 96: Αίτηση κ. Πάνου Ευθυμίου κατοίκου Μαντουδίου περί
χορήγηση χώρου στάθμευσης για τα φαρμακεία.
Θέμα 97: Αίτηση κατοίκων περιοχής Αγκάλης Δ.Ε Αγία Άννας με θέμα
«Αποχετευτικό σύστημα και εύρεση λύσης διόδου προς
θάλασσα».
Θέμα 98: Η αρίθμ. 8/2016 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Ανταλλαγή δρόμων από τον κ. Αβέρωφ».
Θέμα 99: Αίτηση κ. Μακρή Δημητρίου κατοίκου Ροβιών για λύση της
σύμβασης μίσθωσης καταστήματος του στη θέση Μουριές λόγω
διακοπής εργασιών από 20/9/2016 .
Θέμα 100: Ανάκληση της αρίθμ. 93/2013 απόφασης δημοτικού
συμβουλίου «Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού χώρου που
βρίσκεται στην παραλία Μακρύ Γιαλός της τοπικής κοινότητας
Βλαχιάς για τοποθέτηση καντίνας» .
Θέμα 101: Μερική ανάκληση της 140/2016 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Εισήγηση για την λειτουργία στάσιμου
υπαίθριου εμπορίου σε τοπικές Κοινότητες του Δήμου για το
έτος 2016» .
Θέμα 102: Οριοθέτηση αγροτεμαχίου εντός παιδικής χαράς στον οικισμό
Ροβιών.
Θέμα 103: Αίτηση Αλεξίου Βασιλικής με την οποία ζητάει παράταση της
αρχικής μίσθωσης για το κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΜΠΑΡ»
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν.
2741/1999
Θέμα 104: Επιστολή Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα
Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) για μείωση των δημοτικών φόρων και τελών.
Θέμα 105: Αίτηση κ. Μπλουκίδη Γ και Σια για διαγραφή οφειλής
Θέμα 106: Αίτηση κας Αλεξανδρίδη Αννας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 107: Αίτηση κας Τριανταφύλλου Μαρίας για διαγραφή οφειλής
Θέμα 108: Αίτηση κ. Δούστου Γεωργίου για διαγραφή οφειλής
Θέμα 109: Αίτηση κ. Κυρίτση Δημητρίου για διαγραφή οφειλής.
O Δήμαρχος
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Χρήστος Καλυβιώτης

25 Σχόλια:

ΤΑ ΠΡΩΙΝΑ Δ.Σ.ΚΑΝΤΑ ΜΟΝΟ ΣΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ

Ο Χατζής κανονίζει τα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά αν είναι δυνατόν ο πρακτικόγραφος να έχει τόση επιρρή για το πότε θα γίνουν τα συμβούλια. Στείλτε τον πειθαρχικό και ασε τους λαϊκιστες να ωρύονται.

ΤΑ Δ.Σ.ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ

ΧΡΗΣΤΟ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΣΕ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΩ ΣΤΕΙΛΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ

Παιδιά, ο πρακτικογράφος έχει να πληρωθεί για τις απογευματινές υπερωρίες του πάνω από ένα χρόνο. Εργαζόμενος είναι, όχι εθελοντής. Πως θα αντιδράσει ο άνθρωπος. ΤΖΜΠΑΤΖΗΔΕΣ!

Από τις εισηγήσεις βλέπω ότι ο κ.Στεργίου και η παράταξή του είναι όλο προτάσεις για να βελτιωθεί η λειτουργία του Δήμου

Ρε χατζή όταν τελειώσεις με τους ημετέρους βάλε στην ημερήσια διάταξη και τα δικά μας. Θα ήθελα να ξέρω γιατί οι διαγραφές οφειλών κάποιων δημοτών είναι πιο σημαντικές από άλλων;

Τα παρακάτω συλλογικά αιτήματα δεν είναι σημαντικά Χατζή και ασχολήσε με τα ατομικά;


Θέμα 73: Αίτηση – αναφορά κατοίκων οικισμού Παλιόβρυσης με θέμα
«Αναφορά προβλημάτων και αίτημα για επίλυση τους».

Θέμα 97: Αίτηση κατοίκων περιοχής Αγκάλης Δ.Ε Αγία Άννας με θέμα
«Αποχετευτικό σύστημα και εύρεση λύσης διόδου προς
θάλασσα».
Θέμα 75: Αίτηση Τμήματος Κρατικών Αρχείων και Αρχειακής Πολιτικής
για παραχώρηση δημοτικού ακινήτου.
Θέμα 76: Η αρίθμ. 3/2016 απόφαση τοπικού συμβουλίου Κεχριών περί
απομάκρυνσης από το μνημείο Ηρώων των μαρμάρινων
βαθμίδων λόγω επικινδυνότητας.
Θέμα 77: Η αρίθμ. 2/1016 απόφαση τοπικής Κοινότητας Κηρίνθου με
θέμα «Σχετικά με ερειπωμένη οικία στον οικισμό Ζωοδόχου
Πηγής».
Θέμα 2: Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 της ισχύουσας
κανονιστικής απόφασης ρύθμισης κυκλοφοριακού στη Δημοτική
Κοινότητα Λίμνης σύμφωνα με την με αριθμ. 123/2011
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:4ΛΘΦΩΛ5-Β)

Γιατί η αίτηση του Κυνηγετικου συλλόγου Λίμνης για χώρο στέγασης ήταν πιο σημαντική κ. χατζή από τις παρακάτω αιτήσεις άλλων συλλόγων; Πότε θα μπουν προς συζήτηση;

Θέμα 89: Αίτηση Εμπορικού Συλλόγου Ροβιών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του.
Θέμα 90: Αίτηση Πολιτιστικού Φυσιολατρικού Συλλόγου Δρυμώνα
«Προφήτης Ηλίας» για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 91: Αίτηση Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού για παραχώρηση
χώρου για στέγαση του.
Θέμα 92: Αίτηση Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Λίμνης για παραχώρηση χώρου για στέγαση του.
Θέμα 93: Αίτηση Εταιρείας Ευβοικών Σπουδών για παραχώρηση χώρου
για στέγαση του

Το δασονομείο δεν σε απασχολεί Χατζή; Γιατί έχει μείνει εκτός ημερησίας

Θέμα 69: Στέγαση Δασονομείου.

ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΣΤΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΛΕΥΗ

Άκουσα ότι θα απέχει η παράταξή Στεργίου και οι αποστάτες λόγω κωλύματος. Έχουν ετοιμάσει και ανακοίνωση καταγγελίας γιατί δεν εξυπηρετούνται οι δημότες

Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΑΡΘΕΙ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΝ ΠΕΡΕΙΜΕΝΕΙ ΜΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΡΑ

Κ.Βούρτσα,
Πιστεύω να ξέρετε ότι οι βούρτσες απο τρίχα χοίρου είναι οι καλύτερες, θα έχετε αρκετές για κάθε χρήση.
Καληνύχτα μεγάλε (μάλλον στο σκοτάδι ζεις μέρα-νύχτα).

ΑΛΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ.

Κ.Βούρτσα,
αντιλαμβανομαι οτι σε αρεσουν οι βουρτσες γιθ αυτο αναφερεσαι συνεχεια γι αυτες και μαλλον δεν εχεις και τιποτα αλλο να πεις
το λεξιλογιο ειναι πλουσιο και λυπαμαι πολυ που εκφραζεσαι ετσι δημοσια

ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΡΤΣΑ ΜΕ ΤΡΙΧΑ ΧΟΙΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΗΚΕ . ΓΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟ ΥΠΟΚΛΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑΤΑ.

ΣΤΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΑΡΧΙΒΟΥΡΤΣΑΡΑ ΣΟΥΧΟΥΜΕ

Βούρτσα αληταρά.
Ας έρθουν ΟΛΟΙ οι δημότες να θαυμάσουν την πολιτικούς εκπροσώπους που
ΕΜΕΙΣ επιλέξαμε.
Οι "βούρτσες" που επιλέξαμε ίσως μας ξυπνήσουν και τους στείλουμε εκεί που ανήκουν στο ΧΟΙΡΟΣΤΣΙΟ.

ΕΡΧΟΝΤΕ ΞΈΝΑ ΚΕΦΆΛΙΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΣΟΎΡΑ ΠΕΡΙΜΈΝΕΤΕ ΥΠΟΜΟΝΉ...............

Δηλαδή 10:22
Το ντόπιο μέτωπο αποστάτες,οι περί την Νέα Πνοή,Ενωτιάδης,Ψαρρός,Μάρκου,
Τριάντης........αισχρές καταγγελίες, πειθαρχικά,μη ψήφιση προϋπολογισμού.......
δεν μπορέσατε να ρίξετε τον δήμαρχο και καλείτε ενισχύσεις!!!!!
ΜΑ είστε ΤΟΟΟΟΣΟ ανίκανοι.
Εμείς το ξέρουμε καιρός να το χωνέψετε και σεις.

ΔΗΜΟΣΙΟ:1267 υπάλληλοι "μπουμπούκια"....
Άρθρο στο evia top,μήπως το ΕΒ θα μπορούσε να το αναδημοσιεύσει?
Ερώτηση: πόσοι απο αυτούς συνεχίζουν ανενόχλητοι την εργασία τους?
Πόσοι απο αυτούς τιμωρήθηκαν?

Πόσοι υπάλληλοι με πλαστα δικιολογητικά είχαν γίνει προϊστάμενοι ? τα λεφτά θα τα επιστρέψουν? υπάρχει διαφάνεια ή όχι? Αρε κατακαιμένο κράτος άρε συριζα

ΠΡΟΣ 9.01 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙΜΕΧΡΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011 ΦΤΑΙΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ;!!!
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ. ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ!

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.