Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Νέο πρόγραμμα για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων μικρών δήμων – Τεχνικός σύμβουλος αναλαμβάνει η ΕΕΤΑΑ


Νέο πρόγραμμα στήριξης των μικρών δήμων της χώρας υλοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέγραψε σήμερα διά του προέδρου του, Κ. Βαρλαμίτη, προγραμματική Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εκπροσωπούμενη αντίστοιχα από τον Θ. Γκοτσόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη του προγράμματος επιχορήγησης των μικρών δήμων.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) τους δήμους της χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων καθώς και τους ορεινούς δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού δημοτικού συμφέροντος.

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιχορηγεί την εκπόνηση μελετών και το κόστος υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων των μικρών νησιωτικών και όλων των ορεινών δήμων της χώρας που, μέχρι σήμερα, αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες για να υλοποιήσουν ακόμη και στοιχειώδη επενδυτικά προγράμματα, λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και περιορισμένων πόρων χρηματοδότησης.

Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επιχορηγεί την εκπόνηση μελετών και το κόστος υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων των μικρών νησιωτικών και όλων των ορεινών Δήμων της χώρας που, μέχρι σήμερα, αντιμετώπιζαν σοβαρές δυσκολίες για να υλοποιήσουν ακόμη και στοιχειώδη επενδυτικά προγράμματα, λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και περιορισμένων πόρων χρηματοδότησης.

Με την προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη σήμερα η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Ταμείου, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:


  • τη σύνταξη του Κανονιστικού Πλαισίου του προγράμματος επιχορήγησης και του σχετικού Οδηγού εφαρμογής
  • την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων από το στάδιο προετοιμασίας υποβολής της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης έως και την ολοκλήρωση του έργου (helpdesk)
  • τη σύνταξη και υποβολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της πρότασης.«Η συνεργασία Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τον ρόλο του Ταμείου ως κρίσιμου χρηματοδοτικού μοχλού ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο καθώς και το όραμα αυτού για μία υγιή και συνεχώς αναπτυσσόμενη τοπική κοινωνία», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.