Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για τον τρόπο στήριξης των δήμων από την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)Τον «οδικό χάρτη» συνεργασίας των δήμων της χώρας με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.) για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων περιγράφει σημερινή εγκύκλιος του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η ΜΟΔ υποδέχεται αιτήματα από πλευράς δήμων καθ΄ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση σε νησιωτικούς, ορεινούς και απομακρυσμένους δήμους, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό τους τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων.

Για τα αιτήματά τους οι δήμοι μπορούν να απευθύνονται στο ειδικό Σημείο Επαφής για τους ΟΤΑ που λειτουργεί στη ΜΟΔ στα τηλέφωνα 213-1310161 (κα Δρετάκη), 213-1310212 (κα Πινήρου). 213 -1310185 (κα Βέργη) και στο email: otasupport@mou.gr.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΜΟΔ δωρεάν είναι οι εξής:

Τεκμηρίωση διοικητικής ικανότητας και διαχειριστικής επάρκειας, σχεδιασμός, εξειδίκευση και ωρίμανση έργων, ορθή εφαρμογή του εθνικού και κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, παρακολούθηση της υλοποίησης ενταγμένων έργων, επίσπευση των διαδικασιών καταχώρησης δαπανών και ολοκλήρωσης πληρωμών, διοικητική διαχείριση και διαχειριστική ολοκλήρωση των έργων.

Επίσης η ΜΟΔ παρέχει κατάρτιση στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εμπλέκονται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, μέσω σεμιναρίων, e-learning, αλλά και επιτόπου εκπαίδευσης. Ήδη, μάλιστα, εκατοντάδες στελέχη δήμων έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης της ΜΟΔ.

Τέλος, η ΜΟΔ διαθέτει στους δήμους εργαλεία και υπηρεσίες για την οργάνωση και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως μεθοδολογίες σχεδιασμού ολοκληρωμένων τοπικών παρεμβάσεων, οδηγοί ωρίμανσης έργων και υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, πρότυπα διαγωνισμών, συμβάσεων, καθώς και αναφορών προόδου έργων, φιλοξενία στο data center της ΜΟΔ των sites του δήμου (virtual server).

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.