Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Τι αλλάζει στο νέο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης – Τον Οκτώβριο η δημοσίευση της πρόσκλησης


Επανασχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και σύντομα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία με τη συμμετοχή των δήμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του localit.gr, ο φετινός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι πολύ μειωμένος, 2 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με αυτό της προηγούμενης φάσης που ανήλθε στα 86 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα στην προηγούμενη φάση του προγράμματος είχαν λάβει μέρος περισσότεροι από 250 Δήμοι, με 275.000 επωφελούμενους, που παρακολούθησαν 15.000 τμήματα επιμόρφωσης, στα οποία εργάστηκαν πάνω από 5.000 άτομα, ως εκπαιδευτές ή διοικητικό προσωπικό και ο προϋπολογισμός της προηγούμενης φάσης ανήλθε στα 86 εκ. ευρώ.

Στην παρούσα φάση και σύμφωνα με το νέο ΕΣΠΑ, ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος ανέρχεται στα 32 εκ. €, με στόχο να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον ο ίδιος αριθμός δήμων, αλλά με περισσότερους ωφελούμενους.

Το βέβαιο είναι ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί, καθώς οι πόροι προέρχονται από το ΕΣΠΑ και για το λόγο αυτό είναι προσδιορισμένοι. Δεν αποκλείεται ωστόσο σε μελλοντική φάση να μπορέσει να γίνει ανασχεδιασμός του προϋπολογισμού και να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Ακριβώς λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης και προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία του προγράμματος, ο επανασχεδιασμός του κινείται προς την κατεύθυνση ριζικούς περιορισμού του διοικητικού κόστους του.

Το βασικό σενάριο προβλέπει για την εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού τη σύμπραξη των Κέντρων Δία Βίου Μάθησης με τα Κέντρα Κοινότητας, που θα λειτουργήσουν στους δήμους, ώστε η ενημέρωση και πληροφόρηση των δημοτών, σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης να γίνεται μέσω των Κέντρων Κοινότητας, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Στην περίπτωση που δεν ευοδωθεί αυτό το σενάριο, τότε , το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον παλιό σχεδιασμό, αξιοποιώντας το συντονιστή κάθε δήμου για την πληροφόρηση των δημοτών.

Η βασική αλλαγή που εισάγεται στο νέο κύκλο των προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης είναι το γεγονός ότι παρόλο που εξακολουθούν να είναι προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης, ωστόσο στη νέα φάση, θα είναι εστιασμένα στις πραγματικές ανάγκες των δήμων και θα έχουν ως στόχο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, που θα μπορούν στην συνέχεια να πιστοποιηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Βασικός στόχος της πιστοποίησης είναι η δυνατότητα ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, με νέα προσόντα και η δημιουργία μεγαλύτερων πιθανοτήτων επανένταξης των δημοτών, στην αγορά εργασίας, ώστε να ενισχυθεί και η κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ως κύριος άξονας του νέου προγράμματος διαμορφώνεται το τρίπτυχο Εκπαίδευση – Κατάρτιση – Απασχόληση.

Για να γίνει πράξη ο παραπάνω στόχος θα κληθούν οι δήμοι να καταθέσουν προτάσεις που να εστιάζουν στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τους.

Ώριμες θα θεωρούνται οι προτάσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές και θα συνοδεύονται από επιχειρηματολογία που θα βασίζεται είτε στην εμπειρία από την προηγούμενη υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, είτε στις ανάγκες ανάπτυξης του τοπικού ανθρωπίνου δυναμικού.

Για την ομαλότερη υλοποίηση της νέας φάσης θα υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των προγραμμάτων, ώστε αν εντοπιστούν προγράμματα που υπολειτουργούν ή δεν αξιοποιούνται να τερματιστούν και η χρηματοδότηση να χρησιμοποιηθεί για νέα.

Το σύνολο των λεπτομερειών του νέου προγράμματος θα είναι διαθέσιμο στην πρόσκληση, η οποία υπολογίζεται ότι θα δημοσιευτεί μέσα στον Οκτώβριο.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.