Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Κυριάκος Τάρλας: Δήμαρχε σας έχω καταγγείλει στην Αποκεντρωμένη και τον κ. Χαλιούλια και την Πρόεδρο της ΤΚ Μαντουδίου για την κοπή των ΚυπαρισσιώνΗ Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  στις 30 Μαρτίου 2018 αποφάσισε ότι δεν μπορεί να αποφασίσει επί του θέματος της κοπής των κυπαρισσιών στο  Μαντουδι καθόσον υφίσταται τετελεσμένο γεγονός.

 Το τετελεσμένο γεγονός αυτό  ξαναμπήκε προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ένα μήνα στις 26 Απριλίου από τους πετ-κοκίτες  συμβούλου προς περαίτερω πολιτική εκμετάλλευση όπως το συνηθίζουν.Από το Πρακτικό 1/30-3-2018 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.
ΘΕΜΑ «Κοπή Κυπαρισσιών στην Τ.Κ. Μαντουδίου».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Σήμερα την 30 Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 στο δημοτικό
κατάστημα Λίμνης συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας


Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και
εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής :
Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι,
Θέτω υπόψη σας την από 22-9-2017 αυτοψία του Προϊσταμένου του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου η οποία όπως αναφέρεται σε αυτήν έγινε κατόπιν αιτήματος
της Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου, την οποία σας παραθέτω

«κατόπιν σχετικής αίτησης με αριθμ. πρωτ. 5894/22-6-2017 της Πρόεδρου Τ.Σ. Μαντουδίου κ.
Παναγιώτας Μπούρα, επισκέφτηκα τον οικισμό Μαντουδίου την 22-9-2017. Από την αυτοψία που
διενέργησα παρουσία της προαναφερόμενης , διαπίστωσα τα εξής:
Στο ανατολικό μέρος της κεντρικής πλατείας Μαντουδίου, στην άκρη του δημοτικού δρόμου και
εντός παρτεριού, υπάρχουν δύο κυπαρίσσια, ύψους 6 μέτρων (αριθμ. (1) και (2) στο συνημμένο
χάρτη). Τα δύο αυτά δέντρα παρουσιάζουν εκτεταμένες ξηράνσεις κλάδων σε όλη την κόμη που
εκτίονται μέχρι την κορυφή.
Η παραπάνω βλάβη των δέντρων θεωρώ ότι είναι μη αναστρέψιμη και δεν μπορεί να διορθωθεί
με το κλάδεμα των δέντρων, δεδομένης της επέκτασης των ξηράνσεων μέχρι την κορυφή των
κυπαρισσιών
Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, δεν μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα, τα
παραπάνω δέντρα να καταστούν επικίνδυνα για πρόκληση ατυχήματος.
Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πώς η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι το κόψιμο των δέντρων και η
αντικατάσταση τους με άλλα κατάλληλα δέντρα ή θάμνους που θα υποδειχθούν
».
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Στις 26-2-2018 η απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου αναφέρει: «ομόφωνα
αποδέχεται την πρόταση του γεωπόνου του Δήμου κ. Νικόλαου Αρβανίτη όπως αυτή
διατυπώνεται στην από 22-9-2017 έκθεση αυτοψίας».

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κυριάκο Τάρλα, μέλος της ΕΠΟΙΖΩ ο οποίος είπε: Μα είμαστε
σοβαροί τώρα; Τα κυπαρίσσια έχουν κοπεί. Εγώ το πρωί όταν πήγαινα στην δουλειά, τον είδα
τον κύριο αυτόν, τον Αντιδήμαρχο τέλος πάντων, και νόμιζα ότι θα κλαδευτούν. Γιατί παλιότερα
είχαμε πάρει απόφαση να κλαδευτούν. Και είχατε συμφωνήσει και εσείς κ. Δήμαρχε.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ και είπε: Εγώ συμφωνώ
παγίως στην νόμιμη διαδικασία. Και αυτό έχει γίνει μέχρι του σημείου που πάρθηκε η απόφαση
από την τοπική κοινότητα. Δεν συνεχίστηκε η νόμιμη διαδικασία που σας είναι γνωστή, δηλαδή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο, μετά πολεοδομία ή οποία αποφαίνεται
πολεοδομικά και μετά από αυτό, γίνεται η κοπή των δέντρων.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Κυριάκο Τάρλα, μέλος της ΕΠΟΙΖΩ ο οποίος είπε: Εγώ προσωπικά
καταγγέλλω αυτό το θέμα, το έχουμε φέρει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε κάνει
καταγγελία στην Αποκεντρωμένη, καταγγέλλουμε και εσάς γιατί δεν ξέρω αν το ξέρατε ή δεν το
ξέρατε. Δεν κάνατε καταρχάς Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για αυτό το θέμα. Σου έστειλε ένα
έγγραφο ο γεωπόνος, δεν μας το κοινοποίησες.
Και τελικά είστε εσείς ο τελικός που φταίτε.
Και εσάς έχω καταγγείλει στην Αποκεντρωμένη και τον Αντιδήμαρχο σας τον κ. Χαλιούλια που
πήγε και το έκοψε, και την Πρόεδρο γιατί έχει και αυτή τεράστιες ευθύνες.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ηλία Κουκουρίκο, μέλος της ΕΠΟΠΙΖΩ ο οποίος είπε: Ποια είναι η
δική σας πρόταση κ. Δήμαρχε; Να κάνουμε αποδεκτό το αίτημα αυτό;
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ και είπε: Σας μιλάω
προσωπικά τώρα, πληροφορήθηκα για το γεγονός τις τελευταίες μέρες και εξεπλάγην, γιατί σε
όλους μας είναι γνωστή η νόμιμη διαδικασία που κανείς από μας δεν είχε την πρόθεση να την
παρεκκλίνει. Αν κάποιος, οποιοσδήποτε να είναι, μη εξαιρουμένου του εαυτού μου για
οποιοδήποτε λόγο έχει κάνει κάτι που είναι ενάντια στην διαδικασία και στον νόμο να
αποδοθούν οι ευθύνες με όποιο τρόπο θέλει ο καθένας μας.
Πληροφορήθηκα και λυπήθηκα για το γεγονός, γιατί τίποτα δεν μας κόστιζε και δεν μας κοστίζει
να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες. Αυτά τα δέντρα είναι πάνω από ένα χρόνο που έχουν πάθει
αυτή την αρρώστια και είναι γνωστό σε όλους μας ότι εκκρεμεί.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ηλία Κουκουρίκο, μέλος της ΕΠΟΠΙΖΩ ο οποίος είπε: κ. Δήμαρχε,
τέλος πάντων, αφού το πληροφορηθήκατε δεν έπρεπε να το φέρετε στην Επιτροπή για
συζήτηση.
Δηλαδή καλούμαστε σήμερα να αποφασίσουμε και να συνηγορήσουμε με την θετική μας ψήφο
για μια παρανομία που έχει συντελεστεί. Ο κ. Χαλιούλιας, κ. Δήμαρχε προέβη στην κοπή δύο
δέντρων στην πλατεία του Μαντουδίου χωρίς να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Εσείς που επικαλείστε συνεχώς την νομιμότητα, φέρνετε ένα θέμα τώρα, που δεν έπρεπε να έχει
έρθει καν για συζήτηση. Δηλαδή τι να αποφασίσουμε; Από την στιγμή που έχουν κοπεί ήδη. Τι
να πούμε τώρα, εγώ προσωπικά λέω όχι.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ και είπε: Άκουσα με
προσοχή αυτά που είπατε, και μου λέτε γιατί το έφερα αυτό το θέμα. Αν δεν έφερνα αυτό το
θέμα, που έπεσε στην αντίληψή μου, που εκκρεμεί τότε θα μπορούσε να μου πει ο οποιοσδήποτε
ότι συγκαλύπτω και υποκρύπτω πράγματα. Το φέρνω σε σας και πάρτε όποια απόφαση θέλετε.
Αυτή είναι η θέση μου.
Ο λόγος δόθηκε στην κ. Σοφία Κωνσταντάκη – Φλώκου, Αντιπρόεδρο της ΕΠΟΙΖΩ η
οποία είπε: Εγώ έχω μια απορία κ. Δήμαρχε, ο κ. Χαλιούλιας σαν Αντιδήμαρχός σας δεν σας
ενημέρωσε; Έκανε του κεφαλιού του;
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ και είπε: Να σας το πω
λοιπόν. Ο Δήμος μας είναι μεγάλος, οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητες. Αλλά και η αυθαιρεσία
του οποιουδήποτε δεν μπορεί να ελέγχεται από τον Δήμαρχο, ο καθένας έχει τις ευθύνες του.
Ο λόγος δόθηκε στην κ. Σοφία Κωνσταντάκη – Φλώκου, Αντιπρόεδρο της ΕΠΟΙΖΩ η
οποία είπε: Εγώ σαν αντιπρόεδρος Ε.Π.Ζ. δεν θα συμφωνήσω, δεν θα γίνω συνένοχος στην
παρανομία του Αντιδημάρχου.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ευάγγελο Αλατζά, μέλος της ΕΠΟΙΖΩ, ο οποίος είπε: Δεν το
ψηφίζω, γιατί δεν γίνανε οι κατάλληλες νόμιμες διαδικασίες.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ιωάννη Κανελλόπουλο, μέλος της ΕΠΟΙΖΩ, ο οποίος είπε: Το
θέμα αυτό ήρθε να το ψηφίζουμε ή σαν ενημέρωση;
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ και είπε: Το θέμα είναι
κοπή κυπαρισσιών στην τοπική κοινότητα Μαντουδίου. Ένας μπορεί να πει κοπήκανε τα
δέντρα είναι τετελεσμένο γεγονός, άλλος μπορεί να πει παρανόμως κοπήκανε, άλλος μπορεί να
πει έχω την έγκριση της τοπικής κοινότητας κλπ, ότι θέλει ο καθένας μας μπορεί να πει.
Αυτή τη στιγμή, να μπω εγώ στην θέση σας, αυτή τη στιγμή το θέμα είναι τετελεσμένο έχουν
κοπεί τα δέντρα και επομένως δεν μπορεί να ληφθεί καμιά απόφαση, μπαίνω στην θέση σας.
Πείτε μου εσείς κάτι καλύτερο να το πάρουμε ως απόφαση.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος της ΕΠΟΙΖΩ, ο οποίος είπε: Είναι ένα
θέμα τετελεσμένο, χωρίς να έχουν γίνει οι διαδικασίες. Κατά συνέπεια η ενέργεια αυτή από τον
αιρετό ο οποίος έδωσε την εντολή να κοπούν αυτά τα δύο δέντρα, εμείς λοιπόν κατά συνέπεια
σήμερα δεν μπορούμε να πάρουμε καμιά απόφαση. το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι
εδώ έχει τελεστεί παράβαση καθήκοντος από τον αιρετό και αυτό πρέπει οι αρμόδιοι να το
εξετάσουν.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ηλία Κουκουρίκο, μέλος της ΕΠΟΠΙΖΩ ο οποίος είπε: Εγώ θα
συμφωνήσω απόλυτα, δεν ψηφίζεται αυτό το θέμα, έτσι; εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την
τοποθέτηση του κ. Κουτσουρά.
Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος της ΕΠΟΙΖΩ, ο οποίος είπε: Δεν
μπορούμε να αποφασίσουμε. Αφού έχει γίνει με μη νόμιμο τρόπο τι να αποφασίσουμε; Έχει
τελεστεί παράβαση καθήκοντος.
Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ και είπε: Αντί του
αποφασιστικού, να είναι «διαπιστώνεται», ότι δεν μπορεί να αποφασίσει για αυτούς τους
λόγους. Δεν παίρνουμε απόφαση αλλά γράφουμε στην θέση του αποφασίζει ότι διαπιστώνεται
ότι δεν μπορεί να αποφασίσει καθόσον υφίσταται τετελεσμένο γεγονός, έτσι και έτσι.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του κ. Προέδρου
2. Το άρθρο 73 του Ν.3852/2010.
3. Την από 22-9-2017 έκθεση αυτοψίας Προϊσταμένου του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου.
4. Την με αριθμ. 1/26-2-2018 απόφαση της Τοπικής κοινότητας Μαντουδίου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής δεν μπορεί να αποφασίσει επί του θέματος καθόσον υφίσταται
τετελεσμένο γεγονός.

10 Σχόλια:

ρε κοπανοι λιγο κλαδεμα ηθελαν ολα για την καταστροφη ντροπη σασ ΑΝΙΚΑΝΟΙ

Kyriakos enas agramatos...distixws omos volemenos sto dimosio xarh sto mpampatou megalo morfomeno kai epanastath tis perioxhs ********************.palio provata madoudianoi ***************** ***** alla ton levedh tou ton tsolia tou xaxa katafere na ton volepsei gia panta na tou parexei ti sintaxh kai ton misto tou gia panta..palio zontovola madoudianoi alla kalla na ta patete giati h misoi eiste roufianoi kai h allh mish keratades..den lew hparxei kai ena 5 tois ekato pou elne arsenikoi..kai xanagirizw pisw autos o antrwpos katigile ton dhmarxo kai ton antidhmarxo. Gia ta dentra leei re agramate an se valoun na xexwriseis mia mpala sano me mia mpala trifhlh den ta xereis ti eine th..xaxaxa telos pantwn kalla na ta patoume oloi mas kai egw mazi giati mas ekprosopoune tetia agramata kai hliteia skoupidia...h parkmh tou madoudiou eine toso megalh pou den ta exei pato..

Ο Κυριάκος είναι άτομο αρχών διαφωνεί με την διαδικασία άσχετα με την ουσία.

Αυτοψία του Προϊσταμένου του Τμήματος Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
"Τα δύο αυτά δέντρα παρουσιάζουν εκτεταμένες ξηράνσεις κλάδων σε όλη την κόμη που εκτίονται μέχρι την κορυφή.
Η παραπάνω βλάβη των δέντρων θεωρώ ότι είναι μη αναστρέψιμη και δεν μπορεί να διορθωθεί με το κλάδεμα των δέντρων, δεδομένης της επέκτασης των ξηράνσεων μέχρι την κορυφή των
κυπαρισσιών
Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων, δεν μπορώ να αποκλείσω την πιθανότητα, τα παραπάνω δέντρα να καταστούν επικίνδυνα για πρόκληση ατυχήματος.
Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω πώς η πιο ενδεδειγμένη λύση είναι το κόψιμο των δέντρων και η αντικατάσταση τους με άλλα κατάλληλα δέντρα ή θάμνους που θα υποδειχθούν".

Γλοιώδες ανθρωποειδές είναι.

Πράγματι, είναι εγκληματικό να κοπούν δυο μοναδικά δένδρα σε μια περιοχή που τα δένδρα σπανίζουν.
Χάθηκε ο πολύτιμος ίσκιος όπου σταλίζαν τα ζωντανά και οι τουρίστες για να αποφύγουν τις ακτίνες του καυτού ήλιου της ερήμου.
Οι ευθύνες είναι τεράστιες και πρέπει να αποδοθούν.
Το λαϊκό δικαστήριο αποφάσισε για τις ευθύνες.
Να γίνει Λαϊκή συνέλευση άμεσα, για να αποφασιστεί η ποινή, και να εκτελεστεί χωρίς καμία καθυστέρηση.
Πρέπει να δοθεί η ικανοποίηση στα δένδρα που κόπηκαν πως εδώ δεν περνάει η ατιμωρησία.
Προτείνω θάνατος δια λιθοβολισμού.

ΥΓ. πόσο λένε πως ανέβασε ο Κυριάκος τα χρέη της ΔΕΥΑ το ξέρουμε;

Διυλίζετε τον κώνωπα και καταπίνετε την κάμηλον.

για την καταστροφη που εχετε επιφερει στο δημο ρε ρεμαλια αποστατεσ δεν σασ πειραξε τα δυο ξερα δενδρα σασ πειραξανε βρε ουστ,ουστ

2 Μαΐου 2018 - 5:49 μ.μ.

μισο εκατομυριο και βαλε

Ή ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΓΕΟΠΩΝΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ.
ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΧΕΣ.
ΒΕΒΑΙΑ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΣΠΕΡΝΕ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ.

ΠΝΙΓΗΚΑΜΕ.ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΦΑΝΤΟΙ

Το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Καλυβιώτης Πρόεδρος της ΕΠΟΙΖΩ και είπε: Να σας το πω
λοιπόν. Ο Δήμος μας είναι μεγάλος, οι Αντιδήμαρχοι έχουν αρμοδιότητες. Αλλά και η αυθαιρεσία
του οποιουδήποτε δεν μπορεί να ελέγχεται από τον Δήμαρχο, ο καθένας έχει τις ευθύνες του.

ΕΔΩ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.