Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Κοινωφελής Επιχείρηση: Αχρηστευμένη απο την αποδιοργανωσιά Ψαρρού

Την Τρίτη 21/2 το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά για την λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης. Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας πρόεκυψε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το Φεβρουάριο του 2011  από την συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων Νηλέως και Κηρέως. Το συνολικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 632.172 € (ευρώ) που προέρχεται από τα κεφάλαια των συγχωνευόμενων Επιχειρήσεων. Η επίσημη έναρξη της επιχείρησης ειναι  η 16.06.11  όταν δημοσιεύτηκε η σύσταση στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 1434 Β /16.06.2011).


Το έργο της επιχείρησης θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του δήμου σημαντικά, αφού το αντικείμενο δραστηριότητας της έχει μεγάλο εύρος. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις ειναι υπεύθυνες για την οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης και τουριστικής ανάπτυξης, την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, κλπ. Ό ρόλος της γίνεται σημαντικότερος στην παρούσα οικονομική κρίση γιατί θα είναι υπεύθυνη για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη και την στήριξη των αστέγων και οικονομικά αδυνάτων.


Δυστυχώς όμως, η επιχείρηση από την σύσταση της ακόμη ξεκίνησε στραβά. Η σύσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και η επιλογή των μη αιρετών μελών της και εκπροσώπων φορέων από το χώρο των ημετέρων είναι προκλητική. Η ποιότητα ζωής δεν έχει λάβει χαμηλή προτεραιότητα  απο τον κ. Ψαρρό, πριν λίγες βδομάδες αποκαλύψαμε οτι έχει σχεδόν αχρηστεύσει και ένα άλλο σημαντικό δημοτικό θεσμό την επιτροπή ποιότητας ζωής.

Ένα μπάχαλο.

Γενικώς οι προηγούμενες Κοινωφελείς εταιρείες Κηρέως και Νηλεως αποτελούν ένα παράδειγμα κακοδιοίκησης και προχειρότητας στο δήμο μας. Η έκθεση από τον ορκωτό λογιστή Κουτρουμπή Ευθυμίο που δημοσιεύτηκε στο Διαύγεια στις 12/12/11 με δίνει μια γεύση από το μέγεθος της κακοδιαχείρισης και της μπακαλικής που ακολουθήθηκε. Ο ορκωτός λογιστής δυσκολεύτηκε να οριστικοποιήσει την καταγραφή και αποτίμηση των προηγούμενων επιχειρήσεων γιατί υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην καταγραφή και αποτίμηση υποχρεώσεων προς Προμηθευτές, Πιστωτές, Εργολάβους, υποχρεώσεων προς Ι.Κ.Α, υποχρεώσεων προς Εφορία, και μη υποβολή Δηλώσεων προς Εφορία. Δυσκολευτήκαν να αποτιμήσουν βασικά μεγέθη όπως τα υπόλοιπα πελατών, χρηματικών διαθεσίμων, απαιτήσεων από μη εισέτι εισπραχθείσες επιχορηγήσεις, πιστωτών, δανείων κλπ. Κάποιοι δεν κράταγαν τα βιβλία των εταιρειών όπως θα έπρεπε μάλιστα όταν μιλάμε για ποσά της τάξεως των 600 χιλιάδων ευρώ.


Στον ίδιο δρόμο κακοδιοίκησης και ανοργανωσιάς και η τωρινή Κοινωφελής Επιχείρηση

Τι πρόβλεπει ο σχετικός οδηγός του ΥΠΕΣ για την 
τωρινή Κοινωφελή Επιχείρηση ;

-Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν είτε την παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση π.χ. είσπραξη αντιτίμου είτε την παραχώρηση εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού χωρίς αντάλλαγμα κ.α. (ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ αλλά και δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις που λογικά θα έπρεπε να παραχωρηθούν για διαχείριση στην δημοτική επιχείρηση δόθηκαν σε νεοσύστατο τοπικό σύλλογο)

-Εκπόνηση διετούς προγράμματος δράσης της επιχείρησης, υποβολή του για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ)

-Εκπόνηση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών, κανονισμού προσωπικού (μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση της πράξης της συγχώνευσης, θα έπρεπε να είχε γίνει ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του 2011) και κανονισμού οικονομικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΕΝ ΕΦΤΑΣΕ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ).

-Σύνταξη ιδιαίτερου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α (δηλαδή έπρεπε να έχει γίνει ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2012, 
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

-Προκήρυξη για πρόσληψη Διευθυντή, εφόσον δεν υπάρχει ήδη (απόφαση Δ.Σ., δημόσια προκήρυξη) (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ).

-Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο και στον Διευθυντή της επιχείρησης

Οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις όπως όλα τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α είναι υποχρεωμένες να αναρτούν όλες τις αποφάσεις τους, τους προϋπολογισμούς, απολογισμούς, και ισολογισμούς τους στο Διαύγεια.  Παρότι η ΔΕΥΑ και οι σχολικές επιτροπές του δήμου ειναι στο Διαύγεια, η Κοινωφελής Επιχείρηση είναι απούσα.

Αναζητήσαμε στο Διαύγεια και την Ιστοσελίδα του δήμου τα παραπάνω στοιχεία. ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. Η μόνη δραστηριότητα της επιχείρησης περιορίζεται σε μια πρόσκληση τον Απρίλιο του 2011 προς τους φορείς της περιοχής για την ανταλλαγή απόψεων. Σχετικά με το έργο που έπρεπε να επιτελέσει από την λίστα παρακάτω, μπορείτε να κρίνετε μόνοι σας τι έχει κάνει. Ο Καλλικράτης προβλέπει ότι ότι κοινωφελείς επιχειρήσεις που είναι ανενεργές για πάνω από δύο χρόνια, λύονται υποχρεωτικά.


Μερικές πληροφορίες για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση.


Το Διοικητικό της Συμβούλιο:

Πρόεδρος : Μπάρετ Αντώνιος με αναπληρωτή του τον κ. Τζαχρήστο Χρήστο

Αντιπρόεδρος : Ριτσώνης Άγγελος με αναπηρωτή του τον κ. Τσούμαρη Αθανάσιο

Αιρετός πλειοψηφίας: Στέφου Κυριακή με αναπληρωτή τον κ.Φραγκογιαννάκη Κων/νο

Αιρετός μειοψηφίας : Γιαννιός Κων/νος με αναπληρωτή τον κ. Κομποθανάση Χρήστο

Μέλος :Φλώκος Γεώργιος με αναπληρωτή την κα Κωνσταντινίδου Ελένη

Μέλος : Βουτσελά Χρυσούλα με αναπληρώτρια την κα Ασημακοπούλου Βασιλική

Μέλος : Χασιώτης Γιάννης με αναπληρωτή την κα Πετρίδου Μαρία

Εκπρόσωπος Φορέα (Πολιτιστικός Σύλλογος Μαντουδίου «ΜΑΚΙΣΤΟΣ»: κα Αθανασιάδου σοφία με αναπληρώτρια την κα Μπίλα Κυριακή

Ενα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής προτείνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου και τρία μέλη είναι δημότες με πείρα σε αντίστοιχες κοινωνικές μονάδες.

ΣΤΟΧΟΙ


Η Κοινωφελής Επιχείρηση εχει σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών προς τον Δήμο. Το αντικείμενο της είναι:

1. Η αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

2. Η οργάνωση Δημοτικής συγκοινωνίας.

3. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

4. Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη.

i) Συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που αφορούν παροχή υπηρεσιών υγείας (κέντρα αγωγής υγείας, υποστήριξη πολιτών με αναπηρία, συμβουλευτική στήριξη θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κέντρα πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών κλπ)

ii) Μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων Δημοτών

iii) Ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (Α.ΜΕ.Α)

iv) Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων για την ομαλή ένταξη των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

v) Δημιουργία δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης.

5. Δημιουργία τμήματος προληπτικής ιατρικής .

6. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού (Πνευματικό και Πολιτιστικό κέντρο, μουσείο, πινακοθήκη, κινηματογράφος, θέατρο, ωδείο, σχολή εικαστικών τεχνών, διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.)

7. Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού.

8. Διοργάνωση και άλλων εκδηλώσεων συνδεδεμένων με τον πολιτισμό.

9. Δημιουργία γραφείου υποθέσεων πολιτών και πληροφόρησης σε θέματα: ανεργίας, επιχειρηματικότητας, επαγγελματικής κατάρτισης, προστασίας περιβάλλοντος, ενημέρωσης καταναλωτή, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχα εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

10. Μέριμνα για την προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος και προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.

11. Προώθηση του τουρισμού σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο και λειτουργία γραφείου τουρισμού με σκοπό:

i) Την αύξηση των τουριστικών εσόδων

ii) Την διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος

iii) Την ικανοποίηση των πελατών – τουριστών

iv) Την αποφυγή επέκτασης κοινωνικών προβλημάτων και

v) Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

12. Κάθε άλλο αντικείμενο που έχει συνάφεια με τον σκοπό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση δεν έχει εμπορικό ή βιομηχανικό χαρακτήρα, ούτε κρατικές αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 παρ.2 του Ν.3463/2006.ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑΒρήκαμε στο Ιντερνετ τις δραστηριότητες για το 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης  ενος ακριτικού και απομονωμένου δήμου, του δήμου Ορεστειάδας προς παραδειγματισμό των δημοτικών μας αρχόντων.  Η Κοινωφελης Επιχείρηση Ορεστειάδας  διαχειριζεται τα παρακάτω:
-ΤΜΗΜΑΤΑ ΩΔΕΙΟΥ 
-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
-ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 
-ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΟΥ 


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
 Ρεσιτάλ Σαξοφώνου – πιάνου από τους Στάθη Μαυρομάτη (κορυφαίο Φιλαρμονικής
Αθηνών) και την Αγγελική Παπανικολάου.

ΦΕΒΡΟΥΡΙΟΣ 2011
 Μουσική εκδήλωση από τη Χορωδία του Ωδείου της Επιχείρησης
 Αποκριάτικο πάρτι για τους μαθητές ΑΜΕΑ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
 Ρεσιτάλ πιάνου του διεθνούς φήμης πιανίστα Παναγιώτη Τροχόπουλου για τον
εορτασμό των Θεοδωρείων 2011.
 Μαθητική συναυλία των σπουδαστών που αρίστευσαν στις εξετάσεις προόδου του
πρώτου εξαμήνου του Ωδείου της Επιχείρησης και απονομή των πτυχίων στους
απόφοιτους του περασμένου έτους.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
 Συναυλία Μουσικής Δωματίου (βιολί - πιάνο) από διακεκριμένους σολίστερς της
Βουλγαρίας.

ΜΑΪΟΣ 2011
 Ρεσιτάλ πιάνου από νεαρούς τελειόφοιτους Ωδείων του Νομού Έβρου.
 Συναυλία Μουσικής Δωματίου (τσέλο - πιάνο) και σεμινάριο από διακεκριμένους
σολίστες της Γερμανίας σε συνεργασία με το Γερμανικό Προξενείο Θεσσαλονίκης.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΟΡΕΣΤΕΙΑ 2011
 Συναυλία συμφωνικής μουσικής στο πλαίσιο των Ορεστείων 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΔΑ 2011

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 Ρεσιτάλ τραγουδιού από τον σολίστ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Αντώνη Κορωναίο.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011
 Βραδιά Οπερέτας από διακεκριμένους προσκεκλημένους μονωδούς από τη Βιέννη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 Ρεσιτάλ Πιάνου – Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από τη γέννηση του μουσουργού Franz
Liszt (1811-1886) από τον Δ/ντη του Ωδείου της Επιχείρησης Δρ. Αθανάσιο Τρικούπη.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
 Χριστουγεννιάτικη μαθητική Συναυλία από τους σπουδαστές του Ωδείου της
Επιχείρησης.ΑΛΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δραστηριοτητες της Κοινωφελουςς Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας για το 2011-2012


0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.