Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Άλλο ένα χαστούκι στο ανεπίγνωστο Δημοτικό μας Συμβούλιο από την Αποκεντρωμένη ΔιοίκησηΗ Αποκεντρωμένη Διοίκηση αυτεπάγγελτα ακύρωσε την αριθ. 170/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία ο δήμος επιβαρυνόταν με τα δικηγορικά έξοδα της πειθαρχικής δίωξης 7 Δημοτικών Συμβούλων

Ο λόγος της ακύρωσης είναι ότι 3 από τους διωκόμενους την ιδιότητα των δημοτικών συμβούλων αι ενώ είχαν άμεσο συμφέρον, ο Ευάγγελος Γεωργατζής, η Σοφία Φλώκου – Κωνσταντάκη και η Κυριακή Στέφου συμμετείχαν στη συζήτηση και στη λήψη της υπ΄αριθ. 170/2017 απόφασης τουδημοτικού συμβουλίου του ως άνω δήμου, κατά παράβαση του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 10 παρ.6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα η εν λόγω απόφαση να είναι άκυρη.

Η υπόθεση αφοορούσε τους Μαρία Σεσοντή, Ιωάννη Κανελλόπουλο, Ελπίδα Ψαρρού, Σοφία Φλώκου – Κωνσταντάκη, Κυριακή Στέφου, Ευάγγελου Γεωργατζή, Ιωάννη Δανέλη
πού κλήθηκαν στο Πειθαρχικο Συμβουλίο της 12ης Ιανουαρίου 2018 .

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’) δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 παρ.6 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγος του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο δημοτικός σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη

6 Σχόλια:

Η κα Κωνσταντακάκη πόσες φορές συναίνεσε για ευνοϊκή μεταχείριση οικογενειακής επιχείρησης?
Μήπως το ηθικόν σταματάει στο κατώφλι του σπιτιού ?

Άλλη μιά απόδειξη της ποιότητας κάποιων δημοτικών συμβούλων.
Εχει προηγηθεί και η ακύρωση της οικονομικής επιτροπής γιά το ίδιο θέμα.
ΝΤΡΟΠΗ ΝΤΡΟΠΗ ΝΤΡΟΠΗ

Τί εξευτελισμός Στεργίου Καντζούρα;
Διαβάστε την απόφαση 170/2017 του Δ.Σ.

ΠΟΥ ΤΗ ΘΥΜΙΘΗΚΕΣ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ 4.33 μ.μ.
ΤΟ ΗΘΙΚΟΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ.
ΤΟ ΑΝΗΘΙΚΟΝ ΠΑΕΙ ΚΑΙΡΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ.
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΠΡΟΣΕΧΩΣ.
ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΣΠΕΡΝΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΘΕΡΙΖΕΙ.

ΑΙΣΧΟΣ. ΠΟΙΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ;;

6:51
Άλλος χορεύει και μεις πληρώνουμε τους εξυπνάκηδες.
Ο άλλος εφοριακός που βολτάρει κάθε πρωϊ δεν καταλαβαίνει πόσο παρακαλεί?

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.