Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Νικολάου : "Δεν φτάνει το νερό της Κεράμειας για επέκταση της υδροδότησης εκτός οικισμού". ΔΕΥΑ: "Από ποια στοιχεία προκύπτει αυτό κ. Νικολάου;"

Από το πρακτικό της αρίθμ. 8 / 15-3-2018 συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Έγγραφο Προέδρου Τ.Κ. Κεράμειας με τίτλο :«Άμεσος κίνδυνος
λειψυδρίας στον οικισμό της Τ.Κ. Κεράμειας λόγω παράνομων επεκτάσεων δικτύου ύδρευσης»
Αριθμός Απόφασης Νο 30 /2018


Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι ,ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας
Κεράμειας έστειλε έγγραφο, που έλαβε από τον Δήμο αριθμό πρωτοκόλλου
1001/12-2-2018 ,με θέμα:«Άμεσος κίνδυνος λειψυδρίας στον οικισμό της Τ.Κ.
Κεράμειας λόγω παράνομων επεκτάσεων δικτύου ύδρευσης» και αναφέρει τα
εξής:
«Κε Πρόεδρε η Τ.Κ. Κεράμειας ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αντιμετωπίζει
έντονο πρόβλημα επάρκειας πόσιμου νερού. Οι κάτοικοι του χωριού μας
συνεχώς καταφεύγουν σε μένα και γίνομαι δέκτης παραπόνων. Πριν μερικές
ημέρες ήρθα αντιμέτωπος με την αγανάκτηση των κατοίκων, διότι η
ΔΕΥΑΜΛΑ συνεχίζει αυθαίρετα επέκταση δικτύου σε εκτός οικισμού αγροτική-
βιοτεχνική περιοχή. Για την επέκταση αυτή δεν συζητήθηκε καν η γνώμη του
Τοπικού Συμβουλίου Κεράμειας ούτε μας ενημέρωσε κανείς, εάν υπάρχουν οι
προβλεπόμενες περιβαλλοντικές τοπογραφικές, οικονομοτεχνικές, τεχνικές
μελέτες.
Έτσι είναι πολύ πιθανόν χωρίς να έχουν γίνει οι νόμιμες διαδικασίες να
κατασκευαστεί το έργο επέκτασης του δικτύου ύδρευσης μήκους 800 μ. με ότι
επακόλουθο αυτό συνεπάγεται για την ομαλή υδροδότηση του
πυκνοδομημένου τμήματος του οικισμού Κεράμειας. Μετά τα παραπάνω
παρακαλώ όπως συζητηθεί το θέμα στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου για τη διερεύνηση ευθυνών και έκθεση σε κίνδυνο
λειψυδρίας του χωριού από βαριά αμέλεια ή δόλο».
Σε απάντηση του πιο πάνω εγγράφου η ΔΕΥΑΜΛΑ έστειλε προς τον
Δήμαρχο και κοινοποίησε στην Αντιδήμαρχο κ. Γεωργάκαινα και στον
εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας κ. Νικολάου Αθανάσιο, την πιο κάτω
απαντητική επιστολή:
«Κε Δήμαρχε με το αναφερόμενο στο θέμα έγγραφο του εκπροσώπου της
Τ.Κ. Κεράμειας δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για ανυπόστατα θέματα
ύδρευσης στην Τ.Κ. Κεράμειας με την αναρμόδια και παράνομη εμπλοκή του
κ. Αθανάσιου Νικολάου σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ. Οι
αρμοδιότητες του εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας αναφέρονται στο
άρθρο 82 του ν.3852/2010, η συμπεριφορά του εκπροσώπου της Τ.Κ.
Κεράμειας ενέχει πειθαρχικές ευθύνες υπέβασης της αρμοδιότητας με δόλο,
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 233 του ν.3852/2010.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και πριν προχωρήσουμε σε πειθαρχικά και
ένδικα μέσα, παρακαλούμε όπως οργανώσετε συνάντηση με τον κ.Αθανάσιο
Νικολάου για να συζητηθούν και να διευκρινιστούν τα αναφερόμενα στο
ανωτέρω σχετικό έγγραφό του κι επίσης τα κατωτέρω θέματα. 1) Με ποια
αρμοδιότητα ο κ. Νικολάου επεμβαίνει στο έργο και τις αρμοδιότητες της
ΔΕΥΑ, 2) από ποια στοιχεία προκύπτει ότι η Τ.Κ. Κεράμεια έχει πρόβλημα επάρκειας νερού, , 3) με ποια αρμοδιότητα δικαίωμα και λογική θέλει ο κ.Νικολάου να στερήσει από τους φορολογούμενους συμπολίτες μας τηνυδροδότηση με πόσιμο νερό που αποτελεί βασική κοινωφελή υποχρέωση της

ΔΕΥΑ και 4) οι προσωπικές αντιπαραθέσεις του κ. Νικολάου σε τοπικό
επίπεδο, δε συνάδουν με την ιδιότητα και τις αρμοδιότητες του εκπροσώπου
της Τοπικής Κοινότητας. Αναμένουμε να μας ενημερώσετε για την αιτούμενη
συνάντηση».
Ακολούθησε συζήτηση η οποία λεπτομερώς αναφέρεται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το
Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ
Ν.3663/2006 ,του Ν. 3852/2010 και την πρόταση του δημοτικού συμβούλου κ.
Στεργίου Ιωάννη : «Πρόταση την οποία καταθέτω για ψήφιση είναι να μην
γίνει σύνδεση του δικτύου αυτού το οποίο εκτελέστηκε με τι τρόπο εν πάση
περιπτώσει θα το δούμε, μέχρι να υπάρξει επάρκεια νερού, φαντάζομαι δεν
υπάρχει αντίρρηση και μετά αν υπάρχει νερό να δοθεί.
Δεύτερον να διερευνηθούν όλες οι πιθανές λύσεις ούτως ώστε να υπάρξει
επάρκεια νερού στην Τοπική Κοινότητα.
Και τρίτον να ελεγχθεί και το νερό το οποίο θα διατίθεται να είναι καθαρό, να
είναι διαυγές στους κατοίκους. Λοιπόν αυτά τα τρία τα καταθέτω».

ΟΜΟΦΩΝΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει α) Να μην γίνει σύνδεση του δικτύου που εκτελέστηκε σε εκτός
οικισμού αγροτική-βιοτεχνική περιοχή μέχρι να υπάρξει επάρκεια νερού στην
Τοπική Κοινότητα Κεράμειας.
β) Να διερευνηθούν όλες οι πιθανές λύσεις ούτως ώστε να υπάρξει επάρκεια
νερού στην Τοπική Κοινότητα Κεράμειας
γ) Να ελεγχθεί το νερό το οποίο θα διατίθεται στους κατοίκους να είναι
καθαρό και διαυγές

15 Σχόλια:

ΟΥΤΕ 3 ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η επιστολή της ΔΕΥΑ προς τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτη. Θα προχωρήσει λέει σε πειθαρχικά και ενδικα μέσα κατά του προέδρου ο οποίος έκανε ως όφειλε τα αυτονόητα. Τους έχει μεθύσει η εξουσία με αποτέλεσμα να έχουν ξεφύγει τελείως.

ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ ΤΟ ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΟ ΜΑΝΤΟΥΔΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΨΗΦΙΣΕ (ΧΑΛΙΟΥΛΙΑ ΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ)

Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΛΑ ΣΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΠΕΙΛΕΊ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΊ ΕΜΕΣΩΣ ΤΟΝ ΠΡΌΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΉΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΕΙΑΣ. ΜΉΠΩΣ ΤΟ ΚΆΝΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΎΨΕΙ ΤΙΣ ΤΕΡΆΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΊΕΣ ΤΟΥ? ΈΧΕΙ ΕΚΕΛΕΣΕΙ ΈΡΓΟ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΌ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΛΑ. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΕΛΈΤΗ. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΕΓΚΡΊΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΊΣΤΩΣΗ. ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ ΑΠΌ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΛΗΡΏΘΗΚΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΈΡΓΟ ΚΑΙ ΠΌΣΟ ΚΌΣΤΙΣΕ? ΓΙΑΤΊ Ο ΚΎΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΥ ΚΟΠΤΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΚΑΛΎΠΤΕΙ? ΜΉΠΩΣ ΈΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΌΣ ΤΙΣ ΕΥΘΎΝΕΣ ΤΟΥ?

καλα ρε η νεοκορησα τι κανει;η δοντου η συβουλος της τι της ειπε;μην δινεις σημασια;αστους σε συκοφαντουν;αντε ρε ρεταλια θα βγουνε ολα στη φορα .αρκετα σας ανεχτηκαμε.σας φτεει ο Καλυβιωτης μετα ε;

Προς 4.21 μ.μ. Ο Γιαννιός και η κλίκα βάλανε σε περιπέτεια τον αγαθιάρη Νικολάου. Του γράψανε την απαράδεκτη και συκοφαντική επιστολή, αυτός την υπέγραψε και έγινε θύμα. Όμοια περίπτωση με Κουγιάννη. Ο Νικολάου πάει στο πειθαρχικό και η απόφαση θα ακυρωθεί. Ο ΑΝΤΡΙΚΑΝΑΣ για άλλη μιά φορά πάσι πειθαρχικό γιατί έβαλε θέμα στο ΔΣ που δεν έχει την αρμοδιότητα να συζητήσει
Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. Ο ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΣΤΙΣ 18/4 ΣΤΟ ΕΔΩΛΙΟ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ. ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΘΕΡΙΣΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΣΠΕΙΡΕΙ..... ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ......

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΛΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΖΙ.
Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3/2018 ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟ
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΣΑΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ. ΟΤΑΝ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΘΑ ΜΕΤΑΝΟΙΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΓΕΝΗΘΗΚΑΤΕ, ΚΟΠΡΙΤΕΣ......

Πρωϊνέ πρωϊνέ 8.57 π.μ. Δεν μπορείς να κρύψεις το πάθος σου για εξουσία και σε κάθε τι που συμβαίνει συκοφαντείς το δήμαρχο που σου έκοψε τη μάσα.
Μάθε λοιπόν γιά άλλη μια φορά ότι η ΔΕΥΑ έχει δικό της διοικητικό συμβούλιο που την διοικεί και αποφασίζει για κάθε θέμα. Το δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει ή όχι τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ και μόνο ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΔΙΟΙΚΕΙ ΤΗ ΔΕΥΑ. Συνεχώς προσπαθείτε να δημιουργείτε προβλήματα στο δήμαρχο και τους συνεργάτες του με ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΟΛΟ για την παράνομη κατάληψη της εξουσίας στο δήμο και κάθε φορά ότι κάνετε γυρίζουν σε βάρος σας. Θυμηθείτε το ΦΟΔΣΑ, την εφημερίδα Ευβοϊκη Γνώμη, τους πυροφύλακες και τις δεκάδες άλλες ψεύτικες και δόλιες καταγγελίες σας. Όλα στράφηκαν εναντίον σας και ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ τα χειρότερα ....
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, η κάθαρση συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί.
Ο ΤΟΠΟΣ ΘΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ απο σας τα ΤΟΞΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΟΙΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ.

ΕΙΣΤΑΙ ΑΞΙΟΙ ΤΙΣ ΤΥΧΙΣ ΣΑΣ ΤΉΝ ΣΤΙΓΜΉ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΠΡΩΣΟΠΟΥΝ ΣΤΟΙΧΙΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ. ΜΕ ΓΥΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΙΚΕΛΑ ΔΟΣΉΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΦΤΑΡΜΕΝΟΙ.ΚΤΗΝΩΔΗΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ.

ΑΝΩΝΥΜΕ
31 Μαρτίου 2018 - 8:57 π.μ.
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ Ο ΕΠΩΝΥΜΟΣ ΣΤΕ.ΓΙΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΙ ΘΑ ΣΟΥ ΕΡΘΕΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΜΗΝ ΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΑΝΤΙΔΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ?
ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑ...... ΜΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΦΑΣΙ....

ΠΡΟΣ
31 Μαρτίου 2018 - 8:57 π.μ.
ΤΟ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΑΜΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΑΛΛΟΙ
ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΚΟΒΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΛΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΡΓΟ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΣΚΑΤΟ ΡΟΥΦΙΑΝΕ ΚΑΙ ΛΩΠΟΔΥΤΗ?

ΠΕΣ ΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΑΝ ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΈΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΕΊΝΑΙ ΝΌΜΙΜΟ ΚΑΙ ΆΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΎΘΙ ΣΟΥ. ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ ΠΑΡΆΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ? Ο ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΆΡΧΟΥ? ΜΉΠΩΣ Ο ΤΌΠΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΞΕΒΡΩΜΙΣΕΙ ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΚΟΙΝΟΝΙΚΆ ΚΑΤΆΛΟΙΠΑ ΟΠΩΣ ΛΕΣ.

Πρόσεχε 11.54 έρχεται η σειρά σου και τότε θα αδειάσουν οι αποθήκες!!!

ΡΕ ΦΙΛΕ ΞΈΡΕΙΣ ΠΟΛΛΟΎΣ ΆΛΛΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΏΝΟΥΝ ΈΡΓΑ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ. ΆΣΕ ΤΑ ΤΡΕΛΆ ΣΟΥ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΊΣΕΙΣ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΑ. ΔΕΝ ΜΙΛΑΣ ΣΕ ΧΑΖΟΎΣ.

31 Μαρτίου 2018 - 7:04 μ.μ.
ΕΙΣΑΙ ΜΑΘΗΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΡΜΕΓΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.