Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

Το νέο ν/σχ για τους δήμους


Το σχέδιο νόμου απαρτίζεται από 119 άρθρα τα οποία αφορούν στη διευκόλυνση της λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και Β΄Βαθμού και στη διεύρυνση του δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους στους ΟΤΑ.


Στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέστειλε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών το πολυνομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας και άλλες διατάξεις».


Παράλληλα, προωθούνται διατάξεις που σχετίζονται γενικότερα με ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης.


Το νομοσχέδιο δόθηκε στην ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Πριν από την εισαγωγή του προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής, θα εξεταστεί από την ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Δείτε αναλυτικά το

1 Σχόλια:

ΑΝΤΡΙΚΑΝΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΝΕ ΟΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΘΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΥΓΗ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.