Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Η συζήτηση για το "υπερεπείγον" Τεχνικό Πρόγραμμα των 9 αποστατών πού περιμέναμε 6 μήνες


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/ 31-3-2017 κατεπείγουσας συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης Νο 61 /201


Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-
Αγίας Άννας κ. Χρήστος Καλυβιώτης, αν και προσκλήθηκε νομίμως.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον γραμματέα-πρακτικογράφο του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Στεργίου Γεώργιο.
O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα είπε:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κύριοι σύμβουλοι, η συνεδρίαση αυτή κρίθηκε αναγκαία και
κατεπείγουσα προκειμένου να συζητηθεί το θέμα της υποβολής του
τροποποιημένου τεχνικού προγράμματος έτους 2017 Δήμου Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγ. Άννας για έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με την
αρίθμ. πρωτ. 2806/30-3-2017 επιστολή εννέα δημοτικών συμβούλων (κ.κ.
Αρβανίτη Παναγιώτη ,Γιαννιού Κων/νου ,Τάρλα Κυριάκου , Κουτσουρά
Σταύρου ,Κουκουρίκου Ηλία , Σκομπρή Νικολάου , Δανέλη Ιωάννη ,
Βούλγαρη Αναστασίου και Αλατζά Ευαγγέλου)

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή
απόψεων αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67,παρ.5 του
ν.3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη τις
γνώμες των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων, που είναι:
Παζάρας Βασίλειος : Γιατί θα πρέπει το θέμα να ψηφιστεί ως έκτακτο; Ποιος
θα επιχειρηματολογήσει; Δηλώνω παρών.

Παληός Ευστράτιος: Μας φέρατε σήμερα να ψηφίσουμε ένα άλλο Τεχνικό
Πρόγραμμα. Το Τεχνικό Πρόγραμμα αυτό που κατατέθηκε από την αρχή,
μπορούσε να διαμορφωθεί εδώ και έξι μήνες, δεν συντρέχει λόγος του
έκτακτου μετά από έξι μήνες, έκτακτο είναι άλλο θέμα, γι αυτό και δηλώνω
παρόν.

Γεωργάκαινα Ελένη: Παρούσα και εγώ, και θα ήθελα να πω κάτι πάνω στην
επιστολή που διάβασε ο κύριος Αλεξίου πριν, ότι η Εκτελεστική έκανε το
καθήκον της, έφερε το Τεχνικό Πρόγραμμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από κει
και πέρα πουθενά ο Νόμος δεν γράφει ότι υποχρεούται να το ξαναφέρει η
Εκτελεστική. Οι διορθώσεις γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο

Χαλιούλιας Ιωάννης: Σας είχαμε ζητήσει να κάνετε τις αλλαγές. Εμείς καλώς
ή κακώς είχαμε καταθέσει ένα τεχνικό πρόγραμμα, δεν σας άρεσε, αλλάχτε το,
κάντε αυτό που θέλετε. Και το φέρνετε τώρα, γιατί το φέρνετε τώρα; γιατί
ερχόμαστε 31 του μηνός και δεν έγινε μετά από την κατάθεση του Τεχνικού
Προγράμματος από την Εκτελεστική επιτροπή; Ψηφίζω παρών.

Κατσούρας Δημήτριος: Δηλώνω παρών
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (15/5)

Κρίνει το θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μαντουδίου-
Λίμνης-Αγ. Άννας έτους 2107» κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.
Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Σεσοντή Μαρία- Αλατζάς
Ευάγγελος – Βούλγαρης Αναστάσιος –Δανέλης Ιωάννης- Σκομπρής
Νικόλαος- Κουκουρίκος Ηλίας – Τάρλας Κυριάκος – Αρβανίτης Παναγιώτης –
Γιαννιός Κων/νος – Αλεξίου Δημήτριος – Χατζής Ανδρέας -Κουτσουράς
Σταύρος – Στεργίου Ιωάννης- Καντζούρας Ιωάννης – Μουργιάς Ιωάννης
Ψήφοι δέκα πέντε -15-
Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων :Παζάρα Βασιλείου,
Γεωργάκαινα Ελένης , Παληού Ευστρατίου , Χαλιούλια Ιωάννη και Κατσούρα
Δημητρίου. Ψήφοι πέντε (5)Στη συνέχεια ο γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου διαβάζει την αρίθμ.
πρωτ. 2806/30-3-2017 επιστολή εννέα δημοτικών συμβούλων και
συγκεκριμένα των κ.κ. Αρβανίτη Παναγιώτη ,Γιαννιού Κων/νου ,Τάρλα
Κυριάκου , Κουτσουρά Σταύρου ,Κουκουρίκου Ηλία , Σκομπρή Νικολάου
Δανέλη Ιωάννη , Βούλγαρη Αναστασίου και Αλατζά Ευαγγέλου με θέμα :


«Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Προγράμματος για έγκριση από το
Δημοτικό Συμβούλιο», η οποία αναφέρει τα εξής:

Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά τη μεγάλη προσπάθεια που
καταβλήθηκε από 19/9/2016 μέχρι σήμερα, να πεισθεί η Εκτελεστική
Επιτροπή ώστε να συντάξει Τεχνικό Πρόγραμμα, σύμφωνα με τις αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δυστυχώς η προσπάθειά μας κατέληξε ως φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Ως απάντηση στην απουσία της Εκτελεστικής επιτροπής, και ειδικά μετά το
σχετικό 8ο
έγγραφό σας και ως προς την άρση του μεθοδευόμενου αδιεξόδου
που προκαλείται από την Εκτελεστική Επιτροπή, λόγω πλημμελούς άσκησης
των καθηκόντων της, μετά από πολύ κόπο προσπαθήσαμε να
αποτυπώσουμε σε μορφή Τεχνικού Προγράμματος, αυτά που όλοι οι
υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι συνάδελφοι έχουν προτείνει από τις
19/9/2016
Ητρίτη συνεδρίαση 13/12/2016 καταψήφισε πάλι το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Η από καιρού αυτοδιοικητική προσωποκεντρική και εκτός πραγματικότητας
άσκησης της διακυβέρνησης του Δήμου από τον Δήμαρχο, οδήγησε σε
πολιτικά και πραγματικά αδιέξοδα τον Δήμο μας.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να απομονωθεί η πλειοψηφία των Δημοτικών
Συμβούλων της Συμπολίτευσης και στο να καταψηφιστεί το Τεχνικό
Πρόγραμμα του έτους 2017 στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις του
Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα φτωχό σε έργα, πενιχρό σε
διεκδικήσεις και αναποτελεσματικό ως προς την υλοποίησή του για τις
πραγματικές ανάγκες του Δήμου μας.
Η Δημοτική αρχή του κ. Καλυβιώτη λόγω των απαράδεκτων μεθοδεύσεων
μέχρι τώρα, έχει εισπράξει το ράπισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με την
καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του 2017.
Η πολιτική ήττα είναι τόσο οδυνηρή, που τίποτα πλέον δεν μπορεί να
συγκαλύψει την ανικανότητα αλλά και την ανευθυνότητα της ομάδας του
κυρίου Καλυβιώτη.
Η πολιτική λοιπόν ήταν τόσο οδυνηρή που τίποτα πλέον δεν μπορεί να
συγκαλύψει την ανικανότητα αλλά και την ανευθυνότητα της ομάδας του κ.
Καλυβιώτη.
Η αποσύνθεση της Δημοτικής αρχής έχει προχωρήσει τόσο πολύ, που αρχίζει
να δηλητηριάζει πλέον και να ανακόπτει κάθε αναπτυξιακή προοπτική στον
Δήμο μας.
Όταν μια Δημοτική αρχή παρουσιάζει μηδενικό έργο στο σύνολο του Δήμου,
αδυνατεί να συντηρήσει στοιχειωδώς τις Δημοτικές δομές, περιφρονεί την
καθημερινότητα των πολιτών, αγνοεί τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων, λειτουργεί αδιαφανώς και εμφανίζεται παντελώς ανίκανη στο να
συνδράμει τον αγροτικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο του Δήμου.
Μοιραία οδηγείται στην εσωτερική αποδόμηση, στην έξωθεν αρνητική
μαρτυρία, και τελικά στην καταψήφιση των στρατηγικών της επιλογών από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Εμείς γι αυτό το λόγο λοιπόν, συντάξαμε αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα, που
έχετε μπροστά σας, έχοντας λάβει υπόψη μας ως έγκυρα τα ποσά και τα
ποσοστά όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο πρακτικό 1/22.8.2016 της
συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου μας.

Όταν μια Δημοτική αρχή παρουσιάζει μηδενικό έργο στο σύνολο του Δήμου,
αδυνατεί να συντηρήσει στοιχειωδώς τις Δημοτικές δομές, περιφρονεί την
καθημερινότητα των πολιτών, αγνοεί τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων, λειτουργεί αδιαφανώς και εμφανίζεται παντελώς ανίκανη στο να
συνδράμει τον αγροτικό, επαγγελματικό και επιχειρηματικό κόσμο του Δήμου.
Μοιραία οδηγείται στην εσωτερική αποδόμηση, στην έξωθεν αρνητική
μαρτυρία, και τελικά στην καταψήφιση των στρατηγικών της επιλογών από το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Εμείς γι αυτό το λόγο λοιπόν, συντάξαμε αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα, που
έχετε μπροστά σας, έχοντας λάβει υπόψη μας ως έγκυρα τα ποσά και τα
ποσοστά όπως αυτά παρουσιάστηκαν στο πρακτικό 1/22.8.2016 της
συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου μας.
Επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται η αρχικά επιλεγμένες
προτάσεις της δημοτικής και τοπικών κοινοτήτων, καθώς και οι προτάσεις των
υπ αριθμόν 80/2016, 156/2016, 161/2016, 203/2016, 246/2016 αποφάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και παρακαλώ όπως οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ψηφίσουν αυτό το
Τεχνικό Πρόγραμμα, για να απεγκλωβίσουμε τις διαδικασίες, ούτως ώστε να
έρθει και ο προϋπολογισμός.Κουκουρίκος Ηλίας: Κληθήκαμε σήμερα από τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, να συζητήσουμε, και θέλω να
πιστεύω ,με τη θετική μας ψήφο να εγκρίνουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του
2017.

Υπάρχει μία πρόταση από συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους της
Συμπολίτευσης. Με αυτήν την πρόταση τροποποιείται εν μέρει το Τεχνικό
Πρόγραμμα που είχε κατατεθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, και το οποίο
όπως ξέρουμε όλοι μας, είχε καταψηφιστεί με την απόλυτη πλειοψηφία των
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μια πρόταση που θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει δεκτή από την πλειοψηφία
του Δημοτικού Συμβουλίου, και θα μας δοθεί η δυνατότητα να προχωρήσουμε
παρακάτω αργότερα, στην ψήφιση του προϋπολογισμού, γιατί γνωρίζουμε
όλοι μας ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η ψήφιση του Τεχνικού
Προγράμματος πριν συσυζητήσουμε και εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό του
Δήμου μας.
Στις 13 Δεκεμβρίου 2016 συζητήθηκε για 3η
και τελευταία φορά το θέμα του
Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου μας. Από τότε πέρασαν πάνω από 100
ημέρες 107 αν δεν απατώμαι για την ακρίβεια. Αυτό το διάστημα, αυτός που
έχει την ευθύνη διοίκησης του Δήμου, ο Δήμαρχος, απαξίωσε κυριολεκτικά να
ασχοληθεί με ένα τόσο σημαντικό θέμα.
Προφανώς είχε πιο σημαντικά θέματα να ασχοληθεί, όπως π.χ. αυτό της
ανακοίνωσης, των δύο ανακοινώσεων που αναρτήθηκαν στο σάιτ του Δήμου,
με τις οποίες ανακοινώσεις ενημέρωνε τους πολίτες του Δήμου μας ότι δεν
μπορεί να χρηματοδοτήσει τις εκδηλώσεις για το καρναβάλι, και για την
Εθνική επέτειο 25ης Μαρτίου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε όλους τους δήμους της χώρας, η διαδικασία
της ψήφισής του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού, τελείωσε
στις προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες του νόμου. Σε όλους εκτός
από τον δικό μας.
Εμείς έχουμε μία ιδιαιτερότητα, έχουμε ιδιαίτερο Δήμαρχο, έχουμε μοναδικό
θα τον χαρακτήριζα δήμαρχο. Και είναι ο μοναδικός αγαπητοί μου, γιατί ενώ
όλοι οι άλλοι δήμαρχοι ανά την επικράτεια όταν αντιμετωπίζουν ένα
πρόβλημα, προσπαθούν κάνοντας υποχωρήσεις, συνθέτοντας διαφορετικές
απόψεις και προτάσεις, να το πω απλά ρίχνοντας νερό στο κρασί τους, ο
δικός μας, όσο δεν ψηφιζόταν έτριβε τα χέρια του από ικανοποίηση.
Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό; και το λέω μετά λόγου γνώσεως. Είμαι
απολύτως πεπεισμένος, ότι ο Δήμαρχος δεν ήθελε να ψηφιστεί το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Και δεν ήθελε γιατί είχε αντιληφθεί την αδυναμία του να εκτελέσει
έργα, και ήταν ένα ισχυρό άλλοθι η μη ψήφιση του προϋπολογισμού και του
Τεχνικού Προγράμματος, γιατί είχε αντιληφθεί, ότι κάποια στιγμή ο κόσμος θα
αρχίσει να αντιδρά.
Βεβαίως σαν μάννα εξ ουρανού ήρθε η άρνηση της πλειοψηφίας των
Δημοτικών Συμβούλων να ψηφίσουν το Τεχνικό Πρόγραμμα, ήταν απολύτως
ενισχυτικό σε αυτό που επιδίωκε και ήθελε ο Δήμαρχος.
Μπορούσε να κάνει κάτι απλό ο Δήμαρχος για να βγούμε από το αδιέξοδο αν
πραγματικά το ήθελε. Να έδινε εντολή στην Εκτελεστική Επιτροπή να
κωδικοποιήσει η Εκτελεστική Επιτροπή τις προτάσεις που υπήρχαν
καταγεγραμμένες στα προηγούμενα πρακτικά, τις προτάσεις των Δημοτικών
Συμβούλων που δεν είχαν ψηφίσει το Τεχνικό Πρόγραμμα, να τις
κωδικοποιήσει λοιπόν, και σε συνεργασία με τις Τεχνικές υπηρεσίες το

Δήμου, να φέρουν ένα καινούργιο Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο ήμουν
σίγουρος ότι θα ψηφιζόταν. Άλλωστε το ίδιο έγινε και πέρυσι.
Είπε η κα Γεωργάκαινα Ελένη ότι η Εκτελεστική Επιτροπή δεν έχει καμία
αρμοδιότητα, η αρμοδιότητα της τελειώνει με το που κατατίθεται το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Όμως, δεν απαγορεύεται να κάνει
αυτό που έκανε και πέρυσι, δηλαδή να συνεργαστεί με τις Τεχνικές υπηρεσίες,
και να φέρει ένα καινούργιο Τεχνικό Πρόγραμμα προς ψήφιση.
Και θα απαντήσω σε αυτό που επικαλείστε εδώ και πολύ καιρό, ότι μια
τροποποίηση ενός Τεχνικού Προγράμματος, μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια
μιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, όμως τι αφορά αυτό; αυτό αφορά όταν
έχει ψηφιστεί το Τεχνικό Πρόγραμμα, όταν τρέχει το Τεχνικό Πρόγραμμα, και
παρουσιάζεται η ανάγκη εκτέλεσης ενός νέου έργου. Εντάσεις ένα έργο αυτό
που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, απεντάξεις ένα ή δύο γιατί πρέπει να
δούμε πόσα μπορούν να βγουν να απενταχθούν, γιατί θα πρέπει να είναι
ισόποσα, αυτό που εντάσσουμε με αυτά που βγαίνουν.
Όταν όμως έχουν υποβληθεί είκοσι πέντε προτάσεις από συναδέλφους
Δημοτικούς Συμβούλους, είναι δυνατόν σε μία συνεδρίαση, που διαρκεί το
περισσότερο πέντε ώρες, να γίνει αυτή τη διαδικασία;
Που πέρυσι σας θυμίζω χρειάστηκαν δύο εβδομάδες, όταν οι Σύμβουλοι της
Συμπολίτευσης είχανε κάνει μία συνολική πρόταση, με τις προτάσεις που
προϋπήρχαν καταγεγραμμένες στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,
ξέρετε ότι χρειάστηκαν δύο εβδομάδες. Συνεργαστήκατε εσείς με την Τεχνική
υπηρεσία του Δήμου, για να φέρετε ένα καινούργιο Τεχνικό Πρόγραμμα.
Πως είναι δυνατόν λοιπόν φέτος, μέσα σε μία συνεδρίαση πέντε ωρών, να
γίνει κάτι που χρειάστηκαν πέρυσι δύο εβδομάδες.
Ψηφίζω λοιπόν το Τεχνικό Πρόγραμμα, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, με την
πρόταση των εννέα Δημοτικών Συμβούλων.


Στεργίου Ιωάννης: Όπως είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι είπαν στις
τοποθετήσεις, είναι η τέταρτη φορά που έρχεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του
2017.
Αξίζει όμως να σημειώσουμε, ότι την πρώτη φορά αναβλήθηκε, λόγω
αποχώρησης της Εκτελεστικής επιτροπής.
Η δεύτερη και η τρίτη συνεδρίαση ακούστηκαν, και από τον συνάδελφο τον
Κουτσουρά, ποια ήτανε η τύχη του Προγράμματος ουσιαστικά δηλαδή η
καταψήφιση.
Θα περίμενε κανείς από μια υπεύθυνη Δημοτική αρχή, να κινηθεί γρήγορα.
Ήδη και το Δεκέμβρη που ήρθε την τελευταία φορά το Τεχνικό Πρόγραμμα,
ήμασταν εκτός προθεσμιών που ορίζει ο Νόμος.
Από κει και πέρα, εγώ προσωπικά θα περίμενα, να καταβληθεί κάθε
προσπάθεια από την πλευρά του δημάρχου και της Εκτελεστικής επιτροπής η
οποία απαρτίζεται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και τους αντιδημάρχους ως
μέλη, να συγκεντρώσουν όλες αυτές τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν

κυρίως από τους συναδέλφους που είναι μέλη της πλειοψηφίας, ανεξάρτητα
αν έχουν διαχωρίσει τη θέση τους, και να φέρνανε έγκαιρα ένα Τεχνικό
Πρόγραμμα. Και στη συνέχεια και προϋπολογισμό, που όπως και ειπώθηκε
το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι προαπαιτούμενο για τη σύνταξη και την ψήφιση
του προϋπολογισμού.
Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε.
Όλο αυτό το διάστημα έγινε μία λυσσαλέα προσπάθεια, ούτως ώστε οι
ευθύνες οι οποίες ανήκουν καθαρά και εξ ολοκλήρου στη Δημοτική αρχή του
κυρίου Καλυβιώτη, να μετατεθούν προς όλους τους άλλους, εκτός από
αυτούς.
Σήμερα ξεκαθάρισε το τοπίο. Πρώτον ο κύριος Δήμαρχος απουσιάζει, που
θεωρώ ότι θα έπρεπε να ήταν εδώ. Δεν θέλω να είμαι άδικος όμως, πιθανόν
να έχει κάποια άλλη υποχρέωση. Αλλά θεωρώ ότι όποιος και να ήταν στη
θέση του, θα είχε αναβάλει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση και θα ήτανε εδώ.
Δεν είμαστε στο παραπέντε, είμαστε στο και δεκαπέντε, και λέω στο και
δεκαπέντε γιατί ήδη έχει παρέλθει ένα τρίμηνο.
Και όλοι γνωρίζουμε λοιπόν ότι από αύριο, αυτό πρώτη Απριλίου, ο Δήμος
δεν μπορεί να δαπανήσει τίποτα, πέραν της μισθοδοσίας των υπαλλήλων,
των ασφαλιστικών εισφορών, την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και
την καταβολή των επιδομάτων ένδειας.
Αυτά δεν τα γνώριζε η Δημοτική αρχή;
Ποιες ήταν οι ενέργειες τις οποίες έκανε για να προλάβει αυτήν την
κατάσταση;
Και να σας πω, το λέω ότι αποδείχτηκε σήμερα, διότι τα τρία μέλη της
Εκτελεστικής επιτροπής ψήφισαν παρών, δεν ψήφισαν ναι στο να γίνει έστω
και τώρα αυτή η συνεδρίαση, για να προλάβουμε να περισώσουμε κάποια
πράγματα και να μπορέσει να μπει σε μια ομαλή λειτουργία ο Δήμος.
Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρο, ότι δεν ήθελε η Δημοτική αρχή Τεχνικό
Πρόγραμμα….
Επειδή θα πρέπει να λέμε και να ακούγονται αλήθειες.
Ακουστήκανε ότι η Εκτελεστική Επιτροπή φέρνει ένα Τεχνικό
Πρόγραμμα, το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί τελειώνει η
υποχρέωση και ο ρόλος της. Είναι λάθος. Η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει
το Τεχνικό Πρόγραμμα αφού προηγηθεί η όλη διαδικασία, οι προτάσεις των
τοπικών κοινοτήτων, οι απόψεις της επιτροπής διαβούλευσης, το εισηγείται.
Και από κει και πέρα τροποποιεί σύμφωνα με τις απόψεις οι οποίες
κατατίθενται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σταματάει εκεί η αρμοδιότητα. Έχει
και την ευθύνη της παρακολούθησης και της υλοποίησης.
Εμείς είπαμε και στα προηγούμενα Συμβούλια ότι έρχεται ένα Τεχνικό
Πρόγραμμα, και ζητήσαμε με απόλυτο σεβασμό, ως υποχρέωση που είχαμε,
να γίνει ένας απολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος.
Όλοι γνωρίζετε ότι η απάντηση δεν πήραμε, ούτε για το Τεχνικό Πρόγραμμα
του 2016 ούτε και του 2016.


Και είχα πει και τότε, γιατί δεν πήραμε απάντηση; γιατί δεν είχε υλοποιηθεί
τίποτα.
Από κει και πέρα, εμείς δεν αλλάζουμε θέση, έχω πει και άλλες φορές ότι
δεν είναι θέμα οικονομικό, είναι συγκεκριμένες οι επιχορηγήσεις οι οποίες
έρχονται, και αυτές οι οποίες κατανέμονται να γίνουν κάποια έργα.
Από κει και πέρα όμως, δεν μπορούμε τα ψηφίσουμε ένα Τεχνικό
Πρόγραμμα και να δεχθούμε και να χειροκροτήσουμε και να δώσουμε τα
εύσημα στην Δημοτική αρχή του κυρίου Καλυβιώτη που δυστυχώς αυτά τα
δυόμισι χρόνια είναι ανύπαρκτη, είναι ανύπαρκτη.
Από κει και πέρα ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες που του αναλογούν.
Και θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε, να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τους
θεσμικούς ρόλους.
Έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω, ο νομοθέτης έχει δώσει
αυξημένη πλειοψηφία στη συμπολίτευση, να μπορεί να περνάει και το Τεχνικό
Πρόγραμμα να μπορεί να περνάει και τον προϋπολογισμό, να μπορεί να
περνάει ότι θέλει.
Εμείς είμαστε εδώ και επιτελούμε τον ρόλο μας στο ακέραιο και αυτό θα
συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά, από ότι φαίνεται δυστυχώς και φάνηκε από
τις τοποθετήσεις των παρόντων μελών, των εναπομεινάντων στη Δημοτική
αρχή του κυρίου Καλυβιώτη, δεν θέλουν Τεχνικό Πρόγραμμα, νομίζοντας ότι
έτσι θα δημιουργήσουν άλλοθι και θα πάρουν τα εύσημα.


Παζάρας Βασίλειος: Πιστεύω ότι είμαι ο μόνος Δημοτικός Σύμβουλος που
ανταποκρίθηκα, όταν υπήρξε έγγραφο και ζητήθηκαν από όλες τις παρατάξεις
και από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους προτάσεις για το Τεχνικό
Πρόγραμμα. Εγώ τις έκανα τις προτάσεις.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο άρθρο που λέει για τον προϋπολογισμό, και τι λέει
αυτό; ότι ο προϋπολογισμούς έχει καταληκτική ημερομηνία στις 15
Νοεμβρίου. Και αν μέχρι τότε, λέει ότι είναι αρμόδιος, ο Πρόεδρος είναι
αρμόδιος του Δημοτικού Συμβουλίου, να το φέρει, να φέρει τον
προϋπολογισμό μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή ο
προϋπολογισμός περιλαμβάνει και Τεχνικό Πρόγραμμα και όπως και ένα
σωρό άλλες δαπάνες, κωδικούς, είναι υποχρεωμένο το Δημοτικό Συμβούλιο
να το διαμορφώσει κατά τη δική του αντίληψη.
Και αν δεν παρθεί απόφαση, αυτόματα, ο Νόμος το λέει, ότι την πρώτη
Κυριακή στον ίδιο χώρο γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο, και αν πάλι δεν γίνει, την
μεθεπόμενη Κυριακή. Αυτό είπα και πριν.
Λοιπόν, αυτά όλα δεν έγιναν, και όλα έπρεπε να είχαν γίνει, να είχαν
τελειώσει 31/12/2016.
Τώρα είπε, και το ξανατονίζω και το λέω πάλι, ότι δεν πρόκειται κατά την
ταπεινή μου άποψη, να έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2017, γιατί
έχουν παρέλθει οι ημερομηνίες.
Παρόλα αυτά όμως εγώ, δεν θα δώσω άλλοθι σε κανέναν, σε κανέναν, για
να εκληφθεί η δική μου ή μη ψήφιση, ότι το εμπόδισε να ψηφιστεί.
Αν και βλέπω τώρα όλοι, έχει διαμορφωθεί η πλειοψηφία έγκρισης του
Τεχνικού Προγράμματος. Θα το ψηφίσω.


Χαλιούλιας Ιωάννης: Δεν σας φταίει η Δημοτική αρχή του κ. Καλυβιώτη, που
βρήκαμε να κάρο εκατομμύρια χρέη. Τα βρήκαμε από σας.
Λοιπόν, τι σας φταίει ο Καλυβιώτης και η Εκτελεστική Επιτροπή; Εδώ ο κ.
Παζάρας είπε αλήθειες. Λοιπόν όλοι το ξέρετε πότε έπρεπε να είχε ψηφιστεί
το Τεχνικό Πρόγραμμα. Τρέχουμε τελευταία στιγμή.
Αυτό εγώ θα το ψηφίσω, αλλά έπρεπε να το είχατε φέρει την επόμενη μέρα
που δεν συμφωνούσατε με εμάς, και όχι να φέρνετε το Δήμο σε αδιέξοδο και
να μην μπορεί να κάνει ο Δήμος από αύριο τίποτα.


Κατσούρας Δημήτριος: Δεν θέλω να πω τίποτα το ιδιαίτερο, θέλω να πω
δύο κουβέντες όσον αφορά για την Επιτροπή που είπατε. Είχαμε κάνει
απόλυτα τη δουλειά μας, αυτό που έπρεπε, είχαν γίνει διαβουλεύσεις άσχετα
εάν δεν προσήλθαν, δυο διαβουλεύσεις κάναμε, δεν ήρθε κανείς, ήρθαν τρία
άτομα.
Από κει και πέρα πήραμε τις προτάσεις των τοπικών προέδρων και
καταθέσαμε ένα Πρόγραμμα, χωρίς αυτό να μην χρειάζεται διορθώσεις.
Εγώ πήρα την πρωτοβουλία μετά από δύο τρεις συνεδριάσεις που δεν το
ψηφίσαμε, και μίλησα με τον κ. Γιώργο Γερογιάννη και του είπα ανά πάσα
στιγμή να καλέσει τους Συμβούλους που δεν το ψηφίζουνε της συμπολίτευσης
και να γίνει οποιαδήποτε διόρθωση. Και μπορείτε να επικαλεσθείτε και τη
διαμαρτυρία.
Και όταν τον πήρα τηλέφωνο και του είπα τι έγινε, μου απάντησε ότι οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι που ερωτήθηκαν είπαν ότι πρέπει ξανά οι Πρόεδροι να
υποβάλουν προτάσεις.
Αυτό εκ του νόμου δεν γινότανε. Δεν είχα καμία αντίρρηση να γίνει το Τεχνικό,
όποια διόρθωση θέλατε ή στο Συμβούλιο ή εκτός Συμβουλίου.


Παληός Ευστράτιος: Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, όπως σήμερα ήρθε
το Τεχνικό Πρόγραμμα θα μπορούσατε να το είχατε φέρει εσείς, αν δεν ήθελε
ο κύριος Καλυβιώτης όπως ισχυρίζονται εδώ κάποιοι, θα μπορούσατε να το
είχατε φέρει εσείς λοιπόν κύριε Πρόεδρε που έχετε και την αρμοδιότητα.
Άρα δηλαδή αυτό που λέγεται εδώ είναι αναληθές, θα μπορούσατε εδώ και
μήνες, να το διορθώσετε και να το φέρετε, δεν το κάνατε κύριε Πρόεδρε, μαζί
με όλη την ομάδα. Μόνοι σας αποκαλείτε ομάδα δεν αποκάλεσα εγώ.
Ομάδα ήμασταν όλοι μαζί και αποκοπήκατε για να γίνεται ομάδα.
Εγώ υπηρετώ τον Δήμο και δεν υπηρετώ τον Καλυβιώτη. Εσείς αποκοπήκατε
από τον Καλυβιώτη.
Λοιπόν, μπορούσατε να διορθώσετε το Πρόγραμμα, όπως θέλατε, όπως και
πέρυσι, το διορθώσαμε εγώ ο κ. Κατσούρας και ο μηχανικός το διορθώσαμε
πάλι, βάζοντας μέσα τις τροποποιήσεις.


Σήμερα φέρατε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα, το οποίο δεν το δέχομαι όπως είναι,
θα πρέπει να γράψετε τον τίτλο: «Τεχνικό Πρόγραμμα τροποποιημένο από
εννέα (9) Δημοτικούς Σύμβουλους»
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (17/3) Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας
έτους 2017 ,όπως παρακάτω:

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Στεργίου Ιωάννη-Καντζούρα Ιωάννη και Μουργιά Ιωάννη : Ψήφοι τρεις-3-
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:
O Πρόεδρος Ο Γραμματέας Χατζής Ανδρέας Αλεξίου Δημήτριος
ΤΑ ΜΕΛΗ ΓεωργάκαιναΕλένη Γιαννιός Κων/νος ΚατσούραςΔημήτριος Κουτσουράς Σταύρος ΠαληόςΕυστράτιος Αρβανίτης Παναγιώτης ΧαλιούλιαςΙωάννης Σκομπρής Νικόλαος ΤάρλαςΚυριάκος Δανέλης Ιωάννης ΒούλγαρηςΑναστάσιος Αλατζάς Ευάγγελος Κουκουρίκος Ηλίας Σεσοντή Μαρία ΣτεργίουΙωάννης Μουργιάς Ιωάννης Καντζούρας Ιωάννης Παζάρας Βασίλειος
Ακριβές απόσπασμα εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣhttps://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%97%CE%A7%CE%A9%CE%9B5-62%CE%9E?inline=true


6 Σχόλια:

Τα παιδία παίζει και κοροϊδεύει σε βάρος όλων μας. Οι 3 αντιδραστικοί Στεργίου,  Καντζούρας και Μουργιάς ακόμη και σε αυτή την ύστατη στιγμή παραληρούν  και παιρνούν   την στείρα ανήθικη αντίδραση τους για  θεσμικό καθήκον. Ήταν δράμα σαν δημοτική αρχή αλλά είναι ακόμη χειρότεροι σαν αντιπολίτευση

Πεταμένα λεφτά. Ποιος θα πάει να κάνει κυκλοφοριακή αγωγή στην Φαράκλα;  τα περισσότερα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής έχουν πέσει σε άχρηστία ακόμη και σε μεγάλες πόλεις. Το αστείο της υπόθεσης είναι πού στο αντιπολιτευτικό τους μένος οι καιροσκόποι γύπες του Στεργίου δεν ψηφισαν ούτε την δική τους πρόταση για το άχρηστο αμφιθέατρο από  μπετόν και τους προβολείς στο επίσης άχρηστο 5×5 στο Κυμάσι. Ζούμε σουρεαλιστικές στιγμές στο δήμο μας.

προς 1.42,,μην λες ποιος θα παει να κανει κυκλοφοριακη αγωγη στη φαρακλα,,μα φυσικα θα πανε ,,,είναι μια μεγαλη αναπτυξιακη τομη στο κατεστημενο αυτή η ιδεα,,αν υπαρξη παραλληλα και ιδρυση δημοτικης αστυνομιας,,πολιτοφυλακης,,η ότι άλλο θελετε,,η οποια καθήκον θα εχει την βιαιη προσαγωγη των δημοτων στο παρκο.ευγε,,......να ρε σεις ιδεες,,...

Διαβάζοντας τις τοποθετήσεις σκέφτομαι πόσο "όμορφος κόσμος ηθικός, αγγελικά πλασμένος" είναι η ομάδα.
Νομίζουν πως απευθύνονται σε κόσμο που δεν ξέρει τι έχει γίνει σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχουν ούτε την ελάχιστη υπευθυνότητα να αναγνωρίσουν τις ευθύνες τους.
Τα έργα και οι ημέρες όλων είναι γνωστές.
Και που τόσο καιρό δεν ψήφιζαν για να φύγει ο Καλυβιώτης τι έγινε? Η επανάληψη της λάθος τακτικής που και πέρυσι ακολούθησαν αποδεικνύει πως δεν μαθαίνουν από τα λάθη τους.
Είναι τουλάχιστον ανόητο να επαναλαμβάνει κάποιος τα ίδια και να περιμένει διαφορετικό αποτέλεσμα.
Ο καυχόμενος για την 20ετή παρουσία του (όχι για την προσφορά του) στα Δημοτικά Συμβούλια κος Αρβανίτης δεν διάβασα να μίλησε ούτε και οι άλλοι λαλίστατοι αποστάτες.
Την ουρά στα σκέλια όταν τους αγγίζουν ευθύνες.
Πρέπει πλέον να καταλάβουν πως το σενάριο που έπλεξαν δεν τους βγήκε και να αποχωρήσουν μέχρι τις επόμενες εκλογές για να σκεφτούν και να αποτιμήσουν τις πράξεις τους και αν νομίζουν πως έχουν το δίκιο με το μέρος τους το 2019 που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές, να πάρουν μέρος με κάποιον συνδυασμό και τότε θα τους κρίνουν οι Δημότες.

Το μοναδικό  δημοτικό συμβούλιο στην χώρα που προγραματίζει κατασκευές μέσα σε γη που δεν του ανήκει στο κυμασι. Δηλαδή αυθαίρετα με την υπογραφή αυτών που ορκίστηκαν να υπηρετούν την νομιμότητα  προς λαϊκή κατανάλωση.  Φυσικά δεν πάρουν πότε τις άδειες να προχωρήσουν αλλά αυτό δεν έχει καμία  σημασία  μπροστά  στο λαϊκισμό .

ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑΤΙ ΗΛΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ ; ΟΙ 9 ΕΙΝΑΙ

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.