Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας στον Δήμο

Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε το από 13/2/2018 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγηση
Προσφορών «ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» του
συνοπτικού διαγωνισμού «Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας».
Β. Την κατακύρωση της σύμβασης στους ανάδοχους :
Για την Ομάδα Α:
Την κατακύρωση της ΟΜΑΔΑΣ Α : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην
εταιρεία «Α.ΤΖΟΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Για την Ομάδα Β:
Την κατακύρωσης της ΟΜΑΔΑΣ Β : ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ στην ιατρό
«ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ»
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.