Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Τελη σε στύλους και καρτοτηλέφωνα ΟΤΕ, υπαίθριες θυρίδες ΕΛΤΑ και πυλώνες ΑΔΜΗΕ επιβάλει ο δήμος


 Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε να  εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τα Δημοτικά τέλη που ισχύουν για το έτος 2017 να διατηρηθούν τα ίδια και για το έτος 2018.
Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή των κατωτέρω τελών που θα ισχύσουν μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας μελέτης υπολογισμού των εσόδων, ως εξής:
1. Για κάθε πυλώνα του ΑΔΜΗΕ 50 ευρώ ετησίως γιατί έχουν μεγάλη επιφάνεια κάλυψης.
2. Για κάθε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής και μέσης τάσης 30 ευρώ ετησίως.
3. Για κάθε στύλο του ΟΤΕ 30 ευρώ ετησίως.
4. Για κάθε καρτοτηλέφωνο του ΟΤΕ, 150 ευρώ ετησίως.
5. Για κάθε υπαίθρια ταχυδρομική θυρίδα των ΕΛΤΑ, 50 ευρώ ετησίως.

 Από το Πρακτικό 16/17-10-2017 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΔήμουΜαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Κύριοι Σύμβουλοι,
Θέτω υπόψη σας ότι σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων

και εισφορών. Προτείνεται να μην υπάρξει καμμία αύξηση των υπαρχόντων τελών (καθαριότητας,
ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π) για το έτος 2018 όπως γίνεται τα τελευταία έτη.
Προτείνω όμως την δημιουργία νέων τελών που δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες του Δήμου μας
αλλά της Επιχειρήσεις οι οποίες καταλαμβάνουν δημοτικούς χώρους για την λειτουργία τους:
1. Τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
2. Τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) Α.Ε.,
3. Τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΟΤΕ)
4. Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία , ΕΛΤΑ
Ετησίως τα νέα τέλη μπορεί να είναι:
1. Για τους πυλώνες του ΑΔΜΗΕ είναι οι μεγάλοι μεταλλικοί πυλώνες, υψηλής τάσης.
2. Για τους στύλους του ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής και μέσης τάσης.
3. Για τους στύλους και τα καρτοτηλέφωνα του ΟΤΕ.
4. Για τις υπαίθριες ταχυδρομικές θυρίδες των ΕΛΤΑ.
Για την δημιουργία αυτών τελών έχει αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την αριθμ.
2958/2011 απόφαση του και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθμ. 268/2002απόφαση
του.
Οι ανωτέρω εταιρείες όπως γνωρίζετε έχουν γίνει Ανώνυμες Εταιρείες. Μπορεί να έχουν
κοινωφελή χαρακτήρα, ουσιαστικά όμως είναι ανώνυμες εταιρείες και θα πρέπει να καταβάλλουν
κάποιο τίμημα για την χρήση που κάνουν στο δημοτικό μας χώρο.
Τέτοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί και από άλλους Δήμους και δεν είμαστε μόνο εμείς .
Με βάση τα δεδομένα αυτά, προτείνω στο σώμα.
1. Για κάθε πυλώνα του ΑΔΜΗΕ 50 ευρώ ετησίως γιατί έχουν μεγάλη επιφάνεια κάλυψης.
2. Για κάθε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής και μέσης τάσης 30 ευρώ ετησίως.
3. Για κάθε στύλο του ΟΤΕ 30 ευρώ ετησίως.
4. Για κάθε καρτοτηλέφωνο του ΟΤΕ, 150 ευρώ ετησίως.
5. Για κάθε υπαίθρια ταχυδρομική θυρίδα των ΕΛΤΑ, 50 ευρώ ετησίως.
Πέρα από τις κολόνες των δικτύων, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαμε εμείς να
επιβάλλουμε τέλη για να αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου. Καλό είναι να κοιτάξουμε να φέρουμε
έσοδα στο Δήμο , γιατί δεν πρέπει να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη αυτή την δύσκολη οικονομική
περίοδο.
Πέραν των ανωτέρω, που είναι τα εναέρια δίκτυα και οι υπόγειες εγκαταστάσεις δικτύων του
ΔΕΔΔΗΕ, και του ΟΤΕ, που διέρχονται μέσα από δημοτικούς χώρους, που σκάβουνε, χαλάνε
δρόμους και ο Δήμος δέχεται τις επιπτώσεις και αναγκάζετε να επισκευάζει τους δρόμους, τα
πεζοδρόμια κ.λ.π.
Γιατί λοιπόν να μην επιβάλλουμε τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης;
Δηλαδή, όταν κατασκευάζεται ένα νέο υπόγειο δίκτυο να πληρώνεται στο Δήμο εφάπαξ «Τέλος
Διέλευσης» και επίσης για τα ήδη παλαιά υπάρχοντα δίκτυα.
Μετά ετησίως να επιβάλλεται « Τέλος χρήσης» .

Έτσι λοιπόν προτείνεται:
1. O καθορισμός εφάπαξ τέλους διέλευσης, περί τα 400 ευρώ ανά χιλιόμετρο δικτύου.
2. Καθορισμό ετήσιου τέλους χρήσης εγκατάστασης 200 ευρώ ανά χιλιόμετρο δικτύου.
Όλα αυτά για να υλοποιηθούν, θα πρέπει ο Δήμος να καταγράψει με το διεθνές σύστημα
γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S) τις κολόνες που υπάρχουν, τις οδεύσεις των καλωδιώσεων,
κ.λ.π. Είναι μεγάλος ο όγκος της μελέτης αυτής και θα εφαρμοστεί σε μεταγενέστερο χρόνο ώστε
να ξέρουμε πλέον τα έσοδα που θα προκύψουν και στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να
εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ληφθεί η σχετική απόφαση επιβολής νέων τελών.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Σταύρο Κουτσουρά, μέλος και είπε : Επί τη βάσει όλων αυτών που
αναφέρθηκαν, εμένα να βρίσκετε σύμφωνο.
Επίσης θα ήθελα μέσα σε αυτή την δυνατότητα που έχουν οι ΟΤΑ, είναι και οι διαφημιστικές
πινακίδες οι οποίες μπαίνουν στο οδικό επαρχιακό δίκτυο της περιφέρειας του Δήμου μας.
Όσοι έχουν διαφημιστικές πινακίδες, θα πρέπει να πληρώνουν κάποια τέλη στον τοπικό ΟΤΑ και
θα πρέπει να ελέγχονται, εκεί που τους τοποθετούν αν παρέχεται η ασφάλεια για τους
διερχόμενους οδηγούς ή αν επιτρέπεται, γιατί υπάρχουν κάποιες νομοθεσίες που απαγορεύουν
την τοποθέτηση πινακίδων. Εγώ προτείνω να μπει μέσα σε αυτήν τη νέα διαδικασία και αυτό,
ώστε ο Δήμος μας να έχει κάποια έσοδα, εξασφαλίζοντας και την ασφάλεια των διερχομένων.

Ο λόγος δόθηκε στον ο κ. Ιωάννη Καντζούρα, Αντιπρόεδρος και είπε: Τα τελευταία χρόνια
όλοι οι δήμοι έχουν πάρει τέτοιου είδους αποφάσεις. Φυσικά, οι εταιρείες αυτές οι κοινωφελείς,
έχουνε πάει στα δικαστήρια, όμως και εμάς μας βρίσκετε σύμφωνους, και με την προσθήκη του κ.
Κουτσουρά, να πάρουμε απόφαση για όλα σήμερα.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Παναγιώτη Αρβανίτη, μέλος και είπε : Σαν γενική τοποθέτηση,
νομίζω μας βρίσκει σύμφωνους. Εγώ θα ήθελα όμως να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μια
ολοκληρωμένη μελέτη για όλα αυτά, για τις κολώνες της ΔΕΗ κλπ, τι επίπτωση θα έχουμε, τι
όφελος, τι κόστος θα έχουμε, και όλα αυτά, δηλαδή μια ολοκληρωμένη μελέτη, ώστε να έχουμε πιο
ολοκληρωμένη εικόνα για να μπορέσουμε να καταγράψουμε και τις απαιτήσεις που θα έχουμε.
Όμως, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις, η μία είναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα δεχτούν δηλαδή οι
ανώνυμες εταιρείες κατά πόσο αυτό το κόστος το αυξημένο κόστος που θα έχουν αυτές οι
επιχειρήσεις, να μην το μετακυλήσουν στους πολίτες, αυτό είναι ένα ερώτημα. Και δεν ξέρω κατά
πόσο εμείς μπορούμε να παρέμβουμε. Να γίνει μία μελέτη και θα πρέπει να έχει εκεί και κάποιες
τέτοιες δεσμεύσεις.
Όπως επίσης να υπάρχει και μια δέσμευση από πλευράς του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου
απέναντι στους πολίτες, ότι όταν μαζέψει έσοδα, αυτά να διατεθούν για την μείωση των
δημοτικών τελών.

Ο λόγος δόθηκε στον κ. Ιωάννη Μουργιά, μέλος και είπε : Και εγώ θα συμφωνήσω και με την
παρέμβαση του κυρίου Κουτσουρά. Ήθελα όμως να επισημάνω κάτι, χωριά είμαστε και το
γνωρίζουμε, ένα μεγάλο τμήμα είναι σε δημοτικό χώρο, είναι όμως πολλοί μέσα σε αυλές. Δηλαδή
θα έρθει ο ιδιώτης και θα πει, έχω και εγώ να κάνω.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε και είπε : Είναι εύλογο το ερώτημα, και υπάρχουν και άλλα
εύλογα ερωτήματα, παράδειγμα, σε ένα Δήμο οι κολόνες μπαίνουν σε δημοτικό χώρο, σε
κοινόχρηστο χώρο, σε χωράφια ιδιωτών, σε αυλές σπιτιών, σε δασικές περιοχές που δεν ανήκουν
στο Δήμο.
Επειδή αυτό το θέμα είναι καθαρά νομικό και έχουν προχωρήσει και άλλοι Δήμοι και έχουν ληφθεί
αποφάσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας, θα πρέπει κυρίως να καταγραφούν με το σύστημα GIS, οι
θέσεις κατάληψης δημοτικού χώρου και είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία.

Αν έχουμε την καταρχήν απόφαση της Ο.Ε ότι είναι πρόθεση του Δήμου να επιβάλλει αυτά τα
τέλη, τότε να προχωρήσουμε.
Ας ξεκινήσουμε όμως με την πρόθεση αυτήν και αργότερα που θα ωριμάσει το θέμα και θα
έχουμε στοιχεία, θα το επαναφέρουμε. Τώρα είναι το ξεκίνημά μας.
Το λόγο έλαβε ο κ. Σταύρος Κουτσουράς, μέλος και είπε : Συμφωνούμε με την μη αύξηση των
δημοτικών τελών, αλλά και στη διερεύνηση και την δυνατότητα δημιουργίας εσόδων, μέσα από
αυτές τις πηγές που προαναφέρθηκαν, και που συμπλήρωσα και εγώ με τις διαφημιστικές
πινακίδες.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Ο.Ε και είπε : Η απόφασή μας να διαμορφωθεί ως κατωτέρω.
Α) Τα Δημοτικά τέλη που ισχύουν για το έτος 2017 να διατηρηθούν τα ίδια και για το έτος 2018.
Β) Και επιπροσθέτως να καθαρισθούν νέα τέλη που θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας μελέτης υπολογισμού των εσόδων, ως εξής:
1. Για κάθε πυλώνα του ΑΔΜΗΕ 50 ευρώ ετησίως γιατί έχουν μεγάλη επιφάνεια κάλυψης.
2. Για κάθε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής και μέσης τάσης 30 ευρώ ετησίως.
3. Για κάθε στύλο του ΟΤΕ 30 ευρώ ετησίως.
4. Για κάθε καρτοτηλέφωνο του ΟΤΕ, 150 ευρώ ετησίως.
5. Για κάθε υπαίθρια ταχυδρομική θυρίδα των ΕΛΤΑ, 50 ευρώ ετησίως.
.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη:
1.Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την σχετική ισχύουσα νομοθεσία
3. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που τηρούνται στο αρχείο της Οικονομικής Επιτροπής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα Δημοτικά τέλη που ισχύουν για το έτος 2017 να
διατηρηθούν τα ίδια και για το έτος 2018.
Β) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή των κατωτέρω τελών που θα ισχύσουν μετά
την ολοκλήρωση της διαδικασίας μελέτης υπολογισμού των εσόδων, ως εξής:
1. Για κάθε πυλώνα του ΑΔΜΗΕ 50 ευρώ ετησίως γιατί έχουν μεγάλη επιφάνεια κάλυψης.
2. Για κάθε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής και μέσης τάσης 30 ευρώ ετησίως.
3. Για κάθε στύλο του ΟΤΕ 30 ευρώ ετησίως.
4. Για κάθε καρτοτηλέφωνο του ΟΤΕ, 150 ευρώ ετησίως.
5. Για κάθε υπαίθρια ταχυδρομική θυρίδα των ΕΛΤΑ, 50 ευρώ ετησίως.
4
Σύμφωνα με τα ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.