Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Η λίστα με τους 65 επιτυχόντες στο Δασαρχείο Λίμνης για την αντιπυρική προστασία της περιοχής μας


Αναρτήθηκαν σήμερα, Τρίτη 12 Ιουνίου 2018, στη διαδικτυακή πύλη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στη διεύθυνση www.oaed.gr και στην ενότητα «Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα», οι ακόλουθοι Πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας

1. Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
2. Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
3. Προσωρινός Πίνακας Αποκλειοµένων

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω Πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.00 το πρωί έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης. Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (επισυνάπτοντας τα κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης), είτε καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι της Παρασκευής 15-06-2018, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την πορεία της ηλεκτρονικής τους αίτησης όπως και για τη μοριοδότησή τους µε τους ακόλουθους τρόπους:
• Από το Μητρώο Ανέργων µέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησής τους.
• Από τους πίνακες κατάταξης µε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Σε περίπτωση αποκλεισμού τους, πληροφορούνται για το λόγο που αποκλείστηκαν, από τον Πίνακα Αποκλειομένων.


ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΑΙΤΗΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΠΡΟΤΙΜΗΣΗ1ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΤ.1ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤ.1
21/2018/000049552984ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ)ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1701
21/2018/000049619115ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1611
21/2018/000049702076ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1551
21/2018/000049596130ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1042
21/2018/000049486068ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1422
21/2018/000049593229ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ1102
21/2018/000049508558ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1653
21/2018/000049530876ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ663
21/2018/000049564225ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ814
21/2018/000049455934ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1555
21/2018/000049708788ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ805
21/2018/000049495953ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1556
21/2018/000049504004ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ676
21/2018/000049485979ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1206
21/2018/000049575652ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ1557
21/2018/000049611284ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ6710
21/2018/000049468877ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ15010
21/2018/000049485472ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ14911
21/2018/000049488274ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ14812
21/2018/000049676180ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ14015
21/2018/000049523161ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ14016
21/2018/000049546535ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13917
21/2018/000049687948ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13818
21/2018/000049703421ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13819
21/2018/000049504148ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13521
21/2018/000049482098ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13522
21/2018/000049593884ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13523
21/2018/000049595794ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13524
21/2018/000049635346ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13525
21/2018/000049682602ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13526
21/2018/000049701164ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ13427
21/2018/000049550858ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ)ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ7034
21/2018/000049591417ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ12535
21/2018/000049599136ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ12536
21/2018/000049608881ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ12437
21/2018/000049447633ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ12338
21/2018/000049726240ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ12140
21/2018/000049667623ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ12041
21/2018/000049599889ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ11842
21/2018/000049592666ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ11744
21/2018/000049466798ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ12744
21/2018/000049611919ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ11345
21/2018/000049511681ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ10952
21/2018/000049599500ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ10953
21/2018/000049436743ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ12155
21/2018/000049497160ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ10556
21/2018/000049425563ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ10357
21/2018/000049610687ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ10258
21/2018/000049558532ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ10159
21/2018/000049579766ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ9963
21/2018/000049666989ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ9865
21/2018/000049410995ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ10175
21/2018/000049523301ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ9978
21/2018/000049666564ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ9880
21/2018/000049711683ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ9881
21/2018/000049679345ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ9783
21/2018/000049486062ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ130115
21/2018/000049481828ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ130116
21/2018/000049440092ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ125137
21/2018/000049597980ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ110212
21/2018/000049676586ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ107222
21/2018/000049614317ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ105235
21/2018/000049668181ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ112245
21/2018/000049680476ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ101271
21/2018/000049545096ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΤΡΙΩΝΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ991383
Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων
12-06-2018 Δελτίο τύπου
12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων
12-06-2018 Προσωρινός Πίνακας Επιλαχόντων
12-06-2018 Προσωρινός Πϊνακας Αποκλειομένων


0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.