Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Η εταιρεία Ηλιόδενδρο με έδρα την Ιστιαία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του δασικού χωριού των Παπάδων για 10 χρόνια

Ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμμελος αποφάσισε την την παραχώρηση κατά χρήση του
συγκροτήματος οικίσκων με την ονομασία “Δασικό Χωριό’’
που βρίσκεται στη θέση «Παπάδες- Κρύα Βρύση», Τ.Κ. Παπάδων, Δήμου Μαντουδίου -
Λίμνης - Αγίας Άννας του Ν. Ευβοίας στην Εταιρεία «ΗΛΙΟΔΕΝΔΡΟ ΙΚΕ», με έδρα 28ης Οκτωβρίου 25, Ιστιαία του Ν. Ευβοίας, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που τίθενται
παρακάτω. Το ανωτέρω συγκρότημα ακίνητων βρίσκεται εκτός Σχεδίου Πόλεως με συντεταγμένες ΕΓΣΑ΄87
Χ: 443390,00 και Ψ: 4309970,00, όπως αυτό αποτυπώνεται στο υπ΄ αριθ.
3477/209273/14-12-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Λίμνης (σχετ. 17). Κατασκευάστηκε το 2007,
αποτελεί ιδιοκτησία του Δημοσίου και διαχειρίζεται από το Υ.Π.ΕΝ. (αρθ. 44 του Ν 4280/14).
Αποτελείται από ένα (1) πέτρινο οικίσκο 59τ.μ , είκοσι (20) ξύλινους κεραμοσκεπείς οικίσκους
δύο (2) δωματίων, μικτού εμβαδού 59 τ.μ. εκάστου και ένα (1) διώροφο λυόμενο οίκημα
(εστιατόριο- καφετέρια με πλήρη εξοπλισμό), εμβαδού 190 τ.μ. Η περιφραγμένη επιφάνεια
του οικοπέδου ανέρχεται σε είκοσι (20) στρέμματα και η συνολική επιφάνεια των κτιρίων είναι
1.429 τ.μ.. Από αυτά ένας (1) ξύλινος κεραμοσκεπής οικίσκος παραμένει στην κατοχή της Υπηρεσίας
του Δασαρχείου Λίμνης, προκειμένου να χρησιμοποιείται αφενός ως Δασοφυλακείο και
για τη φιλοξενία υπαλλήλων του ΥΠΕΝ και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας και αφετέρου ως Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ο κεραμοσκεπής οικίσκος
ευρίσκεται στην είσοδο του Δασικού χωριού, δεύτερος κατά σειρά όπισθεν του πέτρινου. Έτσι
μισθώνονται (19) ξύλινοι κεραμοσκεπείς οικίσκοι, ένας (1) πέτρινος και ένα (1) εστιατόριο -
καφετέρια, με πλήρη εξοπλισμό.
Ο εξοπλισμός των οικίσκων είναι δημόσια περιουσία και θα περιγραφεί αναλυτικά στο
πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Σκοπός της παραχώρησης
Σκοπός της παραχώρησης είναι η παροχή διευκολύνσεων για αναψυχή και υπηρεσιών
για περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση των επισκεπτών, για την ευαισθητοποίησή
τους στις ιδιαίτερες αξίες του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η παραχώρηση
θα συμβάλει στην προστασία, στη φύλαξη και στη συντήρηση του «Δασικού Χωριού» και
του περιβάλλοντος χώρου δασικής αναψυχής. Η λειτουργία του συγκροτήματος οικίσκων θα
γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του (σχετ. 16).

Διάρκεια Παραχώρησης
Η διάρκεια παραχώρησης χρήσης των ακινήτων για τον ανωτέρω σκοπό, στην Εταιρεία
"ΗΛΙΟΔΕΝΔΡΟ ΙΚΕ" (που στο εξής θα αποκαλείται Παραχωρησιούχος), ορίζεται σε δέκα (10)
έτη, με δυνατότητα ανανέωσης για πέντε (5) έτη, που θα γίνεται ύστερα από αίτημα του Παραχωρησιούχου
και με τη σύμφωνη γνώμη του Δασαρχείου Λίμνης.
Αντάλλαγμα Παραχώρησης – Τόκοι υπερημερίας
Η παραχώρηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4280/2014
(159 Α) και το αντάλλαγμα καθορίζεται σε 25.250,00 ευρώ ετησίως (σχετ. 24 και 25).
Το ανωτέρω αντάλλαγμα θα κατατίθεται συνολικά ανά εξάμηνο, ήτοι για το α΄ εξάμηνο
μέχρι 31 Αυγούστου τρέχοντος έτους και για το β΄ εξάμηνο μέχρι 31 Ιανουαρίου του επομένου
έτους.
Η μερική ή ολική υπεκμίσθωση του συγκροτήματος των οικίσκων με την ονομασία ‘’Δασικό
Χωριό’’ απαγορεύεται.

Διαβάστε ολόκληρη την σύμβαση εδώ

1 Σχόλια:

ξέρει κανένας πότε ξεκινάει η λειτουργία του δασικού χωριού?

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.