Κυριακή, 3 Ιουνίου 2018

Το πρώτο 15ήμερο Ιουνίου η δεύτερη πρόσκληση για το πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης

 
Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου το Πράσινο Ταμείο αναμένεται να ανακοινώσει τη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος για τη χρηματοδότηση δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης σε δήμους της χώρας με καταληκτική ημερομηνία την 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Ήδη στο πλαίσιο της πρώτη πρόσκλησης υποβλήθηκαν 130 προτάσεις από 106 δήμους της χώρας, γεγονός που δείχνει την επιτυχία του προγράμματος και τις αυξημένες ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης σε στοχευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το σύνολο των παραπάνω προτάσεων αξιολογήθηκε με άμεση αξιολόγηση, με σειρά προτεραιότητας εισερχομένου, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις απαιτήσεις του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος.

Κατά τη φάση αξιολόγησης των προτάσεων, η οποία έγινε υπό το πνεύμα της ουσιαστικής και ευρείας ερμηνείας του Οδηγού Διαχείρισης του Προγράμματος, προέκυψε η δυνατότητα προένταξης για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 92 προτάσεων/ έργων 83 Δήμων της χώρας. Αναλυτικά ο Κατάλογος Έργων που προεντάσσονται και έργων που συνεχίζεταιη αξιολόγηση.

Για τις περιπτώσεις αυτές, ο κάθε δήμος θα πρέπει να υποβάλλει τα προβλεπόμενα πρόσθετα στοιχεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξη και η δέσμευση του ποσού χρηματοδότησης.

Ως προς τις υπόλοιπες υποβληθείσες προτάσεις, η αξιολόγηση συνεχίζεται ώστε, μετά από επικοινωνία των υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου με τις αντίστοιχες των δήμων, να δοθεί η δυνατότητα διευκρινήσεων και τεκμηρίωση σημαντικών στοιχείων των προτάσεων, διαδικασία που θα οδηγήσει σε ασφαλέστερη κρίση από την πλευρά των υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου.

Σε ότι αφορά στη δεύτερη πρόσκληση του προγράμματος, θα είναι πανομοιότυπη της πρώτης, θα έχουν δικαίωμα υποβολής όσοι δήμοι της χώρας διαθέτουν οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων και δεν υπέβαλαν πρόταση στην προηγούμενη πρόσκληση, καθώς και όσοι δεν θα καταστεί δυνατό να προενταχθούν με βάση την πρόταση που υπέβαλαν στην πρώτη πρόσκληση (θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής επιλέξιμης πρότασης).

Με τον τρόπο αυτό το πρόγραμμα, στη συνολική του ανάπτυξη, προβλέπεται να φτάσει στο ύψος των 65 εκ. ευρώ, με το σύνολο των δυνητικά δικαιούχων να φτάνει στους 172 δήμους και με το συνολικό πληθυσμό τους να ξεπερνά τους 9.300.000 κατοίκους (86% του συνολικού πληθυσμού της χώρας).

Στο μεταξύ, το Πράσινο Ταμείο διερευνά τρόπους για αύξηση της ρευστότητάς του, με στόχο να διευρύνει το πρόγραμμα Αστικής Αναζωογόνησης, ώστε στους δυνητικά δικαιούχους να περιληφθούν και όσοι δήμοι δεν διαθέτουν οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων.

Ανακοίνωση με κατάλογο των έργων / προτάσεων που προεντάσσονται και των έργων / προτάσεων των οποίων συνεχίζεται η αξιολόγηση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου.

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.