Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

Η πολιτική της καμμένης γης συνεχίζεται. Καταψηφίστηκε για 4η φορά ο προϋπολογισμός του 2018

Αναλείχουσες  ύαινες

Χωρίς εκπλήξεις συνεχίζεται το Παιχνίδι του Δημαρχιακού Στέμματος

Για 4η φορά η γαγγραινώδης σύμπραξη αποστατών παράταξης Στεργίου καταψήφισε το προϋπολογισμό του 2018 στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου. 9 ψήφισαν την πρόταση της υπηρεσίας του Δήμου, 9 κατά , 5 την πρόταση του δημάρχου και ένα λευκό.

Επιπτώσεις
Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις. Και τούτο γιατί, ο προϋπολογισμός αποκαλύπτει συνοπτικά και περιεκτικά τις πολιτικές επιλογές και τις προτεραιότητες κατανομής των πόρων στους διάφορους τομείς της δημόσιας ζωής, καθώς και τις πηγές άντλησης αυτών των πόρων. Αποτελεί το εργαλείο για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης, της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ευημερίας και συνοχής. Δεν είναι δύσκολο για κάποιον να σκεφτεί ότι η καθυστέρηση της ψήφισής του αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την πραγματοποίηση απαραίτητων δαπανών - με εξαίρεση τη μισθοδοσία, την υλοποίηση έργων στη πόλη, τη συντήρηση των κτιρίων κ.ά.

Στο άρθρο 56 του Ν. 4386/16 αναφέρονται οι επιπτώσεις για τη μη ψήφιση του προϋπολογισμού και τι συμβαίνει μετά από την πάροδο τριμήνου (από την μη ψήφιση).


Προθεσμίες

Προθεσμίες κατάρτισης, ψήφισης, ολοκλήρωσης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των ΟΤΑ.

1. Μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.

2. Έως την 15η Νοεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του ΟΤΑ.

3. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου ο έλεγχος αυτός πρέπει να έχει ολοκληρωθεί.

Παρόλο που η προθεσμία της 5ης Σεπτεμβρίου έχει ήδη παρέλθει, σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

Επισημαίνεται, επίσης ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και μη απόδοση μέρους ή του συνόλου της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του δήμου ή της περιφέρειας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), πλην των προνοιακών επιδομάτων: για όσο χρόνο καθυστερεί η ενσωμάτωση του σχεδίου και του επικυρωμένου προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και η ψήφιση και αποστολή του προϋπολογισμού προς έλεγχο στην αρμόδια, για την εποπτεία του δήμου ή της περιφέρειας, Αρχή.


Αν ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή του, σύμφωνα με την παρ.7, του άρθρου 77, του ν.4172/2013.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μερίμνησε για τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου μέχρι τη 15η Νοεμβρίου, παρά τα έγγραφα αιτήματα του Δημάρχου.


Διαβάστε επίσηςΣτο έλεος του εκβιασμού και της εριθείας της φλαύρας σύμπραξης οι δημότες


Με ποιες αιτιολογίες απέρριψαν το Προϋπολογισμό του 2018. Οι τοποθετήσεις


Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα για γέλια και για κλάματα από τους αποστάτες. Έκοψαν 11 παιδικές χαρές για να κάνουν 5χ5 στο Μουρτιά και την Κεράμεια.

49 Σχόλια:

E.B είσαι εντελώς ανημέρωτο. Ο προϋπολογισμός υπερψηφίστηκε από τους "κακούς" αποστάτες έτσι όπως τον συνέταξε η οικονομική υπηρεσία η οποία είχε και την ευθύνη να εκτιμήσει-αξιολογήσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν! Από κάποιους άλλους που θυμήθηκαν τώρα το Δ.Σ δεν ψηφίστηκε...και που θυμήθηκαν (όψιμα) να καταθέσουν προτάσεις.

9 ψήφισαν την πρόταση της υπηρεσίας του Δήμου, 9 κατά , 5 την πρόταση του δημάρχου και ένα λευκό.
Ποια είναι η πρόταση της υπηρεσίας ?
Ποια είναι η πρόταση του δημάρχου ?
Οι άλλοι δέκα καλά έκαναν ,να πεζουν το παιχνίδι των αποστατων με τον καλυβιωτη ?
Αφού έχει διαλύσει πλέον η παράταξη καλυβιωτη μαζί φυσικά και όλος ο Δήμος.

Με αποκλειστική ευθύνη του Καλυβιώτη καταψηφιστηκε ο προϋπολογισμός του δήμου.

ειχε που ειχε να πατησει κοντα ενα χρονο στο συμβουλιο ηρθε και τακανε μανταρα

ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΌΓΟ Ο ΚΎΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΈΦΕΡΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ ΑΠΌ ΑΥΤΉ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ?ΕΝΏ ΉΞΕΡΕ ΌΤΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΊΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΆΣΕΙ. ΜΉΠΩΣ ΛΈΩ ΤΟΝ ΣΥΜΦΈΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΈΧΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο ΔΉΜΟΣ? ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΊΝΕΙ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΊ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΟΠΩΣ ΆΛΛΩΣΤΕ ΣΥΝΗΘΊΖΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΙ.ΕΝΏ ΑΥΤΌΣ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΦΤΑΙΞΕΙ ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΤΊΠΟΤΑ.ΜΉΠΩΣ ΔΕΝ ΘΈΛΕΙ ΝΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ΌΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΈΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΊΑ ΝΑ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ Ο ΔΉΜΟΣ? ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΉΣΕΙ Ο ΚΎΡΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝ ΘΈΛΕΙ.

ΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ ΚΑΛΑ ΜΠΑΝΙΑ

Μέτρησα 8 ύαινες στην φωτογραφία. Πρέπει να είναι παραπάνω.

Φταίει ο Καλυβιώτης??
ΧΑ ΧΑ ΧΑ......
Ας θυμηθούμε τί έλεγε ο κ. Λιαγκάκης στη ραδιοφωνική του συνέντευξη.
Δήμαρχε,βάλε κάμερες μας στερείτε το προνόμιο να απολαύσουμε απο τις ευγενέστατες κυρίες Κωνσταντακάκη-Στέφου μέχρι τις αθλιότητες αποστατών -
Κατζούρα-Στεργίου.
Το ότι η απόλυτη αθλιότητα τους δεν γίνεται γνωστή τους αποθρασύνει και με το θράσος που τους διακρίνει τους αφήνεται περιθώρια να λασπολογουν(ίσως το μόνο που κάνουν πολύ καλά).

Λένε: εάν κοιτάς μιά γυναίκα και σου δείχνει φτερά και φωτοστέφανο αυτό σημαίνει ότι βλέπεις ένα παράδειγμα καλού καμουφλαρίσματος των κεράτων και των οπλών.

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ,ΤΗΜΩΡΙΘΗΚΕ ΣΚΛΗΡΑ Ο ΑΝΤΡΙΚΑΝΑΣ;

Η αντιδραστική παράταξη Στεργίου καταψήφισε όπως συνηθίζει και τις δύο προτάσεις. Μόνο τις μομφέΣ αν αντίο του δημάρχου και την συγκάλυψη των σκανδάλων ψηφίζει. Αυτός είναι ο θεσμικός ρόλος της. έτσι δεν είναι Στεργίου;

ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ,ΚΑΙ Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

εχασε τα ασφαλιστικα ο καλυβιωτης βγηκε αποφαση εχθες

Ο Καλυβιώτης ήρθε στο συμβούλιο με συγκεκριμένο σκοπό να κάνει ότι ήταν δυνατό για να μην ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Έσυρε και τους πέντε συμβούλους του που είχαν αποφασίσει διαφορετικά στο προηγούμενο συμβούλιο. Ας αναλάβουν τώρα τις ευθύνες τους και ας βγουν στον κόσμο να δικαιολογισουν την στάση τους. Πάρτε το χαμπάρι ο Καλυβιώτης δεν θέλει προϋπολογισμό. Τώρα όσο αφορά τα φωτοβολταϊκά ας απαντήσει ο ίδιος μιας και η εταιρεία του είχε αυτό το αντικείμενο.

Αυτό κατάλαβες ή αυτό σου είπαν. Δεν σου είπαν όμως πως ο προϋπολογισμός καταψηφιστηκε με παρέμβαση του Καλυβιώτη.

Για πες μας γνώστη τι ψήφισε η παράταξή Στεργίου. Τα ίδια πού θα ψηφίσει και την επόμενη φοράλλο. Μαύρη αντίδραση 4 χρόνια. Να τους χαίρεσαι

Ο προϋπολογισμός έχει περάσει η πρόταση Δημάρχου είναι η ίδια που ψήφισαν και οι αποστάτες απλώς επειδή την έκανε ο Δήμαρχος είναι τυφλωμένοι και δεν βλέπουν ότι είναι ίδια .

Προς 8.58.ποιος δημαρχος ρε φιλε αυτος που προσευχεται να μην εχει ο δημος προυπολογισμο.να σηκωθει να φυγει διελυσε τα παντα

8:58
Μη μου πεις πως δεν κατάλαβαν τί ψήφισαν!
Αν συμβαίνει αυτό ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ και ΚΑΤΖΟΥΡΟΣΤΕΡΓΑΚΙΑ ΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ!

Μην μου πεις ότι είμαι ο ίδιος με αυτόν πού ζήτησε ασφαλιστικά για να περάσει έγκαιρα ο π/υ. Τι σχιζοφρένεια ρε παιδί μου!

Καλυβιώτη χθες απέδειξες πώς δεν θέλεις την ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι επιστολές και οι καταγγελίες που κάνεις αποδείχθηκε πως είναι μόνο για εντυπώσεις και τίποτα άλλο. Τώρα θα λογοδοτήσεις εσύ και μόνο εσύ. Και αν έχεις τα κότσια ξανά κάνε ασφαλιστικά να δούμε τι θα ισχυριστείς.

ΚΑΛΑ ΕΙΠΕ Ο ΤΑΣΟΣ ΕΥΤΙΧΩΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕΣ ΤΟ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

11:44
Ανεγκέφαλε τυφλωμένε πολιτικάντη βρίσκεσαι στα σύννεφα της αθλιότητας σου.
Θα πρέπει να είσαι απο τους εμπειρότατους αιρετούς που κοσμούν το ΔΣ.
Γρήγορα θα ξυπνήσεις.
Δεν έχεις καταλάβει τίποτα.
Χάσατε πολλά σας καταλαβαίνουμε.
Κύριοι και κυριούλες της αρπαχτής ας μάθετε να ζήτε μόνο με το μισθό σας όπως όλοι μας.

9:20
Σωστά μάζεψε τη συμμορία σου και ας την ευχή........

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 14/10 ΟΠΩΣ ΗΘΕΛΕ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ.
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ.

Ας στείλει τώρα επιστολή ο Καλυβιώτης στον Σκουρλέτη για να τον ενημερώσει πώς οι αποστάτες δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει εντελώς και το μόνο που του μένει είναι να σηκωθεί να φύγει μπας και σωθεί ο τόπος.

Ρε ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ και ΣΤΕΡΓΑΚΙΔΕΣ εάν τελικά επιβεβαιωθεί ότι ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός, μετά τα όσα γράφετε τι θα κάνετε;
Θα παραιτηθείτε ή θα αυτοκτονήσετε;
Πώς θα αντέξετε αυτή την ΞΕΦΤΙΛΑ;

ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΣΤΕΡΓΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ.

Βλέπεις κανένα όνομα επώνυμα να λέει αυτά που ισχυριζεσαι 12.42.
Από φαντασία σκιζεις.
Ο Δήμος είναι στην εντατική χάρη στον καλυβιωτη και τον συνδυασμό του .
Αλλά είστε τόσο φανατισμενοι που δεν έχετε καταλάβει ότι με τις επιλογές μας και την ψήφο μας φαιραμε στο τιμόνι του Δήμου ότι ποιο αχρηστω υπήρχε,σε αυτό όμως την μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι αποστατες που πίστεψαν στον ουρανοκατεβατω καλυβιωτη.

ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΠΙΛΑ ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΜΕΝΕ.
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΛΗΤΑΡΑΔΩΝ ΤΣΑΚΙΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΦΥΓΕΤΕ.
Η ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΑΣ ΣΥΧΑΘΗΚΕ.

Αν δεν κάνω λάθος η πρόταση του δημάρχου ήταν οι εξής ψηφίζω την πρόταση της υπηρεσίας και αν θέλετε προσθέτετε και τα εξής Τι σημαίνει αυτό ότι εσείς ψηφίσατε δεν θέλετε τα εξής Άρα συμφωνούμε όλοι στην ψήφιση του προϋπολογισμού αυτά για εσάς που δεν ξέρετε ή μάλλον δεν μπορείτε να σκεφτείτε

ψηφίσατε όχι στα φωτοβολταϊκά Καραγκιόζηδες λες και ο δήμαρχος θα τα έπαιρνε τη δημοπρασία αφού εξαρτάται από την οικονομική υπηρεσία το έχετε υπό έλεγχο αλλά ήσασταν εγκέφαλοι και χαιρέκακη χωρίς να σκέφτεστε το καλό του δήμου

23 Φεβρ 2018 12:04
Το λυπηρό με τον Τάσο είναι πως είναι δάσκαλος,αυτό .......διδάσκει τρόπους και ιδανικά σε μικρά παιδιά!
Τι θα έλεγε να έφερνε την τάξη του σ´ενα ΔΣ να τον παρακολουθήσουν στις τοποθετήσεις του και τις δημοκρατικές μεθόδους του υπεράσπισης των απόψεων του,ίσως θα ήταν καλύτερα τα παιδιά να τα συνοδεύσουν οι γονείς τους.
Ο άλλος μεγάλος εκπαιδευτικός ψήφισε "παρών",δεν έχει θέση ούτε πρόταση,μόνο η παρουσία του είναι αρκετή!
Τί ψηφίζουμε!
Μνημόνια, μπορεί όλοι να μην φάγαμε αλλά πολλοί απο εμάς ευθυνόμαστε.
Γρειά σου Τάσο,Ηλία, Γιαννάκηδες,Σταύρο .......και κυρίες...
το θέατρο το συνεχίζετε,είπαμε ΧΑΣΑΤΕ πολλά,κουκουλώσατε αλλά τόσα σας καταλαβαίνουμε αλλά έχουμε και εμείς το δίκηο μας και θα το υπερασπιστούμε.

ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΤΑΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΤΑΣ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΝΤΑΡΑ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ. ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΤΟΣΟ ΙΚΑΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ.

Πανικός στο Κατζουροστεργιοφλωκέϊκο, κατεπείγουσα σύσκεψη με αποστάτες και επικοινωνία με κομματικούς τους προστάτες για βοήθεια!

Για ποιο θέμα; πως θα θάψουν το πέτ κοκ;

Ο κύριος που αναφέρεται στον Σκουρλέτη με τον δεικτικό σχολιασμό του,θα πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει εποπτεύουσα αρχή για την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ και κάποιος κομματικός ανώτερος υπάλληλος αμοίβεται γί αυτό.
Αν είχαμε κράτος τα έκτρωπα που γίνονται στονΔΣ θα σταματούσαν αμέσως και ο υπεύθυνος δήμαρχος ή σύμβουλος θα αναγκαζόταν να συμμορφωθεί.
Πάρε τα σκάνδαλα σε εθνικό επίπεδο μετά την λάμψη απόλυτο σκοτάδι.
Γιατί?
Μέχρι το 2018 το έθνος μας δεν έχει καταφέρει να γινει κράτος,μείναμε στην εποχή των κατσαπλιάδων.
Οι κομματικές φατρίες έχουν επενδύσει και επιβιώσει με αυτές τις τακτικές.
Ο νομοθέτης προνοεί,ο πολιτικός τον καπελώνει και ο καθαροί πολίτες πληρώνουν την νύφη.

ακούγεται οτι στο δημόσιο δάσος Εγινε υλοτόμηση παράνομα από τους ημέτερους μαζί με το δασαρχείο . Δήμαρχε θέλουμε ενημέρωση πάνω σε αυτό .δεν μπορεί το Δασαρχείο να Απαγορεύει σε μας τους ΦΤΩΧΟΥΣ ανθρώπους να κάνουμε υλοτόμηση και να μοιράζει ξύλα όπου αυτό θέλει πιθανως με ανταλαγματα

23 Φεβρουαρίου 2018 - 9:59 π.μ.
Έχετε μαζευτεί σαν τις ύαινες και πάλι δεν μπορείτε να τον ρίξετε και σε αυτό ακόμα είσαστε ανίκανοι

Παπαριες και αερολογιες όπως πάντα από τους ανώνυμους βλακες.
Εάν νομίζετε ότι με τις βλακειες που γράφετε και την λάσπη που πετάτε ότι θα φοβηθουν γελαστε ικτρα.
Αυτό το έχουν απόδειξη τόσα χρόνια μετα από τόση προπαγανδα που έχει ρίξει το ΕΒ.
Είναι τόσο μικρή η περιοχή που δεν χρειαζόμαστε ανώνυμους με χυδαία σχόλια για να μάθουμε το πυον του κάθε ενως.
Ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε

συγνώμη από το κοινό του ελεύθερου βήματος για αυτά που θα πω κάποτε έλεγα ότι εκεί που χέζω δεν τρώω και αυτό για σένα το λέω σταυρο Όταν έλεγες για το Μάρκου για το Στεργίου για τον καντζούρα τώρα σε βλέπω παρέα μαζί δηλαδή εκεί που έχεις χεσει εσύ εκεί τρως συγχαρητήρια

ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ. ΑΝ ΚΑΙ ΗΣΟΥΝ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΛΕΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ. Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΑΣ ΑΔΙΑΣΕ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΔΕΙΞΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ.

23 Φεβρουαρίου 2018 - 11:06 π.μ.

Φιλαρακι το διαβάζεις γιατί έχει μεγάλη ακρόαση και σε καίει

23 Φεβρουαρίου 2018 - 12:04 μ.μ.
βράζεις στο ζουμί σου γιατί βλέπεις ότι πέντε άτομα κάνουν όλη τη δουλειά στο δήμο και εσείς είσαστε Απλά ......... μπάζα

ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΖΟΥΡΕΣ ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ
ΘΑ ΡΙΞΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΙΣΤΕ ΠΟΛΥ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΧΕΙ
ΠΟΛΛΑ ΑΡΧ..ΔΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΕΙ ΓΑΜ..ΝΤΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΑΠΟ ΣΑΣ ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΑΣ
ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΘΑ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ
ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΑ. (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΤΕ)

Εσύ πράγματι είσαι άνθρωπος υψηλού επιπέδου κάτι που φαίνεται από τα γραφόμενα σου. Ντροπή σου και ντροπή σε αυτούς που επιτρέπουν την ανάρτηση τέτοιων και πολλών άλλων σχολίων αναλογου περιεχομένου. Έχετε ξεφύγει τελείως.

ΡΕ ΧΟΝΤΡΟΚΟΥΡΑΔΑΔΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΊΖΙ Ή ΜΑΜΑ ΑΚΟΜΙ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΙΝ ΒΑΛΙΤΣΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΠΑΡΑΠΕΡΑ;ΕΧΕΤΑΙ ΡΙΜΑΞΙ ΤΙΝ ΠΕΡΙΟΧΙ ΔΟΣΙΛΟΠΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΓΕΦΙΡΑ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ.ΜΟΝΟ ΣΤΙΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΚΟΡΟΜΑΓΓΙΕΣ ΤΑΧΑΜ
Ε ΙΣΤΕ ΑΞΙΟΛΙΠΟΙΤΟΙ ....ΘΑ ΚΑΡΚΙΝ.....ΣΕΤΕ ΟΛΟΙ ΤΑ ΠΕΔΑΚΙΑ ..ΕΙΔΗ ΣΤΟ ΚΙΜΑΣΙ ΠΕΡΙΣΥ ΥΠΉΡΞΑΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΝ ΠΕΔΙΟΝ ΞΕΦΤΙΛΕΣ.......

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.