Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Αποστάτες, παράταξη Στεργίου και Παζάρας "επιδίκασαν" το πρόστιμο στο Καλυβιώτη. Ολόκληρη η συζήτηση

Σε χθεσινό άρθρο του το ΕΒ επέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να καταλογίσει το πρόστιμο της Κτηματικής Υπηρεσίας προς τον δήμο στον Δήμαρχο κ. Καλυβιώτη, γιατί  η απόφαση είναι πέρα από τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου και συνάμα  παράνομη σύμφωνα με το με το άρθρο 232 του Ν 3852/2010  περί αστικής ευθύνης των αιρετών.
Σήμερα δημοσιευτηκαν  στο Διαύγεια τα  επίσημα πρακτικά της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικού Συμβούλιο, μια συζήτηση που δίνει την εντύπωση μια αυτοσχέδιας δίκης με συνοπτικές διαδικασίες.

Ο καταλογισμός   του προστίμου στον Δήμαρχο ήταν τπυ κ. Γιαννιού και την πρόταση του εκτός από τον ίδιο ψήφισαν οι κκ. Αρβανίτης Παναγιώτης , Βούλγαρης Αναστάσιος, Σκομπρής  Νικόλαος, Τάρλας Κυριάκος,  Στεργίου Ιωάννης,  Καντζούρας Ιωάννης, Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία, Μουργιάς Ιωάννης, Παζάρας Βασίλειος, Χατζής Ανδρέας

Τα πρακτικά της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/4/16

Θ Ε Μ Α : Συζήτηση με θέμα σχετικά με το έγγραφο με αρίθμ. πρωτ. ΠΚΑΑΧ Α.Γ ΕΥΒ:58/3-11-2015) της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΔημόσιαςΠεριουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την αυθαίρετη καταστροφή τμήματος Δημοσίου έργου στη θέση «Αγκάλη» Αγ. Άννας

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα αναφέρθηκε στην αρίθμ. πρωτ. 3169/8- 4-2016 αίτηση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Τάρλα Κυριάκου, Δανέλη Ιωάννη, Βούλγαρη Αναστασίου, Γιαννιού Κων/νου και Αρβανίτη Παναγιώτη, η οποία αναφέρει:

«Παρακαλούμε στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να εντάξετε στην ημερήσια διάταξη το εξής θέμα:
Συζήτηση με θέμα σχετικά με το έγγραφο με αρίθμ. πρωτ. ΠΚΑΑΧ Α.Γ ΕΥΒ:58/3-11-2015) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την αυθαίρετη καταστροφή τμήματος Δημοσίου έργου στη θέση «Αγκάλη» Αγ. Άννας

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ. Δήμαρχο ,που είπε:
«Αυτό το θέμα είναι πολυσυζητημένο εδώ κι ένα χρόνο. Δεν βρίσκω κανένα λόγο να απασχολεί το δημοτικό συμβούλιο. Αυτός που εισηγήθηκε το θέμα να κάνει την εισήγηση του και θα απαντήσω σε ότι χρειαστεί.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους πιο κάτω:

Γιαννιός Κων/νος: Θέλω να υποβάλω μερικές ερωτήσεις. Έχουν μπει κάποια πρόστιμα και έπρεπε να έχουν υποβληθεί ενστάσεις, που δεν έχουν γίνει. Το μόνο που υποβλήθηκε είναι ένα απλό χαρτί για την μείωση του προστίμου.  Θέλω να ρωτήσω ποιος εργολάβος έκανε την αποξήλωση στον ξύλινο διάδρομο κι αν είχε σύμβαση αυτός που το έκανε;
Θέλω επίσης να μου απαντηθεί που έχουν πάει τα ξύλα του πατώματος. Τι ποσό έχει καταλογισθεί και ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο;

Δήμαρχος: Όλα όσα θέλετε να ξέρετε έχουν αφ΄ ενός αναρτηθεί ,αφ΄ ετέρου έχουν κατατεθεί στον εισαγγελέα μετά από καταγγελίες σε βάρος μου. Έχουν υποβληθεί και στην Αποκεντρωμένη και στο Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στον Εισαγγελέα. Επομένως τι να πω σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο. Να αντικαταστήσω τον Εισαγγελέα;
Ένα έχω να πω. Ότι ο Δήμαρχος εξετέλεσε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του έτους 2012 ,που έλεγε να αποξηλωθεί ο διάδρομος για την προστασία των πολιτών και αυτό έκανα με καθυστέρηση τρία χρόνια. Έπρεπε να είχε γίνει.
Τα ξύλα ανωδομής είναι καταχωρημένα σε δημοτικό χώρο και γραμμένα ένα-ένα και στην κτηματική Υπηρεσία και φυλάσσονται με ευθύνη.
Τέτοιο θέμα όμως, με την ευκαιρία που τα σκαλίζετε, έγινε και στο Κυμάσι στον αντίστοιχο διάδρομο, χωρίς να υπάρχει καμία απόφαση για αποξήλωση, το καλοκαίρι του 2014. Δεν θέλω να προχωρήσω εκτιμώντας ότι θα σεβαστείτε την σιωπή μου.

Γιαννιός Κων/νος: Κάνω πρόταση το πρόστιμο να καταλογιστεί στον Δήμαρχο και να το πληρώσει ο ίδιος ή όποιος άλλος ευθύνεται.

Παζάρας Βασίλειος: Η συζήτηση αυτού του θέματος διαισθάνομαι ότι είναι μόνο η αρχή. Θα ακολουθήσουν και συζητήσεις επί άλλων θεμάτων. Δεν χρειάζεται να είναι μάντης κανείς, για να καταλήξει σ’ αυτό το συμπέρασμα. Το κλήμα είναι στραβό, το ‘χει φάει βέβαια και ο γάιδαρος.
Κύριε Πρόεδρε
Στις 21 Μαρτίου του 2012, συζητήθηκε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας «η αποκατάσταση του ξύλινου διαδρόμου στην παραλία της Αγίας Άννας». Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν την άποψη ότι η ξύλινη κατασκευή έπρεπε να απομακρυνθεί, για να αποφευχθεί ατύχημα καθώς και να συνταχθεί μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για νέα
κατασκευή διαδρόμου βασισμένη σε άλλα υλικά εκτός από ξύλο. Αυτή ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα ο εισηγητής του θέματος, Δημοτικός Υπάλληλος και Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ανέφερε ότι για να γίνει καθαίρεση του δαπέδου, θα ‘πρεπε να γίνει σε συνεννόηση με την Κτηματική Υπηρεσία για να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Ο Δήμος δε, είχε ενημερωθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα Β’ Αιγιαλού και Παραλίας, για τις νόμιμες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί προκειμένου ν’ αποκαταστήσει το έργο, με έγγραφο που του έστειλε στις 18 Ιουνίου 2012.
Πριν από τις ενέργειες που προέβησαν ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος, θα έπρεπε να είχαν ρωτήσει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Αυτή γνώριζε το έγγραφο που σας ανέφερα και τις νόμιμες ενέργειες που θα ‘πρεπε να γίνουν. Δεν ρωτήθηκε όμως και βρέθηκαν ν’ αντιμετωπίζουν την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
Στις απόψεις που τους ζητήθηκαν να εκφράσουν, κατέθεσαν έγγραφο και αναφέρονται στην ποιότητα κατασκευής του δαπέδου ζητώντας ευθύνες από τους αρμόδιους. Ζητούν ευθύνες για ένα έργο που λειτουργεί από το 2002, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια περίπου. Μάλιστα η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε έγγραφό της με ημερομηνία 21 Αυγούστου 2015, αναφέρει ότι για τη σωστή συντήρηση του δαπέδου, ο Δήμος θα ‘πρεπε να φροντίζει για το βάψιμο της ξυλείας. Σε όλα δε τα χρόνια της λειτουργίας του έργου κάτι τέτοιο δεν έγινε.
Θεωρώ ατόπημα την αναφορά τους σε αναζήτηση ευθυνών.
Για να αποδίδονται τα του Θεού τω Θεώ και τα του Καίσαρος τω Καίσαρι, θα πρέπει να σας πω ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή αν και πήρε απόφαση για την αποκατάσταση του δαπέδου 29 ολόκληρους μήνες προτού λήξει η θητεία της, και είχε ενημερωθεί για τις εγκρίσεις που χρειάζονται, δεν έκανε απολύτως τίποτε!
Η πρακτική της ήταν να παίρνει αποφάσεις και να μην τις εκτελεί. Έχει διαπιστωθεί αυτή σε πολλές συνεδριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Στεργίου Ιωάννης: Όλοι γνωρίζουμε ότι το έργο ήταν προβληματικό και γι΄ αυτό πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση από το προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο.
Όλοι σας επίσης ξέρετε ότι για οτιδήποτε πρόκειται να γίνει είναι απαραίτητη η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Πριν από λίγο πήραμε απόφαση για την υπογειοποίηση των κάδων ,δεν σημαίνει όμως ότι αύριο σκάβουμε και βάζουμε τους κάδους ,πρέπει να τηρηθεί κάποια διαδικασία.
Και για το θέμα που συζητάμε υπήρχε μια διαδικασία που αναφέρεται στο εισηγητικό της απόφασης που έπρεπε να ακολουθηθεί από την πλευρά του Δήμου ούτως ώστε να φτάσουμε στην φάση αποξήλωσης ή μη του διαδρόμου.
Αναρωτιέμαι μια απόφαση ανενεργή από το 2012 δεν προβλημάτισε τον κ. Δήμαρχο και όσους συμμετείχαν στην διαδικασία να σκεφτούν γιατί δεν είχε εκτελεστεί;  Δεν εκτελέστηκε γιατί δεν μπορούσε. Γιατί δεν είχαν παρθεί οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις από την Κτηματική Υπηρεσία

Δήμαρχος : Μέσα στις υποχρεώσεις του Δημάρχου είναι και η αρχή της αποτελεσματικότητας. Αυτή η αρχή λέει ότι πρέπει να είναι αποτελεσματικός ο Δήμος, ο Δήμαρχος και σας βεβαιώνω ότι μπροστά στην προστασία των πολιτών , η αδράνεια των όποιων υπευθύνων από το 2012 μέχρι την άνοιξη του 2015, δεν μου ήταν εμπόδιο να υλοποιήσω εργασίες προστασίας του κοινωνικού συνόλου. Και αν χρειαστεί σας βεβαιώνω ότι δεν θα κωλύσω στην γραφειοκρατία ,θα προστατέψω τους πολίτες, που είμαι υποχρεωμένος να το κάνω με κάθε τρόπο, ενάντια στην οποιαδήποτε γραφειοκρατία. Αυτή είναι η κατάσταση.

Όσο αφορά το πρόστιμο ποτέ δεν το δεχθήκαμε ούτε θα το δεχθούμε ,έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες κι έχω ζητήσει κι εμπειρογνώμονες ,να αποφανθούν για την ποιότητα της ξυλείας και της υποδομής και της ανωδομής και την σκοπιμότητα και για το έργο στην Αγκάλη και για το Κυμάσι, που δεν είχε καμία απόφαση.


Στεργίου Ιωάννης: Πρέπει να σταματήσει η παραπληροφόρηση μέσα σ΄αυτή την αίθουσα. Για ένα έργο που εκτελέστηκε το 2002 για το οποίο υπήρχαν μελέτες ,το έτος 2016, ο Δήμαρχος να μιλάει για σκοπιμότητα. Αν δεν υπήρχε σκοπιμότητα δεν θα υπήρχε καμία τύχη έγκρισης και χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου. Είναι ανεπίτρεπτο να λέγεται από ένα Δήμαρχο. Από τη στιγμή που υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν εκεί που ανήκουν.

Κουτσουράς Σταύρος: Έχει ακολουθηθεί μια διαδικασία και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Πως θα ψηφίσουμε σήμερα για το ποιος θα πληρώσει το πρόστιμο. Δεν παίρνω μέρος σ΄ αυτή την διαδικασία. Δεν ψηφίζω.

Παληός Ευστράτιος: Ψηφίζω όχι στην πρόταση του κ. Γιαννιού αλλά ναι στην πρόταση να πάρει απόφαση το συμβούλιο να αρνηθεί κάθε πληρωμή από το Δήμο αυτού του προστίμου.


Αλεξίου Δημήτριος: Είναι γνωστό το θέμα που προέκυψε με την αυθαίρετη παρέμβαση τ ου Δημάρχου για την καταστροφή της ξύλινης κατασκευής στην Αγκάλη! Για το θέμα αυτό διεξάγετε έρευνα. Καταλογίσθηκε πρόστιμο 49.680 ευρώ στο Δήμο. Δεν είναι οριστικό . Δεν μπορώ να ψηφίσω το πρόστιμο να το πληρώσει ο Δήμαρχος από τη τσέπη του αυτή τη στιγμή. Ας περιμένουμε το αποτέλεσμα της ανάκρισης . Αν το αποτέλεσμα είναι απαλλακτικό τότε τι θα πούμε ; Αν το αποτέλεσμα δείξει ευθύνη, βεβαίως και θα ψηφίσω να καταλογισθεί στον ίδιο. Εδώ είμαστε να προστατεύουμε τα συμφέροντα των συνδημοτών μας .
Ψηφίζω λευκό !

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων


ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Το πρόστιμο που επιβλήθηκε για την αυθαίρετη καταστροφή τμήματος παραλίας Αγίας Άννας (Αγκάλη) σύμφωνα με το έγγραφο με αρίθμ. πρωτ.  ΠΚΑΑΧ Α.Γ.ΕΒ:5803/11/2015 της Περ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος με θέμα «Πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης» να καταλογιστεί στον Δήμαρχο και να  πληρωθεί από τον ίδιο ή όποιον άλλον ευθύνεται.

Την πρόταση ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γιαννιός Κων/νος, Αρβανίτης Παναγιώτης , Βούλγαρης Αναστάσιος, Σκομπρής Νικόλαος,Τάρλας Κυριάκος, Στεργίου Ιωάννης, Καντζούρας Ιωάννης, Φλώκου Κωνσταντάκη Σοφία, Μουργιάς Ιωάννης, Παζάρας Βασίλειος, Χατζής Ανδρέας Ψήφοι έντεκα-11-


Μειοψηφούντων των πιο κάτω δημοτικών συμβούλων:
Κουκουρίκος Ηλίας : Λευκό
Αλεξίου Δημήτρης : Λευκό
Κουτσουράς Σταύρος Περήφανου Νίκη- Χαλιούλιας Ιωάννης-Γεωργάκαινα Ελένη- Παληός Ευστράτιος: Δεν ψηφίζουμε την πρόταση του κ. Γιαννιού Κων/νου


Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

O Πρόεδρος
Χατζής Ανδρέας
Ο Γραμματέας
 Αλεξίου Δημήτριος
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργάκαινα Ελένη
Γιαννιός Κων/νος
Κουτσουράς Σταύρος
Παληός Ευστράτιος
Αρβανίτης Παναγιώτης
Χαλιούλιας Ιωάννης
Περήφανου Νίκη
Σκομπρής Νικόλαος
Τάρλας Κυριάκος
Βούλγαρης Αναστάσιος
Κουκουρίκος Ηλίας
Στεργίου Ιωάννης
Μουργιάς Ιωάννης
Καντζούρας Ιωάννης
Φλώκου-Κωνσταντάκη Σοφία
Παζάρας Βασίλειος


Διαβάστε επίσης


Άλλη μια ανεγκέφαλη απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου: "Επιδίκασαν" πρόστιμο στο Καλυβιώτη

Ο πόλεμος εναντίον του Καλυβιώτη ζημιώνει το Δήμο με 50.000 Ευρώ

Καταγγελία προς τον εισαγγελέα εναντίον των κκ. Καλυβιώτη και Χαλιούλια για φθορά της ανάπλασης της παραλίας της Αγίας Άννας

Με μάρτυρες τους Στεργίου, Καντζούρα, Παζάρα και 2 αποστάτες, ο Μάρκου αντεπιτίθεται στον Καλυβιώτη

20 Σχόλια:

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΝΑ ΤΑ ΒΡΟΥΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ.ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ΚΑΤΖΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ 52500 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΓΙΝΑΤΙ ΒΓΑΖΕΙ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΕΘΕΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ.ΟΤΙ ΕΧΤΙΖΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΕΙ ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ!ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΧΑΡΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΖΟΥΡΟΣΤΕΡΓΙΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΚΑΜΑΡΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ!ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΡΙΞΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΣ!ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΣΤΩ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ?ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΝΟΥΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΧΤΥΠΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ?ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΙΝΕΤΑΙ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΑΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ!ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙΓΕΣΤΕ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΗΜΠΟΡΟ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ?ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΓΛΑΣΤΡΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΕΡΑΤΕ?ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΗΣΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

1. Τελικα εχει γινει ενσταση για να απαλειφθει το προστιμο ?
2. Καλα οι Αγιανιωτες δημ συμβουλοι δεν γνωριζουν οτι κατω απο τον διαδρομο ειχε ενα αυλακι (το οποιο μπαζοθηκε κατα την αποξηλωση)μεσα στο οποιο ηταν τα ξυλα της υποδομης τα οποια ειχαν σαπισει γιατι αντι για σκληρη ξυλεια (που σαν τετοια πληρωθηκε) ειχε φθηνη πευκισια ξυλεια ?
Η επιφανειακη ξυλεια ηταν απο καλο ξυλο κ ακομα κ σημερα ειναι σε καλη κατασταση κ θα μπορουσαν να ξαναχρησιμοποιηθουν για την κατασκευη διαδρομων καθετων στην ακτη ωστε να υπαρχει προσβαση στην θαλασσα χωρις να βυθιζεται το ποδι , με η χωρις παπουτσι , μεσα στην καυτη αμμο.
Καθε μαγαζι θα μπορουσε να εχει απο ενα τετοιο διαδρομο.

ΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΗΦΑΝΕ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ(ΠΟΙΟΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΠ)ΑΦΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ

ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΝΟ ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ!ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ?Ε ΟΧΙ ΡΕ ΠΑΕΙ ΠΟΛΥ !

Μας προέκυψε και ο Παζάρας! Μπράβο Βασιλάκη και αδιάβαστος και συνεταιράκι με το θίασο Κατζουροστεργίου και αποστατών.Για ποιά αριστερά μιλάς;

Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

Οπως όλοι Αντώνη (6:31 μ.μ.) γνωριζουν τον ξυλέμπορο σύντροφο του ΠΑΣΟΚ που προμήθευσε αυτή την ξυλεία. Έχει πολύ θράσος;

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΑΡΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ ΑΠΟ ΙΣΤΙΑΙΑ ΟΡΜΟΜΕΝΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΙΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΚΩΣΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΞΥΛΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ,ΤΗΝ ΜΕΡΑ ΤΑ ΕΒΓΑΖΕ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΤΑ ΕΒΑΖΕ.Ο ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΕΝ ΤΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΟΝ ΤΕΛΑΙΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ , ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΛΛΑ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΥΧΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΦΤΕΡΝΑ,Ο ΨΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΩΣ ΑΛΛΟΣ ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΣΩΣΤΑ ΕΠΡΑΞΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕ ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΕΝ ΒΡΑΣΜΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΗΡΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.ΒΕΒΑΙΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΥΜΒΕΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Μέρος του έργου αυτού το πλήρωσε ο Ψαρρός

https://goo.gl/67yFh8

χριστακι γεωργιου (ας πουμε )εσυ δεν βλεπεις οτι διαλυσαν -- τα παντα να φυγη ΑΥΤΟΣ

ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΨΑΡΟΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΙΔΙΚΑ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΕΣ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΑΙΣΧΗ,ΜΕΧΡΙ ΕΛΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟ ΕΙΧΕ ΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΣΗ !!!ΤΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΑΝΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΜΑΙΜΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΑ!Ο ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΛΑ ΕΙΧΑΝ ΠΕΣΕΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΚΑΤΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΑΤΕΩΝΑ.ΤΑ ΙΔΙΑ ΞΥΛΑ ΤΑ ΕΒΑΦΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΦΤΙΖΕ ΙΝΔΙΚΑ ΑΛΛΩΤΕ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΚΛΠ.ΘΥΜΙΖΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΚΟΤΣΙΚΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΟΥΛΑΓΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΓΙΔΕΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΒΑΦΟΝΤΑΣ ΤΕΣ ΜΕ ΦΟΥΜΟ!!ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΞΥΛΕΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ Ο ΦΙΛΟΣ ΜΠΑΡΕΤ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΡΜΑΙΟ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ!!!ΒΕΒΑΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΥΛΩΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ,ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΦΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΤΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΨΕΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ!ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΔΥΣΦΗΜΕΙ ΤΟΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟ ΜΕΡΟΣ!

Σιγά ρε φίλε10.38 δυσφημεί την περιοχή μας τώρα και όχι όπως ήταν πρίν; φαίνεται δεν κατοικείς εδώ ή έχεις μονόπλευρη μυωπία!!!!!

Καλυβιωτη κανε μονο σου συμβουλια σιγα μην ερθουν το απογευμα μετα το Πασχα τωρσ

Για τα άλλα πρόστιμα που μας χρέωσαν οι προηγούμενοι Δήμαρχοι τι θα γίνει ? Για τα χρέη που μας άφησαν τι θα γίνει ? Ποιος θα τα πληρώσει αυτά ? Τα κουκουλώνουν όλα και κατηγορούν τον Καλυβιωτη μετά.

Το πιο αισχρό χαρακτηριστικό στην πολιτική, είναι η ανηθικότητα. Είναι προκλητικό δημοτικοί σύμβουλοι να εμφανίζονται τώρα ως υπερασπιστές των συμφερόντων του δήμου ενώ για παρά πολλά χρόνια και για πολλές περιπτώσεις έβλαψαν τον δήμο με τις πράξεις και τις αποφάσεις τους. Είναι αισχρό δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν λερωμένη την φωλιά τους να παριστάνουν τους δικαστές που θέλουν να επιβάλουν την δικαιοσύνη άλλα να αφήνουν τον εαυτό τους απέξω.

Ήρθε το τέταρτο μνημόνιο και δεν έχουμε βάλει ακόμα μυαλό. Αυτή είναι η νοοτροπία αυτών που έχουν διοικήσει τον δήμο επί χρόνια και δημιούργησαν τόσα χρέη. Αυτή είναι η νοοτροπία αυτών που κρατούν όμηρο έναν ολόκληρο δήμο μέσα από την στείρα αντιπολίτευση, την εμπάθεια προς το πρόσωπο του δήμαρχου και το προσωπικό τους συμφέρον.

Θέλουν να πληρώσει ο Καλυβιωτης το πρόστιμο άλλα για τα δικά τους πρόστιμα, τις καταδικαστικές αποφάσεις και τα χρέη που αυτοί μας άφησαν δεν είπαν τίποτα. Αυτά τα ξέχασαν άλλα θα τα πληρώσουμε εμείς αντί για αυτούς. Ουδέποτε οι Στεργιου-Καντζουρας-Αρβανιτης-Ταρλας (και οι Ενωτιαδης-Ψαρρος-Μαρκου, που δεν είναι στο τωρινό δημοτικό συμβούλιο) και όσοι άλλοι είχαν θέσεις ευθύνης ανέλαβαν τις ευθύνες τους στην πράξη, πάντα βγάζουν τον εαυτό τους απέξω άλλα την πληρώνει πάντα ο λαός. Νοιάζονται μόνο για το πώς θα πιάσουν τις θέσεις. Για να δείτε τι ψηφίζουμε.

Οι 11 άσχετοι, ανόητοι σύμβουλοι ανακήρυξαν τον εαυτό τους εισαγγελέα και δικαστή παραβιάζοντας κάθε έννοια αρμοδιότητας, νομιμότητας, δικαίου και διάκρισης εξουσιών. Είναι τόσο βλάκες οι άνθρωποι που δέν περιγράφονται.
Καλά οι άλλοι, είναι εντελώς αμόρφωτοι και ντενεκέδες, εσύ ρε Παζάρα τι είσαι?
Βασίλη γιά να θριαμβεύσεις σου βάζω την ιδέα να κάνεις την παρακάτω πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Να ψηφίσετε εσεις που έχετε την πλειοψηφία στο ΔΣ να φύγει όποιος δεν γουστάρετε. Έτσι εσεις της πλειψηφίας θα επιβάλετε την δική σας δημοκρατία των 11. Άραγε Βασίλη είσαι τόσο πολύ ΜΑΛ....ΑΣ.

Χειρότερα. Οι εισαγγελείς εξετάζουν μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία. Εδώ είχαμε συνοπτικές διαδικασίες, έγιναν ενάγοντες, εισαγγελείς και δικαστές ταυτόχρονα. Και οι στρατοδίκες είναι καλύτεροι από δαύτους.

Αλήθεια οι σύντροφοι του ΚΚΕ πού βρίσκονται;Ακολουθούν το "στρίβειν" δια της απουσίας ή της λευκής ψήφου;

Όχι παιδιά,δεν υπηρετείτε μαυτό τον ανεύθυνο τρόπο τα λαϊκά συμφέροντα.Γνωρίζετε πολύ καλά με ποιούς έχετε να κάνετε.Η λευκή ψήφος στο θέμα της ΔΕΠΑΛ ήταν νερό στο μύλο τους,ήταν ουσιαστικά σύμπραξη στο κουκούλωμα.Και η απουσία πάλι υπεκφυγή δείχνει και αδιαφορία.Είμαι βέβαιος ότι άλλα περίμεναν οι ψηφοφόροι σας

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Αν θέλετε να δημοσιεύσετε ένα βίντεο youtube ή μια εικόνα στο σχόλιό σας, χρησιμοποιήστε (με αντιγραφή/επικόληση, copy/paste) το κωδικό: [img] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ [/img] για την ανάρτηση εικόνων και [youtube] ΒΑΛΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ YouTube-VIDEO ΕΔΩ [/youtube] για τα βίντεο YouTube
ΣΗΜ. Οι διαχειριστές του ΕΒ δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τα σχόλια τρίτων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΔ 131/2003.