Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Η ΔΕΥΑ μας συντηρεί και δρόμους, αν και δεν έχει αρμοδιότητα

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ κ. Λεοντής έχει παράτυπα αναλάβει αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ χωρίς να έχει τα απαιτούμενα απο το νόμο προσόντα (Πτυχείο Ανώτατης Σχολής) 

Πριν λίγο καιρό το ΕΒ είχε αποκαλύψει απευθείας αναθέσεις έργων απο την ΔΕΥΑ σε συγγενικά πρόσωπα μελών του Δ.Σ. της που ήταν υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Ψαρρού.  Χθές δημοσιέυτηκε στο Διαύγεια ότι η κατάσταση όχι μόνο  συνεχίζεται αλλά και ότι η ΔΕΥΑ κάνει απ' ευθείας  αναθέσεις για συντηρήσεις δρόμων! Ο ίδιος εργολάβος είχε αναλάβει απο την ΔΕΥΑ και τον εκχιονισμό δρόμων!

Παρατυπίες στις απευθείας αναθέσεις

Ο νόμος ορίζει ότι μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον τρίτο βαθμό ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Δ.Ε.Υ.Α ή μέλη Δ.Σ. ή υπάλληλοι ομοειδούς επιχείρησης (αρ. 3 παρ. 6 του Ν. 1069/80).   Η εταιρεία   ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Χωματουργικές Εργασίες έχει τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας με τον ανάδοχο. Ο κ. Μαγγανάς Μιχαήλ είναι μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και ήταν υποψήφιος με το συνδυασμό του κ. Ψαρρού.

Οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς χαρακτήρα που λειτουργούν με τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Για αυτό σε αυτή την περίπτωση  είναι αρμοδιότητα του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ  (όχι του προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ) να  αποφασίζει για την εκτέλεση προμηθειών και την ανάληψη υποχρεώσεων εφόσον η συνολική δαπάνη δεν ξεπερνά τα € 5.869 Ευρώ. Να σημειώσουμε ότι  η ΔΕΥΑ πρέπει να διοικείται απο ένα Γενικό Διευθυντή  που είναι πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής (αρ. 6 παρ. 1 του Ν. 1069/80). και διορίζεται απο το Δ.Σ.  Δεν είναι στις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. (ο τίτλος του κ. Λεοντή) οι απευθείας αναθέσεις  όπως αυτές ορίζονται στο  άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1069/1980).
Η  απόφαση για απευθείας ανάθεση μπορεί να λαμβάνεται μόνο μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης – οι όροι όμως του διαγωνισμού (έστω και πρόχειρου) εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.Απο το νόμο για την κατασκευή ή τη συντήρηση μικρών έργων μέχρι ποσού  5.869 Ευρώ απαιτούνται

(1) Τεχνική έκθεση,

(2) Απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και

(3)  Πρόχειρος διαγωνισμός

Στην προκειμένη απόφαση απευθείας ανάθεσης δεν υπάρχει κανένα απο  τα τρία απαιτούμενα


Δαπάνες που δεν αφορούν την απευθείας άσκηση αρμοδιοτήτων της ΔΕΥΑ

Η συντήρηση δρόμων δεν είναι  στις αρμοδιότητες της ΔΕΥΑ και δεν συμπεριλαμβάνεται στο προϋπολογισμό της. 

Ο  εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΔΕΥΑ δεν συμπεριλαμβάνει δαπάνες για συντηρήσεις δρόμων.  Η συγκεκριμένη δαπάνη  πήγε στο γενικό λογαριασμό με κωδικό  62.98.92 που αφορά λοιπές παροχές τρίτων. 

Η ΔΕΥΑ του δήμου μας ιδρύθηκε το 2011 (ΦΕΚ1326Β/16.6.11) και οι αρμοδιότητές της ορίζονται στην πράξη ίδρυσης της ως εξής:  
1. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης,
άρδευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων ως και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων.
2. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης. 
3. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου.
4. Η εμφιάλωση και εμπορία νερού.
5. Η διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Δεν είναι αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ η συντήρηση δρόμων.


Θέμα κατάργησης της ΔΕΥΑ

Ψαρρός: "Τα οικονομικά της ΔΕΥΑ είναι άθλια."
Η ίδρυση Δ.Ε.Υ.Α. είναι υποχρεωτική για τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από τους 10.000 κατοίκους.. Ο νόμος (ν.1069/80) προβλέπει  επίσης και την ίδρυση  Διαδημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης –Αποχέτευσης.
Ο κ. Δήμαρχος δήλωσε στο Δ.Σ. της 17/7/12 θέτοντας θέμα κατάργησης της ΔΕΥΑ :«Το θέμα κατάργησης της ΔΕΥΑ είναι θέμα πολιτικό. Τα οικονομικά της επιχείρησης είναι άθλια. Στην επόμενη Εκτελεστική Επιτροπή θα συζητήσουμε το θέμα της ΔΕΥΑ». Ο Ν. Μουστάκας πρόσθεσε: «Δεν μπορεί επιχείρηση που έχει μέσα 5 με 6 χιλιάδες κόσμο να πληρώνει νερό όπως εγώ».

«Είμαι Πολίτης και Όχι Απλά Κάτοικος»

Η δημόσια παρουσίαση του Εργαστηρίου Συμμετοχικού Σχεδιασμού «Είμαι Πολίτης και Όχι Απλά Κάτοικος» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη, στις 19:30, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγγελάκη 13). Στον ίδιο χώρο, στο ισόγειο του κτηρίου, θα εκτεθούν οι σχεδιαστικές προτάσεις των φοιτητών του ΑΠΘ για την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου.

Τα εργαστήριο αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος

Δεν μειώνονται τα δημοτικά τέλη για το 2013

Σε πολλους δήμους λογω της κρίσης τα δημοτικά τέλη μειώνονται. Στη Θεσσαλονίκη, τα Δ.Τ. θα μειωθούν κατά 10% για τα σπίτια και 6% για τις επιχειρήσεις. Σε μείωση των τελών κατα 10% προέβει και ο δήμος Σκοπέλου,  μειώσεις έκαναν και ο δήμος Μοσχάτου, ο δήμος Χανίων, ο δήμος Δράμας, ο δήμος Αθήνας, ο δήμος Ελληνικού, ο δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, ο δήμος Κομοτηνής, ο δήμος Δωρίδος, ο δήμος Κοζάνης, ο δήμος Αμαρουσίου,  ο δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο δήμος Ωραιοκάστρου (45% μείωση) και άλλοι δήμοι της χώρας.

Στο δήμο μας που πριν ένα χρόνο ο κ.δημαρχος  υποσχέθηκε  μείωση των εξόδων του δήμου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να   για το οικονομικό έτος 2013 να μην αναπροσαρμοστούν  (ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω) τα δημοτικά τέλη (καθαριότητας , ηλεκτροφωτισμού, Τ.Α.Π. κ.λπ) και παραμείνουν ως έχουν .

Τα Δημοτικά Τέλη για το 2012 που θα ισχύσουν και για το 2013  έχουν  καθοριστεί ως εξής


Α. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Το τέλος  καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις περί καθορισμού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών πρέπει να είναι ειδικά (όχι γενικώς οπως έκανε το Δ.Σ. ) αιτιολογημένες.Τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. Με αυτά τα τέλη πληρώνονται οι προσλήψεις διμηνιτών .


6. Δ.Τ. (τέλη καθαριότητας και φωτισμού) για οικίες στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως – Ελυμνίων 1,20€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011

7. Δ.Τ. για οικίες την Δημοτική Ενότητα Νηλέως σε 1,10€ τ.μ. / ετησίως από 1/1/2011 έως

Απευθείας ανάθεση 12.000 Ευρώ για την ανάπλαση χώρου δημαρχείου Αγίας Άννας

Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση της πίστωση 12.000,00 €  γιατην εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» η πληρωμή θα γίνει από ΣΑΤΑ .

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον ΕΔΕ κ. ΜΑΝΑΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ .

Στον ίδιο εργολάβο έχει γίνει απευθείας ανάθεση 10.000 Ευρώ για την ολοκλήρωση του νηπιαγωγείου Αγίας Άννας.

Απευθείας ανάθεση 10.000 Ευρώ για την ολοκλήρωση του νηπιαγωγείου Αγίας Άννας

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση της πίστωση 10.000,00 € για  την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΝΗΠΑΙΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ» η πληρωμή θα γίνει από ΣΑΤΑ .

2. Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του έργου στον ΕΔΕ κ. ΜΑΝΑΡΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ .

Στον ίδιο εργολάβο έχει γίνει απευθείας ανάθεση 12.000 Ευρώ για την ανάπλαση χώρου δημαρχείου Αγίας Άννας

Δράσεις για ενδυνάμωση της νεανικής επιχειρηματικότητας


Ο Δήμος γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας που πλήττουν την περιοχή και με δεδομένα τα σκληρά οικονομικά μέτρα και την αλλαγή στο τοπίο της απασχόλησης, αναλαμβάνει σε συνεργασία με την Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, την υλοποίηση δράσεων που στόχο έχουν την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού κλίματος στο Δήμο Κοζάνης.

Στο πλαίσιο της στήριξης του νέου ανθρώπινου δυναμικού, ο Δήμος Κοζάνης απευθύνεται σε νέους

Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Αυτόματο ψαλίδι σε υπερβάσεις δαπανών σε δήμους

«Φραγή» στις υπερβάσεις δαπανών των υπουργείων και των δημοσίων φορέων μέσω μηχανισμού αυτόματης διόρθωσης βάζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εγκρίθηκε τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου, από το υπουργικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ΓΛΚ, τα υπουργεία θα υπογράψουν μνημόνια συνεργασίας με το

14η Γιορτή Τσίπουρου


Tην Κυριακή, 4 Νοε 2012, στην Μεσαία Μηλιά Πιερίας, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Μεσαίας Μηλιάς «Αη Γιώργης» οργανώνει για 14ησυνεχή χρονιά την ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ, στην πλατεία του χωριού, από τις 12.00 το μεσημέρι και «μέχρι τελικής πτώσης».
Η Γιορτή Τσίπουρου ξεκίνησε σαν μια ανάγκη κοινής γιορτής όλων των κατοίκων της υπαίθρου για

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης


Με πανελλαδική ενημερωτική καμπάνια στα σχολεία, αλλά και μεγάλες κληρώσεις για τους καταθέτες του, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο γιορτάζει στις 31 Οκτωβρίου την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης.

Συγκεκριμένα, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, οι διευθυντές καταστημάτων του δικτύου ΤΤ και της πρώην Τ Bank πραγματοποιούν όλο τον Οκτώβριο, επισκέψεις σε εκατοντάδες σχολεία ανά την

Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων κατά ΥΠΕΚΑ και ΔΕΗ


Για «προσπάθεια μετάθεσης των αποκλειστικών ευθυνών που έχουν η διοίκηση της ΔΕΗ και οι πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΚλιματικήςΑλλαγής, από την έναρξη της παρούσας θητείας έως και σήμερα, που δεν καταβάλλεται ο Τοπικός Πόρος (λιγνιτικό τέλος) στις τοπικές κοινωνίες», κάνει λόγο με ανακοίνωσή του το Δίκτυο

Ολοκληρωμένη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων

Σε ολοκληρωμένη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων, κομποστοποίηση και παραγωγή βιοαερίου και βιοντίζελ σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Στόχος να επιλυθούν χρόνια προβλήματα που προκύπτουν από την ανεξέλεγκτη παρουσία κτηνοτροφικών αποβλήτων, σε διάφορες περιοχές -ευρύτερα- του συγκεκριμένου δήμου στα ορεινά του Ψηλορείτη, όπως η εμφάνιση ψύλλων.

Ο αρχικός σχεδιασμός ξεκίνησε το 2008 μέσω δράσης του INTERREG για την Ελλάδα και την Κύπρο σχετικά με την εγκατάσταση Κέντρου Καταγραφής και Μελέτης Ζωονόσων με αναλύσεις για

32.000 ευρώ για τον φωτισμό του γηπέδου της Αγίας Άννας με πρόχειρο διαγωνισμόΟ Δήμαρχος ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ , προκηρύσσει Πρόχειρο  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ » , με προϋπολογισμό 32.000,01 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από ενιαία κατηγορία εργασιών με προϋπολογισμό 26.016,27 € (Περιλαμβανομένων δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) . Ο Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 5.983,74 €

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων , Οικ. Προσφορά κ.λ.π) από το Γραφείο τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στο Μαντούδι Ευβοίας , εφόσον υποβάλλουν αίτηση μέχρι και στις 19-10-12 .

Πληροφορίες για επικοινωνία Λιακόπουλος Κυριάκος στο τηλέφωνο 2227-350221  FAX επικοινωνίας 2227-023440 .

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/ 10/ 12 , ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 9:00. π.μ και λήξη

Βιάζονται να αναπλάσουν την πλατεία Μαντουδίου


Η πλατεία Μαντουδίου  πρέπει να αναπλαστεί  γρήγορα

Η οικονομική επιτροπή του δήμου αποφάσισε  να κάνει απευθείας ανάθεση της αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης του χώρου στην κεντρική πλατεία Μαντουδίου» στον ιδιώτη μελετητή κ. Χατζημανωλάκη Δημήτριου Αρχιτέκτονα Μηχανικό. Η αμοιβή του καθορίστηκε στα 3.738,40 €.

Βιάζονται 

κ. Ψαρρός: "είναι το μόνο γραφείο  που μας καλύπτει απόλυτα, καθ’ ότι όπως με διαβεβαίωσε θα κάνει τη μελέτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα"

Σύμφωνα με την ορθή δημοσίευση  στο Διάυγεια σήμερα  η ανάθεση έγινε με βάση τον χρόνο που θα χρειαστεί να ετοιμαστεί η μελέτη. Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα απο το Διαύγεια :

"Η Τ.Υ.Δ.Κ. με το αριθ. πρωτ53838/24-7-2012 έγγραφό της, μου γνωστοποίησε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο διότι δεν διαθέτει ανάλογης ειδικότητας προσωπικό ( αρχιτέκτονα- τοπογράφο) και οργανωμένο συνεργείο για εργασίες υπαίθρου καθώς και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη για τέτοιες εργασίες.

Κατόπιν αυτού ήλθα σε επαφή με διάφορα αρχιτεκτονικά μελετητικά γραφεία για την γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.  Με όσα γραφεία είχα επαφές για το θέμα αυτό, το γραφείο του κ. Χατζημανωλάκη Δημήτριου , Αρχιτέκτων Μηχανικός , με έδρα γραφείων το Χαλάνδρι Αττικής οδός  Ηρώδου Αττικού 1 Τ.Κ. 152 33 , είναι το μόνο που μας καλύπτει απόλυτα, καθ’ ότι όπως με διαβεβαίωσε θα κάνει τη μελέτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Προτείνω λοιπόν να αναθέσουμε την εκπόνηση της μελέτης «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» στον ιδιώτη μελετητή κ. Χατζημανωλάκη Δημήτριο , Αρχιτέκτων Μηχανικός , με έδρα γραφείων το Χαλάνδρι Αττικής οδός Ηρώδου Αττικού 1 Τ.Κ. 152 33, και αμοιβή 3.738,40 € χωρίς Φ.Π.Α.
"

Κανείς δεν γνωρίζει τα σχέδια του δήμου και για ποιο λόγο αναπλάθεται η πλατεία τώρα όταν εκκρεμούν σοβαρότερα προβλήματα οδοποίας στο Μαντούδι. Απομένει να δούμε αν η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει το γκρέμισμα μέρους της πλατείας για να ανοίξει χώρο για τα τραπεζοκαθίσματα γνωστού ημετέρου του κ. αντιδημάρχου. Ένα θέμα που έχει αναστατώσει την τοπική κοινωνία Μαντουδίου

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Συνταξιούχοι τρέχουν από την Ιταλία έως το Ωραιόκαστρο για να τιμήσουν την αδελφοποίηση του Ντέτμολντ της Γερμανίας, με τον ελληνικό δήμο.

Με την ενεργητικότητα που τους διακρίνει, τρείς περιπατητές συνταξιούχοι επιβεβαιώνουν πως όταν υπάρχει θέληση και πίστη, η επίτευξη ενός στόχου είναι δυνατή.
Ο λόγος για τον 75χρονο συνταξιούχο ιατρό Πίτερ Πάνκιν από το Ντέτμολντ της Γερμανίας, τον 66χρονο συνταξιούχο ψυχοθεραπευτή Κλάους Μπέκεντορφ, κάτοικος Ανόβερου, και τον 74χρονο Τζόσεφ Ουόλτερ, συνταξιούχο τραπεζικό υπάλληλο, κάτοικο Χάσελτ, Βελγίου.

ΟΙ τρεις φίλοι θα διανύσουν 560 χιλιόμετρα από τη Βερόνα της Ιταλίας έως το Ωραιόκαστρο, για να τιμήσουν την αδελφοποίηση του Ντέτμολντ της Γερμανίας, με τον ελληνικό δήμο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνουν ένα τέτοιο εγχείρημα, με σκοπό να στείλουν το μήνυμα της αδελφοποίησης των λαών.

Λιμνάζουν οι προτάσεις των δήμων για έργα ΑΠΕ σε σχολικά κτίριαΕπιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τους ΟΤΑ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ για την αξιοποίηση των ΑΠΕ από δημόσιους φορείς, ζητεί η ΚΕΔΕ.

Το θέμα συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ένωσης και όπως τονίσθηκε, μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν άμεσα οι Δήμοι να δρομολογήσουν τις διαδικασίες υλοποίησης των

Αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών χώρων στα μεταλλεία «Αλεφάντω-Κεφαλή-Σπαρτόλακα».

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση παλαιών μεταλλευτικών και μη αποκατεστημένων χώρων» που αφορούν τα μεταλλεία «Αλεφάντω-Κεφαλή-Σπαρτόλακα».


Σύμφωνα με την απόφαση "η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας έχει στη διάθεσή της «Μελέτη αποκατάστασης παλαιών μεταλλευτικών και μη αποκατεστημένων χώρων» για τρία μεταλλεία (Αλεφάντω,Σπαρτόλακα, Κεφαλή) που εκπονήθηκε από την «ΥΛΗ Ε.Ε. – διαχείριση και Προστασία  Περιβάλλοντος». Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση παλαιών επιφανειακών ςκμεταλλεύσεων μεταλλείων βωξίτη που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 και του Ν. 998/79 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όταν δηλαδή δεν υφίστατο υποχρέωση αποκατάστασής τους από τις μεταλλευτικές εταιρείες, αλλά την υποχρέωση αυτή την είχε τοδ ημόσιο, το οποίο εισέπραττε για το σκοπό αυτό κάποιο χρηματικό ποσό. Μέχρι σήμερα, η δασική Υπηρεσία δεν έχει προβεί, για λόγους έλλειψης προσωπικού και χρηματοδότησης, στη σύνταξη μελετών αποκατάστασης αυτών των χώρων.
β) Υπάρχει δυνατότητα ένταξης του αντίστοιχου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & &ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων»), με δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

γ) Επειδή η Περιφέρειά μας και ειδικότερα η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας δεν διαθέτει την τεχνογνωσία και το απαραίτητο στελεχικό δυναμικό για την υλοποίηση του έργου (δασοτεχνικό έργο) και, επί πλέον, η αρμοδιότητα των παρεμβάσεων στους συγκεκριμένους χώρους ανήκει στο δασαρχείο Άμφισσας, απαιτείται σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ώστε η υλοποίηση του έργου να γίνει από τις δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στο εν λόγω Υπουργείο".


Πρωτοβουλία του δήμου

Στις 7/6/2011  Δήμος Δελφών , θέλοντας να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα που προξενήθηκαν

Θες να γίνεις Δήμαρχος για μια μέρα; - Μάθε περισσότερα

Η Σχολική Επιτροπή Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαμιέων ανακοινώνει, ότι στο πλαίσιο του μαθήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Α΄Λυκείου, ο Δήμος Λαμιέων σε συνεργασία με τη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπαίδευσης θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα ΄΄Δήμαρχος για μια ημέρα΄΄.

Το πρόγραμμα θα αφορά την παρακολούθηση της ημερήσιας δραστηριότητας του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και του Προέδρου του Δ.Σ. από αντίστοιχο αριθμό μαθητών (όσοι Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι & Πρόεδρος) της Α΄ Λυκείου, ανά Σχολείο, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με

Forum Διαβούλευσης με τους πολίτες

Πιο κοντά στον πολίτη έρχεται η Δημοτική Αρχή, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Μετά τη ζωντανή Ηλεκτρονική Συζήτηση με το Δήμαρχο, που ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή, θέτει σε λειτουργία το Φόρουμ Διαβούλευσης του Δήμου Ηλιούπολης.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.dimosilioupolis.gr, θα αναρτώνται προς συζήτηση θέματα που απασχολούν τους δημότες και την πόλη, προκειμένου να αναπτύσσεται ένας εποικοδομητικός διάλογος με όλους τους συμπολίτες μας και να κατατίθενται οι απόψεις και οι προτάσεις τους. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να ανοίγουν και οι πολίτες, για ζητήματα που κατά την κρίση τους

ΚΕΔΕ: Προτάσεις για προστασία δασών και λαθροϋλοτομίαΝα μην «καούν» τα δάση ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) από τα συναρμόδια υπουργεία. Η εκτίναξη του πετρελαίου θέρμανσης στα ύψη «καίει» στην κυριολεξία τεράστιες δασικές εκτάσεις, καθώς χιλιάδες πολίτες προσφεύγουν στη λύση της ξυλόσομπας για να μην παγώσουν. Η αυξημένη ζήτηση ξυλείας έχει ως συνέπεια αρκετοί επιτήδειοι να αποψιλώνουν μεγάλα τμήματα δασικών περιοχών ανενόχλητοι.

Οι δήμαρχοι με πρόταση που έχουν καταθέσει ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να λάβουν μέτρα προστασίας και ελέγχου τέτοιου είδους φαινόμενων.

Με υπόμνημα που έχουν καταθέσει ζητούν να υπάρξει κατάρτιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου. Το

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2012

Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου


Ξεκίνησε από το Δήμο Κορινθίων η διαδικασία για τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου, σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμιαεκπαίδευση του νομού, που στοχεύει στην απόκτηση θεατρικής παιδείας των μαθητών, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 14 Μαΐου 2013, με τη συμμετοχή θεατρικών ομάδων των σχολείων του νομού και οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου.

Οι μαθητικοί θίασοι, που καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή, θα πρέπει να επιλέξουν θεατρικά έργα από το ελληνικό ή το παγκόσμιο ρεπερτόριο και να υποβάλουν τις δηλώσεις συμμετοχής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του σχολείου, που εκπροσωπούν, οι συντελεστές της παράστασης, η διανομή των ρόλων και λίγα λόγια για τον συγγραφέα και το έργο που θα παρουσιάσουν.

Παρελάσεις

Σημαιοφόρος μαθήτρια παρέλασε ξυπόλητη στην Αθήνα

Ματαίωση παρελάσεων σε Γιάννενα, Ξάνθη, Γρεβενά και Κομοτηνή λόγω… καιρού

Στη ματαίωση των παρελάσεων για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου με το αιτιολογικό των δυσμενών καιρικών συνθηκών προχώρησαν οι τοπικές αρχές σε Γιάννενα, Ξάνθη, Κομοτηνή και Γρεβενά.
Συγκεκριμένα, στα Γιάννενα τη σχετική απόφαση για ματαίωση της μαθητικής παρέλασης έλαβε Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων), ενώ λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ματαιώθηκε χθες

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Καλλικράτης 3: Σύνταξη με λιγότερα χρόνια θητείας για τους δημάρχους και αντιδημάρχους, μικρότερες κυρώσεις για εκλογικές παραβάσεις, αλλαγή στο χρόνο των δημοτικών εκλογών, κατάργηση δημοτικών κοινοτήτων στις έδρες δήμων, λιγότερη εποπτεία και λογοδοσία στους δημότες, επαναφορά τοπικού φόρου και άλλες 40 αλλαγές που ζητά η ΚΕΔΕ


Τη νομοθέτηση του fast track στα συγχρηματοδοτούμενα έργα των δήμων μετά και τη σχετική προειδοποίηση του υπουργείου Αναπτυξης αλλά και την αποσύνδεση του χρόνου των δημοτικών εκλογών από τις ευρωεκλογές, ζητά μεταξύ άλλων και επίσημα η ΚΕΔΕ ενόψει του «Καλλικράτη 3» που προτίθεται να καταθέσει το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για δύο από τις 45 προτάσεις που κατέθεσε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ σε περίπου δύο εβδομάδες θα κατατεθούν και νέες που θα λαμβάνουν υπόψη τους και τιςσχετικές απόψεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.


Οι 10 σημαντικότερες από τις αλλαγές που ζητά η ΚΕΔΕ είναι οι εξής:

1. Για τα έργα των Δήμων που είναι κατ' αρχήν επιλέξιμα σε συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προτείνουμε να νομοθετηθεί ειδική διαδικασία (fast track) η οποία να αφορά το κανονιστικό πλαίσιο της μελέτης, της αδειοδότησης και της κατασκευής των έργων.

2. Αποσύνδεση του χρόνου διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών από το χρόνο των ευρωεκλογών.

3. Επανεξέταση του επαγγελματικού ασυμβίβαστου των δημάρχων.

4. Να εξαιρεθεί από τους περιορισμούς της αναλογίας 5 προς 1 που αφορά στις προσλήψεις στο

«Λέσχη Παραμυθιού» με τίτλο «Κόκκινη κλωστή δεμένη»

Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου ξεκίνησε για το σχολικό έτος 2012 - 1013 το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα «Λέσχη Παραμυθιού» με τίτλο: «Κόκκινη κλωστή δεμένη», η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία το προηγούμενο σχολικό έτος.

Η «Λέσχη Παραμυθιού» περιλαμβάνει παρουσίαση, προσέγγιση - ανάλυση και δραματοποίηση παραμυθιού από παιδαγωγούς - εκπαιδευτές στο χώρο της Παιδικής Βιβλιοθήκης.

Η αρχή της κόκκινης κλωστής του κουβαριού των παραμυθιών πραγματοποιήθηκε στις 20

Περγαντάς: Στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού υλοποιούνται έργα αξίας 6,8 εκ. € μέσω ΕΣΠΑ

Ο Περιφερειάρχης στην ομιλία του Στην ημερίδα «Η Αγροτική Επιχειρηµατικότητα … ως τρόπος ζωής», που πραγματοποιήθηκε στην Ιστιαία, την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012, αναφέρθηκε και στην πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ επισημαίνοντας: «Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει εκχωρηθεί το ποσό των 212,57 εκατ. €, προκειμένου να εντάξει και να χρηματοδοτήσει έργα σε όλους τους τομείς. Τα ποσοστά απορρόφησης του Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας παραμένουν ιδιαίτερα υψηλά φθάνοντας στο ποσοστό του 65,7 % επί του ποσού της εκχώρησης.
Παράλληλα με την χρηματοδότηση δράσεων στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην Περιφέρειά μας έχει εκχωρηθεί προς διαχείριση το ποσό των 59,74 εκατ. €, προκειμένου να πραγματοποιηθούν σημαντικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε όλο το εύρος της Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια του Τομεακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013 ” (ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.). Έπειτα από ενέργειές μας, έχει εγκριθεί προγραμματική υπερδέσμευση ύψους 25 εκατ. €, επομένως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δύναται να χρηματοδοτήσει δράσεις συνολικού ύψους 84,74 εκατ. €.»

Στη συνέχεια εμβαθύνοντας στα έργα που υλοποιούνται στη Βόρεια Εύβοια και πιο συγκεκριμένα στο Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, τόνισε: «Σημαντικά έργα υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού συνολικού προϋπολογισμού 6,8 εκ. €. Αναλυτικότερα, ολοκληρώθηκε το έργο

Δημιουργείται μητρώο γεωτρήσεων από το ΥΠΕΚΑ

Στόχος η αντιμετώπιση της υπεράντλησης υδάτων


Τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, με στόχο την αντιμετώπιση της υπεράντλησης υδάτων για γεωργική χρήση, εξήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης.

«Ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό της δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό των χρήσεων, εγχείρημα που θα αντιμετωπίσει το ζήτημα της υπεράντλησης νερού για γεωργικές χρήσεις», δήλωσε ο κ. Καλαφάτης απαντώντας το πρωί στη Βουλή, σε επίκαιρη

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΕΣ: Προς μοντέλο οικονομικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης (δηλαδή τοπικοί φόροι)


Στο θέμα των των πόρων της Αυτοδιοίκησης, ένα διαρκές και μόνιμο ζητούμενο για περιφέρειες και δήμους, την ώρα που η οικονομική κρίση δυσχεραίνει πιο πολύ ακόμα το τοπίο και την «τσέπη» πολιτών και ΟΤΑ, αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Γιάννης Ιωαννίδης, σε συνάντηση που είχε σήμερα στην Κρήτη με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, τους αντιπεριφερειάρχες και τμηματάταρχες της περιφέρειας.Όπως είπε, στηριζόμενος στον όρο «μέτρο του εφικτού», «η μεγάλη μας προσπάθεια και με τη τρόικα είναι ακριβώς αυτή: να κρατήσουμε την αυτοδιοίκηση με τους αναγκαίους πόρους. Εξαιτίας του
Καλλικράτη η αυτοδιοίκηση στο σύνολό της στέκεται ακόμα στα πόδια της, παρά τα όποια προβλήματα. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι οι πόροι της αυτοδιοίκησης θα προστατευθούν στο μέτρο του δυνατού. Προσπαθεί και η αυτοδιοίκηση. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο οικονομικής αυτοτέλειας της αυτοδιοίκησης στο μέτρο εφικτού και το κράτος να έρχεται να διορθώνει περιφερειακές ανισότητες».

Στη δύσκολη περίοδο που περνάμε, δήλωσε ο γενικός γραμματέας που κατάγεται από το Λασίθι, η

Διάθεση αλευριού, λαδιού, μελιού, κρασιού χωρίς μεσάζοντες στις 25/11/2012

Λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχία και το υψηλό ενδιαφέρον που σημείωσε τον περασμένο Ιούλιο η πρωτοβουλία για διάθεση φτηνών και ποιοτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες και ικανοποιώντας παράλληλα την συνεχόμενη και αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς των καταναλωτών και των νοικοκυριών του Δήμου για παρόμοιες δράσεις, η δημοτική αρχή Κιλκίς συμμετέχει για 2η φορά και ακόμη πιο δυναμικά στο εν λόγω Κίνημα.
Ειδικότερα, σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιλκίς, τονΑγροτικό Συνεταιρισμό Χάρακα Κρήτης, τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό Θάσου, καθώς και τον Σύλλογο Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και τοπικούς παραγωγής κρασιού του νομού μας θα προβεί στη διάθεση αλευριού, λαδιού, μελιού και κρασιού αντίστοιχα, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012, από τις 10 το πρωί στο Δημαρχείο Κιλκίς.

Η Ε.Α.Σ. θα διαθέτει προς πώληση αλεύρι με τιμή κιλού τα 0,55 ευρώ σε συσκευασίες των 5 και 10 κιλών, ο Συνεταιρισμός Χάρακα εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο σε συσκευασίες των 5 λίτρων στην

Ο δήμος εγκρίνει την ΜΠΕ για τις 18 ανεμογεννήτριες στο Πήλι, "όπως έχει"

Το Δημοτικό Συμβούλιο στις 24/10/12  αποφάσισε με πλειοψηφία 17/2 Την έγκριση της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,95MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ» στην θέση «Κέδρος-Χονδρή Ράχη» του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνης-  Αγ. Άννας, όπως έχει.


Χάρτης  με την θέση του αιολικού πάρκου Κέδρος - Χονδρή Ράχη (οι δύο λωρίδες κάτω). Απόσταση 1,5 χλμ απο το Πήλι και εκτός χωροταξικού για τα ΑΠΕ .

Ακολουθούν οι διάλογοι στο δημοτικό συμβούλιο:

κ. Τζαχρήστος: Κύριοι σύμβουλοι, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Στερεά

Αρχαιολογικό πάρκο στον Ορχομενό Βοιωτίας

Το πράσινο φως από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έλαβε η αρχιτεκτονική μελέτη που προβλέπει τη δημιουργία «Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας». Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν αναδειχθεί τρία από τα σημαντικότερα μνημεία του Ορχομενού: το Αρχαίο Θέατρο, ο Θολωτός τάφος του Μινύου και ο Ναός της Παναγίας Σκριπούς. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρώτο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης, η οποία εκπονήθηκε από τους αρχιτέκτονες Δημήτρη Διαμαντόπουλο και Θεμιστοκλή Μπιλλή για λογαριασμό του σωματείου «Διάζωμα».

Με τη δημιουργία του ενιαίου αρχαιολογικού πάρκου επιδιώκεται η ανάδειξη της ιστορίας του

Προθεσμία 10 ημερών για προτάσεις-αλλαγές στον «Καλλικράτη» στις ΠΕΔ

Δέκα ημέρες έχουν οι πρόεδροι των ΠΕΔ της χώρας, σύμφωνα με τη σχετική επιστολή που τους απέστειλε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης, προκειμένου να αποστείλουν προτάσεις για τη βελτίωση του «Καλλικράτη». Τις προτάσεις αυτές θα τις συγκεντρώσει η ΚΕΔΕ, προκειμένου να τις υποβάλλει μέσω υπομνήματος στο υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο και θα επεξεργαστεί σχέδιο νόμου για τις αλλαγές. Να σημειωθεί πως οι προτάσεις των ΠΕΔ θα πρέπει να έχουν την έγκριση των διοικητικών συμβουλίων.

600.000 Ευρώ για την τουριστική προβολή της Στερεάς Ελλάδας μέσω ΔιαδικτύουΜε ένα και μοναδικό φιλμάκι απροσδιορίστου διάρκειας με θέμα τη Στερεά Ελλάδα, από το οποίο στη συνέχεια θα γίνει μοντάζ για 2 τηλεοπτικά σποτ που θα παίζουν κυρίως σεκανάλια του youtube και αναπαραγωγή σε 100 dvd, θα διαφημιστεί η Στερεά Ελλάδα σύμφωνα με το σχέδιο προκήρυξης διαγωνισμού που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Θα διατεθούν 1,3 εκ. ευρώ, από τα οποία πάνω από 600 χιλιάδες στο Διαδίκτυο για «σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση, διαδικτυακής καμπάνιας σε κατάλληλα sites με πλήρη χρήση social media», όπως περιγράφουν, και «δημιουργία σελίδων τουριστικής προβολής στον ιστότοπο της

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Επιτάχυνση στην ίδρυση ξενώνων κακοποιημένων γυναικών μέσω ΕΣΠΑ

Συσκέψεις για το συντονισμό των ενεργειών και την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των έργων ΕΣΠΑ, τα οποία υλοποιούνται από 43 δήμους σε όλη τη χώρα, με τησυνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χ. Αθανασίου, της γενικής γραμματέα Ισότητας των Φύλων Ζ. Μακρή και του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΕΤΑΑ Ρ. Γκέκα. Τα έργα αφορούν σε δημιουργία Ξενώνων φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους και Συμβουλευτικών Κέντρων για γυναίκες θύματα βίας.

Όπως αναφέρθηκε η συγκεκριμένη πολιτική παρέμβαση έχει ως βασικούς στόχους:

Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης Δήμων από το ΥΠΕΚΑ

Τη σύσταση Ομάδας Υποστήριξης Δήμων από το ΥΠΕΚΑ για την άμεση, γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και των γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ σε θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου, συμφώνησαν κατά τη σημερινή συνάντησή τους, ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευ. Λιβιεράτος και

Επεξεργασία λυματολάσπης με ηλιακή ξήρανση

Στο δήμο μας παράγονται περίπου 300 τόνοι 
λυματολάσπης ετησίως στις δυο  Εγκατάστασεις  
Επεξεργασίας Λυμάτων  (Βιολογικοί 
Καθαρισμοί) Λίμνης και Μαντουδίου.
Η λυματολάσπη (ή κατακάθι) που παράγεται από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων έχει μεγάλη υγρασία (75-85%), μικρή συνοχή (δεν επιτρέπει την απόθεση σε μεγάλους σωρούς) και χαρακτηρίζεται από δυσάρεστη οσμή. Περιέχει οργανικές ουσίες, θρεπτικά συστατικά, βαρέα μέταλλα (κατά περιοχές) και παθογόνους μικροοργανισμούς. Η διαχείριση της λυματολάσπης περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αυτής με στόχο την ελάττωση του όγκου, την αποδόμηση των οργανικών ουσιών, τη μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών και την προστασία του γεωπεριβάλλοντος.

300 τόνοι λυματολάσπης ετησίως στο δήμο μας

Η ποσότητα της παραγόμενης λυματολάσπη ανέρχεται περίπου σε 20 kg ξηράς ουσίας ανά κάτοικο το χρόνο. Δηλαδή στο δήμο μας παράγονται περίπου 300 τόνοι λυματολάσπης στις 2 Εγκατάστασεις  Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικοί Καθαρισμοί) της Λίμνης και του Μαντουδίου.

Επεξεργασία της λυματολάσπης

Τεχνολογία που εφαρμόζει η ΕΕΛ Πάφου για την ξήρανση της λάσπης (Ηλιακή Ξήρανση) προωθεί η  ΔΕΥΑ Σερρών


Η επεξεργασία της λυματολάσπης πριν την τελική διάθεση περιλαμβάνει τη συμπύκνωση, τη
βιολογική χώνευση (αποδόμηση οργανικών ουσιών), την παχυρευστοποίηση (αφαίρεση νερού με
μηχανικά μέσα), την αφυδάτωση και ξήρανση (μέγιστη δυνατή απομάκρυνση νερού). Η ξήρανση

Αποκλίσεις στις οφειλές 98 δήμων της χώρας. Δεν συμπεριλαμβάνεται ο δήμος μας

Σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των οικονομικών στοιχείων που υπέβαλαν 98 δήμοι της χώρας και τα οποία αφορούν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των δήμων άνω των 90 ημερών προς τρίτους, διαπίστωσε τουπουργείο Εσωτερικών στη βάση δεδομένων «Οικονομικά Στοιχεία Δήμων».

Σε έγγραφό του, με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον», το ΥΠΕΣ καλεί τους 98 δήμους να ελέγξουν τα

Στο δήμο μας μια από τις πρώτες 34 «δημοτικές» εφορίες

Τα πρώτα 34 Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ), σε ισάριθμους δήμους της χώρας, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διευκολύνονται οι φορολογούμενοι μετά τη συγχώνευση των εφοριών στις περιοχές αυτές.

Προϋπόθεση για τη δημιουργία τους,  είναι «να διατεθούν οι κατάλληλοι χώροι στέγασης αυτών και να αναληφθεί το πλήρες κόστος λειτουργίας τους από τους δήμους, πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των ΔΟΥ που εργάζονται σε αυτά να αναλάβουν το πλήρες κόστος λειτουργίας των γραφείων, με εξαίρεση τη μισθοδοσία των εφοριακών που θα τα στελεχώσουν».

Την απόφαση υπογράφει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας (ΑΔΑ: Β43ΙΗ-ΘΕ2). Να

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Αναγκαίος ο επαναπροσδιορισμός των Χερσαίων Ζωνών Λιμένων

Κομμάτι της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης της Λίμνης που 
συμπεριλαμβανει  ολόκληρη την παραλιακή οδό 
Ποσειδώνος. Η ΧΛΖ καθορίστηκε το 1953, σήμερα δεν 
προσφέρει τίποτα στη λειτουργία του λιμανιού της Λίμνης
Την αναγκαιότητα επανασχεδιασμού των Χερσαίων Ζωνών Λιμένων πρότεινε ο Δήμαρχος Ηρακλείου και Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιάννης Κουράκης κατά της διάρκεια της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Κουράκης: Σε πολλές περιπτώσεις, μεγάλων αλλά και μικρών λιμανιών, ο καθορισμός της Χερσαίας Ζώνης, έχει γίνει αυθαίρετα, χωρίς να έχει τηρηθεί ο παραπάνω κανόνας και κυρίως χωρίς τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών. Oι Χερσαίες Ζώνες Λιμένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο όσες περιοχές είναι απαραίτητες για να αναπτυχθούν οι υποδομές και τα έργα που απαιτούνται ώστε να εξυπηρετείται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Λιμένα.
Ο απεικονιζόμενος αναπλασμένος χώρος στο σύνολο του
καθώς και ολόκληρη η πλαζ Κυμασίου στο Μαντούδι έχουν
αυθαίρετα οριστεί  απο το 1991 σαν Χερσαία Λιμενική Ζώνη. 
Το λιμάνι ΜΑντουδίου είναι απο την  άλλη πλευρά της ΧΛΖ.
Για το δήμο μας έχουν καθοριστει 3 Χερσαίες Λιμενικες Ζώνες για την Λίμνη το 1953, για το Μαντούδι το 1992 και για το Πήλι το 2011 που καλύπτουν σχεδον όλο το παραλιακό μέτωπο της Λίμνης και ολόκληρες τις παραλιες Μαντουδίου και Πηλίου (δες παρακάτω). Ο καθορισμός τους , έχει γίνει αυθαίρετα, χωρίς να έχει τηρηθεί ο σχετικος κανόνας και κυρίως χωρίς τη συνεργασία των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα δεν προσφέρουν τίποτα στη λειτουργία των Λιμανιών και δημιουργούν σύγχυση, αφού εμπλέκονται με λειτουργίες πόλης, ιδίως σε θέματα κυκλοφοριακά, ιδιοκτησιακά, πολεοδομικά και επιχειρηματικά.

Ο Γιάννης Κουράκης ως εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής παρουσίασε μια σειρά από προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να στοιχειοθετήσει την αναγκαιότητα του επανασχεδιασμού των Χερσαίων Ζωνών στους λιμένες όλης της χώρας . Μεταξύ άλλων επισήμανε ότι οι σημερινές συνθήκες καθώς οι διαφαινόμενες εξελίξεις, οδηγούν στην αναγκαιότητα του συγκεκριμένου επανασχεδιασμού και επαναπροσδιορισμού των χερσαίων ζωνών λιμένων, τόσο για τη σύγχρονη διαχείριση των χώρων, όσο και για τη στήριξη των τοπικών οικονομιών.

Εν τω μεταξύ την έντονη αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση των λιμανιών της περιφέρειας διατυπώνουν με επιστολή τους οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ένωσης Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών και τον υπουργό Ναυτιλίας και

Εκτός του «Κατ΄ οίκον φροντίδα» κινδυνεύουν να μείνουν μέχρι τώρα ωφελούμενοι

Στο δήμο μας 210 άτομα,
κυρίως ηλικιωμένοι, που ωφελούνται
απο το προγραμμα κινδυνεύουν
 να αποκλειστούν
Στο δήμο μας 210 άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι,ωφελούνται απο το προγραμμα "βοήθεια στο σπίτι"που απασχολεί 7 εργαζόμενους. Το προγραμμα δρασης του δήμου για το 2012 προέβλεπε αναβάθμιση του προγράμματος, παρότι η λειτουργία του ειχε παραταθεί για μέχρι τις 30/6/12 αφου κατάφερε και εξασφάλισε την απαραίτητη συγχρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ.

Αν δεν υπάρξουν βελτιωτικές αλλαγές στις προϋποθέσεις για την ένταξη στο «Πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων» μεγάλος αριθμός των ωφελουμένων μέχρι σήμερα από το «Βοήθεια στο Σπίτι» θα αποκλειστούν, αφενός και αφετέρου, υπάρχει κίνδυνος μη διασφάλισης της συνέχισης της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού στο πρόγραμμα, υπογράμμισε το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του την Τρίτη 24 Οκτωβρίου.

Παράλληλα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ καλεί τους δημάρχους της χώρας να καταθέσουν άμεσα τις αιτήσεις Δικαιούχων για ένταξη των δομών τους στο «Πρόγραμμα κατ΄ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», που γίνονται δεκτές από τις 15 Οκτωβρίου.

Στόχος είναι να εξακολουθήσει η Αυτοδιοίκηση να προσφέρει τις υπηρεσίες πρόνοιας και φροντίδας

Αποκατάσταση της αλήθειας απο το δήμο:"Αποφασίσαμε και ζητήσαμε μείωση αντικειμενικών αξιών"

Ο δήμος μας έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση όσον αφορά τις αυξήσεις κατά 33% στο χαράτσι ένα θέμα  που είχε ασχολήθεί σε παλαιότερο άρθρο του το ΕΒ. Την προηγούμενη εβδόμαδα η ΔΕΗ με ανακοίνωση της επέρριψε όλες τις ευθύνες για αυξήσεις στο χαράτσι στους δήμους.  Οι αντικειμενικές  αξίες των ακινήτων  του δήμου που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΤΑΠ και του χαρατσιού, καθορίστηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24/1/12.

Σημέρα το Δ.Σ. του δήμου συζητά τον καθορισμό των δημοτικών τελών.  Ισως να μην είναι τυχαίο ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  είναι  η προθεσμία που  το δημοτικό συμβούλιο θα  πρέπει να καθορίσει  το συντελεστή  του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π).   μεταξύ 0,25 τοις χιλίοις ως 0,35 τοις χιλίοις.

Η ανακοίνωση του δήμου μας έχει ως εξής:

"Όσον αφορά το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) «ΧΑΡΑΤΣΙ»,που επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω της Δ.Ε.Η., υπάρχει μία λανθασμένη

Αδυνατούν οι δήμοι να καλύψουν το κόστος ηλεκτροφωτισμού των δρόμων

O δήμος μας ξοδέυει 360.000 ευρώ 
ετησίως για τον φωτισμό  οδών 
και πλατειών και  εισπράττει  
1.000.000 Ευρώ  σε τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού 
O δήμος μας ξοδέυει 360.000 ευρώ ετησίως για τον φωτισμό οδών και πλατειών (120.000 ευρώ για καύσιμα απορριματοφόρων, 40.000 ευρώ για την συντήρηση των απορριματοφόρων και  80.000 Ευρω στοιχίζει η χρήση του ΧΥΤΑ Ιστίαιας που καταλήγουν οι 6 με 7 χιλιάδες τόνοι σκουπίδια του δήμου μας). Το κόστος του έκτακτου προσωπικού (κυρίως διμηνίτες εκτός ΑΣΕΠ στην καθαριότητα) είναι 270.000 Ευρώ (συν 85.000 ευρώ εργοδοτικές εισφορές). Ο δήμος μας εισπράττει  1.000.000 Ευρώ απο τους δημότες σε τέλη καθαριότητας και φωτισμού με τα οποία καλύπτει τα παραπάνω έξοδα.

Για την ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), σύμφωνα με την οποία οι δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν το κόστος της συντήρησης και των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των οδών, ενημέρωσε τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια, ο δήμαρχοςΛαμιέων, Γιώργος Κοτρωνιάς.

Όπως ανέφερε ο κ. Κοτρωνιάς, οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στους δήμους χωρίς, όμως, να τους δοθούν και οι αναγκαίοι πόροι. Η ΚΕΔΕ ενημέρωσε, επίσης, την Επιτροπή της Βουλής για απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, με την οποία δικαιώθηκε ο δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος είχε προσφύγει για το θέμα των δαπανών του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του. Η ΚΕΔΕ έχει προτείνει τη δημιουργία επιτροπής οδικής ασφάλειας και την εκπόνηση ειδικού στρατηγικού σχεδίου για τους δήμους. Προτείνεται ακόμη η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου οδικής ασφάλειας σε όλους τους δήμους και η δημιουργία γραφείου οδικής ασφάλειας σε όλους τους δήμους της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πολλοί βουλευτές επισήμαναν ότι, το τελευταίο διάστημα,
παρατηρείται μειωμένος ηλεκτροφωτισμός στους δρόμους, με κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. 

«Μπλόκο» στα λιμνάζοντα έργα του ΕΣΠΑ σε δήμους ύψους έως και 3,2 δισ. ευρώ

«Μπλόκο» στα λιμνάζοντα έργα του ΕΣΠΑ, που σε μεγάλο βαθμό αφορά και τους δήμους, βάζει το υπουργείο Ανάπτυξης με εγκύκλιο του υπουργού Κ. Χατζηδάκη. Πρόκειται για άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό έργων ύψους έως και 3,2 δισ. ευρώ, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, από τα περίπου 3.500, ύψους 3,8 δισ. που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και έχουν ως τελικούς δικαιούχους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έχουν αποπληρωθεί μέχρι σήμερα μόλις 600 εκατ. ευρώ (το 15,8% ή περίπου ένα στα έξι έργα του συνόλου του προγράμματος), ενώ έχουνσυμβασιοποιηθεί αλλά πολλά από αυτά είναι «κολλημένα», έργα ύψους 1,1 δισ. (το 28,9% ή λιγότερα από ένα στα τρία του συνόλου του προγράμματος).

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης τα έργα των δήμων που έχουν

Νεανική Επιχειρηματικότητα στο Δήμο


Εκδήλωση με θέμα "Αποτελέσματα Μελέτης για τη Νεανική επιχειρηματικότητα & Προτάσεις Πολιτικής" διοργανώνει ο Δήμος Παύλου Μελά και το ΕργαστήριοΟικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς του δήμου, σε επιχειρηματίες, στους νέους της περιοχής, καθώς και σε όλους εκείνους που αναζητούν εναλλακτικές μορφές απασχόλησης μέσα από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας για την επιχειρηματικότητα στο Δήμο Παύλου Μελά, θα κατατεθούν προτάσεις για την άσκηση πολιτικής ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Εκτός προγράμματος προμηθειών ΥΠΕΣ, οι αγορές μέσω Πράσινου Ταμείου

Έπειτα από ενέργειες της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, οι Δήμοι που έχουν προτείνει δράσεις προμηθειών (κάδοι,λαμπτήρες οικονομίας, δέντρα, φυτά κ.λπ.) σε μέτρα του Πράσινου Ταμείου εξαιρούνται από την πρόσθετη διαδικασία για ένταξή τους στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ΦΕΚ Β' 2810 / 17-10-2012.

Με την απόφαση αυτή, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος προκειμένου να εκτελούν προμήθειες που είχαν μεγάλη ανάγκη χωρίς να απαιτείται η σχετική προϋπόθεση που τώρα καταργήθηκε και τυπικά θα ακύρωνε την ένταξή τους για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο

Η ΠΕΤΑ Α.Ε. συμβουλεύει και επιμορφώνει τις αιρετές γυναίκες

Το 10ο Σεμινάριο Συμβουλευτικής και Επιμόρφωσης των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διοργανώνει,στην Αθήνα, στις στις 25 & 26 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια», η ΠΕΤΑ Α.Ε., σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία

Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Μικρογεύματα για μαθητές σε σχολεία δήμων

Διανομή τροφίμων σε οικογένειες παιδιών του δημοτικού σχολείου που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και διαπιστώθηκε ότι δεν σιτίζονταν σωστά ξεκίνησε ο δήμος Παύλου Μελά, σε συνεργασία με τις κοινωνικές του υπηρεσίες, τους συλλόγους γονέων και τον σύλλογο εθελοντών της περιοχής. Όπως αναφέρει στο ΑΜΠΕ ο εντεταλμένος κοινωνικής πολιτικής του δήμου, Γιώργος Λίλτσης, το πρόβλημα διαπιστώθηκε ήδη από την περσινή χρονιά, οπότε ξεκίνησε η διανομή τροφίμων, ωστόσο φέτος η παρέμβαση γίνεται πιο συντονισμένα. Ειδικότερα, τα τρόφιμα διατίθενται απευθείας στις οικογένειες με διακριτικό τρόπο και όχι εντός του σχολικού πλαισίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η καταγραφή των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και η επιλογή των τελικών δικαιούχων με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Στο μεταξύ, πρόγραμμα σίτισης και προώθησης της υγιεινής διατροφής στους μαθητές ξεκίνησε σε τρία δημοτικά σχολεία του δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. Στο πλαίσιο αυτό καθημερινά και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα διανέμονται δωρεάν μικρογεύματα στους μαθητές του 6ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού, του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου και του 21ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου.

Συνεχίζει να επενδύει σε αθλητικές υποδομές ο δήμος μας


Ο δήμος έλαβε απο το κράτος για το 2011 , 642 χιλάιδες ευρω επενδυτική επιχορήγηση ΣΑΤΑ . Αυτά τα χρήματα προορίζονται αποκλειστικά για έργα και επενδύσεις .Ένα μεγάλο ποσόστο αυτών των χρημάτων ο δήμος τα σπαταλά  σε έργα αναψυχής αντί σε αναπτυξιακά έργα που δημιουργούν απασχόληση και βελτιωνουν την ποιότητα ζωής.

Την 1/10/12 το Δ.Σ. αποφάσισε την πληρωμή των πιο κάτω από το υπόλοιπο ΣΑΤΑ 201 1 .


1. «Βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου στην έδρα Δήμου Νηλέως» με ποσό -26.476,35€ και

2. Εξόφληση 12ου λογαριασμού έργου «Ανάπλαση παραλίας Αγ. Άννας» με ποσό -18.638-€

Χρονογράφημα με τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις απο το Ürgüp εξέδωσε ο δήμος

Νυχτερινή διασκέδαση από τα μέλη της αποστολής στην Κωνσταντινούπολη. Οι τελευταίοι πελάτες. φωτο:Paliatsos

Τεχνογνωσία και 3,1 εκατ. € στους δήμους για χρηματοδοτηση επενδύσεων μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΚΕΥΟ

Οι δήμοι, ως γνωστόν, «υποφέρουν» από ρευστό στα ταμεία τους με αποτέλεσμα να μην μπορούν να υλοποιήσουν κανένα αναπτυξιακό έργο, καμιά υποδομή για την καλύτερη λειτουργία τους. Δύο επιπλέον στοιχεία που «βαλτώνουν» κάθε επενδυτική δράση στους δήμους, σε συνδυασμό με την αδυναμία εξεύρεσης πόρων, είναι  η έλλειψη: 
-της απαραίτητης τεχνογνωσίας αλλά 
-και των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και οικονομικών) για την ωρίμανση των επενδυτικών της σχεδίων.

Σε αυτό το πρόβλημα δίνει η λύση και 3.150.000 ευρώ, το Κεφάλαιο Επενδύσεων σε Υποδομές ΟΤΑ (ΚΕΥΟ), που δημιουργούν η ΚΕΔΕ (συμμετοχή 150.000 ευρώ), το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (συμμετοχή 1,5 εκατ. ευρώ), καθώς και η Attica Bank και η θυγατρική της Attica Finance ΑΕΠΕΥ (και οι δύο μαζί συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο με 1,5 εκατ. ευρώ) με τη συνεργασία και της ΠΕΤΑ Α.Ε.

Τι είναι το ΚΕΥΟ

Η νομική μορφή του ΚΕΥΟ, το οποίο θα είναι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσει σήμερα το

Εντολή για το μεγαλοπρεπέστερο δυνατόν εορτασμό της επετείου της 28η Οκτωβρίου

Ο εορτασμός της εθνικής επετείου θα πρέπει να έχει πανεθνικό και παλλαϊκό χαρακτήρα φέτος 
Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για τον  εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 προς τις περιφέρειες προβλέπει τα εξής:

1. Ο εορτασμός της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί και φέτος, όπως κάθε χρόνο, με τη μεγαλύτερη δυνατή λαμπρότητα, ιδιαίτερα μάλιστα στα σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και

ΕτΠ «Νεολαία σε κίνηση»:Διαλέξεις και έρευνες στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Με αφετηρία την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) διοργανώνει τους προσεχείς 12 μήνες, επτά διαλέξεις που θα συνοδεύονται από ισάριθμες έρευνες. Σκοπός η εξέταση της πορείας υλοποίησης της αναπτυξιακής στρατηγικής της

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Πιλοτικό Δίκτυο Αλληλεγγύης για το Παιδί


Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Μητρόπολη Δημητριάδος, ο Δήμος Βόλου και οι υπόλοιποι Δήμοι της Μαγνησίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό τη δημιουργία ενός Δικτύου Οικογενειακής Αλληλεγγύης για το παιδί. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο οικογενειών που θα αναλάβουν ως αλληλέγγυες τη στήριξη – οικονομική και κοινωνική – παιδιών άλλων οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου θα ξεκινήσει από τη Μαγνησία με σκοπό να επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Αυτό συμφωνήθηκε σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, στο

Δήμαρχος βάλλει εναντίον της ΤΕΡΝΑ για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να επιβάλλει τις επενδύσεις της


Για "διαδικασίες που στερούνται συνταγματικής αλλά και κοινωνικής νομιμοποίησης" κάνει λόγο ο δήμαρχος Ρεθύμνου  Γιώργος Μαρινάκης  αναφερομένος για τις επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ στο δήμο του. Ως γνωστό η ΤΕΡΝΑ είναι ιδιοκτήτης ενός μεγάλου μέρος του δήμου μας και έχει προπαθήσει
να επιβάλλει με παρόμοιο τρόπο (εκτός χωροταξικής νομιμότητας και χωρίς κοινωνική νομιμοποίηση) επενδύσεις στο τομέα της ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά κάυσιμα (λιθάνθρακα και φυσικό αέριο). Το τελευταίο εγχείρημα της είναι η επιβολή μιας  ΒΙΠΕ στην περιοχή που θα την νομιμοποιεί να φέρνει στο δήμο μας  τις επιβλαβέστερες και  επικίνδυνότερες απο τις υπάρχουσες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Στην περίπτωση του δήμου Ρεθύμνου ο δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης με δύο επιστολές που έστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη και τον πρόεδρο της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, Γιώργο Περιστέρη, δηλωνοντας οτι δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη επενδύσεων της ΤΕΡΝΑ εάν αυτές δεν

Δεν θα καταβληθεί αυτόν τον μήνα η σύνταξη σε 33.000 συνταξιούχους του ΙΚΑ

Στο μικροσκόπιο οι συντάξεις χηρείας και οι άγαμες θυγατέρες
Δεν θα καταβληθεί αυτόν τον μήνα η σύνταξη σε 33.000 συνταξιούχους του ΙΚΑ που δεν έχουν προσέλθει να απογραφούν. Οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις

Και οι δημοτικές επιχειρήσεις στη «δεξαμενή» απολύσεων

Νέο πακέτο συγχωνεύσεων προωθείται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατ΄ απαίτηση της τρόικας και ειδικότερα στις δημοτικές επιχειρήσεις με στόχο την εξοικονόμηση 18 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» περισσότερες από 4.700 επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου των δήμων καταργήθηκαν.
Από τις 1.100 δημοτικές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν πλέον το 54% είναι ΝΠΙΔ και το 46% είναι ΝΠΔΔ.
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς μέρος των υπαλλήλων που υπηρετεί σ’ αυτές, είτε θα τεθεί σε διαθεσιμότητα, είτε οι συμβάσεις τους δεν πρόκειται να ανανεωθούν όταν λήξουν, ακολουθώντας την

5,8 εκατ. Ευρώ για 46 δήμους
Σχεδόν δύο στους τρεις δήμους της λίστας του υπουργείου Εσωτερικών, έχουν κάνει μέχρι σήμερα χρήση της αναστολής για το μήνα Οκτώβριο, της παρακράτησης των τοκοχρεολυσίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της aftodioikisi.gr, πρόκειται για 46 από τους 71 δήμους (ποσοστό 64,7%) των οποίων η μηνιαία παρακράτηση υπερβαίνει το 35% του αποδοτέου ποσού της τακτικής

O κ. Περγαντάς σto Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η 23η Ολομέλεια του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης,  πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Οκτωβρίου 2012 στο Στρασβούργο της Γαλλίας. 

Το Ψήφισμα της Ολομέλειας του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών : "Οι ενδιάμεσες ή

Σημαντική επιδείνωση του ελλείμματος. Το δημόσιο χρέος ξεπέρασε το 170%

Μεγαλύτερη η μαύρη τρύπα στα δημοσιονομικά μεγέθη της Ελλάδας το 2011. Όπως δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 9,4% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας
Στο 9,4% του ΑΕΠ έφτασε το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας το 2011 ενώ το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 170,6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη δεύτερη επικαιροποίηση των στοιχείων που έδωσε

Διορισμοί και δουλειές για καλούς φίλους του Σαμαρά

Spiegel : "Εντυπωσιακά πολλοί φίλοι και γνωστοί του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά αποκτούν αυτόν τον καιρό επικερδείς θέσεις εργασίας – ακόμα και αν δεν φαίνεται να

Λειτουργία των farmer’s markets (αμιγών αγροτικών αγορών) έως του τέλος του έτους


Σε συνέντευξή του στο ΒΗΜΑ FM 99,5 o Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητής κ.Αθανάσιος Τσαυτάρης, αναφέρθηκε στα farmer’s markets ότι θα ανοιξουν έως το τέλος

Οι αγρότες που φεύγουν και η γεωργία που έρχεται

του Πανάγου Γιάννη  agronews.gr

Δύο όψεις παρουσιάζουν αυτό τον καιρό οι εξελίξεις στον αγροτικό χώρο. Από την μια, ένας μεγάλος αριθμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων που εδώ και καιρό βιώνει τα δεινά της περιθωριοποίησης, τώρα πνέει τα λοίσθια, με αφορμή βέβαια, την οικονομική κρίση, την έλλειψη ρευστότητας, τις δυσκολίε

Ηλεκτρονικά οι δημοπρατήσεις έργων

Με τους προέδρους των εργοληπτικών οργανώσεων της χώρας: της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), της Πανελλήνιας Ένωσης

Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη μισθοδοσία στο Δημόσιο

Έρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος της μισθοδοσίας στο Δημόσιο. Επεξεργάζονται την ανάπτυξη εφαρμογών για την υποστήριξη της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας Ανάπτυξη εφαρμογών

Τα Νέα για τον "Παπά Παύλο" του Μαντουδίου (Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης) και την "φραγγέλωση"

Φραγγέλιο κατά της Χρυσής Αυγής  Του Μάνου Χαραλαμπάκη tanea.gr

Μετά τη δημοσίευση του άρθρου με το οποίο εξαπέλυσε επίθεση στη Χρυσή Αυγή πολλοί μητροπολίτες πήραν τηλέφωνο για να τον συγχαρούν. Του έλεγαν ότι το κείμενό του τους εκφράζει. Μία ακόμη αναγνώριση της τόλμης του χαλκιδαίου ιεράρχη, ο οποίος στο

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης…ένα υποθετικό σενάριο…

του Γιάννη Κωτσαλά

Χρέη, περικοπές στους τακτικούς πόρους, μειωμένη εισπρακτική δυνατότητα λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος, αδυναμία δανεισμού, μνημόνιο, αυξημένες προνοιακές ανάγκες, κατασχέσεις, προσωπικό που βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας ακούγοντας για απολύσεις ενώ έχει υποστεί

Εναλλακτικός και ναυταθλητικός τουρισμός στρατηγική επιλογή των ΙονίωνΤον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ταχυπλόων Σκαφών (U.I.M), Raffaele Chiuli, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα με την ευκαιρία τηςπραγματοποίησης της 85ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SY_CULTour αξιοποιούν περιοχές της Έλαδας για την τουριστική τους ανάπτυξη


Με στόχο την αξιοποίηση των πολιτισμικών πόρων και την ανάδειξή τους σε υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν, σε λιγότερο ευνοημένες - αγροτικές περιοχές, πραγματοποιήθηκε

Αιολικά Πάρκα και Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί στο δήμο μας

Αιτήσεις για αιολικά και φωτοβολταϊκά στο δήμο μας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) δημιούργησε ένα  Γεωπληροφοριακό Χάρτη όπου απεικονίζονται πληροφορίες για τις περιοχές για τις οποίες έχουν γίνει αιτήσεις για την έγκατασταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών σταθμών. Προσοχή τα στοιχεία αφορούν αιτήσεις  και όχι εγκρίσεις. Με την ευκαιρία τις συζήτησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση 18 ανεμογεννητριών στο Πήλι

Στους παρακάτω χάρτες οι ανεμογενήτριες απεικονίζονται με τα γαλάζια τρίγωνα και τα όρια των αιολικών παρκων με πράσινο χρώμα. Το κόκκινο είναι για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Αιτήσεις για ανεμογεννήτριες

 Αιτήσεις στην ΡΑΕ για αιολικά πάρκα ( οι ανεμογενήτριες απεικονίζονται με τα γαλάζια τρίγωνα και τα όρια των αιολικών παρκων με πράσινο χρώμα.Το κόκκινο είναι για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς) απο 
FUTURE POWER NO1 (που είναι ηWPD Solarpark Europa Sechs Gmbh» με έδρα την Βρέμη Γερμανίας και η ΖΕΦΥΡΟΣ− ΑΠΕ) 
ΠΥΞΑΡΙΑ 29.90 MW, 
ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 29.90Mw, 
ΓΕΡΑΚΟΒΟΥΝΙ (Δ.E. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ) 23.00Mw, 
ΤΑΝΑΙΔΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18.40Mw, 
ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ (Δ.E. Κηρέως) 29.90Mw, 
ΣΤΡΟΥΓΓΙΤΣΑ ( ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ) 29.90MW, 
ΡΟΥΘΟΥΝΑΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 16.10Mw, 
ΚΑΛΠΑΚΟΒΡΑΧΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 23.00Mw, 
ΠΡΙΩΝΑΣ (ΔΗΜΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ) 29.90mw , 
ΨΗΛΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 25.30 Mw, 
ΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑ ΚΗΡΕΩΣ 23.00 Mw οι αιτήσεις έγιναν στις 9/10/2007 -

ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ ΑΕ στην θέση 
ΚΕΔΡΟΣ-ΧΟΝΔΡΗ ΡΑΧΗ, Πήλι 39.95MW Έχει γνωμοδοτηθεί θετικά από 2/4/2009 και στην 
θέση «οχυρό» στο Κανδήλι (Μεσσαπια) 15.30MW Έχει γνωμοδοτηθεί θετικά από 2/4/2009 (εκκρεμεί προσφυγή στο ΣτΕ) -

ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣστην θέση 
ΕΛΑΤΗ-ΑΕΤΟΣ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18.40MW, και την 
θέση ΨΕΙΡΑ-ΛΑΚΚΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ5.10MW έχει γνωμοδοτηθεί θετικά απο 22/12/2003

Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Χωρίς αντίκτυπο και απαρατήρητη πέρασε η επίσκεψη στο ÜrgüpΉταν επιτυχημένη η αποστολή του δήμου στο Ürgüp;
 Δύσκολο να κριθεί γιατί δεν είχε θέσει συγκεκριμένους στόχους. Από τις 7 ημέρες στην Τουρκία η αποστολή έμεινε μόνο δύο μέρες στο επίκεντρο της επίσκεψης το Ürgüp, με σχεδόν καμιά συνάντηση με φορείς του τουρισμού, εκπροσώπους εμπορικών επιμελητηρίων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων. Δεν έγιναν επισκέψεις σε δημοτικές ή τουριστικές υποδομές, κολλέγια, πολιτιστικά κέντρα, νοσοκομεία, τοπικές επιχειρήσεις, οινοποιεία, συνεταιρισμούς κλπ. Στην αποστολή δεν συμμετείχαν επιχειρηματίες, άτομα από τους εμπορικούς, αγροτικούς και ξενοδοχειακούς συλλόγους της περιοχής, από ενώσεις τουριστικών επιχειρήσεων και άλλους φορείς.

Το πρόγραμμα της αποστολής περιορίστηκε στο τελετουργικό (ανταλλαγή αναμνηστικών και θρησκευτικές τελετές) και  το ξεναγητικό κομμάτι, ενώ υπήρχαν πολλοί τομείς για ανταλλαγές και την αναπτυξη συνεργασίας  με το Ürgüp με ουσιαστικό αμοιβαίο όφελος. Δεν προκαλεί εντύπωση ότι στην λίστα θεμάτων που θα συζήτηση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας  αυτή την Τετάρτη, δεν συμπεριλαμβάνεται αναφορά των επιτευχθέντων από την επίσκεψη της αποστολής στο Ürgüp.

Μέρος του ψυχαγωγικού προγράμματος της αποστολής αδελφοποίησης του δήμου στην Κωνσταντινούπολη (φωτο: Paliatsos)

 Η αντίστοιχη  επίσκεψη της Τούρκικης αντιπροσωπείας Ürgüp στο δήμο μας από τις 16 έως 24 Μαρτίου 2012 καλύφτηκε τόσο από τα τοπικά ΜΜΕ της Βόρειας Εύβοιας και του Νομού Ευβοίας, όσο και από τα τουρκικά ΜΜΕ της Καππαδοκίας. Η δημοτική αρχή Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας μάλιστα έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου. Αναλυτικό ρεπορτάζ για την επίσκεψη της τουρκικής αποστολής υπάρχει και στην δημοτική ιστοσελίδα του Urgup. 

 "Η αποστολή στο  Ürgüp δεν είχε κανένα αντίκτυπο και πέρασε απαρατήρητη".  
Σε αντίθεση με την δημοσιογραφική κάλυψη που είχε η τουρκική αποστολή στο δήμο μας, μέχρι σήμερα η δημοτική ιστοσελίδα του Ürgüp, οι τοπικές εφημερίδες του Ürgüp , του Νομού (Νεβσεχίρ), της Περιφέρειας (Καππαδοκίας), τα τοπικά μπλογκς και πορταλς δεν έκαναν καμιά απολύτως αναφορά στην αποστολή του δήμου μας στην περιοχή. Η αποστολή του δήμου μας άφησε το Ürgüp για την Προύσα στις 16/10/12 και μέχρι τώρα αφήσε αδιάφορα τα τοπικά ΜΜΕ .  Εν ολίγοις, η αποστολή δεν είχε κανένα αντίκτυπο και πέρασε απαρατήρητη.  

5 μέρες μετα την επίσκεψη στο Ürgüp και η δημοτική ιστοσελίδα του Ürgüp δεν κάνει καμιά αναφορά για το θέμα. Κύριο θέμα της ιστοσελίδας (Στην φωτογραφία) είναι μια εκστρατεία του δήμου  για τους μετρητές νερού(21/10/12)
Πιθανά οφέλη απο μια αδελφοποίηση

Ο δήμος του Ürgüp είναι ενεργός σε αυτο το τομέα και έχει αδελφοποιήθεί και με άλλους 4 δήμους. Πρόσφατα μάλιστα το Ürgüp  αναζητούσε πόλη για να αδελφοποιηθεί στην Μεγάλη Βρεττανία.
Η ΕΕ στην ιστοσελίδα twinning.org παρεχει αναλυτικές πληροφορίες για Ευρωπαϊκούς δήμους που αναζητούν εταίρους αδελφοποίησης ανα τομέα συνεργασίας καθώς και υπηρεσία "συνοικεσίων"  και πληροφορίες για χρηματοδότηση απο την ΕΕ που θα μπορούσε να ήταν χρήσιμες στο δήμο μας.


Σύμφωνα με το  twinning.org  μια επιτυχημένη συνεργασία αδελφοποίησης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη στις κοινότητες και τους δήμους. Ενώνοντας τους ανθρώπους από διάφορα μέρη , αποτελεί μια ευκαιρία για από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, ανταλλαγή απόψεων και κατανόηση διαφορετικών αντιλήψεων που αφορούν οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον ή ανησυχία.Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ορθής πρακτικής στην αδελφοποίηση που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – τέχνη και πολιτισμός, νέοι, συμμετοχή στα κοινά, αειφόρος ανάπτυξη, τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, τοπική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συμμετοχή, αλληλεγγύη κ.λπ.

Αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση μεταξύ των εταίρων και όχι μια βραχυπρόθεσμη συνεργασία. Πρέπει να μπορεί πάντα να επιβιώνει των αλλαγών της πολιτικής ηγεσίας και των βραχυπρόθεσμων δυσκολιών των εταίρων, οι οποίοι οφείλουν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο σε δύσκολους καιρούς, π.χ. καταστροφικές πλημμύρες. Και δεδομένου ότι αποτελεί μια μακροπρόθεσμη δέσμευση, είναι ζωτικό να επανεξετάζεται ανά τακτά διαστήματα η συνεργασία, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και παραμένει αποτελεσματική και δυναμική.

"Δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών!"

Θέσπιση μιας επιτροπής αδελφοποίησης, στην οποία μετέχουν τοπικοί αξιωματούχοι και πολίτες.

Εξίσου σημαντική είναι η διπλή δέσμευση που απαιτείται για να είναι επιτυχημένες οι αδελφοποιήσεις: των τοπικών αρχών, αλλά και των πολιτών. Με λίγα λόγια: δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών! Αυτή η διττή φύση απαιτεί συχνά τη θέσπιση μιας επιτροπής αδελφοποίησης, στην οποία μετέχουν τοπικοί αξιωματούχοι και πολίτες.

Απο την επίσκεψη της αποστολής στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης (φωτο: Paliatsos)
Στο Μπλε Τζαμί (φωτο: Paliatsos)

62 χιλιάδες Ευρώ στο δήμο μας απο το Φόρο Ζύθου, Τέλη Διαφήμισης και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Αποδίδονται στους δήμους της χώρας με αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών 43 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χρήματα τα οποία προέρχονται μεταξύ άλλων από το φόρο ζύθου, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το Τέλος Διαφήμισης. Συνολικά 61.720 Ευρώ θα λάβει ο δήμος μας από τα έσοδα Φόρου Ζύθου, Τέλη Διαφήμισης και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) που διένειμε το Υπουργείο Εσωτερικών.

11.300 Ευρώ από το φόρο ζύθου (ο δήμος είχε προϋπολογίσει 20.000 Ευρώ).

Από τα 8.197.517,00 €, έσοδα από το Φόρο Ζύθου που διένειμε το ΥΠΕΣ ο δήμος μας για το 2012 θα λάβει 11.300 Ευρώ. Ο «φόρος ζύθου» (φόρος μπύρας) έχει επιβληθεί υπέρ των Δήμων και ανέρχεται στο 3% της αξίας του πωλούμενου ζύθου στο εσωτερικό της Ελλάδας. Καταβάλλεται από τις εταιρείες παραγωγής ζύθου (ζυθοποιία), τους εισαγωγείς ή αντιπροσώπους ξένων ζυθοποιίων στην Ελλάδα. Ο φόρος κατανέμεται στους Δήμους της χώρας με βάση τον πραγματικό πληθυσμό τους

28.830 Ευρώ από τα Τέλη Διαφήμισης (ο δήμος είχε προϋπολογίσει 25.000 Ευρώ)

Από τα 20.912.016,70 € Έσοδα από Τέλη Διαφήμισης που διένειμε το ΥΠΕΣ ο δήμος μας θα λάβει 28.830,10 Ευρώ για το 2012.  Το τέλος διαφήμισης (Δ κατηγορίας) ανέρχεται σε 2% του συνολικού ποσού που καταβάλλεται από το διαφημιζόμενο για τη διενέργεια της διαφήμισης, με βάση το φορολογικό στοιχείο που πρέπει να εκδίδεται για κάθε περίπτωση. Για την προβολή προϊόντων σε χώρους καταστημάτων το τέλος υπολογίζεται επί της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης που καταβλήθηκε για τις πράξεις αυτές, περιλαμβανομένων των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών που εκδίδονται από τα καταστήματα. Το τέλος διαφήμισης δεν καταβάλλεται στον οικείο Ο.Τ.Α, όπου διενεργήθηκε η διαφήμιση αλλά στις ΔΟΥ και μετά μοιράζεται στους δήμους από το ΥΠΕΣ.


21.589 Ευρώ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (αφορά το παρακρατούμενο 15%) (ο δήμος είχε προϋπολογίσει 10.000 Ευρώ)

Από τα 12.553.175 ευρώ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) που κατένειμε το ΥΠΕΣ ο δήμος μας θα λάβει 21.589 Ευρώ για το 2012.  Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). εισπράττεται από την ΔΕΗ (με παρακράτηση από την ΔΕΗ 2% των εισπράξεων για κάλυψη των δαπανών της) και αποδίδεται κατευθείαν στους δήμους. Ένα 15% όμως από το ΤΑΠ παρακρατείται από την ΔΕΗ και κατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Αυτό το 15% από τον παρακρατηθέντα ΤΑΠ μοιράζεται στους δήμους της χώρας από το ΥΠΕΣ. Το ΤΑΠ υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας και ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου από 0,25 τοις χιλίοις ως 0,35 τοις χιλίοις και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια. Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται ως τις 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη ώσπου να τροποποιηθεί. Έχει μπει σαν ένα από τα θέματα προς συζήτηση στο προσεχές δημοτικό συμβούλιο του δήμου. Σημειωτέον, ότι οι αντικειμενικές  αξίες των ακινήτων  του δήμου που χρησιμοποιούται για τον υπολογισμό του ΤΑΠ αυξήθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24/1/12 και οδήγησε σε 33% αύξηση του χαρατσιού που πληρώνουμε φέτος στο δήμο.

Το 50% του αποδιδόμενου ΤΑΠ είναι  για έργα

Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το
υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Τα προϋπολογισθέντα απο το δήμοΣυνέδριο Future Library

To Future Library (www.futurelibrary.gr) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2011 και οραματίζεται να φέρει τις Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες της χώρας στη καρδιά των τοπικών κοινοτήτων ως μια νέα πηγή πολιτισμικού ενδιαφέροντος.

Ένα τριήμερο δράσεων, το «1ο Συνέδριο Future Library 2012: Μοιραζόμαστε τις ίδιες σελίδες. Ας μοιραστούμε ιδέες!», που φιλοδοξεί να εγκαινιάσει μέσα από ένα δημιουργικό διάλογο τη νέα εποχή των βιβλιοθηκών πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη στις 12, 13 &a 14 Νοεμβρίου.

Επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, όπως ο Kari Lämsä, διευθυντής της πρωτοποριακής Βιβλιοθήκης 'Library 10' του Ελσίνκι, η JuneGarcia, σύμβουλος Βιβλιοθηκών του

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Με την εγκατάσταση 18 ανεμμογεννητριών στο Πήλι,τα δημοτικά τέλη και την μεταφορά των μαθητών θα ασχοληθεί το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη 24/10Στις 24 Οκτωβρίου 2012 στις  18.00 μ.μ στο κτίριο Μελά θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.   Τα πιο σημαντικά θέματα που θα εξεταστούν είναι:

Γνωμοδότηση επι της ΜΠΕ για την εγκατάσταση 18 ανεμμογεννητριών στο Πήλι

Θυγατρική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ , η Αιολική Κανδηλίου ΑΕ έχει υποβάλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την δημιουργία Αιολικού Πάρκου 39,95 MWστην θέση Κέδρος - Χονδρή Ράχη του
δήμου μας.  H ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιηείται στους τομείς της κατασκευής (ΑΚΤΩΡ), Διόδια (ΑΤΤΙΚΑ), Αττική Οδός, Ενέργεια, Εξόρυξη (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ), Καζίνο Πάρνηθας, κλπ Το αιολικό πάρκο θα έχει 18 ανεμμογεννητριες ύψους 85 μέτρων και διαμέτρου 82 μέτρων . Η περιοχή βρίσκεται εκτός χωροταξικού χάρτη για  τα ΑΠΕ .


Χάρτης της ΡΑΕ με την θέση του αιολικού πάρκου Κέδρος - Χονδρή Ράχη  (οι δύο λωρίδες κάτω). Απόσταση 1,5 χλμ απο το Πήλι


Πρόσφατα η Αιολική Κανδηλίου ΑΕ αλλαξε τον αριθμό και τύπο των ανεμογεννητριών από 47 ανεμογεννήτριες ισχύος 850 kW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 52m και ύψος πυλώνα 45m σε 18 ανεμογεννήτριες ισχύος 2300 kW έκαστη, με διάμετρο πτερωτής 82m και ύψος πυλώνα 85m, με αποτέλεσμα την αύξηση της Εγκατεστημένης Ισχύος από 39,95 MW σε 41,4 MW δηλαδή ποσοστό 3,63%, χωρίς να μεταβάλλεται η Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής του σταθμού η οποία ισούται με 39,95 MW και επαναχωροθέτηση των ανεμογεννητριών εντός του εγκεκριμένου πολυγώνου, σύμφωνα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ.

Προσφυγή σε ΣτΕ.
Η Αιολική Κανδηλίου ΑΕ  έχει Άδεια Εγκατάστασης για  Αιολικό πάρκο στη θέση «Οχυρό» στο Κανδήλι,  ισχυος 15,3 MW αλλά εκρεμμεί προσφυγή κατά της αδείας στο ΣΤΕ.

 Επιπτώσεις.
Οι κύριες επιπτώσεις των ανεμογγεννητριών είναι: η οπτική όχληση του τοπίου,  η ηχορύπανση και οι κίνδυνοι θανάτωσης πουλιών. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να αξιολογηθούναπο οικονομικής πλευράς  και οι αρνητικές επιπτώσεις στο τομέα του τουρισμού στο Πήλι. Οι επισκέπτες περιοχών όπως το Πήλι, έρχονται προς αναζήτηση ηρεμίας και ενός παρθένου τοπίου. Σύμφωνα με μια μελέτη οι τιμές των σπιτιών και των οικοπέδων έχουν πέσει (μέχρι και 40%) σε περιοχές όπου έχουν γίνει  αιολικά πάρκα. Ένα τυπικό αιολικό πάρκο απασχολεί 3 υπαλλήλους..

Πολλοί δήμοι της χώρας βέβαια οργανώνουν ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους κατοίκους πριν εγκριθούν τέτοια έργα αλλά κατι τέτοιο αν κρίνουμε πως το θέμα μπήκε κατευθείαν για συζήτηση στο ΔΣ (χωρίς διαβούλευση) δεν είναι στα χαρτιά της Δημοτικής Αρχής ή των Τοπικών Συμβουλίων
Ύψος ανεμμογενητριών (85 μέτρα)  σε σχέση με τα πεύκα (η διάμετρος της πτερωτής θα είναι 82 μέτρα)

Καθορισμός δημοτικών τελών 

Το ΕΒ σε προηγούμενο άρθρο του αποκάλυψε ότι με τις μειώσεις στις κρατικές επιχορηγήσεις ο δήμος μας φέτος πρέπει να βρεί 800.000 ευρώ για να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα (μισθοί, αναλώσιμα, κλπ), Ισως  ο δήμος να αναγκαστεί να  ζητήσει αυξήση στα δημοτικά τέλη . Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου  είναι  η προθεσμία που  το δημοτικό συμβούλιοθα  πρέπει να καθορίσει  το συντελεστή  του τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π. που εισπράττεται απο την ΔΕΗ υπερ του δήμου)  μεταξύ 0,25 τοις χιλίοις ως 0,35 τοις χιλίοις το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).  Σημειωτέον, ότι οι αντικειμενικές  αξίες των ακινήτων  του δήμου που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΤΑΠ αυξήθηκαν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 24/1/12 και οδήγησε σε 33% αύξηση του χαρατσιού που πληρώνουμε στο δήμο.


Μεταφορά μαθητών

Δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος στο διαγωνισμό της 28/9/2012 για «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ"ο οποίος κηρύχθηκε άγονος. Στο δήμο μας 327 μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου και 46 μαθητές Δημοτικού που πρέπει να ταξιδέυουν στο
σχολείο τους  κινδυνεύουν να μην μπορούν να πάνε στα σχολεία τους. Απο τις 5/9/12 η αρμοδιότητα της μεταφοράς των μαθητών επιστρέφει στις Περιφέρειες από τους δήμους. Για την μεταφορά μαθητών κατά τη σχολ ική περίοδο 201 1 -2012,ο δήμος μας έλαβε από τους «Κεντρικούς Αυτοτελ είς Πόρους"95.309,65 Ευρω επιχορήγηση. Για φέτος, ο δήμος ενέκρινε πίστωση 99.166,69 € για υτο το λόγο. Το θέμα πάει στο Δημοτικό Συμβούλ ιο για τα περαιτέρω.
Ο περσινός διαγωνισμός  για την μεταφορά μαθητών  είχε επίσης κηρυχθεί άγονος και το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την ανάθεση μισθωμάτων με διαπραγμάτευση. Κάτι παρόμοιο αναμένεται και φέτος.

Όλα τα θέματα αναλυτικά 

 • Αίτηση κ. Σμπιλίρη Βασιλείου του Λάμπρου για τοποθέτηση αναμεταδότη στη Δαφνούσα.
 • Προτάσεις για την τουριστική προβολή του Δήμου από την Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ροβιών-Λίμνης
 • Ανακοίνωση του Αθλητικού Σωματείου ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ Κεχριών
 • Ανώτατος αριθμός αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου για το 2013
 • Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων
 • Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,95MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝΔΗΛΙΟΥ» στη θέση «Κέδρος –Χονδρή Ράχη «του Δήμου Μαντουδίου –Λίμνης-Αγ. Άννας στον. Ν. Ευβοίας.
 • Ένταξη της πράξης «Αντιπυρική Προστασία Δημοτικών Δασών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγ. Άννας» στο Μέτρο 226 Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές « του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013»(Π.Α.Α)
 • Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας για την μεταφορά μαθητών
 • Καθορισμός δημοτικών τελών και δικαιωμάτων του Δήμου για το έτος 2013
 • Η αρίθμ. 1/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής πιστώσεων για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου
 • Διάθεση πίστωσης για απόδοση επιχορήγησης σε σχολικές Επιτροπές
 • Κατανομή ΣΑΤΑ
 • Τροποποίηση τεχνικού Προγράμματος-Αναμόρφωση προϋπολογισμού